NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Rzeszów 18-06-2018

Szkolenie Zamówienia publiczne Rzeszów 18-06-2018

Temat:Wzorcowe prowadzenie procedur zamówień publicznych po zmianach – elektroniczny JEDZ, RODO w zamówieniach publicznych – błędy, nieprawidłowości, kontrole.
Trener:Jacek Jerka
Data rozpoczęcia:2018-06-18
Czas trwania:1 dni
Miejsce:Rzeszów, sala konferencyjna Grein Hotelu, al. Tadeusza Rejtana 1, godz. 9.30-15.30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888
Jacek Jerka

Jacek Jerka

Jacek Jerka – prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.


Podinspektor / Gmina [2018.03.16]:

 

Szkolenie zawierało wiele przydatnych informacji.

 

Koordynator Projektu / Zespół Szkół [2018.03.16]:

 

Szkolenie zadowalające pod względem formy i przekazywanych treści.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Wojewódzki Szpital [2018.03.16]:

 

Szkolenie przygotowane w sposób bardzo solidny. Wyczerpuje wszelkie aspekty. Zgodne z harmonogramem.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.03.16]:

 

Szkolenie bardzo przydatne, sprawnie przeprowadzone, dobrze przygotowane, materiały zawierające aktualnie obowiązujące akty prawne.

 

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2018.03.16]:

 

Szkolenie w profesjonalny sposób przekazuje sprawy związane z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zwłaszcza z różnymi interpretacjami przepisów.

 

Starszy Referent / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.03.16]:

 

Szkolenie fachowe i rzetelne. Praktycznie przekazane wiadomości.

 

Naczelnik Wydziału / Starostwo Powiatowe [2018.03.16]:

 

Szkolenie bardzo przydatne. Wysoki poziom merytoryczny.

 

Kierownik / Wojewódzki Szpital [2018.03.16]:

 

Szkolenie ciekawie prowadzone. Rzetelna wiedza Wykładowcy. Niestandardowe podejście. Przydatne informacje.

 

Starszy Referent / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.03.16]:

 

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane i rzeczowe.

 

Referent / Firma prywatna [2018.03.16]:

 

Szkolenie rewelacyjne, ogrom przekazanej wiedzy.

 


Inspektor / Urząd Miejski [2017.10.25-27]:

Bardzo dobra organizacja. Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne wykładowcy, który przekazuje wiedzę w sposób prosty i przejrzysty.

 

Podinspektor / Urząd Marszałkowski [2017.10.25-27]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Wykładowca merytorycznie przygotowany na wysokim poziomie. Organizator również odznacza się profesjonalizmem.

 

Główny Specjalista / Urząd Miasta [2017.10.25-27]:

Szkolenie dostarczyło bardzo przydatnych informacji. Które można wykorzystać przy prowadzeniu postępowań. Szkolenie bardzo profesjonalne, w szczególności w zakresie elektronizacji zamówień.

 

Starszy Specjalista / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2017.10.25-27]:

Szkolenie intensywne, pouczające i profesjonalnie przeprowadzone. Wykładowca bardzo interesująco prowadzi zajęcia, podaje przykłady.

 

Specjalista ds. Umów i Zamówień Publicznych / Grupowa Oczyszczalnia Ścieków [2017.10.25-27]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Prowadzący przygotowany do zajęć pod każdym względem.

 

Radca Prawny / Firma prywatna [2017.10.25-27]:

Szkolenie dobrze przygotowane organizacyjnie. Dobra atmosfera. Wykładowca prowadzi zajęcia ciekawie.

 

/ Wojskowy Oddział Gospodarczy [2017.10.25-27]:

Szkolenie prowadzone na bardzo wysokim poziomie, łatwym i zrozumiałym językiem, poparte przykładami.

 

/ Wojskowy Oddział Gospodarczy [2017.10.25-27]:

Bardzo dobry wybór zagadnień. Profesjonalne przygotowanie wykładowcy.

 

Kierownik / Szpital Specjalistyczny [2017.10.25-27]:

Bardzo dobra organizacja. wspaniała atmosfera. Profesjonalizm.

 

Inspektor / Sąd Rejonowy [2017.10.25-27]:

Szkolenie jak zwykle na najwyższym poziomie.

 

/ Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych [2017.10.25-27]:

Dobrze dobrana tematyka szkolenia. Wykładowca umiejętnie podzielił się swoją wiedzą z uczestnikami.

 

Szef Sekcji / Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi [2017.10.25-27]:

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

 

Inspektor / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [2017.10.25-27]:

Oby więcej takich szkoleń. Jestem bardzo zadowolony.

 

Samodzielny Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2017.10.25-27]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Organizacja super, mile spędzony czas.

 

Starszy Referent / Wojskowy Odział Gospodarczy [2017.10.25-27]:

Szkolenie bardzo ciekawe. Wszystko było perfect.

 

Specjalista/ Jednostka ochrony zdrowia [2017.06.27]:

Szkolenie zgodne z harmonogramem. Bardzo sprawny i doskonale dobrany Wykładowca.

 

Kierownik Oddziału/ Jednostka samorządowa [2017.06.27]:

Szkolenie ciekawe, zwłaszcza , że poparte aktualnymi wyrokami KIO.

 

Inspektor / Jednostka ochrony zdrowia [2017.06.27]:

Szkolenie przydatne do prawidłowego wykonywania pracy w przygotowaniu postępowań.

 

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2017.06.27]:

Trafna tematyka, doskonały termin i dobra lokalizacja.

 

Starszy Referent / Jednostka terytorialna [2017.06.27]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i sprawnie przeprowadzone.

 

Specjalista/ Jednostka ochrony zdrowia [2017.06.27]:

Ciekawie i mądrze przeprowadzone szkolenie. Czytelne z dużą ilością przykładów z życia wziętych.

 

Wicedyrektor / Jednostka kultury [2017.03.22-24]:

Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób. Wyczerpujące, merytoryczne przedstawienie zagadnień.

 

Ekspert ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.03.22-24]:

Szkolenie trafione w punkt. Pomocne i rzeczowe, a także praktyczne.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.03.22-24]:

Szkolenie merytoryczne, przełoży się na właściwą pracę w zamówieniach.

 

Starszy Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.03.22-24]:

Duży zasób informacji.

 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.03.22-24]:

Było super.

 

Kierownik Administracji / Jednostka kultury [2017.03.22-24]:

Wiadomości przydatne, merytoryczne. Bardzo dobry wykładowca.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień / Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2017.03.22-24]:

Szkolenie ciekawe i przydatne w pracy.

 

Radca Prawny / Jednostka ochrony zdrowia [2017.03.22-24]:

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie.

 

Specjalista / Firma prywatna [2017.03.22-24]:

Szkolenie łączy przyjemne z pożytecznym.

 

/ Jednostka kultury [2017.03.02-03]:

Bardzo profesjonalny i równocześnie przystępny wykładowca. Wiele przykładów. Miła atmosfera.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.03.02-03]:

Przedstawiono szczegółowo ustawę Prawo zamówień publicznych.

 

Kierownik Działu / Jednostka budżetowa [2017.03.02-03]:

Rewelacyjny prowadzący.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2017.03.02-03]:

Bardzo dobra wiedza prowadzącego.

 

Samodzielny Referent / Jednostka terytorialna [2017.03.02-03]:

Na szkoleniu prezentowane są praktyczne wskazówki stosowania znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykładowca wyczerpująco odpowiada na zadane pytania.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2017.03.02-03]:

Wykładowca rewelacyjny, bardzo konkretny, wie o czym mówi. Szkolenie bardzo przydatne.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.03.02-03]:

Szkolenie przydatne. Wiedza merytoryczna prowadzącego na wysokim poziomie.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka kultury [2017.03.02-03]:

Zgłosiłam się na szkolenie ze względu na osobę prowadzącego. Opinie, które przeczytałam w Internecie potwierdziły jego kompetencje.

 

Inspektor / Jednostka budżetowa [2017.03.02-03]:

Szkolenie merytoryczne, bardzo pomocne przy przeprowadzaniu postępowań. Kontaktowy wykładowca.

MapaZamówienia publiczne od A do Z oraz nieprawidłowości w procedurze:

 • Łączne lub rozdzielne udzielanie zamówień.
 • Opis przedmiotu zamówienia: dopuszczalność stosowania znaków towarowych, patentów, oraz pochodzenia; certyfikaty i oznakowanie jako elementy opisu przedmiotu zamówienia; zatrudnianie osób w oparciu o umowę o pracę przy zamówieniach na usługi lub roboty budowlane; podwykonawstwo w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Ustalenie wartości zamówienia: zamówienia udzielane w częściach a zamówienia udzielane w jednym postępowaniu; obowiązek sumowania zamówień a „nakaz” dzielenia zamówienia; dostawy inwestorskie, usługi udostępnione wykonawcy a wartość zamówienia na roboty budowlane; wartość zamówienia w ramach opcji.
 • Dokument SIWZ – redakcja poszczególnych zapisów: warunki udziału w postępowaniu;  podstawy wykluczenia z postępowania (obligatoryjne i fakultatywne); wadium; sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami; kryteria oceny ofert; wykaz oświadczeń i dokumentów w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym.
 • Dokument SIWZ i ogłoszenie – problemy praktyczne z zamieszczaniem prawidłowych ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE.
 • JEDZ składany przez wykonawcę, konsorcjum, inne podmioty po 18 kwietnia 2018 r. – problemy.
 • Przebieg postępowania ze szczególnym uwzględnieniem następujących trybów: Przetarg Nieograniczony, Przetarg Ograniczony, Dialog Konkurencyjny, Negocjacje bez Ogłoszenia, Zapytanie o Cenę, Zamówienie z Wolnej Ręki.
 • Badanie i ocena ofert, w tym poprawianie omyłek, odrzucanie ofert, badanie rażąco niskiej ceny, ocena złożonych ofert w ramach poszczególnych kryteriów.
 • Wybór oferty najkorzystniejszej.
 • RODO w zamówieniach publicznych – instrukcje.

Nieprawidłowości w zamówieniach w tym współfinansowanych ze środków UE oraz ich konsekwencje w postaci korekt finansowych – zasady wymierzania oraz wysokość korekt.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • informatycy,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 76442
Liczba postów: 138547
Liczba tematów: 17298

Zapisz się do naszego newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Icon
Poprawka systemowa aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Systemowa poprawka sieciowej wersji aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Poprawka ver 1.1.0.27. W domyślnej lokalizacji aplikacji wgrywamy do katalogu Klient: C/Program Files (x86) / Nowe Przetargi / Rodzajowa Ewidencja Klient.

Icon
Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA

Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA.

Pisaliśmy o…

art. 25 a ust. 1 dokumentacja projektowa rozporządzenie Dz. U. Nr 202 poz. 2072 elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych Jacek Jerka kopia zapasowa Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP orzecznictwo w zamówieniach publicznych oświadczenia zamówienia publiczne Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi przetargi w branży finansowej referencje w zamówieniach publicznych rodo w zamówieniach publicznych Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych ustawa PZP opinie Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie