NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

Przykładowe zapisy SWZ/OPiW dotyczące porozumiewania się zamawiających z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia

Przykładowe zapisy SWZ/OPiW dotyczące porozumiewania się zamawiających z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia

Zaproponowane zapisy specyfikacji warunków zamówienia i opisu potrzeb i wymagań zawierają informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania komunikacji elektronicznej, wymagane zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) w ogłoszeniu lub w dokumencie zamówienia wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Przypominamy, że to sama ustawa Pzp nakłada na Zamawiającego obowiązek poinformowania o środkach komunikacji elektronicznej – w zależności od trybu udzielania zamówienia – w SWZ lub OPiW.

Zobacz przykładowe zapisy

Źródło: www. ezamowienia.gov.pl

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 i 2023 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Zapisz się do Newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888