NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Częstochowa 21-06-2018

Szkolenie Zamówienia publiczne Częstochowa 21-06-2018

Temat:Zamówienia publiczne od A do Z nieprawidłowości w procedurze. Wprowadzenie do elektronizacji zamówień publicznych.
Trener:mec. Łukasz Bochenek
Data rozpoczęcia:2018-06-21
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Częstochowa, Browar Czenstochovia, ul. Korczaka 14, godz. 9:30-15:30
Cena:370,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 455,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

mec. Łukasz Bochenek

mec. Łukasz Bochenek – adwokat, partner w kancelarii Bochenek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowaniach o udzie-lenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.


Starszy Referent / Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.04.24]:

Szkolenie bardzo pouczające, z którego można dużo się dowiedzieć.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.04.24]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Rzeczowe podejście do tematu.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Gmina [2018.04.24]:

Szkolenie zgłębiające temat zamówień publicznych na podstawie przykładów z życia.

Specjalista ds. Przetargów / Firma Prywatna [2018.04.24]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie z uwzględnieniem wielu praktycznych przykładów pojawiających się w toku postępowań o zamówienia publiczne.

Specjalista ds. Przetargów / Firma Prywatna [2018.04.24]:

Szkolenie merytoryczne. Wiedza praktyczna i teoretyczna Wykładowcy na Bardzo wysokim poziomie.

Podinspektor / Starostwo Powiatowe [2018.04.24]:

Wykładowca bardzo profesjonalnie przeprowadził szkolenie. Jestem w pełni usatysfakcjonowana odbytym szkoleniem.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Ośrodek Doradztwa Rolniczego [2018.04.24]:

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Informacje przydatne w pracy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Izba Administracji Skarbowej [2018.04.24]:

Bardzo dobrze przygotowany Wykładowca. Praktyczne informacje.

Inspektor / Urząd Gminy [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, rzeczowe oraz zrozumiałe.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.04.24]:

Prowadzący z dużym doświadczeniem, przytaczał przykłady, z którymi miał do czynienia. Odpowiadał na zadawane pytania uczestników praktycznymi rozwiązaniami.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Sąd Rejonowy [2018.03.20-21]:

Szkolenie z przydatnymi informacjami. Wykładowca przekazuje wiedzę na przykładach co jest bardzo czytelne.

Główny Księgowy / Komenda Powiatowa Straży Pożarnej [2018.03.20-21]:

Rzetelne przygotowanie dokumentacji. Precyzyjnie wyjaśniony każdy problem.

Konsultant / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.03.20-21]:

Szkolenie bardzo przydatne od praktycznej strony prowadzenia postępowania o zmówienie publiczne.

Starszy Technik / Komenda Państwowa Straży Pożarnej [2018.03.20-21]:

Szkolenie bardzo wyczerpujące z przydatnymi przykładami.

Radca / Przewozy Regionalne [2018.03.20-21]:

Prowadzący bardzo profesjonalny. Dużo przykładów, wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.

Nauczyciel / Zespół Szkół [2018.03.20-21]:

Wykładowca o bardzo obszernej wiedzy.

Główny Księgowy / Zespół Szkół [2018.03.20-21]:

Wiedza Wykładowcy merytoryczna. Umiejętność przekazania wiedzy uczestnikom szkolenia. Lokalizacja bardzo dobra.

Dyrektor / Zespół Szkół Ogólnokształcących [2018.03.20-21]:

Szkolenie na temat wysokim poziomie..

Specjalista ds. BHP / Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnych [2018.03.22]:

Wykładowca rzeczowy i dobrze przygotowany do szkoleń.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Sąd Rejonowy [2018.03.22]:

Prowadzący przygotowany starannie do szkolenia z ogromną wiedzą, odpowiadający na nurtujące pytania grupy.

Starszy Specjalista / Nadleśnictwo [2018.03.22]:

Na szkoleniu informacje zostały przekazane w prosty i przyjazny sposób.

Księgowa / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2018.03.22]:

Szkolenie dobrze przygotowane merytorycznie.

Zastępca Dyrektora / Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnych [2018.03.22]:

Bardzo przydatne szkolenie. Wykładowca dostosował się do potrzeb słuchaczy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Uczelnia Wyższa [2018.03.22]:

Szkolenie dobre merytorycznie. Komunikatywny prowadzący.

Inspektor/ Urząd Miasta [2018.03.22]:

Szkolenie tematycznie trafione do potrzeb. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym.

Inspektor / Sąd Rejonowy [2017.11.13-14]:

Przydatne szkolenie, podsumowujące wiedzę i utrwalające informacje.

Referent / Biuro Gospodarki Mieniem [2017.11.13-14]:

Szkolenie bardzo konstruktywne i przydatne. Wykładowca bardzo kompetentny.

Inspektor/ Biuro Gospodarki Mieniem [2017.11.13-14]:

Szkolenie ciekawie prowadzone.

Kierownik Działu / Miejski Zarząd Dróg [2017.11.13-14]:

Szkolenie dobre i przydatne.

/ Sąd Rejonowy [2017.11.13-14]:

Informacje przydatne w pracy.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2017.11.13-14]:

Szkolenie na wysokim poziomie.

Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [2017.10.30]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób jasny i przejrzysty. Tematyka przedstawiona na konkretnych przykładach.

Starszy Specjalista / Szkoła Wyższa [2017.10.30]:

Przydatne szkolenie. Profesjonalna organizacja oraz wysokiej jakości prowadzący.

Starszy Specjalista / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej [2017.10.30]:

Bardzo przydatne poruszenie najważniejszych zagadnień. Podejście praktyczne do poruszanych tematów.

Starszy Specjalista / Zarząd Dróg Powiatowych [2017.10.30]:

Zagadnienia omawiane w sposób przejrzysty, praktyczny.

Specjalista / Starostwo Powiatowe [2017.10.30]:

Tematyka szkolenia konkretna, przekazana w sposób przejrzysty.

Wiceprezes Zarządu / Zakład Opieki Zdrowotnej [2017.10.30]:

Pełen profesjonalizm. Potrzebne informacje.

Specjalista / Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.10.30]:

Szkolenie pogłębia posiadaną wiedzę. Rozszerza wiadomości na poszczególne zagadnienia Prawa zamówień publicznych w praktyce.

Starszy Inspektor / Zarząd Dróg Powiatowych [2017.10.30]:

Omówiono zagadnienia w sposób przejrzysty i praktyczny.

Konserwator / Dom Pomocy Społecznej [2017.10.30]:

Szkolenie jasne, tłumaczenie konkretne, pomocne w działaniu.

/ Dom Pomocy Społecznej [2017.10.30]:

Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone.

Referent / Urząd Gminy [2017.10.23]:

Wyczerpano wszystkie założone zagadnienia. W logiczny, jasny sposób przedstawiono skomplikowane procedury.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.10.23]:

Szkolenie prowadzone dynamicznie, profesjonalnie. Bardzo przydatna wiedza.

Członek Zarządu / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.10.23]:

Kompetentny szkoleniowiec, otwarty na pytania i problemy uczestników. Przyjazna atmosfera współpracy.

Specjalista ds. Handlowych / Firma prywatna [2017.10.23]:

Szkolenie spójne, wyczerpujące temat. Profesjonalne. Świetne.

Specjalista ds. Inwestycji / Firma prywatna [2017.10.23]:

Szkolenie interesujące, ciekawie prowadzone. Ogromna wiedza prowadzącego. Szkolenie prowadzone w sposób prosty, logiczny – nie samo cytowanie ustawy.

Konsultant / Firma prywatna [2017.10.23]:

Poruszone na szkoleniu tematy odpowiadają najczęściej pojawiającym się wątpliwościom uczestników postępowania w procesie zamówień publicznych.

Sekretarz / Urząd Gminy [2017.10.23]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i praktyczne.

Referent / Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna [2017.10.23]:

Wiadomości precyzyjne i bardzo konkretne.

Inspektor / Urząd Gminy [2017.10.23]:

Informacje przekazane na szkoleniu są bardzo przydatne podczas wykonywanych obowiązków służbowych.

Samodzielny Referent ds. Zamówień Publicznych / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2017.09.25-26]:

Bardzo dobra organizacja. wykładowca z dużą wiedzą i bardzo dobrym kontaktem z uczestnikami szkolenia. Potrafi wytłumaczyć w bardzo czytelny sposób.

/ Firma prywatna [2017.09.25-26]:

Szkolenie rzeczowe, Ne temat, z przykładami. Profesjonalne.

Główny Specjalista / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.09.25-26]:

Szkolenie wyjaśniające wiele wątpliwości, zmian w prawie zamówień publicznych.

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2017.09.25-26]:

Szkolenie profesjonalne, inspirujące, bez zbędnych treści. Wzorowa organizacja tematyczna i czasowa.

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2017.09.25-26]:

Bardzo dobry prowadzący. Szkolenie prowadzone w sposób jasny, zrozumiały, ciekawy.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2017.09.25-26]:

Szkolenie zostało przeprowadzone na odpowiednim poziomie. Wykładowca chętnie odpowiada na zadane pytania.

Starszy Inspektor / Zakład Wodociągów i Kanalizacji [2017.09.25-26]:

Szkolenie pełnowartościowe. Podane informacje przydatne w praktyce. Wykładowca prowadził zajęcia interesująco, zrozumiale.

Inspektor / Miejski Zarząd Budynków [2017.09.25-26]:

Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie. Prezentacja poparta przykładami. Świetnie przekazane informacje.

Kierownik / Urząd Marszałkowski [2017.09.25-26]:

Praktyczne ujęcie problematyki. Szkolenie konkretne i rzeczowe.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2017.09.25-26]:

Szkolenie profesjonalne, rzeczowe.

Sekretarz / Jednostka terytorialna [2017.06.02]:

Szkolenie przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym. wykładowca posiada wiedzę i doświadczenie zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy, co ułatwia przekazywanie informacji słuchaczom.

Referent / Jednostka komunalna [2017.06.02]:

Bardzo dobre szkolenie pod względem merytorycznym. szkoleniowiec podawał konkretne przykłady, które rozjaśniły wątpliwości.

Kierownik / Jednostka komunalna [2017.06.02]:

Duża porcja informacji poparta licznymi przykładami. Dynamiczny sposób przekazywania praktycznej wiedzy.

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2017.06.02]:

Szkolenie przydatne, ciekawe, dobre.

Prezes / Jednostka kultury [2017.06.02]:

Szkolenie bardzo interesujące. Przedstawiające wiele aspektów związanych z przetargami.

Starszy Referent / Jednostka ochrony zdrowia [2017.06.02]:

Bardzo dobre szkolenie.

Referent / Jednostka oświaty [2017.04.24-25]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca zaprezentował wiele przydatnych informacji i rozwiązań.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Prowadzący merytoryczny, z dużą wiedzą , umiejący przekazać informacje, wychodzący naprzeciw problemom uczestników szkolenia.

Inspektor / Jednostka oświaty [2017.04.24-25]:

Szkolenie bardzo ciekawe i wyjaśniające zawiłości ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzący wyczerpująco udzielał odpowiedzi.

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Uzyskane informacje wyjaśniły mi wszystkie wątpliwości przy przygotowaniu zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Szkolenie bardzo przydatne, praktyczne wskazówki i rozwiązania.

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Merytoryczne i rzeczowe przygotowanie prowadzącego.

Naczelnik Wydziału / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Bardzo dużo ciekawych wiadomości, przekazywanych dostępnym językiem. Możliwość zadawania pytań. Dużo przykładów z praktyki.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Duża ilość wiadomości popartych przykładami. Przedstawione w dostępny sposób.

Starszy Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Przydatne, praktyczne informacje.

Starszy Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Szkolenie wniosło bardzo dużo informacji, popartych przykładami oraz przekazanych w jasny, fachowy sposób.

Kierownik Działu / Firma prywatna [2017.03.01-02]:

Szkolenie prowadzone w dobrym tempie, z uwzględnieniem przykładów z życia. Duża wiedza prowadzącego.

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2017.03.01-02]:

Szkolenie merytoryczne. Omawiane zagadnienia ważne z punktu widzenia praktycznego i teoretycznego.

/ Jednostka ochrony zdrowia [2017.03.01-02]:

Szkolenie poszerzyło zakres mojej wiedzy z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca mówił ciekawie, nie monotonnie, na przykładach. Poruszono szeroki zakres tematyczny.

/ Jednostka sektorowa [2017.03.01-02]:

Szkolenie w pełni mnie satysfakcjonujące, wyczerpujące. Bardzo dużo z niego skorzystałam.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2017.03.01-02]:

Informacje zdobyte w czasie szkolenia przydadzą się w codziennej pracy. Wskazówki będą wykorzystywane przy udzielaniu zamówień publicznych.

Prezes Zarządu / Firma prywatna [2017.03.01-02]:

Praktyczna wiedza przekazana w przystępny sposób z wieloma przykładami praktycznymi.

Zastępca Naczelnika / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Dużo wiadomości popartych wieloma przykładami. Wiadomości przekazywane w bardzo jasny sposób.

/ Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Szkolenie prowadzone rzeczowo, dynamicznie. Teoria poparta licznymi przykładami.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.02.23-24]:

Szkolenie bardzo interesujące. Wykładowca w sposób ciekawy i rzeczowy przedstawia zagadnienia.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.02.23-24]:

Szeroka i praktyczna wiedza. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Prowadzący bardzo interesująco prowadzi szkolenie. Wysoki poziom posiadanej wiedzy.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Szkolenie przygotowane i zrealizowane na wysoki poziomie. Szkolący w sposób jasny i przystępny przekazał zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Specjalista / Jednostka mundurowa [2017.02.23-24]:

Szkolenie pozwala usystematyzować wiedzę z ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzący w sposób zrozumiały, przejrzysty, a co najważniejsze z przykładami, przekazywał posiadaną wiedzę.

/ Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Dobra tematyka, trafione przykłady.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Bardzo dobry wykładowca. Szkolenie na wysokim poziomie.

/ Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Bardzo treściwe szkolenie.

MapaProblemy praktyczne na poszczególnych etapach postępowania:

 • Łączne lub rozdzielne udzielanie zamówień.
 • Opis przedmiotu zamówienia: dopuszczalność stosowania znaków towarowych, patentów, oraz pochodzenia; certyfikaty i oznakowanie jako elementy opisu przedmiotu zamówienia; zatrudnianie osób w oparciu o umowę o pracę przy zamówieniach na usługi lub roboty budowlane; podwykonawstwo w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Ustalenie wartości zamówienia: zamówienia udzielane w częściach a zamówienia udzielane w jednym postępowaniu; obowiązek sumowania zamówień a „nakaz” dzielenia zamówienia; dostawy inwestorskie, usługi udostępnione wykonawcy a wartość zamówienia na roboty budowlane; wartość zamówienia w ramach opcji.
 • Dokument SIWZ – redakcja poszczególnych zapisów: warunki udziału w postępowaniu;  podstawy wykluczenia z postępowania (obligatoryjne i fakultatywne); wadium; sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami; kryteria oceny ofert; wykaz oświadczeń i dokumentów w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym.
 • Dokument SIWZ i ogłoszenie – problemy praktyczne z zamieszczaniem prawidłowych ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE.
 • Przebieg postępowania ze szczególnym uwzględnieniem następujących trybów: Przetarg Nieograniczonych, Przetarg Ograniczony, Dialog Konkurencyjny, Negocjacje bez Ogłoszenia, Zapytanie o Cenę, Zamówienie z wolnej ręki.
 • Badanie i ocena ofert, w tym poprawianie omyłek, odrzucanie ofert, badanie rażąco niskiej ceny, ocena złożonych ofert w ramach poszczególnych kryteriów, konsorcja.
 • Wybór oferty najkorzystniejszej.

Uwarunkowania prawne i faktyczne elektronizacji ZP w kontekście: charakterystyki zamówień udzielanych przez poszczególnych zamawiających; wspólnych platform przewidzianych przez UZP lub organy do tego uprawnione; dostępnych rozwiązań umożliwiających elektroniczne udzielanie zamówień publicznych.

Praktyczne wskazówki i doświadczenia związane z wyborem platformy i wdrażaniem elektronicznych zamówień w jednostce: tryb udzielenia zamówienia; kluczowe elementy opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków i wymagań stawianych wykonawcom; optymalne brzmienie niektórych zapisów umowy z uwzględnieniem czasowego charakteru jej trwania; możliwe nieprawidłowości w procedurze na wybór platformy elektronicznych zamówień publicznych.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

 • pracowników Wykonawców odpowiedzialnych za przygotowywanie ofert w zamówieniach publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w firmie / jednostce,
 • dyrektorów, kierowników, członków zarządu – zwłaszcza odpowiedzialnych funkcyjnie za sprzedaż na rzecz sektora publicznego.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Skopiuj link do tego szkolenia

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 74253
Liczba postów: 138216
Liczba tematów: 17238

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zapisz się do cotygodniowego newslettera NowePrzetargi.pl

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Icon
Poprawka systemowa aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Systemowa poprawka sieciowej wersji aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Poprawka ver 1.1.0.27. W domyślnej lokalizacji aplikacji wgrywamy do katalogu Klient: C/Program Files (x86) / Nowe Przetargi / Rodzajowa Ewidencja Klient.

Icon
Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA

Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA.

Pisaliśmy o…

art. 25 a ust. 1 dialog techniczny dokumenty dokumentacja projektowa rozporządzenie Dz. U. Nr 202 poz. 2072 elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych Jacek Jerka kopia zapasowa Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP orzecznictwo w zamówieniach publicznych oświadczenia zamówienia publiczne Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi referencje w zamówieniach publicznych Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia instrukcja Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych ustawa PZP opinie warsztaty zamówień publicznych Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie