NowePrzetargi.pl

Szkolenia zamówienia publiczne

DataDniMiastoProwadzącyTemat szkoleniadescriptionimageenddateoffers
25/02/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Bogdan Artymowicz Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy pytając o kształt NOWYCH ROZWIĄZAŃ oraz NOWYCH OBOWIĄZKÓW jakie spadną na nich w pracy zawodowej w działach zamówień publicznych. Na szkoleniu omówimy sposoby i warianty prowadzenia postępowania o wartości do progów UE w nowym stanie prawnym. 02/25/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2019/10/Bogdan_Artymowicz-min-1.jpg 570 PLN 2021-01-21
26/02/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obo-wiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. Co z zamówieniami do 130 000 złotych? ZAPRASZAMY PAŃ-STWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM OPOWIEMY JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ DO 130 000 ZŁOTYCH W ZGODZIE Z NO-WYM PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH. 02/26/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 570 PLN 2021-02-02
02/03/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Michał Kunikowski Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) w nowym Prawie zamówień publicznych w trybach udzielania zamówień sektorowych. 03/03/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 1100 PLN 2021-02-24
04/03/2021 2ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Ewa Żak Dnia 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie nowe Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW. Rok 2020 stał się zatem rokiem przełomowym dla całego rynku za-mówień publicznych w Polsce, rokiem w którym tysiące osób na co dzień zajmujących się zamówieniami publicznymi musi porzucić stare przyzwyczajenia i przygotować się na wejście w życie największych zmian w tej materii. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE NOWEJ ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ORAZ WSKAZANIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ JUŻ W 2020 ROKU. 03/05/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 1100 PLN 2020-12-10
04/03/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Jacek Jerka Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wyko-nawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obowiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE WZORCOWYCH MECHANIZMÓW PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I ZAKOŃCZENIA PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEO-GRANICZONEGO. 03/05/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2019/01/jacek_jerka-1-min.jpg 1100 PLN 2021-02-04
04/03/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Bochenek ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE NOWEJ ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. 03/04/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2020/06/mec_lukasz_bochenek_small-min-2.jpg 570 PLN 2021-02-11
05/03/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych, które w rewolucyjny sposób zmienia sposób jak i formę udzielania zamówień publicznych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM POKAŻEMY JAK WZOROCOWO REALIZOWAĆ PROCEDURY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 03/05/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 570 PLN 2021-02-04
05/03/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Michał Kunikowski Szkolenie z zakresu elektronizacji zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 dla Wykonawców. Szkolenie praktyczne online z komputerami - podpisy elektroniczne i uwierzytelnienia. 03/05/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 580 PLN 2021-02-08
08/03/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicz-nych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. 03/08/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 570 PLN 2021-02-19
09/03/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Michał Kunikowski Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) w nowym Prawie zamówień publicznych w trybach udzielania zamówień sektorowych 03/10/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 1100 PLN 2020-11-19
09/03/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obo-wiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM POKA-ŻEMY JAK WZOROCOWO PRZYGOTOWAĆ JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH W TRY-BIE PODSTAWOWYM ORAZ PRZETARGU NIEOGRANICZONYM A MIANOWICIE SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZA-MÓWIENIA (SWZ). 03/10/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 1100 PLN 2021-02-09
11/03/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Bochenek Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każ-dego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych obowiązków i wzorcowe sche-maty postępowań w nowej rzeczywistości. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE WZORCOWYCH SCHEMATÓW ROZWIĄZAŃ DLA PIERWSZYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ SPRZECZNOŚCI INTERPRETACYJNYCH I NIEPRAWIDŁOWOŚCI. 03/12/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2020/06/mec_lukasz_bochenek_small-min-2.jpg 1100 PLN 2021-02-16
11/03/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych, które w rewolucyjny sposób zmienia sposób jak i formę udzielania zamówień publicznych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM POKAŻEMY JAK WZOROCOWO REALIZOWAĆ PROCEDURY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 03/11/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 570 PLN 2021-03-02
12/03/2021 1ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Michał Kunikowski Szkolenie z zakresu elektronizacji zamówień publicznych po 1 stycznia 2021. Szkolenie praktyczne online z komputerami - podpisy elektroniczne i uwierzytelnienia. 03/12/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 570 PLN 2021-02-11
16/03/2021 3ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Bochenek ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE/PRZEKAZANIE NOWYCH WZORCOWYCH ZASAD, SCHAMATÓW, REGULAMINÓW ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE BĘDĄ NIEZBĘDNE W NOWYM STANIE PRAWNYM. 03/18/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2020/06/mec_lukasz_bochenek_small-min-2.jpg 1590 PLN 2020-12-09
16/03/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obo-wiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM POKA-ŻEMY JAK WZOROCOWO PRZYGOTOWAĆ JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH W TRY-BIE PODSTAWOWYM ORAZ PRZETARGU NIEOGRANICZONYM A MIANOWICIE SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZA-MÓWIENIA (SWZ). 03/16/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 570 PLN 2021-02-10
16/03/2021 2ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Ewa Żak Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy pytając o kształt NOWYCH ROZWIĄZAŃ oraz NOWYCH OBOWIĄZKÓW jakie spadły na nich w pracy zawodowej po 1 stycznia 2021 roku. 03/17/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 1100 PLN 2021-02-15
17/03/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa wprowadza szereg nowych wymagań istotnych zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy dotyczących m.in. ustalenia wartości zamówienia, budowania opisu przedmiotu zamówienia, zasad ustalania i sprawdzania warunków udziału w postępowaniu czy braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania na roboty budowlane. Przygotowanie się do nowych wyzwań osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, kierowników jednostek, wymaga wprowadzenia licznych zmian w regulacjach wewnętrznych oraz czasu. Warto więc już teraz zapoznać się z nowymi obowiązkami na szkoleniu. 03/18/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 1100 PLN 2021-02-09
18/03/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE NOWEJ ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. 03/19/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 1100 PLN 2021-02-22
22/03/2021 1ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Ewa Żak Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW a także Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty bu-dowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy pytając o kształt NOWYCH ROZWIĄZAŃ oraz NOWYCH OBOWIĄZ-KÓW jakie spadną na nich w pracy zawodowej. Szczególnie interesujący jest temat jak w obecnym stanie praw-nym wydatkować środki publiczne do 130 000 złotych. Jak głębokiej zmiany należy dokonać w obowiązujących regulacjach? Zapraszamy na Państwa na szkolenie, 03/22/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 570 PLN 2021-02-11
25/03/2021 2ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Pra-wo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW. Rok 2021 stanie się zatem rokiem przełomowym dla całego rynku zamówień publicznych w Polsce, rokiem w którym tysiące osób na co dzień zajmujących się zamówieniami pu-blicznymi musi porzucić stare przyzwyczajenia i stawić czoła radykalnym zmianom. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE NOWEJ ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI OD PODSTAW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ORAZ WSKAZANIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ JUŻ DZISIAJ. 03/26/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 1100 PLN 2021-02-11
29/03/2021 1ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie nowe Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW. Rok 2021 stanie się za-tem rokiem przełomowym dla całego rynku zamówień publicznych w Polsce, rokiem w którym tysiące osób na co dzień zajmujących się zamówieniami publicznymi musi porzucić stare przyzwyczajenia i stawić czoła radykalnym zmianom. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA PRAKTYCZNE SZKOLENIE DEDYKO-WANE WYKONAWCOM, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE NOWEJ ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZE-CZYWISTOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ORAZ WSKAZANIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ JUŻ DZISIAJ ABY SKUTECZNIE POZYSKIWAĆ ZLECENIA Z SEKTORA PUBLICZNEGO W ROKU 2021. 03/29/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 580 PLN 2020-12-28
14/04/2021 3Ustka - 3-dniowe Warsztaty Zamówień Publicznych
Hotel Grand Lubicz, ul. Wczasowa 4
3-dniowe szkolenie wyjazdowe - Jacek Jerka Szkolenie, które porusza aktualne problemy związane z wydatkowaniem środków publicznych w obliczu i sygnalizuje zmiany, które ma wprowadzić nowe Prawo zamówień publicznych. 04/16/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2019/01/jacek_jerka-1-min.jpg 2935 PLN 2020-06-25
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars