NowePrzetargi.pl

Szkolenia Zamówienia publiczne Rzeszów 16-11-2018

Temat:Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT: sprzęt, oprogramowanie, sieci, usługi informatyczne.
Trener:Grzegorz Basiński
Data rozpoczęcia:2018-11-16
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Rzeszów, Hotel Grein, al. Rejtana 1, godz. 9:30-15:30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888
Grzegorz Basiński

Grzegorz Basiński

Grzegorz Basiński

– specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń oraz tematyki związanej z ochroną danych osobowych (RODO). Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych. Grzegorz Basiński jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa. Posiada certyfikaty Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce informatycznej. Autor artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Doskonale zorientowany również w tematyce związanej z zamówieniami publicznymi na sprzęt, oprogramowanie oraz usługi informatyczne. W ankietach poszkoleniowych bardzo wysoko oceniany przez uczestników.

Kierownik Działu / Powiatowy Urząd Pracy [2018.06.08]:

Bardzo przydatne na moim stanowisku pracy.

 

Inżynier Ruchu / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.06.08]:

Szkolenie było świetnie przygotowane. Prowadzący bardzo jasno wyjaśnił zagadnienia.

 

Starszy Specjalista / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.06.08]:

Wyczerpujące, zgodne z tematyką.

 

Informatyk / Szpital [2018.06.08]:

Ciekawe informacje, dobrze przedstawione.

 

Informatyk / Powiatowy Urząd Pracy [2018.06.08]:

Bardzo dobre.

 

… / Dom Kultury [2018.04.27]:

Rzetelne przekazanie wiedzy, zgodne z informacją przesłaną do instytucji kierującej.

 

… / Spółdzielnia Mieszkaniowa [2018.04.27]:

Udana próba zebrania wiadomości i usystematyzowania. Oby więcej tak profesjonalnie przygotowanych wykładowców.

  

Informatyk / Agencja Rozwoju Regionalnego [2018.04.27]:

Szkolenie przydatne i na czasie.

  

Informatyk / Urząd Gminy [2018.04.27]:

Szkolenie bardzo przydatne, choć za dużo materiału jak na jednodniowe szkolenie.

 

Informatyk / Zakład Usług Komunalnych [2018.04.27]:

Merytoryczne.

 

Specjalista ds. Systemów IT / Szpital Wojewódzki [2018.04.27]:

Profesjonalnie zorganizowane szkolenie z dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną prowadzącego.

 

Informatyk / Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej [2018.04.27]:

Szkolenie bardzo ciekawe, na pewno rozwiewa moje zapytania postawione zanim przyjechałem na szkolenie. Wykładowca bardzo rzetelnie i klarownie przedstawia omawiane zagadnienia.

 

Kierownik Sekcji Informatyki / Szpital Wojewódzki [2018.04.27]:

Wysoki poziom merytoryczny, wiedza przydatna przy wdrożeniu rozwiązań z zakresu RODO.

 

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2018.04.27]:

Przydatne szkolenie.

 

Informatyk / Miejska Biblioteka Publiczna [2018.04.27]:

Bardzo przydatne.

MapaZAKRES SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie.
2. Pozycja Zamawiającego a pozycja Wykonawcy w przypadku zamówień publicznych na dostawy i usługi IT.
3. Przygotowanie postępowania – szacowanie i opis przedmiotu zamówienia:
a) Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia w praktyce. Reguły opisywania przedmiotu zamówienia – możliwe problemy:
• zamówienia na sprzęt komputerowy,
• zamówienia na materiały eksploatacyjne,
• zamówienia na sieci,
• zamówienia na oprogramowanie – w tym na oprogramowanie specjalistyczne,
• zamówienia na usługi informatyczne.
b) Opis przedmiotu zamówienia a jego wpływ na kryteria oceny ofert w dokumencie SIWZ.
c) Błędy i nieprawidłowości na etapie opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości oraz ich konsekwencje.
d) Zamówienia nieplanowane – ich szacowanie oraz sposób ujmowania (w ramach innego zamówienia lub jako całkowicie odrębne zamówienie).
4. Warunki udziału w postępowaniu – specyfika konstruowania warunków udziału oraz ich doboru w zależności od wielkości zamówienia i jego przedmiotu:
a) Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – praktyczne zastosowanie.
b) Zasady doboru warunków udziału w postępowaniu pod kątem oceny przez Zamawiającego rzetelności i efektywności Wykonawcy z branży IT.
c) Katalog oświadczeń wymaganych od wykonawców potwierdzających spełnienie warunków w przypadku zamówień gdzie nie ma zastosowania Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
d) Potwierdzanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji).
e) Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.

f) Możliwe błędy przy doborze warunków udziału w postępowaniu.
g) Warunki utrudniające wolną konkurencję i skutki dla dalszej procedury.
h) Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału.
i) Klauzule i aspekty społeczne.
5. Korzystanie z potencjału innego podmiotu i podwykonawstwo w przypadku zamówień IT.
6. Kryteria oceny ofert w przypadku zamówień IT – studium przypadku:
a) Konstrukcja kryteriów oceny ofert w zależności od przedmiotu zamówienia.
b) Badanie rażąco niskiej ceny.
c) Kryteria dotyczące kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia.
7. Oferta w postępowaniu – zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Schemat pracy komisji przetargowej w przypadku zamówień IT – miejsce i rola kadry techniczno-informatycznej w pracy komisji przetargowej.
8. Zawarcie i realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego – specyfika zamówień na dostawy i usługi IT.
9. Zamówienia do 30 tys. euro na sprzęt, oprogramowanie i usługi IT – błędy i nieprawidłowości.
10. Procedura z zachowaniem konkurencyjności dla projektów współfinansowanych ze środków UE na sprzęt, oprogramowanie i usługi IT.
11. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • pracowników działów zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • kierowników jednostek,
  • członków komisji przetargowych,
  • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Zobacz pozostałe szkolenia z zakresu zamówień publicznych

DataDniMiastoProwadzącyTemat szkoleniadescriptionimageenddateoffers
11/12/2018 1Nowy Sącz
Hotel Panorama, ul. Romanowskiego 4
Piotr Sperczyński "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku. Zmiany, aktualizacja wiedzy i praktycznych rozwiązań. Procedury pilne – szybkie." Szkolenie, które porusza aktualne problemy związane z wydatkowaniem środków publicznych w obliczu zmian w systmie na przełomie 2018 i 2019 roku. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/11/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 390 PLN 2018-11-13
12/12/2018 3Szczyrk
Hotel Alpin, ul. Beskidzka 40
3-dniowe szkolenie wyjazdowe - Piotr Sperczyński "Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego w roku 2019 – planowanie, szacowanie, SIWZ z uwzględnieniem ostatnich zmian w tym elektronizacji i RODO. Aktualizacja wiedzy i praktycznych rozwiązań." Ostatnie miesiące to liczne zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych m.in. elektroniczny JEDZ, nowe obowiązki wymuszone RODO, nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa i nieuczciwej konkurencji. Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań radzą sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości rodzą nowe instrumenty? Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy? Jak stworzyć wzorcowy SIWZ i ogłoszenie. Na te i wiele innych pytań odpowiemy na warsztatach zamówień publicznych Piotra Sperczyńskiego. 12/14/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 1890 PLN 2018-11-26
14/12/2018 1Kielce
Hotel Qubus, ul. Składowa 2
mec. Łukasz Bochenek "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania." Szkolenie poświęcone zamówieniom publicznym na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania. 12/14/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/01/lukasz_bochenek_2-min.jpg 390 PLN 2018-10-31
17/12/2018 2Łódź
Hotel Tobaco, ul. Kopernika 64
mec. Łukasz Mackiewicz "Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem wydatków do 30 tys. euro, elektronizacji oraz RODO w zamówieniach publicznych." Szkolenie, które od podstaw porusza trudną problematykę wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/18/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 690 PLN 2018-11-13
17/12/2018 2Kraków
Hotel Kazimierz II, ul. Starowiślna 60
Ewa Żak "Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem wydatków do 30 tys. euro, elektronizacji oraz RODO w zamówieniach publicznych." Szkolenie, które porusza problematykę obowiązkowej elektronizacji w zamówieniach publicznych. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/18/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 390 PLN 2018-11-15
17/12/2018 1Koszalin
Hotel Gromada ul. Zwycięstwa 20-24
Michał Kunikowski "Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – Miniportal e-Zamówień - jak prowadzić procedurę po 18 października 2018 roku?." Szkolenie, które porusza problematykę obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/17/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 390 PLN 2018-11-20
18/12/2018 2Gdańsk
Hotel Novotel, ul. Pszenna 1
Michał Kunikowski "Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem wydatków do 30 tys. euro oraz RODO w zamówieniach publicznych." Szkolenie, które od podstaw porusza trudną problematykę wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/19/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 690 PLN 2018-11-20
18/12/2018 1Wrocław
Hotel Tumski, ul. Wyspa Słodowa 10
Piotr Sperczyński "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku. Zmiany, aktualizacja wiedzy i praktycznych rozwiązań. Procedury pilne – szybkie." Szkolenie, które porusza aktualne problemy związane z wydatkowaniem środków publicznych w obliczu zmian w systmie na przełomie 2018 i 2019 roku. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/18/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 390 PLN 2018-12-03
19/12/2018 2Białystok
Hotel Silver, ul. Kopernika 97
mec. Łukasz Mackiewicz "Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem wydatków do 30 tys. euro, elektronizacji oraz RODO w zamówieniach publicznych." Szkolenie, które od podstaw porusza trudną problematykę wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/20/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 690 PLN 2018-11-13
19/12/2018 2Katowice
Hotel Angelo, ul. Sokolska 24
mec. Łukasz Bochenek "Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem wydatków do 30 tys. euro, elektronizacji oraz RODO w zamówieniach publicznych." Szkolenie, które od podstaw porusza trudną problematykę wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/20/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/01/lukasz_bochenek_2-min.jpg 690 PLN 2018-11-19
19/12/2018 1Radom
Hotel Gromada, ul. Narutowicza 9
Ewa Żak "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania." Szkolenie, które porusza problematykę udzielania zamówień publicznych na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/19/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 390 PLN 2018-11-20
19/12/2018 1Katowice
Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5
Piotr Sperczyński "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku. Zmiany, aktualizacja wiedzy i praktycznych rozwiązań. Procedury pilne – szybkie." Szkolenie, które porusza aktualne problemy związane z wydatkowaniem środków publicznych w obliczu zmian w systmie na przełomie 2018 i 2019 roku. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/19/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 390 PLN 2018-11-26
20/12/2018 1Olsztyn
Hotel Wileński, ul. Knosały 5
Ewa Żak "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania." Szkolenie, które porusza problematykę udzielania zamówień publicznych na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/20/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 390 PLN 2018-11-20
20/12/2018 1Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a
Michał Kunikowski "SZKOLENIE DLA WYKONAWCÓW: Przetarg elektroniczny od A do Z oraz RODO w zamówieniach publicznych – Miniportal e-Zamówień i ePUAP – jak poprawnie składać oferty po 18 października 2018 roku?." Szkolenie jak skutecznie składać oferty w przetargu elektronicznym. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/20/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 590 PLN 2018-11-26
20/12/2018 1Rzeszów
Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48
Piotr Sperczyński "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku. Zmiany, aktualizacja wiedzy i praktycznych rozwiązań. Procedury pilne – szybkie." Szkolenie, które porusza aktualne problemy związane z wydatkowaniem środków publicznych w obliczu zmian w systmie na przełomie 2018 i 2019 roku. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/20/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 390 PLN 2018-11-26
21/12/2018 1Suwałki
Hotel Loft 1898, ul. Pułaskiego 24K
mec. Łukasz Mackiewicz "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania." Szkolenie, które porusza trudną problematykę zmian na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/21/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 390 PLN 2018-11-13
30/01/2019 3Kazimierz Dolny
Hotel Dwa Księżyce, ul. Sadowa 15
3-dniowe szkolenie wyjazdowe - Jacek Jerka i mec. Łukasz Bochenek "Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego w roku 2019 – planowanie, szacowanie, SIWZ z uwzględnieniem ostatnich zmian w tym elektronizacji i RODO. Aktualizacja wiedzy i praktycznych rozwiązań." Ostatnie miesiące to liczne zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych m.in. elektroniczny JEDZ, nowe obowiązki wymuszone RODO, nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa i nieuczciwej konkurencji. Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań radzą sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości rodzą nowe instrumenty? Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy? Jak stworzyć wzorcowy SIWZ i ogłoszenie. Na te i wiele innych pytań odpowiemy na warsztatach zamówień publicznych Jacka Jerki i mec. Łukasza Bochenka 02/01/2019 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/01/lukasz_bochenek_2-min.jpg 1890 PLN 2018-12-10

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77687
Liczba postów: 140767
Liczba tematów: 17650

Zapisz się do naszego newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
Icon
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Icon
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Pisaliśmy o…

aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych konferencje zamówienia publiczne mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia 3-dniowe zamówienia publiczne szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie warsztaty zamówień publicznych Wokanda KIO zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zamówienia publiczne szkolenie wyjazdowe zapytanie o cenę na oprogramowanie