NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Gdańsk 18-12-2018 do 19-12-2018

Temat:Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem wydatków do 30 tys. euro oraz RODO w zamówieniach publicznych.
Trener:Michał Kunikowski
Data rozpoczęcia:2018-12-18
Czas trwania:2 dni
Miejsce:Gdańsk, Hotel Novotel, ul. Pszenna 1, godz. 9:30-15:30
Cena:690,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 850,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Michał Kunikowski szkolenia

 

Michał Kunikowski – trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od kilkunastu lat. Jeden z 28 Atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Członek korpusu Służby Cywilnej zwolniony z obowiązku odbycia służby przygotowawczej dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym. Szkoli, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy prawne oraz reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Podinspektor / Urząd Gminy [2018.06.29.]:

Informacje oraz materiały szkoleniowe bardzo przydatne. Zakres szkolenia zgodny z oczekiwaniami. Informacje przekazywane w sposób jasny i przejrzysty.

Podinspektor / Starostwo Powiatowe  [2018.06.29.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i przeprowadzone w miłej atmosferze. Informacje przekazywane w sposób jasny i przejrzysty.

Inspektor / Starostwo Powiatowe  [2018.06.29.]:

Szkolenie przeprowadzone merytorycznie. Duży zakres materiału.

Inspektor / Starostwo Powiatowe  [2018.06.29.]:

Szkolenie jak zawsze organizowane przez Nowe Przetargi jest bardzo profesjonalnie przygotowane, zarówno od strony organizacyjnej jak i merytorycznej.

Podinspektor / Urząd Gminy [2018.06.29.]:

Szkolenie zawierało kompleksowe informacje z omawianego zakresu.

Informatyk / Urząd Gminy [2018.06.29.]:

Bardzo przydatne szkolenie. Źródło cennych informacji. Bardzo miła atmosfera.

Kierownik Wydziału / Starostwo Powiatowe  [2018.06.29.]:

Zakres szkolenia zupełnie odpowiadał moim oczekiwaniom.

Inspektor / Urząd Gminy [2018.06.29.]:

Na szkoleniu przekazano bardzo przydatne i nowe informacje, które na pewno będę wdrażać.

Kierownik / Jednostka budżetowa [2016.11.30-12.01]:

Interesująca prezentacja przepisów Prawa zamówień publicznych. Otwartość osoby prowadzącej na zapytania i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia.

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2016.11.30-12.01]:

Profesjonalne przekazywanie posiadanych wiadomości.

Podinspektor / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.11.30-12.01]:

Profesjonalne podejście prowadzącego, kompetencja i wysoka kultura osobista.

Inspektor / Jednostka sportu i rekreacji [2016.11.30-12.01]:

Bardzo przydatne informacje przekazane w prosty sposób.

Inspektor / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie konkretne i na temat.

Główny Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie zgodne z moimi oczekiwaniami.

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie profesjonalnie prowadzone.

Główna Księgowa / Jednostka budżetowa [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie bardzo ciekawe i przydatne.

Radca Prawny / Firma prywatna [2016.08.29]:

Jasny przekaz ze strony prowadzącego. Otwartość na stawiane problemy.

Starszy Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.29]:

Szeroki zakres wiedzy prowadzącego.

Kierownik ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.08.29]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Prowadzący wyjaśniał moje wątpliwości zwracał uwagę na istotne aspekty prawne.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.29]:

Szkolenie przydatne z racji zadań służbowych. Doskonały przekaz informacji. Odpowiednie tempo prowadzenia szkolenia.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.29]:

Bardzo dobre materiały szkoleniowe. Poruszono najważniejsze zmiany ustawy.

Starszy Referent / Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Szkolenie dobrze przygotowane. Wiele konkretnych wskazówek.

Sekretarz/ Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.29]:

Nowe spojrzenie na opis przedmiotu zamówienia, na podstawie nowego zmienionego Prawa zamówień publicznych.

/ Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.29]:

Tematyka szkolenia porusz bardzo istotne kwestie w zamówieniach. Forma i treść wykładu rozwiała wiele wątpliwości.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Bardzo ciekawe szkolenie. Tematyka dobrze rozłożona w czasie. Prowadzący bardzo merytorycznie i spokojnie przedstawił temat. To był jeden z najlepszych prowadzących z jakim miałam kontakt.

/ Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Dobrze i rzeczowo przeprowadzone szkolenie. Trener w interesujący sposób przekazuje informacje. Dobry sposób połączenia slajdów z przygotowanym materiałem i komentarzem trenera.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Bardzo dobra merytoryczna zawartość materiałów szkoleniowych i bardzo dobry wykładowca, który uczulał uczestników szkolenia na wszelkie ewentualne niespodzianki w stosunku do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Merytorycznie na wysokim poziomie.

Starszy Specjalista / Jednostka komunalna [2016.08.22-23]:

Poruszone zostały wszystkie zagadnienia zaproponowane w programie. Prowadzący nawiązywał kontakt i dyskutował z uczestnikami oraz udzielał odpowiedzi na zadane pytania.

Referent / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Szkolenie bardzo udane. W przyszłości chciałabym uczestniczyć w szkoleniach na tak dobrym poziomie.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Wiedza przekazana fachowo. Szkolenie bardzo przydatne.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Wykładowca wyjaśnia stosowanie w praktyce nowych przepisów.

Starszy Referent / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Szkolenie przydatne. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Duża wiedza prowadzącego. Informacje przekazywane uczestnikom były adekwatne do tematyki szkolenia.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Duży zakres materiału przekazany w przejrzysty sposób.

Radca Prawny / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Bardzo kompetentny wykładowca. Dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Szkolenie przydatne. Kompetentny wykładowca.

Kierownik Działu / Jednostka budżetowa [2016.07.14-15]:

Szkolenie konstruktywne, zgodne z programem . poszerzające wiedzę. Jasny przekaz informacji. Dobra organizacja.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.07.14-15]:

Szkolenie rozjaśniło wątpliwości związane z nowelizacją ustawy.

Główny Specjalista / Jednostka samorządowa [2016.07.14-15]:

Szkolenie wyczerpujące tematykę nowelizacji ustawy. Przydatne informacje praktyczne.

/ Firma prywatna [2016.07.14-15]:

Przydatne informacje dotyczące nowelizacji ustawy. Jasna i przejrzysta forma przedstawienia informacji.

/ Jednostka samorządowa [2016.07.14-15]:

Bardzo przydatne informacje przekazane w przystępny sposób.

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.07.14-15]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.07.14-15]:

Szkolenie przeprowadzone w wyczerpujący sposób.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.07.11-12]:

Profesjonalne podejście do tematu z analizą problematyki. Dobry przekaz.

/ Jednostka samorządowa [2016.07.11-12]:

Szkolenie bardzo pomocne i przydatne. Materiał przedstawiony w sposób rzetelny. Prowadzący pokazywał praktyczny aspekt prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

/ Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2016.07.11-12]:

Dobre szkolenie przygotowujące do zastosowania zmian w praktyce.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.07.11-12]:

Szkolenie interesujące i przydatne – spełniające oczekiwania.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.07.11-12]:

Szkolenie prowadzone w sposób spójny, jasny.

/ Firma prywatna [2016.07.11-12]:

Uzyskane informacje pomogą przygotować postępowania na nowych zasadach.

Zastępca Dyrektora / Jednostka terytorialna [2016.07.11-12]:

Wykładowca rzeczowo i precyzyjnie przekazuje zakres zmian. Kładzie nacisk na aspekt celowości i funkcjonalności nowych norm.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.07.11-12]:

Szkolenie zostało przeprowadzone na profesjonalnym i oczekiwanym poziomie. Szkolący – praktyk w przejrzysty sposób przekazał zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kierownik Działu / Firma prywatna [2016.07.11-12]:

Szkolenie bardzo przydatne, przybliżające problematykę zagadnień wprowadzonych nowelizacją ustawy.

/ Firma prywatna [2016.07.11-12]:

Szkolenie profesjonalne. Wykładowca kompetentny.

Starszy Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.06.20]:

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny.

Specjalista / Jednostka samorządowa [2016.06.20]:

Szkolenie bardzo dobrze systematyzujące zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Referent / Jednostka samorządowa [2016.06.20]:

Dobrze sprecyzowane przepisy nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.06.20]:

Temat na czasie. Szkolenie przydatne w mojej pracy.

Specjalista / Jednostka oświaty [2016.06.20]:

Szkolenie spełnia moje oczekiwania. Prowadzący w sposób przystępny i wyczerpujący przedstawił problematykę nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.06.20]:

Szkolenie przygotowuje do zmian w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych

Dyrektor / Jednostka komunalna [2016.06.08]:

Bardzo dobry materiał szkoleniowy. Wykładowca w sposób przejrzysty przedstawił materiał i udzielił odpowiedzi na pytania uczestników.

Samodzielny Referent / Jednostka oświaty [2016.06.08]:

Duży zasób przekazanych materiałów. Szkolenie prowadzone w sposób jasny i zrozumiały.

Referent / Jednostka budżetowa [2016.06.08]:

szkolenie prowadzone na wysokim poziomie. Poruszono najistotniejsze kwestie związane z nowelizacją.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.06.08]:

Bardzo rzeczowe i pomocne szkolenie. Dużo cennych informacji umożliwiających pracę ze znowelizowaną ustawą.

Referent / Jednostka samorządowa [2016.06.08]:

Interesujące przykłady życiowe.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.06.08]:

Szkolenie prowadzone płynnie, zgodnie z oczekiwaniami.

Dyrektor / Jednostka oświaty [2016.06.08]:

Szkolenie bardzo przydatne, przybliżające zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.06.08]:

Szkolenie merytoryczne i kompleksowe.

Specjalista / Jednostka oświaty [2016.06.08]:

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie.

/ Jednostka samorządowa [2016.06.08]:

Wykładowca dobrze przygotowany merytorycznie z dużym doświadczeniem teoretycznym i praktycznym, umiejętnie przekazujący wiedzę. Bardzo dobra lokalizacja.

/ Jednostka oświaty [2016.06.08]:

Informacje przekazywane w sposób jasny i zrozumiały. Wyjaśniono kwestie budzące wątpliwości.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.06.06-07]:

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Merytoryczne podejście do tematu, ciekawy program szkolenia.

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2016.06.06-07]:

Szkolenie prowadzone było w sposób przejrzysty. Przepisy omówione zostały na przykładach z praktyki.

Zastępca Kierownika / Jednostka samorządowa [2016.06.06-07]:

Szkolenie prowadzone w zrozumiały i przejrzysty sposób. Przekazane informacje były czytelne.

Zastępca Kierownika / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.06.06-07]:

Szkolenie interesujące i przydatne w praktyce.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.06.06-07]:

Szkolenie merytorycznie wyczerpujące temat.

Podinspektor / Jednostka sportu i rekreacji [2016.06.06-07]:

Szkolenie zgodne z oczekiwaniami. Przydatne materiały szkoleniowe i wyczerpujący zakres.

Specjalista ds. Przetargów / Firma prywatna [2016.04.27-28]:

Szkolenie prowadzone profesjonalnie i fachowo. Wszelkie wątpliwości związane z nowelizacją Prawa zamówień publicznych zostały rozwiane. Dobrze dobrane przykłady pozwoliły na szybkie zrozumienie niejasnych przepisów.

Referent / Jednostka samorządowa [2016.04.27-28]:

Szkolenie przygotowane na wysokim poziomie. Duża wiedza wykładowcy.

Radca Prawny / Firma prywatna [2016.04.27-28]:

Szkolenie było przydatne. Zdobyta na nim wiedza zostanie wykorzystana w praktyce.

Referent / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.04.27-28]:

Szkolenie przystępne. Bardzo dobry sposób przekazania informacji przez kompetentnego prowadzącego.

/ Firma prywatna [2016.04.27-28]:

Szkolenie merytoryczne, przydatne.

Asystent / Firma prywatna [2016.04.27-28]:

Szkolenie wyczerpujące temat.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.04.27-28]:

Szkolenie merytoryczne i interesujące.

Starszy Specjalista / Firma prywatna [2016.04.27-28]:

Dobre szkolenie wprowadzające do projektowanych zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.04.27-28]:

Wiele przydatnych informacji z zakresu nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Dobre przykłady praktyczne.

/ Jednostka komunalna [2016.04.27-28]:

Informacje podane na szkoleniu są przydatne.

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.04.21]:

Szkolenie przydatne, zawierające dużo ciekawych informacji dotyczących zmian.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2016.04.21]:

Szkolenie bardzo przydatne.

/ Jednostka oświaty [2016.04.21]:

Wykładowca zrozumiale tłumaczy zawiłe przepisy.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.04.21]:

Bardzo dobrze przygotowany wykładowca. Bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia.

Starszy Referent / Jednostka kultury [2016.04.21]:

Szkolenie przydatne. Omawiane zagadnienia mogą być wykorzystane w praktyce.

/ Jednostka samorządowa [2016.04.21]:

Szkolenie odnoszące się we właściwy sposób do tematyki.

Specjalista / Jednostka kultury [2016.04.21]:

Szkolenie zawierało potrzebne informacje, pomocne w pracy.

Kierownik / Jednostka kultury [2016.04.21]:

Szkolenie przydatne. Podane informacje wykorzystam w pracy.

Kierownik Zespołu / Jednostka oświaty [2016.04.21]:

Szkolenie prowadzone bardzo dobrze.

/ Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.21]:

Dobrze i jasno przekazywana treść artykułów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Szkolenie doskonałe pod względem merytorycznym. Bardzo sympatyczny prowadzący.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka mundurowa [2016.04.19-20]:

Szkolenie bardzo przydatne, tematyka wyczerpująca, prowadzący w sposób maksymalnie wyczerpujący przekazał informacje.

Inspektor / Jednostka komunalna [2016.04.19-20]:

szkolenie przydatne. Pierwszy raz uczestniczyłam w szkoleniu Nowych Przetargów i pewnie jeszcze będę uczestniczyć bo jestem zadowolona.

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Materiały oraz wiedza przekazana przez wykładowcę będą przydatne w dalszej pracy.

Inspektor / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Merytorycznie bardzo dobrze przygotowane szkolenie.

Starszy Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Szkolenie bardzo dobre.

Kierownik Działu / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Szkolenie wyczerpało tematykę ujętą w planie.

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Szkolenie wyczerpało w pełni tematykę.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka mundurowa [2016.04.19-20]:

Merytorycznie bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Uzyskana wiedza przyda się w mojej dalszej pracy przy przygotowywaniu postępowań.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.04.19-20]:

Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny. Spełniło moje oczekiwania.

Starszy Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Szkolenie przeprowadzone zgodnie z planem.

Inspektor / Jednostka komunalna [2016.04.18]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane.

Kierownik / Jednostka oświaty [2016.04.18]:

Precyzyjnie przekazane informacje. Ciekawe materiały szkoleniowe.

Kierownik / Jednostka budżetowa [2016.04.18]:

Szkolenie przydatne.

Główny Księgowy / Jednostka budżetowa [2016.04.18]:

Szkolenie utrwalające posiadane widomości oraz wprowadzające do nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

Specjalista ds. Administracyjnych / Jednostka budżetowa [2016.04.18]:

Zakres materiałów i przekazana wiedza – bardzo przydatne.

Kierownik ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2016.04.18]:

Szkolenie wniosło dużo nowych interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych co pozwoli na efektywniejszą pracę.

Starszy Referent / Jednostka budżetowa [2016.04.18]:

Dokładne przekazywanie informacji i wyjaśnianie zagadnień.

/ Firma prywatna [2016.04.18]:

Przydatne szkolenie. Dużo nowości.

MapaZAKRES SZKOLENIA:

1. WPROWADZENIE – zestawienie przepisów obowiązujących w systemie Prawa zamówień publicznych.
2. Źródła informacji o przetargach. Obowiązki informacyjne zamawiającego, uprawnienia wykonawcy, jawność oraz dostęp do informacji.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe, usługi społeczne i inne szczególne usługi.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wartości poniżej i powyżej progów unijnych – różnice.
5. Komisje przetargowe: skład komisji przetargowej i sposób powołania członków oraz biegłych i rzeczoznawców – problemy praktyczne. Członkowie komisji oraz biegli – osoby wykonujące czynności w ramach procedury.
6. Klucz właściwego prowadzenia procedur:
a) Szacowanie wartości zamówienia – dzielenie zamówienia na części – podział zamówień i ich łączenie.
b) Opis przedmiotu zamówienia – znaczenie nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); znaki towarowe, patenty, pochodzenie przedmiotu zamówienia a rozwiązania równoważne. Dialog techniczny.
c) Skutki wadliwie skonstruowanego opisu przedmiotu zamówienia – możliwość wnoszenia odwołań na opis przedmiotu zamówienia.
d) Dobór trybu – zagadnienie optymalnego doboru trybu udzielenia zamówienia.
e) Wadium – formy wnoszenia, zwrot, zatrzymanie, ponowne wniesie wadium. Odzyskiwanie zatrzymanego wadium.
f) Podwykonawstwo w postępowaniach na dostawy, usługi, roboty budowlane. Obowiązki zamawiającego i uprawnienia wykonawcy. Zastrzeżenie przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części za-mówienia w przypadku dostaw – ograniczenie podwykonawstwa.
g) Klauzule i aspekty społeczne i ich odzwierciedlenie w warunkach udziału w postępowaniu.
h) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – kluczowe elementy.
i) Warunki udziału w postępowaniu, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji). Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału. Zasady bezpiecznego uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
j) Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) i zasady jego stosowania.
k) Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
l) Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty.
m) Kryteria oceny ofert: kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, kosztowe, funkcjonalne i środowiskowe. Kryteria podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia. Jednoczesne stosowanie kilku kryteriów pozacenowych i wpływ na przejrzystość procedury.
n) Opis sposobu oceny ofert – zasady przeprowadzania.
7. Procedura Przetargu Nieograniczonego po nowelizacji krok po kroku:
a) Wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i zasady dokumentowania.
b) Publikacja ogłoszeń.
c) Zasady komunikacji z wykonawcami – odpowiedzi na pytania do specyfikacji a bezprawne próby wpływu na zamawiającego – strategie postępowania wykonawców a uchybienia proceduralne zamawiających.
d) Badanie i ocena ofert – weryfikacja ofert na podstawie oświadczeń i możliwe problemy:
• Obowiązek żądania dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
• Obowiązki i możliwości zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny – ciężar dowodu.
• Badanie rażąco niskiej ceny a badanie rażąco niskiej składowej ceny.
• Niewspółmiernie wysokie ceny w postępowaniu.
• Przesłanki odrzucenia oferty.
e) Wybór najkorzystniejszej oferty – dokumentowanie czynności.
f) Podpisanie umowy z wykonawcą – obowiązki dotyczące ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – przykłady rozwiązań.
9. RODO w zamówieniach publicznych.
10. Zamówienia publiczne do progu stosowania ustawy – regulacje wewnętrzne i dokumentowanie. Dokumentowanie zamówień do progu stosowania ustawy PZP.
11. Zamówienia współfinansowane ze środków UE: zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych.
12. Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE.
13. Nieprawidłowości w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE oraz ich konsekwencje w postaci korekt finansowych – zasady wymierzania oraz wysokość korekt.
14. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga.
15. Umowy w sprawach zamówień publicznych. Aneksowanie umów. Umowa ramowa. Umowy wieloletnie. Kary umowne.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • osób rozpoczynających pracę w działach zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • początkujących członków komisji przetargowych,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77695
Liczba postów: 140822
Liczba tematów: 17654

Zapisz się do naszego newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
Icon
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Icon
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Pisaliśmy o…

aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych konferencje zamówienia publiczne mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia 3-dniowe zamówienia publiczne szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie warsztaty zamówień publicznych Wokanda KIO zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zamówienia publiczne szkolenie wyjazdowe zapytanie o cenę na oprogramowanie