NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Kraków 23-10-2018

Temat:Zamówienia publiczne w obliczu obowiązkowej elektronizacji – wdrożenie oraz harmonogram czasowy wprowadzanych zmian z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy.
Trener:mec. Łukasz Bochenek
Data rozpoczęcia:2018-10-23
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Kraków, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, godz. 9:30-15:30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

mec. Łukasz Bochenek

mec. Łukasz Bochenek – adwokat, partner w kancelarii Bochenek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowaniach o udzie-lenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.


Starszy Referent / Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.04.24]:

Szkolenie bardzo pouczające, z którego można dużo się dowiedzieć.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.04.24]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Rzeczowe podejście do tematu.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Gmina [2018.04.24]:

Szkolenie zgłębiające temat zamówień publicznych na podstawie przykładów z życia.

Specjalista ds. Przetargów / Firma Prywatna [2018.04.24]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie z uwzględnieniem wielu praktycznych przykładów pojawiających się w toku postępowań o zamówienia publiczne.

Specjalista ds. Przetargów / Firma Prywatna [2018.04.24]:

Szkolenie merytoryczne. Wiedza praktyczna i teoretyczna Wykładowcy na Bardzo wysokim poziomie.

Podinspektor / Starostwo Powiatowe [2018.04.24]:

Wykładowca bardzo profesjonalnie przeprowadził szkolenie. Jestem w pełni usatysfakcjonowana odbytym szkoleniem.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Ośrodek Doradztwa Rolniczego [2018.04.24]:

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Informacje przydatne w pracy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Izba Administracji Skarbowej [2018.04.24]:

Bardzo dobrze przygotowany Wykładowca. Praktyczne informacje.

Inspektor / Urząd Gminy [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, rzeczowe oraz zrozumiałe.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.04.24]:

Prowadzący z dużym doświadczeniem, przytaczał przykłady, z którymi miał do czynienia. Odpowiadał na zadawane pytania uczestników praktycznymi rozwiązaniami.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Sąd Rejonowy [2018.03.20-21]:

Szkolenie z przydatnymi informacjami. Wykładowca przekazuje wiedzę na przykładach co jest bardzo czytelne.

Główny Księgowy / Komenda Powiatowa Straży Pożarnej [2018.03.20-21]:

Rzetelne przygotowanie dokumentacji. Precyzyjnie wyjaśniony każdy problem.

Konsultant / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.03.20-21]:

Szkolenie bardzo przydatne od praktycznej strony prowadzenia postępowania o zmówienie publiczne.

Starszy Technik / Komenda Państwowa Straży Pożarnej [2018.03.20-21]:

Szkolenie bardzo wyczerpujące z przydatnymi przykładami.

Radca / Przewozy Regionalne [2018.03.20-21]:

Prowadzący bardzo profesjonalny. Dużo przykładów, wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.

Nauczyciel / Zespół Szkół [2018.03.20-21]:

Wykładowca o bardzo obszernej wiedzy.

Główny Księgowy / Zespół Szkół [2018.03.20-21]:

Wiedza Wykładowcy merytoryczna. Umiejętność przekazania wiedzy uczestnikom szkolenia. Lokalizacja bardzo dobra.

Dyrektor / Zespół Szkół Ogólnokształcących [2018.03.20-21]:

Szkolenie na temat wysokim poziomie..

Specjalista ds. BHP / Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnych [2018.03.22]:

Wykładowca rzeczowy i dobrze przygotowany do szkoleń.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Sąd Rejonowy [2018.03.22]:

Prowadzący przygotowany starannie do szkolenia z ogromną wiedzą, odpowiadający na nurtujące pytania grupy.

Starszy Specjalista / Nadleśnictwo [2018.03.22]:

Na szkoleniu informacje zostały przekazane w prosty i przyjazny sposób.

Księgowa / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2018.03.22]:

Szkolenie dobrze przygotowane merytorycznie.

Zastępca Dyrektora / Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnych [2018.03.22]:

Bardzo przydatne szkolenie. Wykładowca dostosował się do potrzeb słuchaczy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Uczelnia Wyższa [2018.03.22]:

Szkolenie dobre merytorycznie. Komunikatywny prowadzący.

Inspektor/ Urząd Miasta [2018.03.22]:

Szkolenie tematycznie trafione do potrzeb. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym.

Inspektor / Sąd Rejonowy [2017.11.13-14]:

Przydatne szkolenie, podsumowujące wiedzę i utrwalające informacje.

Referent / Biuro Gospodarki Mieniem [2017.11.13-14]:

Szkolenie bardzo konstruktywne i przydatne. Wykładowca bardzo kompetentny.

Inspektor/ Biuro Gospodarki Mieniem [2017.11.13-14]:

Szkolenie ciekawie prowadzone.

Kierownik Działu / Miejski Zarząd Dróg [2017.11.13-14]:

Szkolenie dobre i przydatne.

/ Sąd Rejonowy [2017.11.13-14]:

Informacje przydatne w pracy.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2017.11.13-14]:

Szkolenie na wysokim poziomie.

Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [2017.10.30]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób jasny i przejrzysty. Tematyka przedstawiona na konkretnych przykładach.

Starszy Specjalista / Szkoła Wyższa [2017.10.30]:

Przydatne szkolenie. Profesjonalna organizacja oraz wysokiej jakości prowadzący.

Starszy Specjalista / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej [2017.10.30]:

Bardzo przydatne poruszenie najważniejszych zagadnień. Podejście praktyczne do poruszanych tematów.

Starszy Specjalista / Zarząd Dróg Powiatowych [2017.10.30]:

Zagadnienia omawiane w sposób przejrzysty, praktyczny.

Specjalista / Starostwo Powiatowe [2017.10.30]:

Tematyka szkolenia konkretna, przekazana w sposób przejrzysty.

Wiceprezes Zarządu / Zakład Opieki Zdrowotnej [2017.10.30]:

Pełen profesjonalizm. Potrzebne informacje.

Specjalista / Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.10.30]:

Szkolenie pogłębia posiadaną wiedzę. Rozszerza wiadomości na poszczególne zagadnienia Prawa zamówień publicznych w praktyce.

Starszy Inspektor / Zarząd Dróg Powiatowych [2017.10.30]:

Omówiono zagadnienia w sposób przejrzysty i praktyczny.

Konserwator / Dom Pomocy Społecznej [2017.10.30]:

Szkolenie jasne, tłumaczenie konkretne, pomocne w działaniu.

/ Dom Pomocy Społecznej [2017.10.30]:

Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone.

Referent / Urząd Gminy [2017.10.23]:

Wyczerpano wszystkie założone zagadnienia. W logiczny, jasny sposób przedstawiono skomplikowane procedury.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.10.23]:

Szkolenie prowadzone dynamicznie, profesjonalnie. Bardzo przydatna wiedza.

Członek Zarządu / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.10.23]:

Kompetentny szkoleniowiec, otwarty na pytania i problemy uczestników. Przyjazna atmosfera współpracy.

Specjalista ds. Handlowych / Firma prywatna [2017.10.23]:

Szkolenie spójne, wyczerpujące temat. Profesjonalne. Świetne.

Specjalista ds. Inwestycji / Firma prywatna [2017.10.23]:

Szkolenie interesujące, ciekawie prowadzone. Ogromna wiedza prowadzącego. Szkolenie prowadzone w sposób prosty, logiczny – nie samo cytowanie ustawy.

Konsultant / Firma prywatna [2017.10.23]:

Poruszone na szkoleniu tematy odpowiadają najczęściej pojawiającym się wątpliwościom uczestników postępowania w procesie zamówień publicznych.

Sekretarz / Urząd Gminy [2017.10.23]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i praktyczne.

Referent / Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna [2017.10.23]:

Wiadomości precyzyjne i bardzo konkretne.

Inspektor / Urząd Gminy [2017.10.23]:

Informacje przekazane na szkoleniu są bardzo przydatne podczas wykonywanych obowiązków służbowych.

Samodzielny Referent ds. Zamówień Publicznych / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2017.09.25-26]:

Bardzo dobra organizacja. wykładowca z dużą wiedzą i bardzo dobrym kontaktem z uczestnikami szkolenia. Potrafi wytłumaczyć w bardzo czytelny sposób.

/ Firma prywatna [2017.09.25-26]:

Szkolenie rzeczowe, Ne temat, z przykładami. Profesjonalne.

Główny Specjalista / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.09.25-26]:

Szkolenie wyjaśniające wiele wątpliwości, zmian w prawie zamówień publicznych.

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2017.09.25-26]:

Szkolenie profesjonalne, inspirujące, bez zbędnych treści. Wzorowa organizacja tematyczna i czasowa.

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2017.09.25-26]:

Bardzo dobry prowadzący. Szkolenie prowadzone w sposób jasny, zrozumiały, ciekawy.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2017.09.25-26]:

Szkolenie zostało przeprowadzone na odpowiednim poziomie. Wykładowca chętnie odpowiada na zadane pytania.

Starszy Inspektor / Zakład Wodociągów i Kanalizacji [2017.09.25-26]:

Szkolenie pełnowartościowe. Podane informacje przydatne w praktyce. Wykładowca prowadził zajęcia interesująco, zrozumiale.

Inspektor / Miejski Zarząd Budynków [2017.09.25-26]:

Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie. Prezentacja poparta przykładami. Świetnie przekazane informacje.

Kierownik / Urząd Marszałkowski [2017.09.25-26]:

Praktyczne ujęcie problematyki. Szkolenie konkretne i rzeczowe.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2017.09.25-26]:

Szkolenie profesjonalne, rzeczowe.

Sekretarz / Jednostka terytorialna [2017.06.02]:

Szkolenie przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym. wykładowca posiada wiedzę i doświadczenie zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy, co ułatwia przekazywanie informacji słuchaczom.

Referent / Jednostka komunalna [2017.06.02]:

Bardzo dobre szkolenie pod względem merytorycznym. szkoleniowiec podawał konkretne przykłady, które rozjaśniły wątpliwości.

Kierownik / Jednostka komunalna [2017.06.02]:

Duża porcja informacji poparta licznymi przykładami. Dynamiczny sposób przekazywania praktycznej wiedzy.

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2017.06.02]:

Szkolenie przydatne, ciekawe, dobre.

Prezes / Jednostka kultury [2017.06.02]:

Szkolenie bardzo interesujące. Przedstawiające wiele aspektów związanych z przetargami.

Starszy Referent / Jednostka ochrony zdrowia [2017.06.02]:

Bardzo dobre szkolenie.

Referent / Jednostka oświaty [2017.04.24-25]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca zaprezentował wiele przydatnych informacji i rozwiązań.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Prowadzący merytoryczny, z dużą wiedzą , umiejący przekazać informacje, wychodzący naprzeciw problemom uczestników szkolenia.

Inspektor / Jednostka oświaty [2017.04.24-25]:

Szkolenie bardzo ciekawe i wyjaśniające zawiłości ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzący wyczerpująco udzielał odpowiedzi.

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Uzyskane informacje wyjaśniły mi wszystkie wątpliwości przy przygotowaniu zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Szkolenie bardzo przydatne, praktyczne wskazówki i rozwiązania.

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Merytoryczne i rzeczowe przygotowanie prowadzącego.

Naczelnik Wydziału / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Bardzo dużo ciekawych wiadomości, przekazywanych dostępnym językiem. Możliwość zadawania pytań. Dużo przykładów z praktyki.

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Duża ilość wiadomości popartych przykładami. Przedstawione w dostępny sposób.

Starszy Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Przydatne, praktyczne informacje.

Starszy Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Szkolenie wniosło bardzo dużo informacji, popartych przykładami oraz przekazanych w jasny, fachowy sposób.

Kierownik Działu / Firma prywatna [2017.03.01-02]:

Szkolenie prowadzone w dobrym tempie, z uwzględnieniem przykładów z życia. Duża wiedza prowadzącego.

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2017.03.01-02]:

Szkolenie merytoryczne. Omawiane zagadnienia ważne z punktu widzenia praktycznego i teoretycznego.

/ Jednostka ochrony zdrowia [2017.03.01-02]:

Szkolenie poszerzyło zakres mojej wiedzy z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca mówił ciekawie, nie monotonnie, na przykładach. Poruszono szeroki zakres tematyczny.

/ Jednostka sektorowa [2017.03.01-02]:

Szkolenie w pełni mnie satysfakcjonujące, wyczerpujące. Bardzo dużo z niego skorzystałam.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2017.03.01-02]:

Informacje zdobyte w czasie szkolenia przydadzą się w codziennej pracy. Wskazówki będą wykorzystywane przy udzielaniu zamówień publicznych.

Prezes Zarządu / Firma prywatna [2017.03.01-02]:

Praktyczna wiedza przekazana w przystępny sposób z wieloma przykładami praktycznymi.

Zastępca Naczelnika / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Dużo wiadomości popartych wieloma przykładami. Wiadomości przekazywane w bardzo jasny sposób.

/ Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Szkolenie prowadzone rzeczowo, dynamicznie. Teoria poparta licznymi przykładami.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.02.23-24]:

Szkolenie bardzo interesujące. Wykładowca w sposób ciekawy i rzeczowy przedstawia zagadnienia.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.02.23-24]:

Szeroka i praktyczna wiedza. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Prowadzący bardzo interesująco prowadzi szkolenie. Wysoki poziom posiadanej wiedzy.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Szkolenie przygotowane i zrealizowane na wysoki poziomie. Szkolący w sposób jasny i przystępny przekazał zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Specjalista / Jednostka mundurowa [2017.02.23-24]:

Szkolenie pozwala usystematyzować wiedzę z ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzący w sposób zrozumiały, przejrzysty, a co najważniejsze z przykładami, przekazywał posiadaną wiedzę.

/ Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Dobra tematyka, trafione przykłady.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Bardzo dobry wykładowca. Szkolenie na wysokim poziomie.

/ Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Bardzo treściwe szkolenie.

MapaZakres szkolenia:

1. Wprowadzenie do ustawy Prawa zamówień publicznych: charakterystyka najważniejszych zasad w prze-prowadzaniu postępowania w obliczu obowiązkowej elektronizacji. Kluczowe daty: 18 kwietnia 2018 r., 18 października 2018, 1 stycznia 2020r.
2. Elektronizacja a komunikacja elektroniczna: różnice i wpływ na udzielanie zamówień publicznych po 18 października 2018 roku.
3. Elektronizacja zamówień publicznych – wdrożenie:
• rozwiązania istniejące i planowane,
• kwalifikowany podpis elektroniczny – podpis elektroniczny w postępowaniach o udzielenie zamówie-nia publicznego – problemy praktyczne, wątpliwości interpretacyjne,
• platforma e-Zamówienia w procesie udzielania zamówień publicznych,
• miniportal e-Zamówień,
• składanie elektronicznych dokumentów i udostępnianie dokumentacji z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w procesie elektronizacji po 18 października 2018 roku – różnice.
4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) po 18 października 2018 roku:
• obowiązki zamawiającego i wykonawcy,
• eESPD – elektroniczne narzędzie do przygotowywania i wypełniania dokumentu – jak przygotować szablon dokumentu JEDZ i jak go poprawnie wypełnić,
5. Postępowania o udzielenie zamówień od 18 października 2018 r. – problemy i wątpliwości:
• wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące komunikacji z wykonawcami – od wszczęcia do zakończenia postępowania
• wartość zamówienia a istniejące wymagania
• możliwości odstępstw od zasady komunikacji elektronicznej
• zasada niedyskryminacji.
6. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • pracowników Wykonawców odpowiedzialnych za przygotowywanie ofert w zamówieniach publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w firmie / jednostce,
  • dyrektorów, kierowników, członków zarządu – zwłaszcza odpowiedzialnych funkcyjnie za sprzedaż na rzecz sektora publicznego.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77853
Liczba postów: 141575
Liczba tematów: 17750

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Pisaliśmy o…

aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Piotr Sperczyński szkolenia Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na autobusy przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie