NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Kielce 14-12-2018

Temat:Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania.
Trener:mec. Łukasz Bochenek
Data rozpoczęcia:2018-12-14
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Kielce, Hotel Qubus, ul. Składowa 2, godz. 9:30-15:30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

mec. Łukasz Bochenek

mec. Łukasz Bochenek – adwokat, partner w kancelarii Bochenek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowaniach o udzie-lenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.


Starszy Referent / Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.04.24]:

Szkolenie bardzo pouczające, z którego można dużo się dowiedzieć.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.04.24]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Rzeczowe podejście do tematu.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Gmina [2018.04.24]:

Szkolenie zgłębiające temat zamówień publicznych na podstawie przykładów z życia.

Specjalista ds. Przetargów / Firma Prywatna [2018.04.24]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie z uwzględnieniem wielu praktycznych przykładów pojawiających się w toku postępowań o zamówienia publiczne.

Specjalista ds. Przetargów / Firma Prywatna [2018.04.24]:

Szkolenie merytoryczne. Wiedza praktyczna i teoretyczna Wykładowcy na Bardzo wysokim poziomie.

Podinspektor / Starostwo Powiatowe [2018.04.24]:

Wykładowca bardzo profesjonalnie przeprowadził szkolenie. Jestem w pełni usatysfakcjonowana odbytym szkoleniem.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Ośrodek Doradztwa Rolniczego [2018.04.24]:

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Informacje przydatne w pracy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Izba Administracji Skarbowej [2018.04.24]:

Bardzo dobrze przygotowany Wykładowca. Praktyczne informacje.

Inspektor / Urząd Gminy [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, rzeczowe oraz zrozumiałe.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.04.24]:

Prowadzący z dużym doświadczeniem, przytaczał przykłady, z którymi miał do czynienia. Odpowiadał na zadawane pytania uczestników praktycznymi rozwiązaniami.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Sąd Rejonowy [2018.03.20-21]:

Szkolenie z przydatnymi informacjami. Wykładowca przekazuje wiedzę na przykładach co jest bardzo czytelne.

Główny Księgowy / Komenda Powiatowa Straży Pożarnej [2018.03.20-21]:

Rzetelne przygotowanie dokumentacji. Precyzyjnie wyjaśniony każdy problem.

Konsultant / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.03.20-21]:

Szkolenie bardzo przydatne od praktycznej strony prowadzenia postępowania o zmówienie publiczne.

Starszy Technik / Komenda Państwowa Straży Pożarnej [2018.03.20-21]:

Szkolenie bardzo wyczerpujące z przydatnymi przykładami.

Radca / Przewozy Regionalne [2018.03.20-21]:

Prowadzący bardzo profesjonalny. Dużo przykładów, wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.

Nauczyciel / Zespół Szkół [2018.03.20-21]:

Wykładowca o bardzo obszernej wiedzy.

Główny Księgowy / Zespół Szkół [2018.03.20-21]:

Wiedza Wykładowcy merytoryczna. Umiejętność przekazania wiedzy uczestnikom szkolenia. Lokalizacja bardzo dobra.

Dyrektor / Zespół Szkół Ogólnokształcących [2018.03.20-21]:

Szkolenie na temat wysokim poziomie..

Specjalista ds. BHP / Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnych [2018.03.22]:

Wykładowca rzeczowy i dobrze przygotowany do szkoleń.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Sąd Rejonowy [2018.03.22]:

Prowadzący przygotowany starannie do szkolenia z ogromną wiedzą, odpowiadający na nurtujące pytania grupy.

Starszy Specjalista / Nadleśnictwo [2018.03.22]:

Na szkoleniu informacje zostały przekazane w prosty i przyjazny sposób.

Księgowa / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2018.03.22]:

Szkolenie dobrze przygotowane merytorycznie.

Zastępca Dyrektora / Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnych [2018.03.22]:

Bardzo przydatne szkolenie. Wykładowca dostosował się do potrzeb słuchaczy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Uczelnia Wyższa [2018.03.22]:

Szkolenie dobre merytorycznie. Komunikatywny prowadzący.

Inspektor/ Urząd Miasta [2018.03.22]:

Szkolenie tematycznie trafione do potrzeb. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym.

Inspektor / Sąd Rejonowy [2017.11.13-14]:

Przydatne szkolenie, podsumowujące wiedzę i utrwalające informacje.

Referent / Biuro Gospodarki Mieniem [2017.11.13-14]:

Szkolenie bardzo konstruktywne i przydatne. Wykładowca bardzo kompetentny.

Inspektor/ Biuro Gospodarki Mieniem [2017.11.13-14]:

Szkolenie ciekawie prowadzone.

Kierownik Działu / Miejski Zarząd Dróg [2017.11.13-14]:

Szkolenie dobre i przydatne.

/ Sąd Rejonowy [2017.11.13-14]:

Informacje przydatne w pracy.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2017.11.13-14]:

Szkolenie na wysokim poziomie.

Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [2017.10.30]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób jasny i przejrzysty. Tematyka przedstawiona na konkretnych przykładach.

Starszy Specjalista / Szkoła Wyższa [2017.10.30]:

Przydatne szkolenie. Profesjonalna organizacja oraz wysokiej jakości prowadzący.

Starszy Specjalista / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej [2017.10.30]:

Bardzo przydatne poruszenie najważniejszych zagadnień. Podejście praktyczne do poruszanych tematów.

Starszy Specjalista / Zarząd Dróg Powiatowych [2017.10.30]:

Zagadnienia omawiane w sposób przejrzysty, praktyczny.

Specjalista / Starostwo Powiatowe [2017.10.30]:

Tematyka szkolenia konkretna, przekazana w sposób przejrzysty.

Wiceprezes Zarządu / Zakład Opieki Zdrowotnej [2017.10.30]:

Pełen profesjonalizm. Potrzebne informacje.

Specjalista / Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.10.30]:

Szkolenie pogłębia posiadaną wiedzę. Rozszerza wiadomości na poszczególne zagadnienia Prawa zamówień publicznych w praktyce.

Starszy Inspektor / Zarząd Dróg Powiatowych [2017.10.30]:

Omówiono zagadnienia w sposób przejrzysty i praktyczny.

Konserwator / Dom Pomocy Społecznej [2017.10.30]:

Szkolenie jasne, tłumaczenie konkretne, pomocne w działaniu.

/ Dom Pomocy Społecznej [2017.10.30]:

Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone.

Referent / Urząd Gminy [2017.10.23]:

Wyczerpano wszystkie założone zagadnienia. W logiczny, jasny sposób przedstawiono skomplikowane procedury.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.10.23]:

Szkolenie prowadzone dynamicznie, profesjonalnie. Bardzo przydatna wiedza.

Członek Zarządu / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.10.23]:

Kompetentny szkoleniowiec, otwarty na pytania i problemy uczestników. Przyjazna atmosfera współpracy.

Specjalista ds. Handlowych / Firma prywatna [2017.10.23]:

Szkolenie spójne, wyczerpujące temat. Profesjonalne. Świetne.

Specjalista ds. Inwestycji / Firma prywatna [2017.10.23]:

Szkolenie interesujące, ciekawie prowadzone. Ogromna wiedza prowadzącego. Szkolenie prowadzone w sposób prosty, logiczny – nie samo cytowanie ustawy.

Konsultant / Firma prywatna [2017.10.23]:

Poruszone na szkoleniu tematy odpowiadają najczęściej pojawiającym się wątpliwościom uczestników postępowania w procesie zamówień publicznych.

Sekretarz / Urząd Gminy [2017.10.23]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i praktyczne.

Referent / Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna [2017.10.23]:

Wiadomości precyzyjne i bardzo konkretne.

Inspektor / Urząd Gminy [2017.10.23]:

Informacje przekazane na szkoleniu są bardzo przydatne podczas wykonywanych obowiązków służbowych.

Samodzielny Referent ds. Zamówień Publicznych / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2017.09.25-26]:

Bardzo dobra organizacja. wykładowca z dużą wiedzą i bardzo dobrym kontaktem z uczestnikami szkolenia. Potrafi wytłumaczyć w bardzo czytelny sposób.

/ Firma prywatna [2017.09.25-26]:

Szkolenie rzeczowe, Ne temat, z przykładami. Profesjonalne.

Główny Specjalista / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.09.25-26]:

Szkolenie wyjaśniające wiele wątpliwości, zmian w prawie zamówień publicznych.

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2017.09.25-26]:

Szkolenie profesjonalne, inspirujące, bez zbędnych treści. Wzorowa organizacja tematyczna i czasowa.

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2017.09.25-26]:

Bardzo dobry prowadzący. Szkolenie prowadzone w sposób jasny, zrozumiały, ciekawy.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2017.09.25-26]:

Szkolenie zostało przeprowadzone na odpowiednim poziomie. Wykładowca chętnie odpowiada na zadane pytania.

Starszy Inspektor / Zakład Wodociągów i Kanalizacji [2017.09.25-26]:

Szkolenie pełnowartościowe. Podane informacje przydatne w praktyce. Wykładowca prowadził zajęcia interesująco, zrozumiale.

Inspektor / Miejski Zarząd Budynków [2017.09.25-26]:

Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie. Prezentacja poparta przykładami. Świetnie przekazane informacje.

Kierownik / Urząd Marszałkowski [2017.09.25-26]:

Praktyczne ujęcie problematyki. Szkolenie konkretne i rzeczowe.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2017.09.25-26]:

Szkolenie profesjonalne, rzeczowe.

Sekretarz / Jednostka terytorialna [2017.06.02]:

Szkolenie przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym. wykładowca posiada wiedzę i doświadczenie zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy, co ułatwia przekazywanie informacji słuchaczom.

Referent / Jednostka komunalna [2017.06.02]:

Bardzo dobre szkolenie pod względem merytorycznym. szkoleniowiec podawał konkretne przykłady, które rozjaśniły wątpliwości.

Kierownik / Jednostka komunalna [2017.06.02]:

Duża porcja informacji poparta licznymi przykładami. Dynamiczny sposób przekazywania praktycznej wiedzy.

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2017.06.02]:

Szkolenie przydatne, ciekawe, dobre.

Prezes / Jednostka kultury [2017.06.02]:

Szkolenie bardzo interesujące. Przedstawiające wiele aspektów związanych z przetargami.

Starszy Referent / Jednostka ochrony zdrowia [2017.06.02]:

Bardzo dobre szkolenie.

Referent / Jednostka oświaty [2017.04.24-25]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca zaprezentował wiele przydatnych informacji i rozwiązań.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Prowadzący merytoryczny, z dużą wiedzą , umiejący przekazać informacje, wychodzący naprzeciw problemom uczestników szkolenia.

Inspektor / Jednostka oświaty [2017.04.24-25]:

Szkolenie bardzo ciekawe i wyjaśniające zawiłości ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzący wyczerpująco udzielał odpowiedzi.

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Uzyskane informacje wyjaśniły mi wszystkie wątpliwości przy przygotowaniu zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Szkolenie bardzo przydatne, praktyczne wskazówki i rozwiązania.

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Merytoryczne i rzeczowe przygotowanie prowadzącego.

Naczelnik Wydziału / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Bardzo dużo ciekawych wiadomości, przekazywanych dostępnym językiem. Możliwość zadawania pytań. Dużo przykładów z praktyki.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Duża ilość wiadomości popartych przykładami. Przedstawione w dostępny sposób.

Starszy Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Przydatne, praktyczne informacje.

Starszy Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Szkolenie wniosło bardzo dużo informacji, popartych przykładami oraz przekazanych w jasny, fachowy sposób.

Kierownik Działu / Firma prywatna [2017.03.01-02]:

Szkolenie prowadzone w dobrym tempie, z uwzględnieniem przykładów z życia. Duża wiedza prowadzącego.

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2017.03.01-02]:

Szkolenie merytoryczne. Omawiane zagadnienia ważne z punktu widzenia praktycznego i teoretycznego.

/ Jednostka ochrony zdrowia [2017.03.01-02]:

Szkolenie poszerzyło zakres mojej wiedzy z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca mówił ciekawie, nie monotonnie, na przykładach. Poruszono szeroki zakres tematyczny.

/ Jednostka sektorowa [2017.03.01-02]:

Szkolenie w pełni mnie satysfakcjonujące, wyczerpujące. Bardzo dużo z niego skorzystałam.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2017.03.01-02]:

Informacje zdobyte w czasie szkolenia przydadzą się w codziennej pracy. Wskazówki będą wykorzystywane przy udzielaniu zamówień publicznych.

Prezes Zarządu / Firma prywatna [2017.03.01-02]:

Praktyczna wiedza przekazana w przystępny sposób z wieloma przykładami praktycznymi.

Zastępca Naczelnika / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Dużo wiadomości popartych wieloma przykładami. Wiadomości przekazywane w bardzo jasny sposób.

/ Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Szkolenie prowadzone rzeczowo, dynamicznie. Teoria poparta licznymi przykładami.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.02.23-24]:

Szkolenie bardzo interesujące. Wykładowca w sposób ciekawy i rzeczowy przedstawia zagadnienia.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.02.23-24]:

Szeroka i praktyczna wiedza. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Prowadzący bardzo interesująco prowadzi szkolenie. Wysoki poziom posiadanej wiedzy.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Szkolenie przygotowane i zrealizowane na wysoki poziomie. Szkolący w sposób jasny i przystępny przekazał zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Specjalista / Jednostka mundurowa [2017.02.23-24]:

Szkolenie pozwala usystematyzować wiedzę z ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzący w sposób zrozumiały, przejrzysty, a co najważniejsze z przykładami, przekazywał posiadaną wiedzę.

/ Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Dobra tematyka, trafione przykłady.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Bardzo dobry wykładowca. Szkolenie na wysokim poziomie.

/ Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Bardzo treściwe szkolenie.

MapaZAKRES SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie. Najważniejsze zmiany z roku 2018 mające znaczenie dla sposobu prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego i ich konsekwencje dla prowadzenie postępowań w roku 2019. RODO w zamówieniach publicznych.
2. Planowanie zamówień publicznych na rok 2019 i szacowanie wartości – wzorce postępowania:
a) Planowanie zamówień – modele rozwiązań stosowanych przez Zamawiających – plan zamówień a plan finansowy;
b) Minimum ustawowe – co plan postępowania o udzielenie zamówienia musi zawierać:
• Zamówienia do 30 tys. euro
• Postępowanie o udzielenie zamówienia
• Zmiany w planie na przestrzeni roku budżetowego
– a obowiązki publikacji na stronie internetowej;
c) Szacowanie wartości zamówień na potrzeby planowania – przykłady. Kiedy zamówienia należy sumować i łączyć z innymi?
d) Zamówienia i umowy wieloletnie – zasady szacowania i ujmowania w dokumentacji;
e) Zamówienia współfinansowane w ramach programów unijnych;
f) Zamówienia powtarzające się okresowo w planie zamówień;
g) Ujmowanie w planie i szacowanie wartości zamówień warunkowych;
h) Zasady dokumentowania szacowania wartości zamówienia.
i) Zasady udzielania zamówień nieprzewidzianych w planie.
3. Elektronizacja zamówień publicznych – problemy i wątpliwości. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) po 18 października 2018 roku w praktyce – wskazówki dla zamawiającego i wykonawcy.
4. Analiza najnowszego orzecznictwa dotyczącego kluczowych elementów postępowania:
a) Rola „innych” podmiotów w ofercie wykonawcy:
• dysponowanie potencjałem podmiotów trzecich: zakres badania zobowiązania do oddania potencjału, możliwość ograniczenia, zmiana podmiotu udostępniającego;
• Podwykonawca w zamówieniach publicznych: żądanie wskazania nazw podwykonawców, zmiany podwykonawcy, możliwość ograniczenia podwykonawstwa, wpływ Zamawiającego na treść umowy podwykonawczej;
b) Konsorcjum w zamówieniach publicznych;
c) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymagań i braku podstaw do wykluczenia w reżimie elektronicznych zamówień:
5. Procedura pilna w zamówieniach publicznych – jak szybko przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?
6. Prawna odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowości związanych z niewłaściwym szacowaniem wartości zamówienia – naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Identyfikacja naruszeń przepisów oraz procedura egzekwowania odpowiedzialności – katalog możliwych naruszeń.

7. Dyskusja.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • pracowników Wykonawców odpowiedzialnych za przygotowywanie ofert w zamówieniach publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w firmie / jednostce,
  • dyrektorów, kierowników, członków zarządu – zwłaszcza odpowiedzialnych funkcyjnie za sprzedaż na rzecz sektora publicznego.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77695
Liczba postów: 140822
Liczba tematów: 17654

Zapisz się do naszego newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
Icon
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Icon
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Pisaliśmy o…

aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych konferencje zamówienia publiczne mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia 3-dniowe zamówienia publiczne szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie warsztaty zamówień publicznych Wokanda KIO zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zamówienia publiczne szkolenie wyjazdowe zapytanie o cenę na oprogramowanie