Raport: Rozstrzygnięte postępowania przetargowe w branży IT – w IV kwartale 2018 r.

Raport: Rozstrzygnięte postępowania przetargowe w branży IT – w IV kwartale 2018 r. przygotowane przez Serwis Pressinfo.pl

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

  • Z raportu wynika, że w IV kwartale 2018 roku, dokonano łącznie 7 121 rozstrzygnięć przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT, z czego 1 603 wyniki zakończyło się unieważnieniem. Przedmiotem niniejszej analizy są wyłącznie postępowania przetargowe zakończone wyłonieniem wykonawcy.
  • W badanym okresie zmonitorowano 5 518 ogłoszeń o wyborze najkorzystniejszej oferty. Z tej puli 4 679 wyników dotyczyło bezpośrednio branży IT, czyli nie były powiązane z innymi branżami (cały wynik dotyczył tylko branży IT).
  • W branży IT w IV kwartale 2018 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów, których łączna wartość wyniosła 2 158 575 498 zł.

Największe firmy, po okresie stagnacji i obcinania marż, odczuwają pozytywny wpływ wzrostu ilości zamówień publicznych w administracji publicznej czy sektorze finansowym. Korzystne trendy w gospodarce pozwalają również  przypuszczać, że w 2019 roku dynamika rozwoju rynku zamówień publicznych w branży informatycznej nadal będzie zachowywała trend wzrostowy.

Cały raport dostępny jest na stronie serwisu Pressinfo.pl

Ostatnie wpisy