NowePrzetargi.pl

Szkolenia zamówienia publiczne

DataDniMiastoProwadzącyTemat szkoleniadescriptionimageenddateoffers
15/01/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Michał Kunikowski Szkolenie z zakresu elektronizacji zamówień publicznych po 1 stycznia 2021. Szkolenie praktyczne online z komputerami - podpisy elektroniczne i uwierzytelnienia. 01/15/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 560 PLN 2020-12-30
18/01/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Zbliża się rok 2021 i data wejścia w życie nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa wprowadza szereg nowych wymagań istotnych zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy dotyczących m.in. ustalenia wartości zamówienia, budowania opisu przedmiotu zamówienia, zasad ustalania i sprawdzania warunków udziału w postępowaniu czy braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postepowania. Przygotowanie się do nowych wyzwań osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, kierowników jednostek, wymaga wprowadzenia licznych zmian w regulacjach wewnętrznych oraz czasu. Warto więc już teraz zapoznać się z nowymi obowiązkami na szkoleniu. 01/19/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 1100 PLN 2020-12-10
18/01/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Mackiewicz Zbliża się rok 2021 i data wejścia w życie nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obowiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej, szczególnie teraz kiedy pojawiły się pierwsze rozporządzenia wykonawcze do nowej ustawy. ZAPRASZAMY PAŃ-STWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE TRYBU PODSTAWOWEGO W NOWEJ ZRE-WOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. 01/19/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 1100 PLN 2020-12-29
19/01/2021 2ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Ewa Żak Dnia 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie nowe Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW. Rok 2020 stał się zatem rokiem przełomowym dla całego rynku za-mówień publicznych w Polsce, rokiem w którym tysiące osób na co dzień zajmujących się zamówieniami publicznymi musi porzucić stare przyzwyczajenia i przygotować się na wejście w życie największych zmian w tej materii. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE NOWEJ ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ORAZ WSKAZANIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ JUŻ W 2020 ROKU. 01/20/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 1100 PLN 2020-12-10
21/01/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Michał Kunikowski Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) w nowym Prawie zamówień publicznych 01/21/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 560 PLN 2020-12-30
21/01/2021 2ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Ewa Żak Dnia 1 stycznia 2021 wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych liczące po-nad 600 ARTYKUŁÓW a także Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy z branży medycznej pytając o kształt NOWYCH ROZWIĄZAŃ oraz NOWYCH OBOWIĄZKÓW jakie spadną na nich w pracy zawodowej od 1 stycznia 2021 roku. 01/22/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 1100 PLN 2020-12-22
21/01/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obo-wiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. Co z zamówieniami do 130 000 złotych? ZAPRASZAMY PAŃ-STWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM OPOWIEMY JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ DO 130 000 ZŁOTYCH W ZGODZIE Z NO-WYM PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH. 01/21/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 560 PLN 2021-01-07
22/01/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie nowe Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW. Rok 2021 stanie się za-tem rokiem przełomowym dla całego rynku zamówień publicznych w Polsce, rokiem w którym tysiące osób na co dzień zajmujących się zamówieniami publicznymi musi porzucić stare przyzwyczajenia i stawić czoła radykalnym zmianom. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA PRAKTYCZNE SZKOLENIE DEDYKO-WANE WYKONAWCOM, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE NOWEJ ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZE-CZYWISTOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ORAZ WSKAZANIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ JUŻ DZISIAJ ABY SKUTECZNIE POZYSKIWAĆ ZLECENIA Z SEKTORA PU-BLICZNEGO W ROKU 2021. 01/22/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 580 PLN 2020-12-28
22/01/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obo-wiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. Co z zamówieniami do 130 000 złotych? ZAPRASZAMY PAŃ-STWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM OPOWIEMY JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ DO 130 000 ZŁOTYCH W ZGODZIE Z NO-WYM PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH. 01/22/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 560 PLN 2021-01-11
25/01/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Michał Kunikowski Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) w nowym Prawie zamówień publicznych 01/26/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 1100 PLN 2020-11-10
25/01/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Jacek Jerka Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wyko-nawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obowiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYGOTOWANIE WZORCOWEGO DOKUMENTU SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZARÓWNO W TRYBIE PODSTAWOWYM JAK I W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 01/26/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2019/01/jacek_jerka-1-min.jpg 1100 PLN 2020-12-09
25/01/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Pra-wo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW. Rok 2021 stanie się zatem rokiem przełomowym dla całego rynku zamówień publicznych w Polsce, rokiem w którym tysiące osób na co dzień zajmujących się zamówieniami pu-blicznymi musi porzucić stare przyzwyczajenia i stawić czoła radykalnym zmianom. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE NOWEJ ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI OD PODSTAW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ORAZ WSKAZANIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ JUŻ DZISIAJ. 01/26/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 1100 PLN 2021-01-12
28/01/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Bochenek Zbliża się rok 2021 i data wejścia w życie nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Czy Państwa jednostka jest już przygotowana organizacyjnie na zmiany? ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE/PRZEKAZANIE NOWYCH WZORCOWYCH ZASAD, SCHAMATÓW, REGULAMI-NÓW ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE BĘDĄ NIEZBĘDNE W NOWYM STANIE PRAWNYM. 01/29/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2020/06/mec_lukasz_bochenek_small-min-2.jpg 1100 PLN 2020-12-09
28/01/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa wprowadza szereg nowych wymagań istotnych zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy dotyczących m.in. ustalenia wartości zamówienia, budowania opisu przedmiotu zamówienia, zasad ustalania i sprawdzania warunków udziału w postępowaniu czy braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania na roboty budowlane. Przygotowanie się do nowych wyzwań osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, kierowników jednostek, wymaga wprowadzenia licznych zmian w regulacjach wewnętrznych oraz czasu. Warto więc już teraz zapoznać się z nowymi obowiązkami na szkoleniu. 01/29/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 1100 PLN 2021-01-13
28/01/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicz-nych. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obowiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej, szczególnie teraz kiedy pojawiły się rozporządzenia wykonawcze do nowej ustawy. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE TRYBU PODSTAWOWEGO W NOWEJ ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. 01/28/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 1100 PLN 2021-01-15
01/02/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Bochenek Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie nowa ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Czy Państwa jednostka jest już przygotowana organizacyjnie na te zmiany? ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE/PRZEKAZANIE NOWYCH WZORCOWYCH ZASAD, SCHAMATÓW, REGULAMI-NÓW ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE W NOWYM STANIE PRAWNYM. 02/01/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2020/06/mec_lukasz_bochenek_small-min-2.jpg 560 PLN 2021-01-07
03/02/2021 3Ustka - 3-dniowe Warsztaty Zamówień Publicznych
Hotel Grand Lubicz, ul. Wczasowa 4
3-dniowe szkolenie wyjazdowe - Jacek Jerka Szkolenie, które porusza aktualne problemy związane z wydatkowaniem środków publicznych w obliczu i sygnalizuje zmiany, które ma wprowadzić nowe Prawo zamówień publicznych. 02/05/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2019/01/jacek_jerka-1-min.jpg 2935 PLN 2020-06-25
03/02/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Zbliża się rok 2021 i data wejścia w życie nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa wprowadza szereg nowych wymagań istotnych zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy dotyczących m.in. ustalenia wartości zamówienia, budowania opisu przedmiotu zamówienia, zasad ustalania i sprawdzania warunków udziału w postępowaniu czy braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postepowania. Przygotowanie się do nowych wyzwań osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, kierowników jednostek, wymaga wprowadzenia licznych zmian w regulacjach wewnętrznych oraz czasu. Warto więc już teraz zapoznać się z nowymi obowiązkami na szkoleniu. 02/04/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 1100 PLN 2021-01-08
08/02/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Zbliża się rok 2021 i data wejścia w życie nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz no-wych obowiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM OPOWIEMY JAK WZOROCOWO PRZYGOTOWAĆ JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH W TRYBIE PODSTAWOWYM ORAZ PRZETARGU NIEOGRANICZONYM A MIANOWICIE SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ). 02/09/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 1100 PLN 2021-01-13
08/02/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Jacek Jerka Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wyko-nawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obowiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE WZORCOWYCH MECHANIZMÓW PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I ZAKOŃCZENIA PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEO-GRANICZONEGO. 02/09/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2019/01/jacek_jerka-1-min.jpg 1100 PLN 2021-01-14
11/02/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Pra-wo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW. Rok 2021 stanie się zatem rokiem przełomowym dla całego rynku zamówień publicznych w Polsce, rokiem w którym tysiące osób na co dzień zajmujących się zamówieniami pu-blicznymi musi porzucić stare przyzwyczajenia i stawić czoła radykalnym zmianom. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE NOWEJ ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI OD PODSTAW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ORAZ WSKAZANIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ JUŻ DZISIAJ. 02/12/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 1100 PLN 2021-01-07
15/02/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa wprowadza szereg nowych wymagań istotnych zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy dotyczących m.in. ustalenia wartości zamówienia, budowania opisu przedmiotu zamówienia, zasad ustalania i sprawdzania warunków udziału w postępowaniu czy braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postepowania. Przygotowanie się do nowych wyzwań osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, kierowników jednostek, wymaga wprowadzenia licznych zmian w regulacjach wewnętrznych oraz czasu. Warto więc już teraz zapoznać się z nowymi obowiązkami na szkoleniu:. 02/16/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 1100 PLN 2021-01-13
15/02/2021 1ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Ewa Żak Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW a także Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty bu-dowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy pytając o kształt NOWYCH ROZWIĄZAŃ oraz NOWYCH OBOWIĄZ-KÓW jakie spadną na nich w pracy zawodowej. Szczególnie interesujący jest temat jak w obecnym stanie praw-nym wydatkować środki publiczne do 130 000 złotych. Jak głębokiej zmiany należy dokonać w obowiązujących regulacjach? Zapraszamy na Państwa na szkolenie, 02/15/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 570 PLN 2021-01-14
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average 4,31 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

Nowości na forum