NowePrzetargi.pl

Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku w walucie euro oraz PLN

Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku w walucie euro oraz PLN

 

Zgodnie z rozporządzeniami kurs złotego w stosunku do euro od 1 stycznia 2020 roku wynosi 4,2693 zł.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp: ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. 128.079 zł.
Tzw. progi unijne od 1 stycznia 2020 są równe wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

 1. udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3–5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
  a. 139.000,- euro – dla dostaw lub usług, (593.432,70- PLN netto)
  b. 5.350.000,- euro – dla robót budowlanych, (22.840.755,- PLN netto)
 2. udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3–5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
  c. 214.000,- euro – dla dostaw lub usług, (913.630,02- PLN netto)
  d. 5.350.000,- euro – dla robót budowlanych, (22.840.755,- PLN netto)
 3. sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
  e. 428.000,- euro – dla dostaw lub usług, (1.827.260,40 – PLN netto)
  f. 5.350.000,- euro – dla robót budowlanych, (22.840.755,- PLN netto)
 4. w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
  g. 428.000,- euro – dla dostaw lub usług, (1.827.260,40 – PLN netto)
  h. 5.350.000,- euro – dla robót budowlanych, (22.840.755, – PLN netto)
 5. na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
  i. 750.000,- euro, (3.201,97 PLN netto) – w przypadku zamowień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinie obronności i bepieczeństwa
  j.
   1.000.000,- euro, (4.269.300 PLN netto) – w przypadku zamówień sektorowych.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2450);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453).

Poniżej znajdują się pliki do pobrania z treścią obu rozporządzeń:

 1. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (poz. 2453);
 2. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (poz. 2450).

Oba akty prawne weszły w życie 1 stycznia 2020 roku.

Zobacz wartości progów obowiązujące w okresie 1 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2019 roku

 

Zobacz więcej ciekawych informacji

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average 4,80 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 i 2023 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Zapisz się do Newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888