NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Łódź 19-06-2018 do 20-06-2018

Szkolenie Zamówienia publiczne Łódź 19-06-2018 do 20-06-2018

Temat:Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem zamówień do 30 tys. euro i wytycznych rozporządzenia dotyczącego środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych.
Trener:mec. Łukasz Bochenek
Data rozpoczęcia:2018-06-19
Czas trwania:2 dni
Miejsce:Łódź, Hotel Tobaco, ul. Kopernika 64, godz. 9:30-15:30
Cena:690,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 850,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

mec. Łukasz Bochenek

mec. Łukasz Bochenek – adwokat, partner w kancelarii Bochenek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowaniach o udzie-lenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.


Starszy Referent / Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.04.24]:

 

Szkolenie bardzo pouczające, z którego można dużo się dowiedzieć.

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.04.24]:

 

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Rzeczowe podejście do tematu.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Gmina [2018.04.24]:

 

Szkolenie zgłębiające temat zamówień publicznych na podstawie przykładów z życia.

 

Specjalista ds. Przetargów / Firma Prywatna [2018.04.24]:

 

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie z uwzględnieniem wielu praktycznych przykładów pojawiających się w toku postępowań o zamówienia publiczne.

 

Specjalista ds. Przetargów / Firma Prywatna [2018.04.24]:

 

Szkolenie merytoryczne. Wiedza praktyczna i teoretyczna Wykładowcy na Bardzo wysokim poziomie.

 

Podinspektor / Starostwo Powiatowe [2018.04.24]:

 

Wykładowca bardzo profesjonalnie przeprowadził szkolenie. Jestem w pełni usatysfakcjonowana odbytym szkoleniem.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Ośrodek Doradztwa Rolniczego [2018.04.24]:

 

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Informacje przydatne w pracy.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Izba Administracji Skarbowej [2018.04.24]:

 

Bardzo dobrze przygotowany Wykładowca. Praktyczne informacje.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2018.04.23-24]:

 

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, rzeczowe oraz zrozumiałe.

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.04.24]:

 

Prowadzący z dużym doświadczeniem, przytaczał przykłady, z którymi miał do czynienia. Odpowiadał na zadawane pytania uczestników praktycznymi rozwiązaniami.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Sąd Rejonowy [2018.03.20-21]:

 

Szkolenie z przydatnymi informacjami. Wykładowca przekazuje wiedzę na przykładach co jest bardzo czytelne.

 

Główny Księgowy / Komenda Powiatowa Straży Pożarnej [2018.03.20-21]:

 

Rzetelne przygotowanie dokumentacji. Precyzyjnie wyjaśniony każdy problem.

 

Konsultant / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.03.20-21]:

 

Szkolenie bardzo przydatne od praktycznej strony prowadzenia postępowania o zmówienie publiczne.

 

Starszy Technik / Komenda Państwowa Straży Pożarnej [2018.03.20-21]:

 

Szkolenie bardzo wyczerpujące z przydatnymi przykładami.

 

Radca / Przewozy Regionalne [2018.03.20-21]:

 

Prowadzący bardzo profesjonalny. Dużo przykładów, wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.

 

Nauczyciel / Zespół Szkół [2018.03.20-21]:

 

Wykładowca o bardzo obszernej wiedzy.

 

Główny Księgowy / Zespół Szkół [2018.03.20-21]:

 

Wiedza Wykładowcy merytoryczna. Umiejętność przekazania wiedzy uczestnikom szkolenia. Lokalizacja bardzo dobra.

 

Dyrektor / Zespół Szkół Ogólnokształcących [2018.03.20-21]:

 

Szkolenie na temat wysokim poziomie..

 

Specjalista ds. BHP / Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnych [2018.03.22]:

 

Wykładowca rzeczowy i dobrze przygotowany do szkoleń.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Sąd Rejonowy [2018.03.22]:

 

Prowadzący przygotowany starannie do szkolenia z ogromną wiedzą, odpowiadający na nurtujące pytania grupy.

 

Starszy Specjalista / Nadleśnictwo [2018.03.22]:

 

Na szkoleniu informacje zostały przekazane w prosty i przyjazny sposób.

 

Księgowa / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2018.03.22]:

 

Szkolenie dobrze przygotowane merytorycznie.

