7 grudnia 2020 – nowe Prawo zamówień publicznych bez zamówień bagatelnych to już pewne – Prezydent podpisał ustawę

7 grudnia br., Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Teraz ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Termin wejścia w życie nowych przepisów wyznaczono na 1 stycznia 2021 r.

Zobacz Ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ostatnie wpisy