REKOMENDACJE PREZESA UZP: Udzielanie zamówień publicznych w zakresie urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, urządzeń mobilnych oraz systemów digital signage.

Zachęcamy do zapoznania się z Rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: „Udzielanie zamówień publicznych w zakresie urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, urządzeń mobilnych oraz systemów digital signage”.

Dokument stanowi efekt współpracy w ramach grupy roboczej dot. zamówień publicznych na sprzęt komputerowy. W skład grupy, obok przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych, weszli reprezentanci zrzeszeń branżowych, które wyraziły chęć uczestniczenia w tym projekcie, tj.: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych oraz Izby Gospodarki Elektronicznej.

Warto podkreślić, iż finalny dokument został zaakceptowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Zobacz treść rekomendacji

Źródło: www.uzp. gov.pl

Ostatnie wpisy