NowePrzetargi.pl

Szkolenia Zamówienia publiczne Warszawa 15-02-2019

Temat:Wzorzec prowadzenia elektronicznych zamówień publicznych. Czynności techniczne i prawne w postępowaniu prowadzonym z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
Trener:Jacek Jerka
Data rozpoczęcia:2019-02-15
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Sienna 39, godz. 9:30-15:30
Cena:460,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 560,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Jacek Jerka

Jacek Jerka – prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze czynny udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, posiada szeroką wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.

Główny Specjalista / Wojewódzki Urząd Pracy [2018.11.21-23.]:

Wysoka jakość szkolenia. Bardzo dobra organizacja, pełen profesjonalizm.

 

Inspektor / Sąd Rejonowy [2018.11.21-23.]:

Szkolenie jak zwykle dobre merytorycznie, organizacja utrzymana tak jak w poprzednich latach – bomba!

 

Starszy Specjalista / Urząd Marszałkowski [2018.11.21-23.]:

Bardzo dobre merytorycznie szkolenie, wszystko na najwyższym poziomie.

 

Zastępca Kierownika / Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej [2018.11.21-23.]:

Miła atmosfera, prowadzący posiadają bardzo dużą wiedze, dobry przekaz informacji.

 

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2018.11.21-23.]:

Profesjonalne szkolenie poparte wiedzą i doświadczeniem prowadzących. Zagadnienia omówione w ciekawy i dostępny sposób.

 

Główny Specjalista / Urząd Wojewódzki [2018.11.21-23.]:

Praktycy i eksperci tłumaczący niuanse ustawy w sposób prosty i przejrzysty.

 

Główny Specjalista / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [2018.11.21-23.]:

Wiedza zdobyta na szkoleniu będzie przydatna na zajmowanym stanowisku.

 

Specjalista / Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej [2018.11.21-23.]:

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania.

 

Samodzielny Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.11.21-23.]:

Super szkolenie. Nie mam żadnych uwag i zastrzeżeń.

 

Referent / Firma prywatna [2018.11.21-23.]:

Szkolenie ciekawe, wyczerpujące i fajnie prowadzone.

 

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2018.11.21-23.]:

Szkolenie na najwyższym poziomie merytorycznym.

 

Kierownik Działu / Firma prywatna [2018.11.21-23.]:

Szkolenie profesjonalnie przygotowane i poprowadzone.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.06.18]:

Praktyczna wiedza osoby szkolącej przekazana uczestnikom w sposób przejrzysty i konkretny.

 

Kierownik Referatu / Urząd Gminy [2018.06.18]:

Szkolenie bardzo przydatne, na którym poruszono praktyczne aspekty.

 

Starszy Specjalista / Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.06.18]:

Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone w sposób fachowy i rzetelny.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Park Narodowy [2018.06.18]:

Wykładowca konkretny, posiadający dużą wiedze teoretyczną i praktyczną. Jasno i czytelnie przedstawia zakres omawianego materiału.

 

Kierownik / Izba Administracji Skarbowej [2018.06.18]:

Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie. Bardzo wysoki poziom wiedzy prezentowany przez prowadzącego.

 

Technik Prac Biurowych / Firma prywatna [2018.06.18]:

Szkolenie bardzo dobrze skonstruowane pod względem merytorycznym. Podczas szkolenia przytaczano ciekawe przykłady.

 

Asystent / Firma prywatna [2018.06.18]:

Bardzo dobre szkolenie, warte polecenia. Wykładowca odpowiada na każde pytanie – dzięki temu rozwiewa wszelkie wątpliwości w danym temacie.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.06.18]:

Szkolenie bardzo trafne i przydatne, gdyż temat jest bardzo trudny.

 

Referent Administracyjny / Uczelnia Wyższa [2018.06.18]:

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób bardzo przejrzysty i jasny. Informacje oraz tematy, które zostały poruszone są bardzo potrzebne oraz dostosowane do obecnych zmian w ustawie.

 

Inspektor / Urząd Miasta [2018.06.18]:

Interesujące zagadnienie szkolenia. Szkolenie daje możliwość wysłuchania eksperta.

