NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Gdańsk 28-05-2018

Szkolenie Zamówienia publiczne Gdańsk 28-05-2018

Temat:Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych – szkolenie przygotowujące do wejścia w życie nowych rozwiązań.
Trener:Michał Kunikowski
Data rozpoczęcia:2018-05-28
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Gdańsk, Hotel Novotel, ul. Pszenna 1, godz. 9:30-15:30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Michał Kunikowski szkoli dla NowePrzetargi.plMichał Kunikowski – trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od kilkunastu lat. Jeden z 28 Atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Członek korpusu Służby Cywilnej zwolniony z obowiązku odbycia służby przygotowawczej dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym. Szkoli, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy prawne oraz reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.


Kierownik Administracyjny / Zespół Szkół Ekonomicznych [2018.03.23]:

 

Wykładowca kompetentny, bardzo dobrze przygotowany

 

Inspektor / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [2018.03.23]:

 

Bardzo dobre przygotowanie szkolenia, dużo ciekawych informacji oraz precyzyjne tłumaczenie definicji.

 

Księgowa / Centrum Usług Wspólnych [2018.03.23]:

 

Informacje przekazane przez prowadzącego na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy zawodowej. Zakres informacji odpowiedni do aktualnych potrzeb.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.03.23]:

 

Szkolenie przydatne. Przeprowadzone bardzo dobrze.

 

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2018.03.23]:

 

Szkolenie praktyczne dla zaawansowanych.

 

Specjalista ds. Gospodarczych / Zespół Szkół [2018.03.23]:

 

Szkolenie dobrze przygotowane i treściwe.

 

Starszy Inspektor/ Urząd Pracy [2018.03.23]:

 

Dobór programu adekwatny do sytuacji w jakiej znajduje się obecnie zamawiający tj. okres sprawozdawczy i elektronizacja.

 

Kierownik / Centrum Usług Wspólnych [2018.03.23]:

 

Porządkujące wiadomości. Możliwość wyjaśnienia wątpliwości na tematy związane z zamówieniami publicznymi. Otrzymanie kompetentnych odpowiedzi na pytania.

 


Zastępca Komendanta / Państwowa Straż Pożarna [2018.03.22]:

 

Szkolenie zorganizowane i przeprowadzone profesjonalnie. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany pod względem merytorycznym.

 

Główny Specjalista / Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych [2018.03.22]:

 

Profesjonalna organizacja szkolenia. Szeroka wiedza praktyczna prowadzącego szkolenie.

 

Kierownik Działu Administracyjnego / Muzeum [2018.03.22]:

 

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne wykładowcy. Wyjaśnienie poszczególnych aspektów szkolenia pozwoliło mi poznać problematykę sprawozdania i ją wypełniać dokładnie.

 

Komendant / Państwowa Straż Rybacka [2018.03.22]:

 

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca miał bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia.

 

Główny Specjalista / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.03.22]:

 

Przekazane informacje treściwe w zakresie tematu szkolenia. Wykład dostosowany do potrzeb odbiorców.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.03.22]:

 

Szkolenie rozjaśniające wątpliwości. Wyczerpujące odpowiedzi na pytania. Duża wiedza i umiejętność jej przekazania.

 

Kierownik Gospodarczy/ Zespół Szkół [2018.03.22]:

 

Szkolenie ciekawe, możliwość dyskusji i pytań.

 


Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Powiatowy Urząd Pracy [2018.01.29-30]:

 

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone na wysokim poziomie. Profsjonalne przekazanie informacji.

 

Specjalista Działu Remontów i Inwestycji / Uczelnia Wyższa [2018.01.29-30]:

 

Szkolenie bardzo przydatne. Pozwoliło połączyć już zdobyte doświadczenie praktyczne, z teoretyczną stroną zamówień publicznych.

 

Inspektor / Uczelnia Wyższa [2018.01.29-30]:

 

Szkolenie zgodne z tytułem. Dostosowane do poziomu uczestników.

 

Specjalista ds. Inwestycji/ Spółdzielnia Mieszkaniowa [2018.01.29-30]:

 

Szkolenie wyczerpało zakres merytoryczny oferowanego programu i spełniło moje oczekiwania.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.01.29-30]:

 

Szkolenie zawierało wszystkie zagadnienia, którymi byłam zainteresowana na początku mojej pracy z zamówieniami, bez większego odchodzenia do tematów dla zaawansowanych.

 

Starszy Specjalista ds. Administracji/ Biblioteka Publiczna [2018.01.29-30]:

 

Materiały i zagadnienia przygotowane na szkolenie w pełni wyczerpały jego tematykę. Sposób przekazania informacji przez wykładowcę idealnie dostosowany dla osób początkujących, które były adresatami szkolenia.

 

Zastępca Dyrektora ds. Administracjno-Ekonomicznych/ Muzeum [2018.01.29-30]:

 

Szkolenie zbiorczo podsumowuje informacje na temat zamówień publicznych. Było bardzo interesujące i przydatne w pracy.

 

Pomoc Administracyjna/ Gmina [2018.01.29-30]:

 

Konkretne przedstawienie podstaw Prawa Zamówień Publicznych dla osób początkujących. Ciekawe przykłady zastosowania ustawy.

 


Inżynier Nadzoru / Nadleśnictwo [2018.01.18-19]:

 

Szkolenie oceniam pozytywnie. Sposób przekazania wiedzy przejrzysty, merytoryzny i rzeczowy. Możliwość wspólnego dialogu i panelu dyskusyjnego.

 

Starszy Inspktror Administracyjno – Techniczny/ Ośrodek Medycyny Pracy [2018.01.18-19]:

 

Jakość szkolenia na wysokim poziomie. Wykładowca bardzo sympatyczny, kompetentny, posiadający dużą wiedzę merytoryczna. Potrafiący przekazać ją w sposób przystepny.

 

Zastępca Nadleśniczego / Nadleśnictwo [2018.01.18-19]:

 

Niesamowita wiedza i sposób jej przekazywania. Każde wątpliwości związane z zamówieniami wyjaśnione pod każdym względem.

 

Inżynier Nadzoru/ Nadleśnictwo [2018.01.18-19]:

 

Kompetentny prowadzący oraz świetna atmosfera. Konkretnie udzielane odpowiedzi na pytania.

 

Starszy Referent ds. Zamówień Publicznych / Służba Zdrowia [2018.01.18-19]:

 

Teoria poparta praktyką. Duży profesjonalizm prowadzącego.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Nieruchomości i Opłaty Lokalne [2018.01.18-19]:

 

Wysoki poziom szkolenia. Bardzo dobra komunikacja prowadzącego z uczestnikami, prosty i czytelny sposób przekazania wiedzy.

 

Główny Specjalista / Jednostka samorządowa [2016.12.20]:

Wykładowca profesjonalnie przygotowany. Bardzo przydatne szkolenie.

 

Radca Prawny / Jednostka mundurowa [2016.12.20]:

Szkolenie bardzo przydatne. Poruszono kwestie praktyczne. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

 

Specjalista / Jednostka sektorowa [2016.12.20]:

Szkolenie praktyczne. Duży nacisk położono na praktyczne aspekty ustawy.

 

Główny Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.12.20]:

Szkolenie przydatne, prowadzone bardzo przystępnym językiem.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.12.20]:

Kompetentny wykładowca. Szkolenie przydatne.

 

Specjalista / Jednostka mundurowa [2016.12.20]:

Szkolenie przyczyniło się do lepszego zrozumienie znowelizowanej ustawy.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.12.20]:

Szkolenie przydatne.

 

Kierownik / Jednostka budżetowa [2016.11.30-12.01]:

Interesująca prezentacja przepisów Prawa zamówień publicznych. Otwartość osoby prowadzącej na zapytania i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia.

 

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2016.11.30-12.01]:

Profesjonalne przekazywanie posiadanych wiadomości.

 

Podinspektor / Jednostka terytorialna [2016.11.30-12.01]:

Profesjonalne podejście prowadzącego, kompetencja i wysoka kultura osobista.

 

Inspektor / Jednostka sportu i rekreacji [2016.11.30-12.01]:

Bardzo przydatne informacje przekazane w prosty sposób.

 

Inspektor / Jednostka terytorialna [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie konkretne i na temat.

 

Główny Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie zgodne z moimi oczekiwaniami.

 

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie profesjonalnie prowadzone.

 

Główna Księgowa / Jednostka budżetowa [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie bardzo ciekawe i przydatne.

 

Specjalista / Jednostka oświaty [2016.09.20-21]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Bardzo duża wiedza merytoryczna prowadzącego poparta bogatą praktyką.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.09.20-21]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Merytorycznie na wysokim poziomie.

 

Kierownik Działu / Jednostka terytorialna [2016.09.20-21]:

Bardzo sprawnie prowadzone szkolenie. Wyczerpujące odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania.

 

/ Firma prywatna [2016.09.20-21]:

Szkolenie przydatne. Dobre materiały szkoleniowe i bardzo dobry wykładowca.

 

Specjalista / Jednostka kultury [2016.09.20-21]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane pod względem zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym.

 

Samodzielny Referent / Firma prywatna [2016.09.20-21]:

Szkolenie wyczerpujące tematykę. Uczestnicy otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

 

Radca Prawny / Jednostka terytorialna [2016.09.20-21]:

Szkolenie zostało zorganizowane w sposób profesjonalny. Bogata wiedza wykładowcy.

 

Kierownik Działu / Jednostka ochrony zdrowia [2016.09.20-21]:

Szkolenie bardzo przydatne. Zwraca na najważniejsze aspekty nowelizacji.

 

Kierownik / Jednostka oświaty [2016.09.20-21]:

Dużo informacji przekazanych w dostępny sposób.

 

/ [2016.09.20-21]:

Przygotowanie merytoryczne na bardzo wysokim poziomie.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.09.20-21]:

Przydatne informacje, przedstawione w ciekawy sposób.

 

Specjalista / Firma prywatna [2016.09.16]:

Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie. Bogata wiedza i umiejętność jej przekazywania przez wykładowcę. Możliwość prowadzenia dyskusji. Podczas szkolenia zdobyłam cenne wskazówki.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.09.16]:

Szkolenie przeprowadzone przez kompetentną osobę. Prowadzący posiada bogate doświadczenie, którym potrafi się podzielić w bardzo przydatny sposób.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.09.16]:

Rzeczowe szkolenie. Tematy omawiane w dostępny i zrozumiały sposób dla każdego uczestnika. Konkretny prowadzący.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.09.16]:

Szkolenie przeprowadzone przez osobę kompetentną, znającą tematykę zamówień publicznych w praktyce.

 

Samodzielny Referent / Jednostka oświaty [2016.09.16]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i fachowe. Dużo dodatkowych informacji i rzeczowe odpowiedzi na problemy.

 

Dyrektor / Firma prywatna [2016.09.16]:

Szkolenie prowadzone na wysokim poziomie, ciekawe. Bardzo dobry kontakt z wykładowcą.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.09.16]:

Przekazywanie informacji w sposób profesjonalny. Rozjaśnienie wątpliwości. Duże zaangażowanie wykładowcy. Miła atmosfera.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2016.09.16]:

Szkoleni pomogło w zauważeniu wielu zmian w przeprowadzaniu postępowania oraz zastosowaniu ich w praktyce. Dużo cennych informacji.

 

Specjalista / Firma prywatna [2016.09.16]:

Szkolenie konkretne, przeprowadzone w miłej atmosferze.

 

Radca Prawny / Firma prywatna [2016.08.29]:

Jasny przekaz ze strony prowadzącego. Otwartość na stawiane problemy.

 

Starszy Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Szeroki zakres wiedzy prowadzącego.

 

Kierownik ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.08.29]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Prowadzący wyjaśniał moje wątpliwości zwracał uwagę na istotne aspekty prawne.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Szkolenie przydatne z racji zadań służbowych. Doskonały przekaz informacji. Odpowiednie tempo prowadzenia szkolenia.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.29]:

Bardzo dobre materiały szkoleniowe. Poruszono najważniejsze zmiany ustawy.

 

Starszy Referent / Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Szkolenie dobrze przygotowane. Wiele konkretnych wskazówek.

 

Sekretarz/ Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Nowe spojrzenie na opis przedmiotu zamówienia, na podstawie nowego zmienionego Prawa zamówień publicznych.

 

/ Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Tematyka szkolenia porusz bardzo istotne kwestie w zamówieniach. Forma i treść wykładu rozwiała wiele wątpliwości.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Bardzo ciekawe szkolenie. Tematyka dobrze rozłożona w czasie. Prowadzący bardzo merytorycznie i spokojnie przedstawił temat. To był jeden z najlepszych prowadzących z jakim miałam kontakt.

 

/ Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Dobrze i rzeczowo przeprowadzone szkolenie. Trener w interesujący sposób przekazuje informacje. Dobry sposób połączenia slajdów z przygotowanym materiałem i komentarzem trenera.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Bardzo dobra merytoryczna zawartość materiałów szkoleniowych i bardzo dobry wykładowca, który uczulał uczestników szkolenia na wszelkie ewentualne niespodzianki w stosunku do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Merytorycznie na wysokim poziomie.

 

Starszy Specjalista / Jednostka komunalna [2016.08.22-23]:

Poruszone zostały wszystkie zagadnienia zaproponowane w programie. Prowadzący nawiązywał kontakt i dyskutował z uczestnikami oraz udzielał odpowiedzi na zadane pytania.

 

Referent / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Szkolenie bardzo udane. W przyszłości chciałabym uczestniczyć w szkoleniach na tak dobrym poziomie.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Wiedza przekazana fachowo. Szkolenie bardzo przydatne.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Wykładowca wyjaśnia stosowanie w praktyce nowych przepisów.

 

Starszy Referent / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Szkolenie przydatne. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Duża wiedza prowadzącego. Informacje przekazywane uczestnikom były adekwatne do tematyki szkolenia.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Duży zakres materiału przekazany w przejrzysty sposób.

 

Radca Prawny / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Bardzo kompetentny wykładowca. Dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Szkolenie przydatne. Kompetentny wykładowca.

Mapa 1. Elektronizacja – pojęcie, geneza, źródła prawa:
 • eIDAS (electronic Identification And trust Services)
 • ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – Krajowe Ramy Interoperacyjności.
 1. Elektronizacja a komunikacja elektroniczna: różnice i wpływ na udzielanie zamówień publicznych.
 2. Kluczowe daty: 18 kwietnia 2018 r., 18 października 2018 r.
 3. Elektroniczne zamówienia:
 • rozwiązania istniejące i planowane
 • licytacja elektroniczna w aspekcie kryterium ceny – szansa czy zagrożenie?
 • system eZamówienia – oczekiwania a stan obecny
 • platforma eUsług
 • w oczekiwaniu na rozwiązanie docelowe – aktualne działania organów państwa.
 1. JEDZ od 18 kwietnia 2018 r.:
 • obowiązki zamawiających i wykonawców
 • eESPD – elektroniczne narzędzie do przygotowywania i wypełniania dokumentu – jak przygotować szablon dokumentu JEDZ i jak go poprawnie wypełnić
 • wymagany potencjał do wdrożenia zmian ustawowych wg UZP.
 1. Postępowania o udzielenie zamówień od 18 października 2018 r.:
 • wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące komunikacji z wykonawcami – od wszczęcia do zakończenia postępowania
 • wartość zamówienia a istniejące wymagania
 • możliwości odstępstw od zasady komunikacji elektronicznej
 • zasada niedyskryminacji.
 1. Elektronizacja w ujęciu praktycznym:
 • podpis elektroniczny i dokument elektroniczny w aspekcie usług zaufania i identyfikacji elektronicznej  – jak poprawnie złożyć podpis i jak zweryfikować podpis elektroniczny
 • komunikacja elektroniczna zgodnie z rozporządzeniem w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych – dokument elektroniczny a elektroniczna kopia dokumentu, poświadczanie kopii za zgodność przez wykonawcę lub notariusza
 • zawieranie umów w sprawie zamówień publicznych.
 1. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

 • pracowników działów zamówień publicznych
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy w zakresie zamówień publicznych,
 • innych osób zainteresowanych usystematyzowanie swojej wiedzy na temat zamówień publicznych.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Skopiuj link do tego szkolenia

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 74253
Liczba postów: 138216
Liczba tematów: 17238

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zapisz się do cotygodniowego newslettera NowePrzetargi.pl

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Icon
Poprawka systemowa aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Systemowa poprawka sieciowej wersji aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Poprawka ver 1.1.0.27. W domyślnej lokalizacji aplikacji wgrywamy do katalogu Klient: C/Program Files (x86) / Nowe Przetargi / Rodzajowa Ewidencja Klient.

Icon
Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA

Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA.

Pisaliśmy o…

art. 25 a ust. 1 dialog techniczny dokumenty dokumentacja projektowa rozporządzenie Dz. U. Nr 202 poz. 2072 elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych Jacek Jerka kopia zapasowa Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP orzecznictwo w zamówieniach publicznych oświadczenia zamówienia publiczne Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi referencje w zamówieniach publicznych Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia instrukcja Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych ustawa PZP opinie warsztaty zamówień publicznych Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie