Raport: Ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej – III kwartał 2018

Raport: Ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej
– III kwartał 2018 r.

Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie III kwartału 2018 roku, ogłoszono 8845 przetargów, których przedmiot był związany z tą branżą (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których energoelektryka występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ona część składową większego przetargu).

Najwięcej odnosiło się do przedmiotu zamówienia związanego z „sieciami zewnętrznymi” – 3381. Najmniej „ekspertyz energetycznych” –91.

Źródłem zebranych danych do raportu były ogłoszenia opublikowane w: Internecie (niespełna 81%), BZP (16%), Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (3%) oraz Prasie Lokalnej i Ogólnopolskiej (niespełna 1%) i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

 Cały raport można pobrać ze strony serwisu Pressinfo.pl

Ostatnie wpisy