Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia – część druga już udostępnione

Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Urzędem Zamówień Publicznych przy współpracy Wykonawcy Platformy e-Zamówienia tj. Enterprise Services Polska przygotowało drugą, przedostatnią część dokumentu Standardy Usług i Danych. Jego celem jest dostarczenie dostawcom portali e-Usług opisu API wykorzystywanego w integracji Platformy e-Zamówienia z systemami zewnętrznymi. Udostępniona druga część obejmuje zakres ogłoszeń w europejskim publikatorze zamówień publicznych TED, tryby jedno i dwuetapowe, autoryzację i uwierzytelnienie.

Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariusz, zostały wprowadzone aktualizacje w już opublikowanej pierwszej części SUiD, obejmującej przetarg nieograniczony. Wspominania aktualizacja wprowadza ujednolicenie i wydzielenie wspólnych elementów opisów, w związku z wprowadzeniem następujących trybów:

  • Przetarg ograniczony
  • Negocjacje z ogłoszeniem
  • Dialog konkurencyjny;
  • Partnerstwo innowacyjne;
  • Postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia;
  • Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki;
  • Postępowanie w trybie zapytania o cenę.

W ramach obsługi w/w trybów postępowań dodano definicje nowych usług API.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że ostatnia, trzecia część SUiD obejmująca zakresem pozostałe tryby i procedury zostanie opublikowano wkrótce.

Zobacz standardy usług i danych dla platformy e-Zamówienia – 2 część

Ostatnie wpisy