Raport: Rozstrzygnięte przetargi w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe: lipiec 2018 r.

Raport: Rozstrzygnięte przetargi w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe: lipiec 2018 r. 

W lipcu 2018 roku ogłoszono 493 wyniki postępowań przetargowych w analizowanej branży. Ich łączna wartość opiewała na kwotę nieco ponad 2,5 mld zł.  

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

W relacji miesięcznej- względem czerwca – ilość pozytywnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych (zakończonych wybraniem wykonawcy zamówienia) pozostała na tym samym poziomie. Zmniejszyła się natomiast łączna kwota wartości zamówień o około 600 tys. zł.

Najwięcej rozstrzygnięć przetargowych w analizowanej branży zostało ogłoszonych w województwie mazowieckim. W badanym okresie było to 84 wyniki. Mazowieckie po raz kolejny w tym roku, województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę. Suma wszystkich wyników przetargów w tym regionie wyniosła ponad 899,7 mln zł.

Analizując zmonitorowane informacje pod kątem łącznej wartości wygranych postępowań przetargowych, najwyższą kwotą może się pochwalić TRAKCJA PRKII S.A. Najdroższy przetarg w branży budownictwo wielkogabarytowe, którego wynik opublikowano w lipcu dotyczył Zaprojektowania i wykonania robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odc. linii kolejowych nr 406, 273 351 – Zadanie A. Postępowanie zostało ogłoszone przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wartość przetargu wyniosła 390 088 562,01 zł. Zwycięzcą została firma TRAKCJA PRKII S.A.

 Cały raport dostępny jest na stronie serwisu Pressinfo.pl

Ostatnie wpisy