Raport: Rozstrzygnięte przetargi w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe – listopad 2018 r

Rozstrzygnięte przetargi w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe – listopad 2018 r.

W listopadzie 2018 roku opublikowano 273 wyniki postępowań przetargowych w analizowanej branży. Ich łączna wartość opiewała na kwotę nieco ponad 1 mld zł.

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

W relacji miesięcznej – względem października – ilość pozytywnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych (zakończonych wybraniem wykonawcy zamówienia) zmalała o 36 %. Zmniejszyła się również łączna kwota wszystkich rozstrzygniętych zamówień. W poprzednim miesiącu wynosiła ona nieco ponad 2,5 mld zł, obecnie jest to 1 mld.

Najwięcej rozstrzygnięć przetargowych w analizowanej branży zostało ogłoszonych w województwie mazowieckim. W badanym okresie było to 42 wyniki. Mazowieckie jest również województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę. Suma wszystkich podpisanych kontraktów w tym regionie wyniosła ponad 190 mln zł.

Analizując zmonitorowane informacje pod kątem łącznej wartości wygranych postępowań przetargowych, najwyższą kwotą może się pochwalić firma Chemobudowa – Kraków S.A. składając zwycięską ofertę w 1, najdroższym w tym okresie, postępowaniu przetargowym. Wynik został opublikowany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu a kwota za jaką zostanie wykonana inwestycja wynosi 55 870 000,00 zł.

 Cały raport dostępny jest na stronie serwisu Pressinfo.pl

Ostatnie wpisy