NowePrzetargi.pl

Tagi - szkolenie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Data Dni Miasto Prowadzący Temat szkolenia description image enddate offers
17/05/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
mec. Łukasz Bochenek Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obowiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE WZORCOWYCH MECHANIZMÓW PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWAŃ O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE. 05/17/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2020/06/mec_lukasz_bochenek_small-min-2.jpg 570 PLN 2021-04-27
17/05/2021 2 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Ewa Żak 05/18/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 1100 PLN 2021-04-27
18/05/2021 2 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Jacek Jerka Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo za-mówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dnia 19 września 2020 roku do Prawa budowlanego weszły zmiany wprowadzone tzw. dużą nowelizacją. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy do-pytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obowiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. ZAPRA-SZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE WZORCOWYCH MECHANIZMÓW PRZYGO-TOWANIA, REALIZACJI I ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA NA ROBOTY BUDOWLANE I DOKUMENTACJĘ PROJEKTO-WĄ. 05/19/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2019/01/jacek_jerka-1-min.jpg 1100 PLN 2021-02-04
20/05/2021 2 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Ewa Żak 05/21/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 1100 PLN 2021-05-04
24/05/2021 2 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
mec. Łukasz Bochenek Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każ-dego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych obowiązków i wzorcowe sche-maty postępowań w nowej rzeczywistości. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE WZORCOWYCH SCHEMATÓW ROZWIĄZAŃ DLA PIERWSZYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ SPRZECZNOŚCI INTERPRETACYJNYCH I NIEPRAWIDŁOWOŚCI. 05/25/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2020/06/mec_lukasz_bochenek_small-min-2.jpg 1100 PLN 2021-05-06

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 90593
Liczba postów: 146316
Liczba tematów: 18741

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888