 

Zastępca Dyrektora / Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnych [2018.03.22]:

 

Bardzo przydatne szkolenie. Wykładowca dostosował się do potrzeb słuchaczy.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Uczelnia Wyższa [2018.03.22]:

 

Szkolenie dobre merytorycznie. Komunikatywny prowadzący.

 

Inspektor/ Urząd Miasta [2018.03.22]:

 

Szkolenie tematycznie trafione do potrzeb. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym.

 

Inspektor / Sąd Rejonowy [2017.11.13-14]:

Przydatne szkolenie, podsumowujące wiedzę i utrwalające informacje.

Referent / Biuro Gospodarki Mieniem [2017.11.13-14]:

Szkolenie bardzo konstruktywne i przydatne. Wykładowca bardzo kompetentny.

 

Inspektor/ Biuro Gospodarki Mieniem [2017.11.13-14]:

Szkolenie ciekawie prowadzone.

 

Kierownik Działu / Miejski Zarząd Dróg [2017.11.13-14]:

Szkolenie dobre i przydatne.

 

/ Sąd Rejonowy [2017.11.13-14]:

Informacje przydatne w pracy.

 

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2017.11.13-14]:

Szkolenie na wysokim poziomie.

 

Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [2017.10.30]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób jasny i przejrzysty. Tematyka przedstawiona na konkretnych przykładach.

 

Starszy Specjalista / Szkoła Wyższa [2017.10.30]:

Przydatne szkolenie. Profesjonalna organizacja oraz wysokiej jakości prowadzący.

 

Starszy Specjalista / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej [2017.10.30]:

Bardzo przydatne poruszenie najważniejszych zagadnień. Podejście praktyczne do poruszanych tematów.

 

Starszy Specjalista / Zarząd Dróg Powiatowych [2017.10.30]:

Zagadnienia omawiane w sposób przejrzysty, praktyczny.

 

Specjalista / Starostwo Powiatowe [2017.10.30]:

Tematyka szkolenia konkretna, przekazana w sposób przejrzysty.

 

Wiceprezes Zarządu / Zakład Opieki Zdrowotnej [2017.10.30]:

Pełen profesjonalizm. Potrzebne informacje.

 

Specjalista / Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.10.30]:

Szkolenie pogłębia posiadaną wiedzę. Rozszerza wiadomości na poszczególne zagadnienia Prawa zamówień publicznych w praktyce.

 

Starszy Inspektor / Zarząd Dróg Powiatowych [2017.10.30]:

Omówiono zagadnienia w sposób przejrzysty i praktyczny.

 

Konserwator / Dom Pomocy Społecznej [2017.10.30]:

Szkolenie jasne, tłumaczenie konkretne, pomocne w działaniu.

 

/ Dom Pomocy Społecznej [2017.10.30]:

Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone.

 

Referent / Urząd Gminy [2017.10.23]:

Wyczerpano wszystkie założone zagadnienia. W logiczny, jasny sposób przedstawiono skomplikowane procedury.

 

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.10.23]:

Szkolenie prowadzone dynamicznie, profesjonalnie. Bardzo przydatna wiedza.

 

Członek Zarządu / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.10.23]:

Kompetentny szkoleniowiec, otwarty na pytania i problemy uczestników. Przyjazna atmosfera współpracy.

 

Specjalista ds. Handlowych / Firma prywatna [2017.10.23]:

Szkolenie spójne, wyczerpujące temat. Profesjonalne. Świetne.

 

Specjalista ds. Inwestycji / Firma prywatna [2017.10.23]:

Szkolenie interesujące, ciekawie prowadzone. Ogromna wiedza prowadzącego. Szkolenie prowadzone w sposób prosty, logiczny – nie samo cytowanie ustawy.

 

Konsultant / Firma prywatna [2017.10.23]:

Poruszone na szkoleniu tematy odpowiadają najczęściej pojawiającym się wątpliwościom uczestników postępowania w procesie zamówień publicznych.

 

Sekretarz / Urząd Gminy [2017.10.23]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i praktyczne.

 

Referent / Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna [2017.10.23]:

Wiadomości precyzyjne i bardzo konkretne.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2017.10.23]:

Informacje przekazane na szkoleniu są bardzo przydatne podczas wykonywanych obowiązków służbowych.

 

Samodzielny Referent ds. Zamówień Publicznych / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2017.09.25-26]:

Bardzo dobra organizacja. wykładowca z dużą wiedzą i bardzo dobrym kontaktem z uczestnikami szkolenia. Potrafi wytłumaczyć w bardzo czytelny sposób.

 

/ Firma prywatna [2017.09.25-26]:

Szkolenie rzeczowe, Ne temat, z przykładami. Profesjonalne.

 

Główny Specjalista / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [2017.09.25-26]:

Szkolenie wyjaśniające wiele wątpliwości, zmian w prawie zamówień publicznych.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2017.09.25-26]:

Szkolenie profesjonalne, inspirujące, bez zbędnych treści. Wzorowa organizacja tematyczna i czasowa.

 

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2017.09.25-26]:

Bardzo dobry prowadzący. Szkolenie prowadzone w sposób jasny, zrozumiały, ciekawy.

 

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2017.09.25-26]:

Szkolenie zostało przeprowadzone na odpowiednim poziomie. Wykładowca chętnie odpowiada na zadane pytania.

 

Starszy Inspektor / Zakład Wodociągów i Kanalizacji [2017.09.25-26]:

Szkolenie pełnowartościowe. Podane informacje przydatne w praktyce. Wykładowca prowadził zajęcia interesująco, zrozumiale.

 

Inspektor / Miejski Zarząd Budynków [2017.09.25-26]:

Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie. Prezentacja poparta przykładami. Świetnie przekazane informacje.

 

Kierownik / Urząd Marszałkowski [2017.09.25-26]:

Praktyczne ujęcie problematyki. Szkolenie konkretne i rzeczowe.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2017.09.25-26]:

Szkolenie profesjonalne, rzeczowe.

 

Sekretarz / Jednostka terytorialna [2017.06.02]:

Szkolenie przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym. wykładowca posiada wiedzę i doświadczenie zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy, co ułatwia przekazywanie informacji słuchaczom.

 

Referent / Jednostka komunalna [2017.06.02]:

Bardzo dobre szkolenie pod względem merytorycznym. szkoleniowiec podawał konkretne przykłady, które rozjaśniły wątpliwości.

 

Kierownik / Jednostka komunalna [2017.06.02]:

Duża porcja informacji poparta licznymi przykładami. Dynamiczny sposób przekazywania praktycznej wiedzy.

 

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2017.06.02]:

Szkolenie przydatne, ciekawe, dobre.

 

Prezes / Jednostka kultury [2017.06.02]:

Szkolenie bardzo interesujące. Przedstawiające wiele aspektów związanych z przetargami.

 

Starszy Referent / Jednostka ochrony zdrowia [2017.06.02]:

Bardzo dobre szkolenie.

 

Referent / Jednostka oświaty [2017.04.24-25]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca zaprezentował wiele przydatnych informacji i rozwiązań.

 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Prowadzący merytoryczny, z dużą wiedzą , umiejący przekazać informacje, wychodzący naprzeciw problemom uczestników szkolenia.

 

Inspektor / Jednostka oświaty [2017.04.24-25]:

Szkolenie bardzo ciekawe i wyjaśniające zawiłości ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzący wyczerpująco udzielał odpowiedzi.

 

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Uzyskane informacje wyjaśniły mi wszystkie wątpliwości przy przygotowaniu zamówienia publicznego na roboty budowlane.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Szkolenie bardzo przydatne, praktyczne wskazówki i rozwiązania.

 

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2017.04.24-25]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Merytoryczne i rzeczowe przygotowanie prowadzącego.

 

Naczelnik Wydziału / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Bardzo dużo ciekawych wiadomości, przekazywanych dostępnym językiem. Możliwość zadawania pytań. Dużo przykładów z praktyki.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Duża ilość wiadomości popartych przykładami. Przedstawione w dostępny sposób.

 

Starszy Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Przydatne, praktyczne informacje.

 

Starszy Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Szkolenie wniosło bardzo dużo informacji, popartych przykładami oraz przekazanych w jasny, fachowy sposób.

 

Kierownik Działu / Firma prywatna [2017.03.01-02]:

Szkolenie prowadzone w dobrym tempie, z uwzględnieniem przykładów z życia. Duża wiedza prowadzącego.

