Prowadzenia postępowania na miniPortalu – praktyczne wskazówki

Z uwagi na liczne pytania i wątpliwości dotyczące prowadzenia postępowań na miniPortalu w kontekście obecnego funkcjonowania Platformy e-Zamówienia, Urząd Zamówień Publicznych wydał pomocne zalecenia dotyczące prowadzenia postępowań na miniPortalu.

Po pierwsze, rejestracja postępowania na Platformie e-Zamówienia w chwili obecnej ma jedynie charakter techniczny. Umożliwia tworzenie i publikowanie ogłoszeń w BZP, co oznacza, że nie prowadzi się aktualnie na Platformie e-Zamówienia postępowania w rozumieniu prowadzenia komunikacji elektronicznej. Zatem, aby móc prowadzić komunikację elektroniczną związaną ze składaniem ofert i wniosków, należy wówczas oprócz rejestracji postępowania na Platformie e-Zamówienia zarejestrować postępowanie na miniPortalu. Tym samym jeśli Zamawiający prowadzi postępowanie na miniPortalu, to należy posługiwać się jedynie ID Postępowania z miniPortalu i tym samym nie należy Wykonawcom podawać identyfikatora postępowania z Platformy e-Zamówienia. Identyfikator postępowania nadawany przez Platformę e-Zamówienia rozpoczyna się od liter OCDS… i ma 42 znaki. Służy on jedynie do działań prowadzonych na Platformie.

Po drugie, w celu prawidłowego złożenia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu i to właśnie do tego identyfikatora Zamawiający powinien odsyłać Wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości na jej odszyfrowanie.

Źródło: www.uzp.gov.pl. Data publikacji 16 lipca 2021 roku

Ostatnie wpisy