NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

Rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych już niedługo obowiązkowy

Rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych już niedługo obowiązkowy

Informujemy, że trwają zaawansowane pracę nad nowelizacją ustawy z dnia 27 września 2009 roku o finansach publicznych. W art. 34 tej ustawy wskazano poszczególne formy realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wśród nich, zdaniem ustawodawcy, brakuje formy, która realnie pozwoliłaby na powiązanie zakresu zadań wykonywanych przez konkretną jednostkę sektora finansów publicznych ze sprawowaną przez nią gospodarką środkami publicznymi. Cel ten ma realizować obowiązek publikacji rejestrów umów. Założono, że katalog informacji o umowach, które podlegają zamieszczeniu w rejestrze umów będzie miał charakter zamknięty. Są wśród nich:  numer umowy (o ile taki nadano), datę i miejsce zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron, określenie przedmiotu umowy, wartość przedmiotu umowy, informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy. Wśród informacji zamieszczanych w rejestrze umów zaproponowano również wskazanie informacji o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą obu stron, jak również odstąpieniu od niej lub jej wypowiedzeniu.

Jednostki sektora finansów publicznych będą zobowiązane są do zamieszczania informacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Rejestr umów będzie prowadzony elektronicznie i udostępniany na BIP jednostki. Rozporządzenie Ministra Finansów określi wzór rejestru umów.

Dowiedz się więcej na szkoleniach organizowanych przez nas.

Zobacz pełną treść projektowanych zmian

 

Źródło: www.uzp.gov.pl

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888