Data

29-31 stycznia 2020 r.

Lokalizacja

Szczyrk, ul. Słoneczna 8

Zostało miejsc

30

Prowadzący

Piotr Sperczyński

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

Data 11 września 2019 roku – dzień, w którym na 86. posiedzeniu Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych na najbliższe lata wbije się w świadomość osób zawodowo zajmujących się zamówieniami publicznymi. Ten akt prawny to:

 • ponad 600 artykułów
 • nowe zasady prowadzenia procedur zamówień publicznych
 • nowe czynności po stronie zamawiającego i wykonawcy
 • nowe progi
 • nowe tryby udzielania zamówień
 • elektronizacja również dla mniejszych wartości zamówień publicznych
 • nowe zasady zawierania umów, ich konstrukcji, zaliczkowania oraz wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych w tym zakresie
 • nowe rozwiązania w zakresie środków ochrony prawnej
 • …. oraz wiele innych nieznanych wcześniej instytucji i rozwiązań szczegółowych.

 

Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań poradzą sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości rodzą nowe instrumenty? Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy? Już teraz wiemy jakie błędy w procedurach elektronicznych są popełniane zarówno przez Zamawiających jak i Wykonawców. Od 2021 roku wszystkie procedury udzielenia zamówienia publicznego prowadzone będą wyłącznie w formie elektronicznej.

Zapraszamy na Warsztaty Zamówień Publicznych prowadzone przez Piotra Sperczyńskiego – Szczyrk w zimowej scenerii jest naprawdę niesamowitym miejscem, z pewnością sprzyjającym przyswajaniu wiedzy. Spotkajmy się w dniach 29-31 stycznia 2020 roku w Szczyrku. Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już teraz Zobacz Hotel Alpin w Szczyrku
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

BLOK I

Analiza aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem najnowszych zmian:
 1. Zestawienie niezbędnych regulacji prawnych obowiązujących aktualnie w systemie zamówień publicznych.
 2. Zestawienie zmian w regulacjach prawnych w ostatnich 6 miesiącach i ich wpływ na:
 3. przygotowanie postępowania,
 4. prowadzenie postępowania,
 5. realizację umowy.
 6. Zmiana definicji tajemnicy przedsiębiorstwa i czynu nieuczciwej konkurencji w ujęciu praktycznym.
 7. Nowa ustawa pzp – jak analizować i praktycznie stosować wymagania obowiązujące od 2021 r.
 8. Dodatkowe obowiązki – co warto wiedzieć przygotowując się do procedur obowiązujących w roku 2021.

BLOK II

Przygotowanie do postępowania, na co należy zwrócić uwagę w obecnym stanie prawnym / porównanie do wymagań, które będą obowiązywać od 2021 roku?
 1. Organizacja i rozwiązania organizacyjne obowiązuje dzisiaj i w nowym stanie prawnym.
 2. Dokumentowanie całego postępowania i realizacji umowy – wymagania i obowiązki.
 3. Ochrona danych osobowych.
 4. Przygotowanie siwz / ogłoszenia – podstawowe zasady i przykładowy schemat.

Blok III

Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi dotyczące zamówień publicznych.

Śniadanie

8:00-10:00 - Śniadanie

BLOK IV

Przykładowa / uniwersalna treść siwz i ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro/stan prawny obowiązujący w roku 2020. Gotowe do zastosowania rozwiązania – przykład i omówienie poszczególnych elementów. Porównanie wymagań obowiązujących dzisiaj w stosunku do roku 2021 (tryb podstawowy):
 1. Ogłoszenie o zamówieniu – Biuletyn Zamówień Publicznych.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – części składowe.
 3. Warunki udziału w postępowaniu.
 4. Wykluczenie wykonawcy.
 5. Zasady kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami.
 6. Ochrona danych osobowych - RODO.
 7. Wymagania formalne (oferta, dokumenty i oświadczenia, ….).
 8. Załączniki do siwz do wypełnienia przez wykonawcę (formularz oferty, oświadczenia, wykazy).
 9. Umowa – elementy które powinny zostać wprowadzone.
 10. Inne składniki poprawnie przygotowanej siwz i ogłoszenia o zamówieniu.

BLOK V

Wszczęcie postępowania. Czynności zamawiającego wykonywane do terminu składania ofert – stan prawny w dacie prowadzenia szkolenia, a wymagania i obowiązki w roku 2021:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Umieszczenie siwz na stronie internetowej.
  3. Pytania do siwz / udzielenie odpowiedzi.
  4. Zmiany / modyfikacje siwz, ogłoszenie o zamówieniu.
  5. Prowadzenie protokołu postępowania.
  6. Błędy i nieprawidłowości na tym etapie procedury.

Blok VI

Składanie ofert w postępowaniu. Badanie i ocena ofert – stan prawny w dacie prowadzenia szkolenia a wymagania i obowiązki w roku 2021:
 1. Czynności w trakcie otwarcia ofert.
 2. Badanie i ocena ofert.
 3. Procedury oparte na art. 24aa ust. 1 - TAK/NIE.
 4. Odrzucenie oferty / wykluczenie wykonawcy z postępowania.
 5. Kryteria oceny ofert.
 6. Stosowanie procedury opartej na art. 26 ustawy pzp.
 7. Wybór oferty najkorzystniejszej.
 8. Błędy i nieprawidłowości na tym etapie procedury.

Blok VII

Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi dotyczące zamówień publicznych. Udostępnienie uczestnikom możliwości uzyskania dodatkowych materiałów ze szkolenia w postaci elektronicznej (w tym analizowanej na szkoleniu siwz z załącznikami).

Śniadanie

Śniadanie

BLOK VIII

Oprogramowanie umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg wymagań obowiązujących w dużych zamówieniach:
  1. Korzystanie z miniPortalu UZP – praktyczne instrukcje, bezpłatne rozwiązanie.
  2. Przygotowanie własnych rozwiązań programowych – wymagania i bariery.
  3. Rozwiązania komercyjne na przykładzie kilku różnych rozwiązań – praktycznie z podpowiedziami oraz na co zwrócić szczególną uwagę.
  4. Dodatkowe informacje, które mogą być pomocne zamawiającemu i wykonawcy.

Blok IX

Sprawozdania z udzielnych zamówień w roku 2019:
 1. Wymagane regulacje prawne, termin przekazania sprawozdania, wykaz podmiotów zobowiązanych do wysłania sprawozdania z udzielonych zamówień.
 2. Zestawienie dodatkowych źródeł informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania sprawozdania.
 3. Możliwe błędy oraz skutki ich popełnienia.

Blok X

Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi dotyczące zamówień publicznych. Udostępnienie uczestnikom możliwości uzyskania dodatkowych materiałów ze szkolenia w postaci elektronicznej.

Wykwaterowanie

Zakończenie szkolenia i wykwaterowanie

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasz ekspert / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński

z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na tere-nie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 24 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje. (więcej…)

Zobacz opinie ze szkoleń tego prowadzącego

Opinie / Zobacz co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

1980,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2435,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

380,-

dopłata do noclegu w pok. 1-os. z kolacją dzień wcześniej – 320,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu w pok. 1-os. z kolacją dzień wcześniej – 380,- zł dla środków niepublicznych
dopłata do noclegu w pok. 2-os. z kolacją dzień wcześniej – 230,- zł/os. brutto dla środków publicznych
dopłata do noclegu w pok. 2-os. z kolacją dzień wcześniej – 290,- zł/os. brutto dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 400,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 480,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
 • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
 • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel Alpin ***
43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 40
Napisz do nas:

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź lokalizację

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz