NowePrzetargi.pl

Szkolenia zamówienia publiczne

Data Dni Miasto Prowadzący Temat szkolenia description image enddate offers
14/05/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicz-nych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. 05/14/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 570 PLN 2021-02-19
17/05/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Michał Kunikowski Szkolenie z zakresu elektronizacji zamówień publicznych po 1 stycznia 2021. Szkolenie praktyczne online z komputerami - podpisy elektroniczne i uwierzytelnienia. 05/17/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 570 PLN 2021-04-14
17/05/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
mec. Łukasz Bochenek Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obowiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE WZORCOWYCH MECHANIZMÓW PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWAŃ O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE. 05/17/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2020/06/mec_lukasz_bochenek_small-min-2.jpg 570 PLN 2021-04-27
17/05/2021 2 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Ewa Żak 05/18/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 1100 PLN 2021-04-27
17/05/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE JEDNEJ Z NAJWAŻNIEJSZYCH PROCEDUR REALIZACJI ZAMÓWIEŃ DO PROGU UNIJNEGO - TRYBU PODSTAWOWEGO 05/17/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 570 PLN 2021-05-06
18/05/2021 2 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Jacek Jerka Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo za-mówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dnia 19 września 2020 roku do Prawa budowlanego weszły zmiany wprowadzone tzw. dużą nowelizacją. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy do-pytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obowiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. ZAPRA-SZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE WZORCOWYCH MECHANIZMÓW PRZYGO-TOWANIA, REALIZACJI I ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA NA ROBOTY BUDOWLANE I DOKUMENTACJĘ PROJEKTO-WĄ. 05/19/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2019/01/jacek_jerka-1-min.jpg 1100 PLN 2021-02-04
18/05/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Piotr Sperczyński Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obo-wiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM POKA-ŻEMY JAK WZOROCOWO PRZYGOTOWAĆ JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH W TRY-BIE PODSTAWOWYM ORAZ PRZETARGU NIEOGRANICZONYM A MIANOWICIE SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZA-MÓWIENIA (SWZ). 05/18/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 570 PLN 2021-04-15
19/05/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Michał Kunikowski Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) w nowym Prawie zamówień publicznych okiem Wykonawcy 05/19/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 580 PLN 2020-11-25
19/05/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Piotr Sperczyński Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obo-wiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. Co z zamówieniami do 130 000 złotych? ZAPRASZAMY PAŃ-STWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM OPOWIEMY JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ DO 130 000 ZŁOTYCH W ZGODZIE Z NO-WYM PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH. 05/19/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 570 PLN 2021-04-27
20/05/2021 2 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE NOWEJ ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. 05/21/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 1100 PLN 2021-04-27
20/05/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Piotr Sperczyński Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obo-wiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. Co z zamówieniami do 130 000 złotych? ZAPRASZAMY PAŃ-STWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM OPOWIEMY JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ DO 130 000 ZŁOTYCH W ZGODZIE Z NO-WYM PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH. 05/20/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 570 PLN 2020-05-04
20/05/2021 2 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Ewa Żak 05/21/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 1100 PLN 2021-05-04
24/05/2021 2 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
mec. Łukasz Bochenek Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każ-dego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych obowiązków i wzorcowe sche-maty postępowań w nowej rzeczywistości. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE WZORCOWYCH SCHEMATÓW ROZWIĄZAŃ DLA PIERWSZYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ SPRZECZNOŚCI INTERPRETACYJNYCH I NIEPRAWIDŁOWOŚCI. 05/25/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2020/06/mec_lukasz_bochenek_small-min-2.jpg 1100 PLN 2021-05-06
25/05/2021 2 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Michał Kunikowski 05/26/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 1100 PLN 2021-04-21
25/05/2021 2 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Piotr Sperczyński Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa wprowadza szereg nowych wymagań istotnych zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy dotyczących m.in. ustalenia wartości zamówienia, budowania opisu przedmiotu zamówienia, zasad ustalania i sprawdzania warunków udziału w postępowaniu czy braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postepowania. Przygotowanie się do nowych wyzwań osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, kierowników jednostek, wymaga wprowadzenia licznych zmian w regulacjach wewnętrznych oraz czasu. Warto więc już teraz zapoznać się z nowymi obowiązkami na szkoleniu:. 05/26/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 1100 PLN 2021-05-04
26/05/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE JEDNEJ Z NAJWAŻNIEJSZYCH PROCEDUR REALIZACJI ZAMÓWIEŃ DO PROGU UNIJNEGO - TRYBU PODSTAWOWEGO 05/26/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 570 PLN 2021-05-12
27/05/2021 2 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE NOWEJ ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI OD PODSTAW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ORAZ WSKAZANIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ: 05/28/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 1100 PLN 2021-03-18
27/05/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
mec. Bogdan Artymowicz Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy pytając o kształt NOWYCH ROZWIĄZAŃ oraz NOWYCH OBOWIĄZKÓW jakie spadną na nich w pracy zawodowej w działach zamówień publicznych. 05/27/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2019/10/Bogdan_Artymowicz-min-1.jpg 570 PLN 2021-04-07
28/05/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Michał Kunikowski Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM PRZYGOTUJEMY I OMÓWIMY JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH W TRYBIE PODSTAWOWYM A MIANOWICIE SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 05/28/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 570 PLN 2021-03-25
07/06/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Michał Kunikowski Szkolenie z zakresu elektronizacji zamówień publicznych po 1 stycznia 2021. Szkolenie praktyczne online z komputerami - podpisy elektroniczne i uwierzytelnienia. 06/07/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 570 PLN 2021-05-12
09/06/2021 2 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
mec. Łukasz Bochenek ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE NOWEJ ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH, KTÓRA FUNKCJONUJE DLA ZAMÓWIEŃ KLASYCZNYCH DO PROGÓW UNIJNYCH. 06/10/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2020/06/lukasz_bochenek.jpg 1100 PLN 2021-05-13
15/09/2021 3 Ustka - 3-dniowe Warsztaty Zamówień Publicznych
Hotel Grand Lubicz, ul. Wczasowa 4
3-dniowe szkolenie wyjazdowe - Jacek Jerka Szkolenie, które porusza aktualne problemy związane z wydatkowaniem środków publicznych w obliczu i sygnalizuje zmiany, które ma wprowadzić nowe Prawo zamówień publicznych. 09/17/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2019/01/jacek_jerka-1-min.jpg 2935 PLN 2020-06-25
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average 4,40 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 90593
Liczba postów: 146316
Liczba tematów: 18741

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888