Raport: Przetargi w branży finansowo-bankowej lipiec 2018 r.

Raport: Przetargi branży finansowej i bankowej lipiec 2018 r.

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowo-bankowej w lipcu 2018 roku. Z raportu wynika, że w tym okresie zmonitorowano 142 wyniki postępowań przetargowych w sektorze finansowo-bankowym. Ich łączna wartość opiewała na kwotę ponad 156 mln zł. 

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Dane zebrane i opracowane przez serwis Pressinfo.pl pokazują, że lipiec jest kolejnym miesiącem, w którym nastąpił wzrost ogłoszeń o wyniku postępowania zamówienia publicznego.  W analizowanym okresie wzrost rozstrzygniętych postępowań w relacji miesięcznej względem czerwca wyniósł prawie 20%.

Największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży finansowo-bankowej ogłosili organizatorzy z województwa mazowieckiego – 20, natomiast województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę zamówień jest opolskie. Zamawiający pochodzący z tego regionu przeznaczyli na realizację kontraktów publicznych łącznie ponad 37,4 mln zł.

Analizując rynek zamówień publicznych w sektorze finansowo – bankowym w lipcu 2018 roku, należy zauważyć, że najefektywniejszy w tym okresie był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Jego oferty zostały wybrane do realizacji 10 zamówień publicznych.

Najdroższy przetarg, którego wynik opublikowano w lipcu dotyczył spłaty i przejęcia zobowiązań finansowych Zamawiającego z tytułu umów o organizację i emisję obligacji w kwocie 24 500 000,00 PLN. Przetarg ten został ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i wyniosła 17 709 749,05 zł.

 Cały raport dostępny jest na stronie serwisu Pressinfo.pl

Ostatnie wpisy