NowePrzetargi.pl

Szkolenia Zamówienia publiczne Katowice 15-11-2018

Temat:Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT: sprzęt, oprogramowanie, sieci, usługi informatyczne.
Trener:Grzegorz Basiński
Data rozpoczęcia:2018-11-15
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Katowice, Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, godz. 9:30-15:30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888
Grzegorz Basiński

Grzegorz Basiński

Grzegorz Basiński

– specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń oraz tematyki związanej z ochroną danych osobowych (RODO). Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych. Grzegorz Basiński jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa. Posiada certyfikaty Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce informatycznej. Autor artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Doskonale zorientowany również w tematyce związanej z zamówieniami publicznymi na sprzęt, oprogramowanie oraz usługi informatyczne. W ankietach poszkoleniowych bardzo wysoko oceniany przez uczestników.

Kierownik Działu / Powiatowy Urząd Pracy [2018.06.08]:

Bardzo przydatne na moim stanowisku pracy.

 

Inżynier Ruchu / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.06.08]:

Szkolenie było świetnie przygotowane. Prowadzący bardzo jasno wyjaśnił zagadnienia.

 

Starszy Specjalista / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.06.08]:

Wyczerpujące, zgodne z tematyką.

 

Informatyk / Szpital [2018.06.08]:

Ciekawe informacje, dobrze przedstawione.

 

Informatyk / Powiatowy Urząd Pracy [2018.06.08]:

Bardzo dobre.

 

… / Dom Kultury [2018.04.27]:

Rzetelne przekazanie wiedzy, zgodne z informacją przesłaną do instytucji kierującej.

 

… / Spółdzielnia Mieszkaniowa [2018.04.27]:

Udana próba zebrania wiadomości i usystematyzowania. Oby więcej tak profesjonalnie przygotowanych wykładowców.

  

Informatyk / Agencja Rozwoju Regionalnego [2018.04.27]:

Szkolenie przydatne i na czasie.

  

Informatyk / Urząd Gminy [2018.04.27]:

Szkolenie bardzo przydatne, choć za dużo materiału jak na jednodniowe szkolenie.

 

Informatyk / Zakład Usług Komunalnych [2018.04.27]:

Merytoryczne.

 

Specjalista ds. Systemów IT / Szpital Wojewódzki [2018.04.27]:

Profesjonalnie zorganizowane szkolenie z dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną prowadzącego.

 

Informatyk / Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej [2018.04.27]:

Szkolenie bardzo ciekawe, na pewno rozwiewa moje zapytania postawione zanim przyjechałem na szkolenie. Wykładowca bardzo rzetelnie i klarownie przedstawia omawiane zagadnienia.

 

Kierownik Sekcji Informatyki / Szpital Wojewódzki [2018.04.27]:

Wysoki poziom merytoryczny, wiedza przydatna przy wdrożeniu rozwiązań z zakresu RODO.

 

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2018.04.27]:

Przydatne szkolenie.

 

Informatyk / Miejska Biblioteka Publiczna [2018.04.27]:

Bardzo przydatne.

MapaZAKRES SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie.
2. Pozycja Zamawiającego a pozycja Wykonawcy w przypadku zamówień publicznych na dostawy i usługi IT.
3. Przygotowanie postępowania – szacowanie i opis przedmiotu zamówienia:
a) Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia w praktyce. Reguły opisywania przedmiotu zamówienia – możliwe problemy:
• zamówienia na sprzęt komputerowy,
• zamówienia na materiały eksploatacyjne,
• zamówienia na sieci,
• zamówienia na oprogramowanie – w tym na oprogramowanie specjalistyczne,
• zamówienia na usługi informatyczne.
b) Opis przedmiotu zamówienia a jego wpływ na kryteria oceny ofert w dokumencie SIWZ.
c) Błędy i nieprawidłowości na etapie opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości oraz ich konsekwencje.
d) Zamówienia nieplanowane – ich szacowanie oraz sposób ujmowania (w ramach innego zamówienia lub jako całkowicie odrębne zamówienie).
4. Warunki udziału w postępowaniu – specyfika konstruowania warunków udziału oraz ich doboru w zależności od wielkości zamówienia i jego przedmiotu:
a) Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – praktyczne zastosowanie.
b) Zasady doboru warunków udziału w postępowaniu pod kątem oceny przez Zamawiającego rzetelności i efektywności Wykonawcy z branży IT.
c) Katalog oświadczeń wymaganych od wykonawców potwierdzających spełnienie warunków w przypadku zamówień gdzie nie ma zastosowania Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
d) Potwierdzanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji).
e) Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.

f) Możliwe błędy przy doborze warunków udziału w postępowaniu.
g) Warunki utrudniające wolną konkurencję i skutki dla dalszej procedury.
h) Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału.
i) Klauzule i aspekty społeczne.
5. Korzystanie z potencjału innego podmiotu i podwykonawstwo w przypadku zamówień IT.
6. Kryteria oceny ofert w przypadku zamówień IT – studium przypadku:
a) Konstrukcja kryteriów oceny ofert w zależności od przedmiotu zamówienia.
b) Badanie rażąco niskiej ceny.
c) Kryteria dotyczące kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia.
7. Oferta w postępowaniu – zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Schemat pracy komisji przetargowej w przypadku zamówień IT – miejsce i rola kadry techniczno-informatycznej w pracy komisji przetargowej.
8. Zawarcie i realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego – specyfika zamówień na dostawy i usługi IT.
9. Zamówienia do 30 tys. euro na sprzęt, oprogramowanie i usługi IT – błędy i nieprawidłowości.
10. Procedura z zachowaniem konkurencyjności dla projektów współfinansowanych ze środków UE na sprzęt, oprogramowanie i usługi IT.
11. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • pracowników działów zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • kierowników jednostek,
  • członków komisji przetargowych,
  • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77853
Liczba postów: 141575
Liczba tematów: 17750

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Pisaliśmy o…

aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Piotr Sperczyński szkolenia Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na autobusy przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie