NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Olsztyn 20-12-2018

Temat:Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania.
Trener:Ewa Żak
Data rozpoczęcia:2018-12-20
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Olsztyn, Hotel Wileński, ul. Knosały 5, godz. 9:30-15:30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888
Ewa Żak

Ewa Żak

Ewa Żak

Ewa Żak – doradca, specjalista i doskonale znany trener zamówień publicznych. Opiniuje szereg postępowań, w tym głównie dokumenty o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka poparta jest także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Konsultant – udziela konsultacji merytorycznych, obejmujących swoim zakresem trudne zagadnienia zamówień publicznych, ich interpretacje prawne i praktyczne. Chętnie pomaga swoim słuchaczom telefonicznie i drogą korespondencji elektronicznej bez zaangażowania finansowego. Szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych – od ponad 21 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat Ewa Żak prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami – to kierunki, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkolenia tematyką zamówień publicznych. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje – świadczy o dużym zaufaniu. Doświadczenie – zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Posiada wszechstronne i bogate doświadczenie praktyczne, uzyskane pracą zawodową w publicznych zakładach. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających jak i wykonawców. Realizatorka wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady ochrony zdrowia). Od kilkunastu lat niezmiennie zajmuje czołową pozycję popularności trenera i szkoleniowca.

Ewa Żak – opinie ze szkoleń:

 

/ Podlaski Urząd Wojewódzki [2017.07.28]:

Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Bardzo przydatne informacje przekazane w praktyczny i bardzo zrozumiały sposób.

 

Specjalista / Politechnika Białostocka [2017.07.28]:

Szkolenie prowadzone rzeczowo, tematycznie i ciekawie.

 

Zastępca Kierownika / Politechnika Białostocka [2017.07.28]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób ciekawy, merytoryczny.

 

Podinspektor / Urząd Miasta [2017.07.28]:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone ciekawie, zgodnie z tematyką. Prowadzone rzeczowo.

 

Zastępca Kierownika / Podlaski Urząd Wojewódzki [2017.07.28]:

Wszystko OK.

 

Kierownik / Podlaski Urząd Wojewódzki [2017.07.28]:

Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone profesjonalnie.

 

Konsultant / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie [2017.07.28]:

Szkolenie pozwoliło na usystematyzowanie wiedzy.

 

Specjalista / Centrum Usług Logistycznych [2017.07.26-27]:

Ponad normatywne przygotowanie do szkolenia. Motywujący, rzetelny przekaz informacji. Kompetencje i wiedza na najwyższym poziomie. Łatwy i komunikatywny przekaz informacji. Prowadzący swoją postawą, wiedzą i zaangażowaniem pobudza uczestników do kreatywnego myślenia oraz działania. Brawo!

 

Prawnik / Urząd Gminy [2017.07.26-27]:

Informacje przekazane na szkoleniu będą pomocne w mojej pracy, tym bardziej, że jestem na początku drogi w zamówieniach.

 

Zastępca Dyrektora / Agencja Nieruchomości Rolnych [2017.07.26-27]:

Szkolenie merytoryczne. Bardzo przydatne.

 

Specjalista / Agencja Nieruchomości Rolnych [2017.07.26-27]:

Szkolenie spełnia oczekiwania. Pomogło mi w zrozumieniu nowelizacji ustawy oraz rozwianiu wątpliwości, które spotykają mnie w związku z obowiązkami służbowymi. Wykładowca bardzo kompetentny i pomocny.

 

Inspektor / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [2017.07.26-27]:

Kompetentny prowadzący. Bardzo dobre warunki lokalowe.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.06.29]:

Szkolenie merytoryczne. Liczne przykłady interesująco przedstawione przez prowadzącego.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.06.29]:

Szkolenie bardzo przydatne. Wiedzę zdobytą podczas szkolenia wykorzystam w pracy zawodowej.

 

Naczelnik / Jednostka terytorialna [2017.06.29]:

Doskonałe szkolenie!

 

Kierownik / Jednostka oświaty [2017.06.29]:

Szkolenie treściwe, do wykorzystania w praktyce.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.06.29]:

Szkolenie porusza nowe zagadnienia przydatne w pracy. Dużo przykładów z praktyki.

 

/ Jednostka kultury [2017.06.29]:

Przedstawiono praktyczne zastosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.06.29]:

Szkolenie treściwe, nawiązujące do praktyki.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.06.29]:

Szkolenie merytoryczne, konkretne, brak czasu na nudę.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2017.06.29]:

Szkolenie merytorycznie i organizacyjnie na bardzo wysokim poziomie.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.06.29]:

Pełen profesjonalizm zarówno prowadzącego jak i firmy organizującej szkolenie.

 

Specjalista / Jednostka kultury [2017.06.29]:

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Jestem zadowolony z uczestnictwa.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.06.29]:

Szkolenie bardzo merytoryczne z wykorzystaniem aspektów praktycznych.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.06.28]:

Szkolenie interesujące, dobrze przygotowane merytorycznie. Prowadzący w sposób ciekawy omawia zagadnienia.

 

Główny Specjalista / Jednostka oświaty [2017.06.28]:

Szkolenie jak zawsze wnosi coś nowego do mojej wiedzy na temat zamówień publicznych. Bardzo cenię tego wykładowcę i jego wiedzę.

 

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2017.06.28]:

Bardzo profesjonalne i rzeczowe szkolenie.

 

Kierownik / Jednostka terytorialna [2017.06.28]:

Przekaz czytelny, zrozumiały, dużo przykładów, wysoki profesjonalizm.

 

Naczelnik Wydziału / Jednostka terytorialna [2017.06.28]:

Szkolenie interesujące, zawierające przydatne informacje. Zwrócono uwagę na istotne zagadnienia tematyczne.

 

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2017.06.28]:

Bardzo zrozumiały sposób prezentacji informacji.

 

Kierownik / Jednostka oświaty [2017.06.28]:

Szkolenie w pełni wyczerpuje temat. Przykłady podawane przez wykładowcę dają dobre uzupełnienie wiedzy.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.06.28]:

Tematyka przedstawiona bardzo przystępnie. Wykładowca z dużym doświadczeniem.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.06.28]:

Dostarczono dużo informacji na temat postępowania do 30 tys. euro wykład prowadzony w ciekawy sposób w oparciu o bogate doświadczenie wykładowcy.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.06.27]:

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy merytorycznej w ujęciu praktycznym co zdecydowania ułatwi pracę.

 

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2017.06.27]:

Szkolenie merytoryczne, przydatne do dalszej pracy zawodowej. Skrupulatność, szczegółowość, dyscyplina czasowa.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka kultury [2017.06.27]:

Jak zwykle szkolenie tego wykładowcy jest przygotowane profesjonalnie. Uwzględnia najważniejsze problemy z zakresu zamówień publicznych.

 

Inspektor ds. Ekonomicznych / Jednostka oświaty [2017.06.27]:

Wykładowca z ogromną wiedzą, przedstawiający dużo przykładów.

 

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2017.06.27]:

Wysoka jakość szkolenia. Świetnie przygotowane pod każdym względem.

 

Dyrektor / Jednostka komunalna [2017.06.27]:

Szkolenie merytoryczne. Omówiono istotne zagadnienia.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.06.27]:

Cenne uwagi praktyczne.

 

Dyrektor / Jednostka samorządowa [2017.06.27]:

Szkolenie prowadzone profesjonalnie, w przystępny i zrozumiały sposób.

 

Referent / Jednostka terytorialna [2017.03.13]:

Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Treść i zakres odpowiada wymaganiom i oczekiwaniom.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.03.13]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Przydatne w codziennej pracy zawodowej.

 

/ Firma prywatna [2017.03.13]:

Istotne zagadnienia, przedstawione w sposób praktyczny i jasny.

 

/ Jednostka terytorialna [2017.03.13]:

Szkolenie bardzo przydatne. Porusza istotne kwestie dotyczące zmiany ustawy.

 

/ Jednostka terytorialna [2017.03.13]:

Na temat, rzeczowo, z poczuciem humoru. Wiedza przekazana przystępnym językiem, wyczerpująco, profesjonalnie.

 

Kierownik / Jednostka terytorialna [2017.03.13]:

Profesjonalny wykładowca – duże doświadczenie. Połączenie przepisów prawa z konkretnymi problemami zamawiającego.

 

Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.03.13]:

Merytoryczne, fachowe i profesjonalne przekazanie informacji.

 

Zastępca Naczelnika / Jednostka terytorialna [2017.03.13]:

Praktyczna wiedza ze szkolenia będzie przydatna w pracy.

 

Referent / Jednostka terytorialna [2017.03.13]:

Szkolenie przydatne, dobrze zorganizowane. Kompetentny wykładowca.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.03.13]:

Bardzo dobrze zorganizowane i przeprowadzone szkolenie.

 

Dyrektor / Jednostka samorządowa [2017.03.13]:

Szkolenie przydatne merytorycznie i profesjonalnie zorganizowane.

 

Starszy Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.03.13]:

Szkolenie spełnia oczekiwania. Wiedza podana w sposób przystępny, rzeczowo i na temat.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.03.13]:

Materiał wyczerpujący i przydatny na moim stanowisku pracy.

 

/ Jednostka sektorowa [2017.03.13]:

Uzupełnienie wiedzy o ciekawe kazusy, pomagające w prawidłowej realizacji postępowań o zamówienie publiczne.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.02.21]:

Dobrze przygotowane, merytoryczne szkolenie, prowadzone przez świetnego specjalistę.

 

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2017.02.21]:

Szkolenie bardzo praktyczne, przekazujące wiele praktycznych rozwiązań i wskazówek do zastosowania.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.02.21]:

Szkolenie bardzo pomocne. Omówiono konkretne działania na osi czasu w procedurze zamówień publicznych.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.02.21]:

Szkolenie bardzo przydatne pod względem praktycznym. Duże doświadczenie prowadzącego i bardzo dobra znajomość ustawy.

 

Specjalista / Firma prywatna [2017.02.21]:

Forma oraz tok szkolenia bardzo mi się podoba. Otrzymałam potrzebną mi wiedzę, którą będę mogła zastosować w praktyce.

 

Kierownik / Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2017.02.21]:

Bardzo wysoki poziom merytoryczny. Profesjonalna obsługa.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.02.21]:

Bardzo przydatna wiedza praktyczna. Łatwy zrozumiały przekaz informacji, potwierdzony przykładami.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.02.21]:

Na szkoleniu podano szereg przydatnych i praktycznych wiadomości. Uzyskałam odpowiedzi co do których maiłam jakieś niejasności. Wiele praktycznych informacji oraz materiałów szkoleniowych.

 

Zastępca Dyrektora / Jednostka terytorialna [2017.02.21]:

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Świetne materiały i doskonale znający problematykę wykładowca.

 

Referent ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.02.21]:

Bardzo dobra organizacja, perfekcyjne podejście do uczestników. Materiał przekazany w sposób rzetelny i zrozumiały.

 

Samodzielny Referent / Jednostka oświaty [2017.02.07]:

Szkolenie bardzo rzeczowe. W dostępny i zrozumiały sposób omówiono wszystkie zagadnienia.

 

Starszy Technik / Jednostka mundurowa [2017.02.07]:

Przydatne informacje, dobrze przygotowane materiały, doskonały sposób prowadzenia szkolenia.

 

Główny Specjalista / Jednostka oświaty [2017.02.07]:

Bardzo przydatna tematyka, ciekawe prowadzenie, kompetentny wykładowca.

 

/ Jednostka mundurowa [2017.02.07]:

Szkolenie przydatne w pracy, potwierdzające posiadaną wiedzę a jednocześnie przypominające o przepisach, na które warto zwrócić uwagę podczas prowadzenia postępowania.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.02.07]:

Szkolenie merytoryczne, dobry przekaz.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2017.02.07]:

Przekazane informacje pozwoliły poukładać sobie wiedzę wykorzystywaną w prowadzonych postępowaniach.

 

Główny Administrator / Jednostka budżetowa [2017.02.07]:

Organizacja szkolenia na wysokim poziomie.

 

Dyrektor / Jednostka oświaty [2017.02.07]:

Ciekawy temat w dobrze przedstawionej formie.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.02.07]:

Bardzo przydatne informacje przekazane w jasny sposób. Konkretne odpowiedzi na pytania.

 

Młodszy Referent / Jednostka samorządowa [2017.02.07]:

Bardzo rzeczowe, merytorycznie szkolenie. Rozwiewa wątpliwości związane ze zmianami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.02.07]:

Przydatne szkolenie omawiające zasady budowania ofert. Zwracanie uwagi na zamiany dotyczące prowadzenia postępowań.

 

Kierownik / Jednostka terytorialna [2017.02.07]:

Przydatne informacje, ciekawy przekaz wiedzy.

 

Sekretarz / Jednostka samorządowa [2017.02.06]:

Szkolenie jak zwykle bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone przez kompetentnego wykładowcę. Na pewno będę jeszcze korzystać z takich szkoleń.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.02.06]:

Profesjonalne podejście do omawianych zagadnień. Przedstawienie problematycznych kwestii od strony praktycznej.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.02.06]:

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.02.06]:

Wykład przeprowadzone w sposób przejrzysty i wyczerpujący.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.02.06]:

Szkolenie będzie bardzo przydatne w pracy. Prowadzący w sposób przystępny przekazuje wiedzę.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.02.06]:

Prowadzący w sposób przejrzysty przekazał informacje.

 

/ Jednostka sektorowa [2017.02.06]:

Szkolenie bardzo przydatne.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.02.06]:

Na szkoleniu uzyskałem wiele praktycznych informacji, które wykorzystam w swojej pracy.

 

Sekretarz / Jednostka samorządowa [2017.02.06]:

Bardzo profesjonalny wykładowca.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2017.01.31]:

Bardzo przydatny temat. Profesjonalny i przystępny sposób przekazywania wiedzy przez prowadzącego.

 

Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.01.31]:

Bardzo potrzebne informacje. Pomocne w uzupełnieniu i uporządkowaniu posiadanej wiedzy.

 

Specjalista ds. Inwestycji / Firma prywatna [2017.01.31]:

Bardzo przydatne informacje przekazane w przystępny i profesjonalny sposób.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.31]:

Szkolenie profesjonalne, dobrze przygotowane. Dobra lokalizacja.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2017.01.31]:

Wykładowca w sposób jasny i czytelny przekazywał informacje praktyczne do zastosowania w praktyce.

 

Kierownik / Firma prywatna [2017.01.31]:

Szkolenie rzeczowe i merytoryczne. Pozwala uporządkować posiadaną wiedzę.

 

Specjalista / Jednostka oświaty [2017.01.31]:

Ciekawa forma prowadzenia zajęć. Na szkoleniu uzyskałam informacje przydatne w mojej pracy.

 

Samodzielny Referent / Jednostka oświaty [2017.01.31]:

Bardzo dobra organizacja. wykładowca bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Przygotowane materiały szkoleniowe na pewno będą przydatne w pracy.

 

Główny Specjalista / Jednostka budżetowa [2017.01.31]:

Szkolenie bardzo przydatne, profesjonalne, na wysokim poziomie.

 

Inspektor / Jednostka sektorowa [2017.01.31]:

Szkolenie bardzo profesjonalne. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.31]:

Cenne praktyczne informacje. Doskonała forma przekazu.

 

Główny Specjalista / Jednostka samorządowa [2017.01.30]:

Szkolenie bardzo przydatne. Prowadzone w bardzo ciekawy i interesujący sposób.

 

Referent / Jednostka ochrony zdrowia [2017.01.30]:

Szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny i czytelny sposób, z dużą ilością przydatnych materiałów.

 

Kierownik / Jednostka oświaty [2017.01.30]:

szkolenie przygotowane z najwyższą starannością.

 

Podinspektor / Jednostka terytorialna [2017.01.30]:

Dużo praktycznych aspektów, każdy poparty konkretnym przykładem.

 

Specjalista / Jednostka oświaty [2017.01.30]:

Wykładowca bardzo komunikatywny. Szkolenie bardzo interesujące. Materiał przekazany w przystępny sposób.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2017.01.30]:

Niezwykle cenne źródło wiedzy. Problematyka szkolenia, zagadnienia poruszane przez wykładowcę bardzo potrzebne w codziennej pracy.

 

Kierownik Wydziału / Jednostka samorządowa [2017.01.30]:

Szkolenie praktyczne, spełniło moje oczekiwania. Wiedza zdobyta podczas szkolenia bardzo przydatna w praktyce.

 

Referent / Jednostka oświaty [2017.01.30]:

Szkolenie bardzo przydatne i wartościowe. Prowadzący w sposób profesjonalny przekazał wiedzę.

 

Główny Specjalista / Jednostka samorządowa [2017.01.30]:

Bardzo wysoki poziom merytoryczny.

 

Specjalista ds. Przetargów / Firma prywatna [2017.01.20]:

Duża dawka praktycznej wiedzy, wysoki poziom wiedzy prowadzącego. Atrakcyjna konwencja szkolenia tj. program i metoda.

 

/ Jednostka komunalna [2017.01.20]:

Bardzo przydatne materiały szkoleniowe. Bardzo dobry wykładowca. Duża dawka wiedzy.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.20]:

Szkolenie merytorycznie bardzo przydatne. Bardzo dobry wykładowca – oby więcej takich specjalistów.

 

Kierownik Działu / Jednostka mundurowa [2017.01.20]:

Wysoki profesjonalizm.

 

Zastępca Kierownika / Jednostka oświaty [2017.01.20]:

Szkolenie bardzo wartościowe, rzeczowe, prowadzone w sposób przystępny.

 

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2017.01.20]:

Szkolenie bardzo przydatne.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.20]:

Świetne szkolenie.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.20]:

Bardzo dużo informacji przejrzyście i konkretnie przedstawionych. Szkolenie przydatne w pracy.

 

Referent / Jednostka oświaty [2017.01.20]:

Szkolenie ciekawe, pomocne w bieżącej pracy. Dużo przykładów praktycznych.

 

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2017.01.19]:

Bardzo dobra organizacja, bardzo dobrze przygotowany szkolący.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.01.19]:

Szkolenie zawiera dużo praktycznych rozwiązań.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2017.01.19]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowujące do prowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych. Poruszono istotne kwestie dotyczące codziennej pracy i najczęściej występujących wątpliwości.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.01.19]:

Przydatne z punktu widzenia ciągłych zmian Prawa zamówień publicznych.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.01.19]:

Szkolenie bardzo praktyczne, pozwalające na zrozumienie zmian w Prawie zamówień publicznych. Praktyczne przełożenie na przygotowanie dokumentacji przetargowej.

 

Zastępca Kierownika / Jednostka samorządowa [2017.01.19]:

Super – bardzo merytoryczne szkolenie.

 

Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.01.19]:

Dobrze przygotowane szkolenie.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2017.01.18]:

Bardzo przydatne zagadnienia. Konkretne podejście do tematu.

 

Młodszy Referent / Jednostka samorządowa [2017.01.18]:

Wzorowa wiedza prowadzącego oraz umiejętność przekazywania informacji.

 

Kierownik Wydziału / Jednostka terytorialna [2017.01.18]:

Szkolenie skuteczne, wnoszące wiele przydatnych informacji.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.18]:

Bardzo przydatne informacje. Szkolenie bardzo ciekawe. Materiały szkoleniowe pomocne w pracy.

 

Referent ds. Inwestycji / Jednostka komunalna [2017.01.18]:

Szkolenie bardzo przydatne, z dobrym wykładowcą, w komfortowych warunkach.

 

Specjalista ds. Inwestycji / Jednostka komunalna [2017.01.18]:

Bardzo kompetentny wykładowca. Szeroki zakres szkolenia.

 

Kierownik Działu / Jednostka ochrony zdrowia [2017.01.18]:

Bardzo przydatne informacje.

 

Inspektor / Jednostka komunalna [2017.01.18]:

Bardzo szczegółowe omówienie tematyki.

 

Starszy Inspektor / Jednostka komunalna [2017.01.18]:

Szkolenie merytoryczne. Rzetelne przygotowanie wykładowcy.

 

/ Jednostka terytorialna [2017.01.18]:

Szkolenie jak zawsze – bardzo profesjonalne.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2017.01.18]:

Szkolący przekazuje cenne wskazówki. Nie ma zbędnego odbiegania od tematu.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.17]:

Szkolenie wysokiej jakości. Forma i sposób prowadzenia bardzo przystępne. Informacje przydatne w praktyce.

 

Podinspektor / Jednostka budżetowa [2017.01.17]:

Szkolenie profesjonalnie przygotowane organizacyjnie i merytorycznie.

 

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2017.01.17]:

Rzeczowe i praktyczne podejście do tematu. Dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

 

Samodzielny Referent / Jednostka oświaty [2017.01.17]:

Wyjaśniono wiele ważnych dla zamawiających tematów.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.17]:

Szkolenie na bardzo dobrym poziomie.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2017.01.17]:

Szkolenie przydatne.

 

Kierownik / Jednostka oświaty [2017.01.17]:

Bardzo interesujące szkolenie.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.17]:

Szkolenie bardzo merytoryczne.

 

Starszy Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2017.01.16]:

Szkolenie bardzo praktyczne. Wykładowca potrafi przedstawić zawiłe tematy bardzo obrazowo, jasno i zrozumiale..

 

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2017.01.16]:

Szkolenie prowadzone bardzo przejrzyście, konkretnie. Bardzo miła atmosfera.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.16]:

Szkolenie bardzo merytoryczne. Przydatne.

 

Starszy Specjalista / Jednostka mundurowa [2017.01.16]:

Bardzo przydatne informacje. Bardzo kompetentny prowadzący.

 

/ Firma prywatna [2017.01.16]:

Ciekawe szkolenie. Wykładowca przekazał wiele przydatnych informacji.

 

Specjalista / Firma prywatna [2017.01.16]:

Jasny przekaz. Komunikatywny prowadzący.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.01.16]:

Bardzo dobre szkolenie. Informacje przydatne w pracy.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.16]:

Szkolenie znakomicie przygotowane i przeprowadzone.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.01.16]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Bardzo przydatne materiały szkoleniowe.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.16]:

Szkolenie dobrze przygotowane. Dobry wykładowca.

 

Specjalista / Jednostka kultury [2016.12.15]:

Duży zakres wiedzy merytorycznej. Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie.

 

Samodzielny Referent / Jednostka mundurowa [2016.12.15]:

Interesujące, przydatne, celne przedstawienie tematyki szkolenia.

 

Młodszy Specjalista / Jednostka komunalna [2016.12.15]:

szkolenie bardzo przydatne, prowadzone na wysokim poziomie. Po prostu w punkt!

 

Kierownik / Jednostka sektorowa [2016.12.15]:

Przejrzyste, bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie.

 

Specjalista / Jednostka sektorowa [2016.12.15]:

Wykładowca jak zwykle świetnie przygotowany merytorycznie. Informacje przekazane w bardzo przystępny sposób.

 

Starszy Referent / Jednostka mundurowa [2016.12.15]:

Ciekawe i przydatne informacje przedstawione w jasny i przejrzysty sposób.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2016.12.15]:

W ciekawy i przystępny sposób przekazano informacje.

 

Referent / Jednostka terytorialna [2016.12.15]:

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie.

 

Inspektor / Jednostka oświaty [2016.12.15]:

Tematyka trafna i przydatna.

 

Dyrektor / Jednostka terytorialna [2016.12.14]:

Szkolenie bardzo przydatne. Rozwiało wiele wątpliwości.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.12.14]:

Szkolenie merytoryczne.

 

Sekretarz / Jednostka terytorialna [2016.12.14]:

Szkolenie bardzo przydatne w pracy, interesujące.

 

Referent / Jednostka terytorialna [2016.12.14]:

Praktyczne przykłady. Dobre materiały szkoleniowe.

 

Kierownik / Jednostka oświaty [2016.12.14]:

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Ciekawie prowadzone.

 

/ Jednostka samorządowa [2016.12.14]:

Szkolenie prowadzone przez doświadczonego wykładowcę, posiadającego szeroką wiedzę w obszarze zamówień publicznych.

 

Kierownik Działu / Jednostka terytorialna [2016.12.14]:

Profesjonalny wykładowca.

 

Starszy Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.12.14]:

Szkolenie dobrze przygotowane pod względem merytorycznym.

 

Kierownik Działu / Jednostka sportu i rekreacji [2016.12.13]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Ciekawy sposób prowadzenia. Dużo przykładów z praktyki.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.12.13]:

Bardzo dużo praktycznej i potrzebnej wiedzy.

 

Specjalista / Jednostka oświaty [2016.12.13]:

Szkolenie wyczerpujące tematykę. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany, posiadający umiejętność przekazywania wiedzy.

 

/ Jednostka oświaty [2016.12.13]:

Przydatne i profesjonalne szkolenie.

 

Specjalista / Jednostka oświaty [2016.12.13]:

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. jestem bardzo zadowolona.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.12.13]:

Szkolenie przydatne, konkretne.

 

/ Jednostka samorządowa [2016.12.13]:

Szkolenie merytoryczne.

 

/ Jednostka terytorialna [2016.12.13]:

Szkolenie było konstruktywne, przeprowadzone w interesujący sposób.

 

/ Jednostka oświaty [2016.12.13]:

Szkolenie bardzo przydatne. Dużo praktycznych wskazówek.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.12.12]:

Dobre szkolenie, wnoszące dużo ciekawych i potrzebnych informacji.

 

/ Jednostka samorządowa [2016.12.12]:

Szkolenie wyjaśniło wątpliwości dotyczące prowadzenia procedur zamówień publicznych.

 

/ Jednostka terytorialna [2016.12.12]:

Szkolenie w sposób przejrzysty przedstawia warunki prawidłowego przygotowania dokumentacji przetargowej. Podkreślono zawiłości i błędy spotykane w prowadzeniu procedur.

 

/ Jednostka samorządowa [2016.12.12]:

Szkolenie rozjaśniające wątpliwości.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.12.07]:

Bardzo przydatne informacje przekazane w bardzo przystępny sposób.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.12.07]:

Czytelnie przedstawiona problematyka szkolenia.

 

Referent / Jednostka komunalna [2016.12.07]:

Dokładne i praktyczne omówienie tematyki. Wykładowca otwarty na pytania uczestników.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.12.07]:

Szkolenie porusza praktyczne zagadnienia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wicedyrektor / Jednostka oświaty [2016.12.07]:

Szkolenie bardzo profesjonalne.

MapaZAKRES SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie. Najważniejsze zmiany z roku 2018 mające znaczenie dla sposobu prowadzenia procedury udzielenia zamówienia pu-blicznego i ich konsekwencje dla prowadzenie postępowań w roku 2019. RODO w zamówieniach publicznych. Elektroniczne fakturo-wanie.
2. Planowanie zamówień publicznych na rok 2019 i szacowanie wartości – wzorce postępowania:
a) Planowanie zamówień – modele rozwiązań stosowanych przez Zamawiających – plan zamówień a plan finansowy;
b) Minimum ustawowe – co plan postępowania o udzielenie zamówienia musi zawierać:
• Zamówienia do 30 tys. euro
• Postępowanie o udzielenie zamówienia
• Zmiany w planie na przestrzeni roku budżetowego
– a obowiązki publikacji na stronie internetowej;
c) Szacowanie wartości zamówień na potrzeby planowania – przykłady. Kiedy zamówienia należy sumować i łączyć z innymi?
d) Zamówienia i umowy wieloletnie – zasady szacowania i ujmowania w dokumentacji;
e) Zamówienia współfinansowane w ramach programów unijnych;
f) Zamówienia powtarzające się okresowo w planie zamówień;
g) Ujmowanie w planie i szacowanie wartości zamówień warunkowych;
h) Zasady dokumentowania szacowania wartości zamówienia.
i) Zasady udzielania zamówień nieprzewidzianych w planie.
3. Elektronizacja zamówień publicznych – problemy i wątpliwości. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) po 18 październi-ka 2018 roku w praktyce – wskazówki dla zamawiającego i wykonawcy.
4. Analiza najnowszego orzecznictwa dotyczącego kluczowych elementów postępowania:
a) Rola „innych” podmiotów w ofercie wykonawcy:
• dysponowanie potencjałem podmiotów trzecich: zakres badania zobowiązania do oddania potencjału, możliwość ograni-czenia, zmiana podmiotu udostępniającego;
• Podwykonawca w zamówieniach publicznych: żądanie wskazania nazw podwykonawców, zmiany podwykonawcy, możli-wość ograniczenia podwykonawstwa, wpływ Zamawiającego na treść umowy podwykonawczej;
b) Konsorcjum w zamówieniach publicznych;
c) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymagań i braku podstaw do wykluczenia w reżimie elektronicznych zamówień:
5. Procedura pilna w zamówieniach publicznych – jak szybko przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?
6. Prawna odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowości związanych z niewłaściwym szacowaniem wartości zamówienia – naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Identyfikacja naruszeń przepisów oraz procedura egzekwowania odpowiedzialności – katalog moż-liwych naruszeń.
7. Dyskusja.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • osób rozpoczynających pracę w działach zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • początkujących członków komisji przetargowych,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77695
Liczba postów: 140822
Liczba tematów: 17654

Zapisz się do naszego newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
Icon
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Icon
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Pisaliśmy o…

aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych konferencje zamówienia publiczne mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia 3-dniowe zamówienia publiczne szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie warsztaty zamówień publicznych Wokanda KIO zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zamówienia publiczne szkolenie wyjazdowe zapytanie o cenę na oprogramowanie