NowePrzetargi.pl

Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku (w walucie euro oraz PLN)

Zgodnie z rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów kurs złotego w stosunku do euro od 1 stycznia 2016 roku wynosi 4,1749 zł. 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp: ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. 125.247 zł. 
Tzw. progi unijne od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 roku są równe wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

 1. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
  a. 135.000,- euro – dla dostaw lub usług, (563.611,50- PLN netto)
  b. 5.225.000,- euro – dla robót budowlanych, (21.813.852,50- PLN netto);
 2. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni, z wyjątkiem zamówień sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa: 
  c. 209.000,- euro – dla dostaw lub usług, (872.554,10,- PLN netto)
  d. 5.225.000,- euro – dla robót budowlanych, (21.813.852,50- PLN netto).
 3. dla zamówień sektorowych: 
  e. 418.000,- euro – dla dostaw lub usług, (1.745.108,20 – PLN netto)
  f. 5.225.000,- euro – dla robót budowlanych, (21.813.852,50 – PLN netto).
 4. dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa: 
  g. 418.000,- euro – dla dostaw lub usług, (1.745.108,20 – PLN netto)
  h. 5.225.000,- euro – dla robót budowlanych, (21.813.852,50 – PLN netto).
 5. dla konkursów:
  i. przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – 135.000,- euro, (563.611,50- PLN netto);
  j. przeprowadzanych przez zamawiających innych niż powyżej i poniżej – 209.000,- euro, (872.554,10- PLN netto);
  k. przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych –418.000,- euro, (1.745.108,20- PLN netto).

Podstawa prawna:

 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1735)
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1692)

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania z treścią obu rozporządzeń:

 1. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (poz. 2254);
 2. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (poz. 2263).

Oba akty prawne weszły w życie 1 stycznia 2016 roku.

 

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117. Próg 30 000 euro = 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 88391
Liczba postów: 143746
Liczba tematów: 18169

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Raport IT - II kwartał 2019 r. - Rozstrzygnięte postępowania przetargowe.

Raport IT - II kwartał 2019 r. - Rozstrzygnięte postępowania przetargowe.

Icon
Zamówienie wydania książkowego Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

USTAWA z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – wydanie: październik 2019 r. Format A-4, stron 122, ISBN 978-83-949168-3-1. Cena 69 zł z VAT. Koszt wysyłki na terenie RP w cenie.

Icon
Zamówienie wydania książkowego DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE (wyciąg)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE (wyciąg) – stan prawny: październik 2019. Format A-4, stron 122, ISBN 978-83-949168-4-8. Cena brutto 55,- zł, w tym VAT 5%. Koszt wysyłki zawarty w cenie produktu.