 

Specjalista / Uczelnia Wyższa [2018.06.18]:

Szkolenie bardzo przydatne w związku z wprowadzeniem elektronizacji zamówień publicznych.

 

Audytor/ Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.05.16-18]:

Na szkoleniu zastosowano praktyczne przykłady rozwiązań na problematyczne kwestie objęte szkoleniem.

 

Specjalista ds. Organizacyjno- Administracyjnych / Szpital Psychiatryczny [2018.05.16-18]:

Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie i wyczerpująco.

 

Główny Specjalista / Urząd Miejski [2018.05.16-18]:

Szkolenie profesjonalnie zorganizowane. Wykładowca posiada wiedzę i duże umiejętności jej przekazywania

 

Główny Specjalista / Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli [2018.05.16-18]:

Na szkoleniu przekazano bardzo przydatne informacje. Super wykładowca, jego przekaz informacji idealnie dociera do słuchacza.. Wiadomości przekazywano bardzo merytorycznie.

 

Kierownik / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.05.16-18]:

Szkolenie przygotowane i zrealizowane bardzo profesjonalnie. Prowadzący posiada ogromna wiedzę w tematyce szkolenia. Przekaz zagadnień był jasny, czytelny i interesujący.

 

Kierownik / Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej [2018.05.16-18]:

Przekazano bardzo merytoryczne i przydatne informacje, które nie są w ogóle dostępne. Szkolenie, pomimo braków technicznych w mojej instytucji, pozwoli mi w prawidłowy sposób przeprowadzić elektronizacje zamówień.

 

Kierownik / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.05.16-18]:

Profesjonalne szkolenie, wspaniała organizacja i najlepszy wykładowca.

 

Starszy Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.05.16-18]:

Szkolenie bardzo przydatne. Tematyka ciekawa i przekazana w ciekawy oraz zrozumiały sposób.

 

Kierownik Działu Technicznego / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.05.16-18]:

Zakres przekazywanych informacji na wysokim poziomie.

 

Starszy Księgowy / Firma prywatna [2018.05.16-18]:

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie – zarówno ze strony organizacyjnej jak i formalnej.

 

Główny Specjalista / Urząd Miasta [2018.05.16-18]:

Szkolenie było bardzo przydatne ze względu na obowiązujące już zmiany w zakresie elektronizacji zamówień publicznych.

 

Pracownik Administracyjny / Firma prywatna [2018.05.16-18]:

Na szkoleniu przekazano cenne informacje. Bardzo profesjonalna kadra.

 

Starszy Specjalista / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.05.16-18]:

Szkolenie bardzo aktualne. Problemy dotyczące elektronizacji zamówień publicznych były poruszane w bardzo merytoryczny sposób. Bardzo przydatne w mojej pracy jako przewodniczący komisji przetargowej.

 

Kierownik Administracyjny / Uczelnia Wyższa [2018.05.16-18]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale zorganizowane.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miasta [2018.05.16-18]:

Bardzo wartościowe merytorycznie szkolenie. Jasny i czytelny przekaz wykładowcy.

 

Podinspektor / Urząd Miasta [2018.05.16-18]:

Szkolenie merytoryczne. Przekazane treści w pełni zgodne z planem szkolenia.

 

Podinspektor / Urząd Miasta [2018.05.16-18]:

Szkolenie merytoryczne. Przekazane treści w pełni zgodne z planem szkolenia.

 

Starszy Inspektor / Ośrodek Pomocy Społecznej[2018.04.16]:

Szkolenie przybliżające wchodzące zmiany, informacje bardzo przydatne.

 

Specjalista / Uczelnia Wyższa [2018.04.16]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób jasny, przystępny merytorycznie.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych [2018.04.16]:

Wszystko profesjonalnie przygotowane. Szkolenie na duży plus.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Biblioteka [2018.04.16]:

Szkolenie bardzo interesujące. Szczególne podziękowania za Ustawę.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2018.04.16]:

Przydatne informacje przekazane przez kompetentną osobę w sposób bardzo przystępny i zrozumiały.

