Raport: Rozstrzygnięte przetargi w branży finansowo-bankowej listopad 2018 r.

Raport: Rozstrzygnięte przetargi branży finansowej i bankowej listopad 2018 r.

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowej – podbranżach: bankowej i ubezpieczeniowej listopadzie 2018 roku.

Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Z raportu wynika, że listopad 2018 roku przyniósł kolejny delikatny wzrost – na poziomie 6% względem października – ogłoszeń o wyborze wykonawcy. W analizowanym okresie opublikowano 432 wyniki postępowań przetargowych w branży finansowo-bankowej. Łączna wartość wszystkich rozstrzygnięć opiewała na kwotę 384,8 mln zł. Raport obejmuje wyłącznie postępowania przetargowe, w których dokonano wyboru wykonawcy.

Największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży finansowej: ubezpieczeniowo-bankowej ogłosili organizatorzy z województwa mazowieckiego – 60, natomiast województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę zamówień jest małopolskie. Zamawiający pochodzący z tego regionu przeznaczyli na realizację kontraktów publicznych łącznie ponad 110 mln zł.

Analizując rynek zamówień publicznych w sektorze finansowo – bankowym w listopadzie 2018 roku, należy zauważyć, że najefektywniejszy w tym okresie był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Jego oferty zostały wybrane do realizacji 17 zamówień publicznych.

 Cały raport dostępny jest na stronie serwisu Pressinfo.pl

Ostatnie wpisy