Rozstrzygnięte przetargi w branży IT – podsumowanie II kwartału 2018 r.

Rozstrzygnięte przetargi IT – podsumowanie II kwartału 2018 r.

W II kwartale 2018 roku, dokonano rozstrzygnięć 3361 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT , których łączna wartość wyniosła 3,6 mld zł.

W analizowanym okresie 2018 roku, opublikowano 2660 wyników, które dotyczyły bezpośrednio branży IT , czyli nie były powiązane z innymi branżami (cały wynik dotyczył tylko branży IT). W branży IT w II kwartale 2018 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów, których łączna wartość wyniosła 3 668 039 127 zł.

Wśród wyników przetargów, które w całości dotyczyły branży IT (nie były powiązane z innymi branżami) przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę/dzierżawę komputerów/serwerów. W II kwartale 2018 roku stanowiły one 36% wszystkich przetargów w tej branży (942 wyniki). Kolejne miejsce należało do przetargów dotyczących urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych – 516 wyników (19%) oraz oprogramowania komputerowego – 459 wyników (17%).

Największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży IT w badanym okresie, tak jak w poprzednim kwartale, ogłosili organizatorzy pochodzący z województwa mazowieckiego – 725 wyników. Kolejne miejsca zajęły województwa: śląskie (261) oraz małopolskie (196).

Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest również mazowieckie. Łączna suma wyników przetargów w tym regionie wyniosła ponad 635 mln zł. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa:
małopolskie z łączną kwotą ponad 51,7 mln zł oraz dolnośląskie – ponad 50 mln zł. Najniższa wartość za wyniki przetargów rozstrzygniętych w badanym okresie uzbierała się na koncie województwa świętokrzyskiego – 3,9 mln zł.

Według danych Pressinfo.pl, liderem pod względem ilości wygranych postępowań przetargowych w branży IT w analizowanym okresie była firma: GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki, która wygrała aż 71 postępowań zostawiając konkurentów daleko z tyłu.

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego o najwyższej wartości zostało opublikowane przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.. Przetarg dotyczył „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 – Wdrożenie systemu GSM „. Najkorzystniejsza oferta należała do firmy NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS SP. Z O.O.

Najdroższy przetarg, którego przedmiot zamówienia związany był wyłącznie z branżą IT został rozstrzygnięty przez ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. Dotyczył on Świadczenia usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS w okresie przejściowym. Wykonawcą zamówienia została firma Asseco Poland S.A. za kwotę 102 487 804,80 zł

Jak wynika z przeprowadzonych przez serwis Pressinfo.pl analiz, obecnie sytuacja na rynku zamówień publicznych sektora informatycznego nieco się ustabilizowała. Wartość końcowa wszystkich przetargów, w których wystąpiła branża informatyczna w II kwartale 2018 roku wyniosła 3 668 039 127 zł. Dla porównania w I kwartale tego roku była to kwota 2 188 196 702 zł. Ilość zamówień publicznych rozstrzygniętych pozytywnie, czyli zakończonych wyborem wykonawcy przetargu utrzymuje się na poziomie porównywalnym z poprzednim kwartałem. – mówi Renata Polisiakiewicz, ekspert Pressinfo.pl

 Cały raport dostępny jest na stronie serwisu Pressinfo.pl

Ostatnie wpisy