 

Przewodniczący Komisji przetargowej/ Instytut Lotnictwa [2018.04.16]:

Szkolenie przydatne poszerzające posiadaną wiedzę w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie nowelizacji.

 

Specjalista / Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej [2018.04.16]:

Wyczerpujące informacje, widać bardzo dobre przygotowanie Prowadzącego.

 

Lider ds. Zamówień Publicznych/ Ośrodek Przetwarzania Informacji [2018.04.16]:

Szkolenie na czasie, tematycznie dostosowane do obecnych potrzeb słuchaczy

 

Podinspektor / Gmina [2018.03.16]:

Szkolenie zawierało wiele przydatnych informacji.

 

Koordynator Projektu / Zespół Szkół [2018.03.16]:

Szkolenie zadowalające pod względem formy i przekazywanych treści.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Wojewódzki Szpital [2018.03.16]:

Szkolenie przygotowane w sposób bardzo solidny. Wyczerpuje wszelkie aspekty. Zgodne z harmonogramem.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.03.16]:

Szkolenie bardzo przydatne, sprawnie przeprowadzone, dobrze przygotowane, materiały zawierające aktualnie obowiązujące akty prawne.

 

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2018.03.16]:

Szkolenie w profesjonalny sposób przekazuje sprawy związane z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zwłaszcza z różnymi interpretacjami przepisów.

 

Starszy Referent / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.03.16]:

Szkolenie fachowe i rzetelne. Praktycznie przekazane wiadomości.

 

Naczelnik Wydziału / Starostwo Powiatowe [2018.03.16]:

Szkolenie bardzo przydatne. Wysoki poziom merytoryczny.

 

Kierownik / Wojewódzki Szpital [2018.03.16]:

Szkolenie ciekawie prowadzone. Rzetelna wiedza Wykładowcy. Niestandardowe podejście. Przydatne informacje.

 

Starszy Referent / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.03.16]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane i rzeczowe.

 

Referent / Firma prywatna [2018.03.16]:

Szkolenie rewelacyjne, ogrom przekazanej wiedzy.

 

Kierownik Sekcji / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.02.26-27]:

Szkolenie wzorowe.

 

Kierownik Referatu / Urząd Gminy [2018.02.26-27]:

Szkolenie przydatne, duża wiedza i doświadczenie wykładowcy.

 

Asystent ds. administracyjnych/ Zespół Opieki Zdrowotnej [2018.02.26-27]:

Szkolenie na wysokim poziomie pod względem przekazywanej wiedzy i otrzymanych materiałów. Wykładowca z dużą starannością wyjaśnia wszystkie wątpliwości uczestników szkolenia.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Gmina [2018.02.26-27]:

Na szkolenie została przekazana praktyczna wiedza wynikająca z PZP, która ułatwi pracę.

 

Młodszy Referent / Urząd Gminy [2018.02.16]:

Szkolenie dostarczyło wielu przydatnych indormacji.

 

Starszy Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.02.26-27]:

Bardzo wysoki poziom szkolenia. Wiedza w zakresie praktycznym przekazywana w sposób przystępny. 100-tu procentowy profesjonalizm wykładowcy.

 

Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.01.24-26]:

Szkolenie było przeprowadzone bardzo profesjonalnie i na wysokim poziomie merytorycznym.

 

Starszy Specjalista/ Uczelnia Wyższa [2018.01.24-26]:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone na wysokim poziomie. Forma prowadzonych zajęć ułatwia zrozumienie wszystkich zagadnień.

 

Kierownik Administracyjny/ Uczelnia Wyższa [2018.01.24-26]:

Szkolenie bardzo konkretne, merytoryczne, z dużą ilością przydatnych informacji.

 

Dyrektor / Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [2018.01.24-26]:

Wysoki poziom szkolenia, aktualna wiedza przekazana w profesjonalny zrozumiały sposób.

 

Naczelnik / Zarząd Dróg [2018.01.24-26]:

Dobre przydatne szkolenie prowadzone w sposób interesujący i praktyczny. Doskonała opieka przedstawicieli firmy Nowe Przetargi nad uczestnikami szkolenia.