 

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2017.03.01-02]:

Szkolenie merytoryczne. Omawiane zagadnienia ważne z punktu widzenia praktycznego i teoretycznego.

 

/ Jednostka ochrony zdrowia [2017.03.01-02]:

Szkolenie poszerzyło zakres mojej wiedzy z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca mówił ciekawie, nie monotonnie, na przykładach. Poruszono szeroki zakres tematyczny.

 

/ Jednostka sektorowa [2017.03.01-02]:

Szkolenie w pełni mnie satysfakcjonujące, wyczerpujące. Bardzo dużo z niego skorzystałam.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2017.03.01-02]:

Informacje zdobyte w czasie szkolenia przydadzą się w codziennej pracy. Wskazówki będą wykorzystywane przy udzielaniu zamówień publicznych.

 

Prezes Zarządu / Firma prywatna [2017.03.01-02]:

Praktyczna wiedza przekazana w przystępny sposób z wieloma przykładami praktycznymi.

 

Zastępca Naczelnika / Jednostka terytorialna [2017.03.01-02]:

Dużo wiadomości popartych wieloma przykładami. Wiadomości przekazywane w bardzo jasny sposób.

 

/ Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Szkolenie prowadzone rzeczowo, dynamicznie. Teoria poparta licznymi przykładami.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.02.23-24]:

Szkolenie bardzo interesujące. Wykładowca w sposób ciekawy i rzeczowy przedstawia zagadnienia.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.02.23-24]:

Szeroka i praktyczna wiedza. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Prowadzący bardzo interesująco prowadzi szkolenie. Wysoki poziom posiadanej wiedzy.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Szkolenie przygotowane i zrealizowane na wysoki poziomie. Szkolący w sposób jasny i przystępny przekazał zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Specjalista / Jednostka mundurowa [2017.02.23-24]:

Szkolenie pozwala usystematyzować wiedzę z ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzący w sposób zrozumiały, przejrzysty, a co najważniejsze z przykładami, przekazywał posiadaną wiedzę.

 

/ Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Dobra tematyka, trafione przykłady.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Bardzo dobry wykładowca. Szkolenie na wysokim poziomie.

/ Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Bardzo treściwe szkolenie.

MapaZakres szkolenia:

1. WPROWADZENIE – zestawienie przepisów obowiązujących w systemie Prawa zamówień publicznych.
2. Źródła informacji o przetargach. Obowiązki informacyjne zamawiającego, uprawnienia wykonawcy, jawność oraz dostęp do informacji. Ustawa o jawności życia publicznego a prawo zamówień publicznych.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe, usługi społeczne i inne szczególne usługi.
4. Organizacja i funkcjonowanie komórki zamówień publicznych w jednostce – przepływ informacji.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wartości poniżej i powyżej progów unijnych – różnice.
6. Komisje przetargowe:
a) skład komisji przetargowej i sposób powołania członków oraz biegłych i rzeczoznawców – problemy praktyczne. Członkowie komisji oraz biegli – osoby wykonujące czynności w ramach procedury.
b) Zatwierdzenie przez kierownika jednostki – terminy graniczne.
c) Dokumentowanie posiedzeń komisji – uchybienia.
7. Klucz właściwego prowadzenia procedur:
a) Definicje: cykl życia, dostawy, oznakowania (etykiety), najkorzystniejsza oferta.
b) Szacowanie wartości zamówienia – dzielenie zamówienia na części – dostawy i usługi powtarzające się okresowo. Zamówienia częściowe. Podział zamówień i ich łączenie.
c) Opis przedmiotu zamówienia – znaczenie nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); znaki towarowe, patenty, pochodzenie przedmiotu zamówienia a rozwiązania równoważne. Dialog techniczny.
d) Skutki wadliwie skonstruowanego opisu przedmiotu zamówienia – możliwość wnoszenia odwołań na opis przedmiotu zamówienia.
e) Dobór trybu – zagadnienie optymalnego doboru trybu udzielenia zamówienia.
f) Wadium – formy wnoszenia, zwrot, zatrzymanie, ponowne wniesie wadium. Odzyskiwanie zatrzymanego wadium.
g) Podwykonawstwo w postępowaniach na dostawy, usługi, roboty budowlane. Obowiązki zamawiającego i uprawnienia wykonawcy. Zastrzeżenie przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia w przypadku dostaw – ograniczenie podwykonawstwa.
h) Klauzule i aspekty społeczne i ich odzwierciedlenie w warunkach udziału w postępowaniu.
i) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – kluczowe elementy.
j) Warunki udziału w postępowaniu, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji). Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału. Zasady bezpiecznego uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
k) Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) i zasady jego stosowania.
l) Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
m) Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty.
n) Kryteria oceny ofert: kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, kosztowe, funkcjonalne i środowiskowe. Kryteria podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia. Jednoczesne stosowanie kilku kryteriów pozacenowych i wpływ na przejrzystość procedury.
o) Opis sposobu oceny ofert – zasady przeprowadzania.
p) Załączniki do specyfikacji – zasady bezpiecznego konstruowania załączników.
8. Procedura Przetargu Nieograniczonego po nowelizacji krok po kroku:
a) Wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i zasady dokumentowania.
b) Publikacja ogłoszeń.
c) Zasady komunikacji z wykonawcami – odpowiedzi na pytania do specyfikacji a bezprawne próby wpływu na zamawiającego – strategie postępowania wykonawców a uchybienia proceduralne zamawiających.
d) Badanie i ocena ofert – weryfikacja ofert na podstawie oświadczeń i możliwe problemy:
• Obowiązek żądania dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
• Obowiązki i możliwości zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny – ciężar dowodu.
• Badanie rażąco niskiej ceny a badanie rażąco niskiej składowej ceny.
• Niewspółmiernie wysokie ceny w postępowaniu a nowe obowiązki zamawiającego.
• Przesłanki odrzucenia oferty.
e) Wybór najkorzystniejszej oferty – dokumentowanie czynności.
f) Podpisanie umowy z wykonawcą – obowiązki dotyczące ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. CZĘŚĆ WARSZTATOWA: analiza treści ogłoszenia o zamówieniu na dostawy, usługi, roboty budowlane – praktyka działania w przypadku wychwycenia błędów.
10. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – przykłady rozwiązań. Harmonogram wprowadzania zmian.
11. Zamówienia publiczne do progu stosowania ustawy – regulacje wewnętrzne i dokumentowanie. Dokumentowanie zamówień do progu stosowania ustawy PZP.
12. Zamówienia współfinansowane ze środków UE: zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych.
13. Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE.
14. Nieprawidłowości w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE oraz ich konsekwencje w postaci korekt finansowych – zasady wymierzania oraz wysokość korekt.
15. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga.
16. CZĘŚĆ WARSZTATOWA – dokumentowanie zamówień w tym zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy – omówienie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
17. Umowy w sprawach zamówień publicznych. Aneksowanie umów. Umowa ramowa. Umowy wieloletnie. Kary umowne.
18. Kontrola, nadzór i odpowiedzialność w zamówieniach publicznych.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • pracowników Wykonawców odpowiedzialnych za przygotowywanie ofert w zamówieniach publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w firmie / jednostce,
  • dyrektorów, kierowników, członków zarządu – zwłaszcza odpowiedzialnych funkcyjnie za sprzedaż na rzecz sektora publicznego.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Skopiuj link do tego szkolenia

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 74253
Liczba postów: 138216
Liczba tematów: 17238

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zapisz się do cotygodniowego newslettera NowePrzetargi.pl

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Icon
Poprawka systemowa aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Systemowa poprawka sieciowej wersji aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Poprawka ver 1.1.0.27. W domyślnej lokalizacji aplikacji wgrywamy do katalogu Klient: C/Program Files (x86) / Nowe Przetargi / Rodzajowa Ewidencja Klient.

Icon
Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA

Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA.

Pisaliśmy o…

art. 25 a ust. 1 dialog techniczny dokumenty dokumentacja projektowa rozporządzenie Dz. U. Nr 202 poz. 2072 elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych Jacek Jerka kopia zapasowa Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP orzecznictwo w zamówieniach publicznych oświadczenia zamówienia publiczne Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi referencje w zamówieniach publicznych Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia instrukcja Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych ustawa PZP opinie warsztaty zamówień publicznych Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie