Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w LATACH 2024 I 2025

PROGI STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU W WALUCIE EURO ORAZ PLN

27 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” zostało ogłoszone pod poz. 1466 obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji.

Nowy średni kurs euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień w latach 2024 i 2025 wynosi 4,6371 zł za euro.
Próg dla zamówień na roboty budowlane 5,538 mln euro, co stanowi równowartość kwoty 25 680 260 zł.

Próg dla dostaw i usług zamawianych przez samorządy 221 tys. euro, co stanowi 1 024 799 zł.

Próg dla dostaw i usług zamawianych przez sektor rządowy 143 tys. euro, co stanowi 663 105 zł.

Próg dla usług społecznych i innych szczególnych usług 750 tys. euro, co stanowi 3 477 825 zł.

Próg dla usług społecznych i innych szczególnych usług – zamawiający sektorowi 1 mln euro, co stanowi 4 637 100 zł.

Próg na dostawy i usługi udzielane przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 443 tys euro, co stanowi 2.054.235 zł.

Równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Kwota, o której mowa w:
art. 30 ust. 4 ustawy, wyrażona jako 80 000 euro, stanowi równowartość kwoty 370 968 zł zł;
art. 359 ustawy, wyrażona jako 750 000 euro, stanowi równowartość kwoty 3 477 825 zł;
art. 30 ust. 4, art. 392 ust. 1 i art. 613 ust. 3 ustawy, wyrażona jako 1 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 4 637 100 zł;
art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 2 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, wyrażona jako 10 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 46 371 000 zł;
art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 1 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, wyrażona jako 20 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 92 742 000 zł.

Zobacz Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 22 grudnia 2023 r.