NowePrzetargi.pl

Szkolenia zamówienia publiczne - SZKOLENIE ONLINE

Data Dni Miasto Prowadzący Temat szkolenia description image enddate offers
09/04/2021 1 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych, które w rewolucyjny sposób zmienia sposób jak i formę udzielania zamówień publicznych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM WSKAŻEMY NOWE SZER-SZE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I POKAŻEMY JAK WZOROCOWO REALIZOWAĆ PROCEDURY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NOWYM STANIE PRAWNYM. 04/09/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 570 PLN 2021-03-16
13/04/2021 2 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Bochenek Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każ-dego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych obowiązków i wzorcowe sche-maty postępowań w nowej rzeczywistości. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE WZORCOWYCH SCHEMATÓW ROZWIĄZAŃ DLA PIERWSZYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ SPRZECZNOŚCI INTERPRETACYJNYCH I NIEPRAWIDŁOWOŚCI. 04/14/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2020/06/mec_lukasz_bochenek_small-min-2.jpg 1100 PLN 2021-03-09
13/04/2021 2 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE NOWYCH ZASADACH PROWADZENIA KONTROLI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. 04/14/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 1100 PLN 2021-03-11
13/04/2021 2 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każ-dego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obowiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE: 04/14/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 1100 PLN 2021-03-22
15/04/2021 1 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obo-wiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. Co z zamówieniami do 130 000 złotych? ZAPRASZAMY PAŃ-STWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM OPOWIEMY JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ DO 130 000 ZŁOTYCH W ZGODZIE Z NO-WYM PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH. 04/15/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 570 PLN 2021-03-25
16/04/2021 1 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Jacek Jerka Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obowiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYGOTOWANIE WZORCOWEGO DOKUMENTU UMOWY. 04/16/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2019/01/jacek_jerka-1-min.jpg 570 PLN 2021-01-24
20/04/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Michał Kunikowski Szkolenie z zakresu elektronizacji zamówień publicznych po 1 stycznia 2021. Szkolenie praktyczne online z komputerami - podpisy elektroniczne i uwierzytelnienia. 04/20/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 570 PLN 2021-03-18
20/04/2021 2 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Bochenek Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE OBSZARÓW SZCZEGÓLNIE PROBLEMATYCZNYCH I BUDZĄCYCH NAJWIĘKSZE WĄTPLIWOŚCI W PIERWSZYM KWARTALE STOSOWANIA NOWYCH PRZEPISÓW. 04/21/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2020/06/mec_lukasz_bochenek_small-min-2.jpg 1100 PLN 2021-03-22
21/04/2021 2 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Pra-wo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW. Rok 2021 stanie się zatem rokiem przełomowym dla całego rynku zamówień publicznych w Polsce, rokiem w którym tysiące osób na co dzień zajmujących się zamówieniami pu-blicznymi musi porzucić stare przyzwyczajenia i stawić czoła radykalnym zmianom. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE NOWEJ ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI OD PODSTAW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ORAZ WSKAZANIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ. 04/22/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 1100 PLN 2021-03-18
22/04/2021 2 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Jacek Jerka Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo za-mówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dnia 19 września 2020 roku do Prawa budowlanego weszły zmiany wprowadzone tzw. dużą nowelizacją. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obowiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE WZORCOWYCH MECHANIZMÓW PRZYGO-TOWANIA, REALIZACJI I ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA NA ROBOTY BUDOWLANE I DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ. 04/23/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2019/01/jacek_jerka-1-min.jpg 1100 PLN 2021-03-22
22/04/2021 1 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Michał Kunikowski Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) w nowym Prawie zamówień publicznych 04/22/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 570 PLN 2021-03-25
23/04/2021 1 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicz-nych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. 04/23/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 570 PLN 2021-03-22
23/04/2021 1 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa wprowadza szereg nowych wymagań istotnych zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy dotyczących m.in. ustalenia wartości zamówienia, budowania opisu przedmiotu zamówienia, zasad ustalania i sprawdzania warunków udziału w postępowaniu czy braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postepowania. Przygotowanie się do nowych wyzwań osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, kierowników jednostek, wymaga wprowadzenia licznych zmian w regulacjach wewnętrznych oraz czasu. Warto więc już teraz zapoznać się z nowymi obowiązkami na szkoleniu:. 04/23/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 570 PLN 2021-03-29
26/04/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Ewa Żak 04/26/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 570 PLN 2020-12-22
26/04/2021 1 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Bochenek Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy dopytując o kształt nowych rozwiązań oraz nowych obowiązków jakie spadną na nich w pracy zawodowej. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE WZORCOWYCH MECHANIZMÓW PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWAŃ O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE. 04/26/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2020/06/mec_lukasz_bochenek_small-min-2.jpg 570 PLN 2021-04-06
27/04/2021 2 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Piotr Sperczyński Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa wprowadza szereg nowych wymagań istotnych zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy dotyczących m.in. ustalenia wartości zamówienia, budowania opisu przedmiotu zamówienia, zasad ustalania i sprawdzania warunków udziału w postępowaniu czy braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postepowania. Przygotowanie się do nowych wyzwań osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, kierowników jednostek, wymaga wprowadzenia licznych zmian w regulacjach wewnętrznych oraz czasu. Warto więc już teraz zapoznać się z nowymi obowiązkami na szkoleniu:. 04/28/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 1100 PLN 2021-01-13
27/04/2021 1 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
Michał Kunikowski Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicz-nych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM OMÓWIMY KWALIFIKACJĘ PODMIOTOWĄ W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 04/27/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 570 PLN 2021-04-06
27/04/2021 1 ONLINE
SZKOLENIE ONLINE
Ewa Żak 04/27/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 570 PLN 2021-04-07
28/04/2021 2 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE NOWEJ ZREWOLUCJONIZOWANEJ RZECZYWISTOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. 04/29/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 1100 PLN 2021-03-18
30/04/2021 1 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Łukasz Mackiewicz Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻENIE JEDNEJ Z NAJWAŻNIEJSZYCH PROCEDUR REALIZACJI ZAMÓWIEŃ DO PROGU UNIJNEGO - TRYBU PODSTAWOWEGO 04/30/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 570 PLN 2021-03-23
13/05/2021 1 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Bogdan Artymowicz Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy pytając o kształt NOWYCH ROZWIĄZAŃ oraz NOWYCH OBOWIĄZKÓW jakie spadną na nich w pracy zawodowej w działach zamówień publicznych. Na szkoleniu omówimy sposoby i warianty prowadzenia postępowania o wartości do progów UE w nowym stanie prawnym. 05/13/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2019/10/Bogdan_Artymowicz-min-1.jpg 570 PLN 2021-03-02
27/05/2021 1 ONLINE
VIDEOSZKOLENIE
mec. Bogdan Artymowicz Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych liczące ponad 600 ARTYKUŁÓW. Niemal każdego dnia dzwonią do nas Zamawiający i Wykonawcy pytając o kształt NOWYCH ROZWIĄZAŃ oraz NOWYCH OBOWIĄZKÓW jakie spadną na nich w pracy zawodowej w działach zamówień publicznych. 05/27/2021 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2019/10/Bogdan_Artymowicz-min-1.jpg 570 PLN 2021-04-07

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 90527
Liczba postów: 146060
Liczba tematów: 18687

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888