 

Specjalista ds. Zamówień / Zarząd Dróg [2018.01.24-26]:

Szeroki zakres wiedzy przekazany przez praktyka. Profesjonalne przekazanie informacji.

 

Dyrektor / Firma Prywatna [2018.01.24-26]:

Szkolenie uwzględniało, aktualne zmiany w Ustawie PZP oraz praktyczne podjście do uruchamianych postępowań.

 

Kierownik Działu / Szpital [2018.01.24-26]:

Bardzo merytoryczne szkolenie.

 

Podinspektor / Gmina  [2018.01.24-26]:

Szkolenie bardzo satysfakcjuące, ogromna wiedza prowadzącego nie tylko merytoryczna ale również praktyczna, co czyni szkolenie bardzo przydatnym.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień i Przetargów / Firma Prywatna [2018.01.24-26]:

Profesjonalne podejście do uczestników. Powadzący szkolenie o dużym doświadczeniu i wiedzy w danym temacie. Organizacja na najwyższym poziomie.

 

… / Urząd Miasta [2018.01.24-26]:

Szkolenie bardzo merytoryczne. Wykładowca nie ozostawił żadneg pytania bez odpowiedzi. Całe szkolenie w bardzo dobrej atmosferze.

 

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych / Zarząd Mienia Komunalnego [2018.01.24-26]:

Szkolenie na wysokim poziomie. Duża wiedza praktyczna prowadzącego, co wpływa pozytywnie na uczestników szkolenia teraz i w przyszłości.

 

Inspektor / Szpital [2018.01.24-26]:

Rzeczowe podejście do tematu, profesjonalny wykładowca.

MapaZakres szkolenia:

I. WPROWADZENIE.
II. ASPEKTY PRAWNE ELEKTRONIZACJI POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
• MiniPortal i ePUAP – pierwsze doświadczenia i znaki zapytania.
• Wymagany zakres elektronizacji procedury na poszczególnych etapach procesu przygotowania postępo-wań o udzielenia zamówień publicznych – różnice dla poszczególnych trybów i przedmiotu zamówienia – przykłady.
• Elektronizacja prowadzonych postępowań i komunikacja na linii wykonawca – zamawiający.
• Forma e-oferty i dokumentacji związanej ze składaniem e-ofert – oryginał czy kopia – z podpisem kwalifi-kowanym czy bez?
• Odwołanie w postępowaniu elektronicznym – skuteczne wniesienie odwołania z załącznikami a skuteczne przystąpienie do postępowania odwoławczego – wzorcowe dokumenty – pojawiające się problemy.
• Zamówienia poniżej progu w okresie przejściowym – czy możliwe jest równoczesne stosowanie komunika-cji elektronicznej i komunikacji tradycyjnej w procedurze?
• Odpowiedzialność osób po stronie zamawiającego za prawidłowe wykonywanie czynności w postępowa-niu oraz prawne możliwości weryfikacji technicznej strony elektronizacji przez wykonawców w postępo-waniu.
• Sposób przeprowadzania kontroli postępowań elektronicznych.
III. ASPEKTY ORGANIZACYJNE ELEKTRONIZACJI POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• Dokumentowanie czynności wewnętrznych zamawiającego w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
• Sposób przechowywania dokumentów elektronicznych, tryb ich udostępniania, archiwizacji i usuwania. RODO w zamówieniach publicznych.
IV. ASPEKTY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM INFRASTRUKTURY DLA ZGODNEGO Z PRAWEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ: Wymagania techniczne niezbędne dla prawidłowego złożenia i przyjęcia e-oferty – skuteczne złożenie i przyjęcie e-oferty krok po kroku z wykorzystaniem miniPortalu UZP: specyfi-kacja połączenia, format przesyłanych danych, kodowanie i oznakowanie czasu przekazania danych – pro-blemy.
V. DYSKUSJA.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • pracowników działów zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • kierowników jednostek,
  • członków komisji przetargowych,
  • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Zobacz pozostałe szkolenia z zamówień publicznych w Warszawie

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77741
Liczba postów: 141169
Liczba tematów: 17696

Zapisz się do naszego newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Pisaliśmy o…

aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie Dz. U. Nr 202 poz. 2072 elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie