NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Koszalin 27-06-2018 do 28-06-2018

Szkolenie Zamówienia publiczne Koszalin 27-06-2018 do 28-06-2018

Temat:Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem zamówień do 30 tys. euro i wytycznych rozporządzenia dotyczącego środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych.
Trener:Michał Kunikowski
Data rozpoczęcia:2018-06-27
Czas trwania:2 dni
Miejsce:Koszalin, Hotel Gromada, ul. Zwycięstwa 20-24, godz. 9:30-15:30
Cena:690,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 850,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Michał Kunikowski – trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od kilkunastu lat. Jeden z 28 Atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Członek korpusu Służby Cywilnej zwolniony z obowiązku odbycia służby przygotowawczej dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym. Szkoli, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy prawne oraz reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.


Referat ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.03.26]:

 

Dokładne i szczegółowe przedstawienie tematu. Duża kompetencja prowadzącego.

 

Inspektor / Urząd Miasta [2018.03.26]:

 

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania dotyczące omawianego tematu.

 

Informatyk / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.03.26]:

 

Rzetelne i fachowe przedstawienie zmian.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.03.26]:

 

Interesujący i przydatny temat przedstawiony w sposób obrazowy i dostępny, pozwalający na poszerzenie wiedzy.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.03.26]:

 

Szkolenie pozwoliło na wyjaśnienie mi wielu niezrozumiałych kwestii.

 

Kierownik Działu / Dom Pomocy Społecznej [2018.03.26]:

 

Szkolenie w bardzo prosty i łatwy sposób przybliżało mi tematykę elektronicznych zamówień.

 

Kierownik Administracyjny / Zespół Szkół Ekonomicznych [2018.03.23]:

Wykładowca kompetentny, bardzo dobrze przygotowany

Inspektor / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [2018.03.23]:

Bardzo dobre przygotowanie szkolenia, dużo ciekawych informacji oraz precyzyjne tłumaczenie definicji.

Księgowa / Centrum Usług Wspólnych [2018.03.23]:

Informacje przekazane przez prowadzącego na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy zawodowej. Zakres informacji odpowiedni do aktualnych potrzeb.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.03.23]:

Szkolenie przydatne. Przeprowadzone bardzo dobrze.

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2018.03.23]:

Szkolenie praktyczne dla zaawansowanych.

Specjalista ds. Gospodarczych / Zespół Szkół [2018.03.23]:

Szkolenie dobrze przygotowane i treściwe.

Starszy Inspektor/ Urząd Pracy [2018.03.23]:

Dobór programu adekwatny do sytuacji w jakiej znajduje się obecnie zamawiający tj. okres sprawozdawczy i elektronizacja.

Kierownik / Centrum Usług Wspólnych [2018.03.23]:

Porządkujące wiadomości. Możliwość wyjaśnienia wątpliwości na tematy związane z zamówieniami publicznymi. Otrzymanie kompetentnych odpowiedzi na pytania.


Zastępca Komendanta / Państwowa Straż Pożarna [2018.03.22]:

Szkolenie zorganizowane i przeprowadzone profesjonalnie. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany pod względem merytorycznym.

Główny Specjalista / Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych [2018.03.22]:

Profesjonalna organizacja szkolenia. Szeroka wiedza praktyczna prowadzącego szkolenie.

Kierownik Działu Administracyjnego / Muzeum [2018.03.22]:

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne wykładowcy. Wyjaśnienie poszczególnych aspektów szkolenia pozwoliło mi poznać problematykę sprawozdania i ją wypełniać dokładnie.

Komendant / Państwowa Straż Rybacka [2018.03.22]:

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca miał bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia.

Główny Specjalista / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.03.22]:

Przekazane informacje treściwe w zakresie tematu szkolenia. Wykład dostosowany do potrzeb odbiorców.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.03.22]:

Szkolenie rozjaśniające wątpliwości. Wyczerpujące odpowiedzi na pytania. Duża wiedza i umiejętność jej przekazania.

Kierownik Gospodarczy/ Zespół Szkół [2018.03.22]:

Szkolenie ciekawe, możliwość dyskusji i pytań.


Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Powiatowy Urząd Pracy [2018.01.29-30]:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone na wysokim poziomie. Profsjonalne przekazanie informacji.

Specjalista Działu Remontów i Inwestycji / Uczelnia Wyższa [2018.01.29-30]:

Szkolenie bardzo przydatne. Pozwoliło połączyć już zdobyte doświadczenie praktyczne, z teoretyczną stroną zamówień publicznych.

Inspektor / Uczelnia Wyższa [2018.01.29-30]:

Szkolenie zgodne z tytułem. Dostosowane do poziomu uczestników.

Specjalista ds. Inwestycji/ Spółdzielnia Mieszkaniowa [2018.01.29-30]:

Szkolenie wyczerpało zakres merytoryczny oferowanego programu i spełniło moje oczekiwania.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.01.29-30]:

Szkolenie zawierało wszystkie zagadnienia, którymi byłam zainteresowana na początku mojej pracy z zamówieniami, bez większego odchodzenia do tematów dla zaawansowanych.

Starszy Specjalista ds. Administracji/ Biblioteka Publiczna [2018.01.29-30]:

Materiały i zagadnienia przygotowane na szkolenie w pełni wyczerpały jego tematykę. Sposób przekazania informacji przez wykładowcę idealnie dostosowany dla osób początkujących, które były adresatami szkolenia.

Zastępca Dyrektora ds. Administracjno-Ekonomicznych/ Muzeum [2018.01.29-30]:

Szkolenie zbiorczo podsumowuje informacje na temat zamówień publicznych. Było bardzo interesujące i przydatne w pracy.

Pomoc Administracyjna/ Gmina [2018.01.29-30]:

Konkretne przedstawienie podstaw Prawa Zamówień Publicznych dla osób początkujących. Ciekawe przykłady zastosowania ustawy.


Inżynier Nadzoru / Nadleśnictwo [2018.01.18-19]:

Szkolenie oceniam pozytywnie. Sposób przekazania wiedzy przejrzysty, merytoryzny i rzeczowy. Możliwość wspólnego dialogu i panelu dyskusyjnego.

Starszy Inspktror Administracyjno – Techniczny/ Ośrodek Medycyny Pracy [2018.01.18-19]:

Jakość szkolenia na wysokim poziomie. Wykładowca bardzo sympatyczny, kompetentny, posiadający dużą wiedzę merytoryczna. Potrafiący przekazać ją w sposób przystepny.

Zastępca Nadleśniczego / Nadleśnictwo [2018.01.18-19]:

Niesamowita wiedza i sposób jej przekazywania. Każde wątpliwości związane z zamówieniami wyjaśnione pod każdym względem.

Inżynier Nadzoru/ Nadleśnictwo [2018.01.18-19]:

Kompetentny prowadzący oraz świetna atmosfera. Konkretnie udzielane odpowiedzi na pytania.

Starszy Referent ds. Zamówień Publicznych / Służba Zdrowia [2018.01.18-19]:

Teoria poparta praktyką. Duży profesjonalizm prowadzącego.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Nieruchomości i Opłaty Lokalne [2018.01.18-19]:

Wysoki poziom szkolenia. Bardzo dobra komunikacja prowadzącego z uczestnikami, prosty i czytelny sposób przekazania wiedzy.

Główny Specjalista / Jednostka samorządowa [2016.12.20]:

Wykładowca profesjonalnie przygotowany. Bardzo przydatne szkolenie.

Radca Prawny / Jednostka mundurowa [2016.12.20]:

Szkolenie bardzo przydatne. Poruszono kwestie praktyczne. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

Specjalista / Jednostka sektorowa [2016.12.20]:

Szkolenie praktyczne. Duży nacisk położono na praktyczne aspekty ustawy.

Główny Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.12.20]:

Szkolenie przydatne, prowadzone bardzo przystępnym językiem.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.12.20]:

Kompetentny wykładowca. Szkolenie przydatne.

Specjalista / Jednostka mundurowa [2016.12.20]:

Szkolenie przyczyniło się do lepszego zrozumienie znowelizowanej ustawy.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.12.20]:

Szkolenie przydatne.

Kierownik / Jednostka budżetowa [2016.11.30-12.01]:

Interesująca prezentacja przepisów Prawa zamówień publicznych. Otwartość osoby prowadzącej na zapytania i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia.

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2016.11.30-12.01]:

Profesjonalne przekazywanie posiadanych wiadomości.

Podinspektor / Jednostka terytorialna [2016.11.30-12.01]:

Profesjonalne podejście prowadzącego, kompetencja i wysoka kultura osobista.

Inspektor / Jednostka sportu i rekreacji [2016.11.30-12.01]:

Bardzo przydatne informacje przekazane w prosty sposób.

Inspektor / Jednostka terytorialna [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie konkretne i na temat.

Główny Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie zgodne z moimi oczekiwaniami.

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie profesjonalnie prowadzone.

Główna Księgowa / Jednostka budżetowa [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie bardzo ciekawe i przydatne.

Specjalista / Jednostka oświaty [2016.09.20-21]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Bardzo duża wiedza merytoryczna prowadzącego poparta bogatą praktyką.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.09.20-21]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Merytorycznie na wysokim poziomie.

Kierownik Działu / Jednostka terytorialna [2016.09.20-21]:

Bardzo sprawnie prowadzone szkolenie. Wyczerpujące odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania.

/ Firma prywatna [2016.09.20-21]:

Szkolenie przydatne. Dobre materiały szkoleniowe i bardzo dobry wykładowca.

Specjalista / Jednostka kultury [2016.09.20-21]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane pod względem zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym.

Samodzielny Referent / Firma prywatna [2016.09.20-21]:

Szkolenie wyczerpujące tematykę. Uczestnicy otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Radca Prawny / Jednostka terytorialna [2016.09.20-21]:

Szkolenie zostało zorganizowane w sposób profesjonalny. Bogata wiedza wykładowcy.

Kierownik Działu / Jednostka ochrony zdrowia [2016.09.20-21]:

Szkolenie bardzo przydatne. Zwraca na najważniejsze aspekty nowelizacji.

Kierownik / Jednostka oświaty [2016.09.20-21]:

Dużo informacji przekazanych w dostępny sposób.

/ [2016.09.20-21]:

Przygotowanie merytoryczne na bardzo wysokim poziomie.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.09.20-21]:

Przydatne informacje, przedstawione w ciekawy sposób.

Specjalista / Firma prywatna [2016.09.16]:

Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie. Bogata wiedza i umiejętność jej przekazywania przez wykładowcę. Możliwość prowadzenia dyskusji. Podczas szkolenia zdobyłam cenne wskazówki.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.09.16]:

Szkolenie przeprowadzone przez kompetentną osobę. Prowadzący posiada bogate doświadczenie, którym potrafi się podzielić w bardzo przydatny sposób.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.09.16]:

Rzeczowe szkolenie. Tematy omawiane w dostępny i zrozumiały sposób dla każdego uczestnika. Konkretny prowadzący.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.09.16]:

Szkolenie przeprowadzone przez osobę kompetentną, znającą tematykę zamówień publicznych w praktyce.

Samodzielny Referent / Jednostka oświaty [2016.09.16]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i fachowe. Dużo dodatkowych informacji i rzeczowe odpowiedzi na problemy.

Dyrektor / Firma prywatna [2016.09.16]:

Szkolenie prowadzone na wysokim poziomie, ciekawe. Bardzo dobry kontakt z wykładowcą.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.09.16]:

Przekazywanie informacji w sposób profesjonalny. Rozjaśnienie wątpliwości. Duże zaangażowanie wykładowcy. Miła atmosfera.

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2016.09.16]:

Szkoleni pomogło w zauważeniu wielu zmian w przeprowadzaniu postępowania oraz zastosowaniu ich w praktyce. Dużo cennych informacji.

Specjalista / Firma prywatna [2016.09.16]:

Szkolenie konkretne, przeprowadzone w miłej atmosferze.

Radca Prawny / Firma prywatna [2016.08.29]:

Jasny przekaz ze strony prowadzącego. Otwartość na stawiane problemy.

Starszy Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Szeroki zakres wiedzy prowadzącego.

Kierownik ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.08.29]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Prowadzący wyjaśniał moje wątpliwości zwracał uwagę na istotne aspekty prawne.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Szkolenie przydatne z racji zadań służbowych. Doskonały przekaz informacji. Odpowiednie tempo prowadzenia szkolenia.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.29]:

Bardzo dobre materiały szkoleniowe. Poruszono najważniejsze zmiany ustawy.

Starszy Referent / Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Szkolenie dobrze przygotowane. Wiele konkretnych wskazówek.

Sekretarz/ Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Nowe spojrzenie na opis przedmiotu zamówienia, na podstawie nowego zmienionego Prawa zamówień publicznych.

/ Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Tematyka szkolenia porusz bardzo istotne kwestie w zamówieniach. Forma i treść wykładu rozwiała wiele wątpliwości.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Bardzo ciekawe szkolenie. Tematyka dobrze rozłożona w czasie. Prowadzący bardzo merytorycznie i spokojnie przedstawił temat. To był jeden z najlepszych prowadzących z jakim miałam kontakt.

/ Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Dobrze i rzeczowo przeprowadzone szkolenie. Trener w interesujący sposób przekazuje informacje. Dobry sposób połączenia slajdów z przygotowanym materiałem i komentarzem trenera.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Bardzo dobra merytoryczna zawartość materiałów szkoleniowych i bardzo dobry wykładowca, który uczulał uczestników szkolenia na wszelkie ewentualne niespodzianki w stosunku do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Merytorycznie na wysokim poziomie.

Starszy Specjalista / Jednostka komunalna [2016.08.22-23]:

Poruszone zostały wszystkie zagadnienia zaproponowane w programie. Prowadzący nawiązywał kontakt i dyskutował z uczestnikami oraz udzielał odpowiedzi na zadane pytania.

Referent / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Szkolenie bardzo udane. W przyszłości chciałabym uczestniczyć w szkoleniach na tak dobrym poziomie.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Wiedza przekazana fachowo. Szkolenie bardzo przydatne.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Wykładowca wyjaśnia stosowanie w praktyce nowych przepisów.

Starszy Referent / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Szkolenie przydatne. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Duża wiedza prowadzącego. Informacje przekazywane uczestnikom były adekwatne do tematyki szkolenia.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Duży zakres materiału przekazany w przejrzysty sposób.

Radca Prawny / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Bardzo kompetentny wykładowca. Dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Szkolenie przydatne. Kompetentny wykładowca.

MapaZakres szkolenia:

Dzień I:

 1. WPROWADZENIE – zestawienie przepisów obowiązujących w systemie Prawa zamówień publicznych.
 2. Źródła informacji o przetargach. Obowiązki informacyjne zamawiającego, uprawnienia wykonawcy, jawność oraz dostęp do informacji.
 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe, usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wartości poniżej i powyżej progów unijnych – różnice.
 5. Komisje przetargowe:
 6. skład komisji przetargowej i sposób powołania członków oraz biegłych i rzeczoznawców – problemy praktyczne. Członkowie komisji oraz biegli – osoby wykonujące czynności w ramach procedury.
 7. Zatwierdzenie przez kierownika jednostki – terminy graniczne.
 8. Dokumentowanie posiedzeń komisji – uchybienia.
 9. Klucz właściwego prowadzenia procedur:
 10. Definicje: cykl życia, dostawy, oznakowania (etykiety), najkorzystniejsza oferta.
 11. Szacowanie wartości zamówienia – dzielenie zamówienia na części – dostawy i usługi powtarzające się okresowo. Zamówienia częściowe. Podział zamówień i ich łączenie.
 12. Opis przedmiotu zamówienia – znaczenie nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); znaki towarowe, patenty, pochodzenie przedmiotu zamówienia a rozwiązania równoważne. Dialog techniczny.
 13. Skutki wadliwie skonstruowanego opisu przedmiotu zamówienia – możliwość wnoszenia odwołań na opis przedmiotu zamówienia.
 14. Dobór trybu – zagadnienie optymalnego doboru trybu udzielenia zamówienia.
 15. Wadium – formy wnoszenia, zwrot, zatrzymanie, ponowne wniesie wadium. Odzyskiwanie zatrzymanego wadium.
 16. Podwykonawstwo w postępowaniach na dostawy, usługi, roboty budowlane. Obowiązki zamawiającego i uprawnienia wykonawcy. Zastrzeżenie przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia w przypadku dostaw – ograniczenie podwykonawstwa.
 17. Klauzule i aspekty społeczne i ich odzwierciedlenie w warunkach udziału w postępowaniu.
 18. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – kluczowe elementy.
 19. Warunki udziału w postępowaniu, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji). Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału. Zasady bezpiecznego uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.

 

Dzień II:

 1. Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) i zasady jego stosowania.
 2. Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 3. Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty.
 4. Kryteria oceny ofert: kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, kosztowe, funkcjonalne i środowiskowe. Kryteria podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia. Jednoczesne stosowanie kilku kryteriów pozacenowych i wpływ na przejrzystość procedury.
 5. Opis sposobu oceny ofert – zasady przeprowadzania.
 6. Procedura Przetargu Nieograniczonego po nowelizacji krok po kroku:
 7. Wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i zasady dokumentowania.
 8. Publikacja ogłoszeń.
 9. Zasady komunikacji z wykonawcami – odpowiedzi na pytania do specyfikacji a bezprawne próby wpływu na zamawiającego – strategie postępowania wykonawców a uchybienia proceduralne zamawiających.
 10. Badanie i ocena ofert – weryfikacja ofert na podstawie oświadczeń i możliwe problemy:
 • Obowiązek żądania dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 • Obowiązki i możliwości zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny – ciężar dowodu.
 • Badanie rażąco niskiej ceny a badanie rażąco niskiej składowej ceny.
 • Niewspółmiernie wysokie ceny w postępowaniu a nowe obowiązki zamawiającego.
 • Przesłanki odrzucenia oferty.
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty – dokumentowanie czynności.
 2. Podpisanie umowy z wykonawcą – obowiązki dotyczące ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 3. CZĘŚĆ WARSZTATOWA: analiza treści ogłoszenia o zamówieniu na dostawy, usługi, roboty budowlane – praktyka działania w przypadku wychwycenia błędów.
 4. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – przykłady rozwiązań.
 5. Zamówienia publiczne do progu stosowania ustawy – regulacje wewnętrzne i dokumentowanie. Dokumentowanie zamówień do progu stosowania ustawy PZP.
 6. Zamówienia współfinansowane ze środków UE: zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych.
 7. Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE.
 8. Nieprawidłowości w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE oraz ich konsekwencje w postaci korekt finansowych – zasady wymierzania oraz wysokość korekt.
 9. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga.
 10. CZĘŚĆ WARSZTATOWA – dokumentowanie zamówień w tym zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy – omówienie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
 11. Umowy w sprawach zamówień publicznych. Aneksowanie umów. Umowa ramowa. Umowy wieloletnie. Kary umowne.
 12. Kontrola, nadzór i odpowiedzialność w zamówieniach publicznych.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

 • pracowników działów zamówień publicznych
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy w zakresie zamówień publicznych,
 • innych osób zainteresowanych usystematyzowanie swojej wiedzy na temat zamówień publicznych.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 76442
Liczba postów: 138547
Liczba tematów: 17298

Zapisz się do naszego newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Icon
Poprawka systemowa aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Systemowa poprawka sieciowej wersji aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Poprawka ver 1.1.0.27. W domyślnej lokalizacji aplikacji wgrywamy do katalogu Klient: C/Program Files (x86) / Nowe Przetargi / Rodzajowa Ewidencja Klient.

Icon
Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA

Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA.

Pisaliśmy o…

art. 25 a ust. 1 dokumentacja projektowa rozporządzenie Dz. U. Nr 202 poz. 2072 elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych Jacek Jerka kopia zapasowa Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP orzecznictwo w zamówieniach publicznych oświadczenia zamówienia publiczne Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi przetargi w branży finansowej referencje w zamówieniach publicznych rodo w zamówieniach publicznych Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych ustawa PZP opinie Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie