Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r.

W dniu 7 sierpnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r.

Dokument ten zawiera informacje dotyczące stanu prawnego w dziedzinie zamówień publicznych oraz charakterystykę rynku zamówień publicznych, w tym liczbę i wartość udzielonych zamówień, tryby, w jakich zamówienia były udzielane, czas trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  a ponadto informacje na temat działań realizowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  w roku 2018 oraz informacje dotyczące Krajowej Izby Odwoławczej, w tym liczby rozpatrywanych przez Izbę odwołań.

Z danych zawartych w sprawozdaniach przekazanych przez zamawiających Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że w 2018 r. zostało udzielonych 143 881 zamówień (w 2017 r. były to 139 133 zamówienia).

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 r. wyniosła 202,1 mld zł i była wyższa o 23% od wartości rynku w 2017 r., w którym zamawiający udzielili zamówień o wartości 163,2 mld zł.

Zobacz sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r. przyjęte przez Radę Ministrów

Ostatnie wpisy