NowePrzetargi.pl

Szkolenia Zamówienia publiczne Rzeszów 30-10-2018

Temat:Zamówienia publiczne - jesień 2018. Zmiany w systemie w tym elektronizacja praktycznie. Aktualizacja wiedzy i praktycznych rozwiązań.
Trener:Piotr Sperczyński
Data rozpoczęcia:2018-10-30
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Rzeszów, Hotel Grein, al. Rejtana 1, godz. 9:30-15:30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888
Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 24 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

Dyrektor / Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy   [2018.07.04.]:

Szkolenie okazało się profesjonalne, dobrze przygotowane i wyposażone w doskonałe materiały szkoleniowe.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy  [2018.07.04.]:

Bardzo przydatna wiedza w przygotowaniach postępowań. Bardzo dobry przekaz informacji. Super podejście do tematu, który jest dość trudny.

 

Główny Księgowy / Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy   [2018.07.04.]:

Wiedza i doświadczenie prowadzącego pozwala na profesjonalne przekazanie wiedzy, która jest pomocna w mojej pracy.

 

Starszy Specjalista / Firma prywatna  [2018.07.04.]:

Szkolenie poprowadzone w bardzo czytelny sposób. Tematyka zgodna z moimi zainteresowaniami i oczekiwaniami.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Państwowa Inspekcja Pracy  [2018.07.04.]:

Bardzo przydatne szkolenie. Kompetentny i wykwalifikowany prowadzący.

 

Starszy Specjalista / Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [2018.07.04.]:

Szkolenie bardzo praktyczne. Treść szkolenia przedstawiona w przystępny sposób.

 

Pracownik ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy  [2018.07.04.]:

Szkolenie bardzo przydatne i rozjaśniające wątpliwe kwestie w zamówieniach publicznych. Przekazano niezmiernie dużo nowych dla mnie informacji, które zastosuje w prowadzeniu postępowań.

 

Kierownik / Urząd Gminy [2018.07.04.]:

Bardzo dobre szkolenie z podaniem teorii i praktyki przydatnej w pracy zawodowej.

 

Kierownik Referatu / Gmina [2018.07.04.]:

Szkolenie praktyczne, bazujące na przykładach z praktyki stosowania przepisów. Przedstawione komentarze i uwagi bardzo pomocne w pracy zawodowej. Szkolenie zgodne z oczekiwaniami.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2018.07.04.]:

Szkolenie jest profesjonalnie przeprowadzone. W pełni omówione zagadnienia. Nacisk na praktykę.

 

Podinspektor / Urząd Gminy [2018.07.04.]:

Szkolenie bardzo przejrzyste i merytoryczne. Wiedza przekazywana w przystępny sposób.

 

Starszy Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich  [2018.07.04.]:

Przedstawiono przydatne informacje do zastosowania w praktyce.

 

Inspektor / Gmina [2018.07.04.]:

Bardzo dobre szkolenie z dużą ilością pożytecznych informacji.

 

Podinspektor / Urząd Gminy [2018.06.21.]:

Na szkoleniu szczegółowo wyjaśniono zagadnienia prawne z przełożeniem na praktyczne zastosowanie w zamówieniach publicznych.

 

Referent / Dom Pomocy Społecznej [2018.06.21.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i zgodne z oczekiwaniami.

 

Zastępca Wójta / Urząd Gminy   [2018.06.21.]:

Szkolenie z Panem Sperczyńskim zawsze daje dużą wiedzę.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Nadleśnictwo [2018.06.21.]:

Szkolenie bardzo rzeczowe i konkretne.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2018.06.21.]:

Bardzo przydatne szkolenie.

 

Inspektor / Gmina [2018.06.21.]:

Szkolenie bardzo przydatne i ciekawe.


Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Ochotnicze Hufce Pracy [2018.05.21.]:

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Zdobyta wiedza będzie mi potrzebna w pracy.

 

Kierownik Referatu / Urząd Miejski [2018.05.21.]:

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Wykładowca dobrze przygotowany do prowadzenia szkolenia.

 

Księgowa / Firma prywatna [2018.05.21.]:

Bardzo dobra organizacja oraz profesjonalny i merytoryczny wykładowca.

 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych / Urząd Miejski [2018.05.21.]:

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie przez wykładowcę, który wie o czym mówi.

 

Starszy Specjalista / Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna [2018.05.21.]:

Przydatne informacje przekazane w praktyczny sposób.

 

Podinspektor / Urząd Miasta [2018.05.21.]:

Bardzo dobry wykładowca oraz cała otoczka związana ze szkoleniem.

 

Konsultant / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.05.21.]:

Szkolenie z Panem Piotrem Sperczyńskim to zawsze bogactwo wiedzy.

 

Główny Specjalista / Urząd Miasta [2018.05.21.]:

Tematyka szkolenie dopasowana do potrzeb. Profesjonalny wykładowca.

 

Inspektor / Gmina [2018.05.21.]:

Bardzo dobre szkolenie, dużo przydatnych informacji i dobra forma przekazu.

 

Referent / Gmina [2018.05.21.]:

Szkolnie bardzo dobrze przeprowadzone. Wiedza jaką zdobyłam wykorzystam w pracy zawodowej.

 

Starszy Specjalista / Dom Pomocy Społecznej [2018.05.21.]:

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenie, gdyż przekazano dużo przydatnych informacji.

 

Kierownik Projektu / Firma prywatna [2018.05.21.]:

Szkolenie bardzo potrzebne i dobrze przeprowadzone.

 

Specjalista ds. Przetargów / Firma prywatna [2018.05.09]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Przekazano same przydatne informacje.

 

Specjalista ds. Przetargów i Ofert / Firma prywatna [2018.05.09]:

Prowadzący przekazał i omówił zagadnienia w bardzo dostępny sposób.

 

Dyrektor/ Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.05.09]:

Wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia.

 

Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [2018.05.09]:

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Świetny wykładowca o ogromnej wiedzy i potrafiący ją przekazać. Bardzo dobra organizacja.

 

Kierownik / Szpital [2018.05.09]:

Szkolenie pozwala na usystematyzowanie potrzebnej wiedzy.

 

Informatyk / Firma prywatna [2018.05.09]:

Szkolenie bardzo dobre, a zadowalającej formie.

 

Inspektor ds. Technicznych / Firma prywatna [2018.05.08]:

Bardzo rzetelne i fachowe szkolenie. Wiedza została przekazana w prosty i przejrzysty sposób zrozumiały dla każdego.

 

Naczelnik / Urząd Miasta [2018.05.08]:

Szkolenie interesujące i przydatne w praktyce. Pan Piotr zawsze zwróci uwagę na szczegóły, które umykają w praktyce.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.05.08]:

Szkolenie bardzo rzetelne, pokazujące rozwiązania, które nie są omawiane i poruszane na innych szkoleniach.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji / Gmina [2018.05.08]:

Szkolenie bardzo wyczerpujące. Przekazano dużo ważnych informacji przepisów.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miasta i Gminy [2018.05.08]:

Szkolenie uzupełniło moją wiedze z zakresu elektronizacji zamówień publicznych. Przekazano dużo istotnych informacji i zmian w przepisach dotyczących samej procedury przetargowej.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Zadań Inwestycyjnych / Firma prywatna [2018.05.08]:

Szkolący bardzo dobrze przybliża temat szkolenia, w jasny sposób podając praktyczne przykłady (z życia).

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.05.08]:

Szkolenie bardzo merytoryczne zawierające praktyczne wyjaśnienia.

 

Kierownik / Urząd Gminy [2018.05.08]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miasta [2018.05.08]:

Na szkoleniu przekazano bardzo przydatne informacje i materiały.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.05.08]:

Wykładowca jest osobą kompetentną i merytorycznie przygotowaną.

 

Informatyk/ Miejska Biblioteka Publiczna [2018.04.27]:

Szkolenie bardzo przydatne zwłaszcza dla osób będących pierwszy raz na szkoleniu z omawianych zagadnień.

 

Kierownik / Kliniczny Szpital Wojewódzki [2018.04.27]:

Bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Przekazana wiedza bardzo przydatna przy wdrażaniu rozwiązań.

 

Informatyk / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej [2018.04.27]:

Szkolenie bardzo ciekawe: rozwiało wszystkie moje wątpliwości. Wykładowca bardzo rzetelnie i klarownie przedstawia omawiane zagadnienia.

 

Specjalista / Kliniczny Szpital Wojewódzki [2018.04.27]:

Szkolenie bardzo profesjonalnie zorganizowane. Prowadzący posiada duża wiedze merytoryczną i praktyczną.

 

Informatyk / Firma prywatna [2018.04.27]:

Szkolenie przydatne i bardzo na czasie. Poruszane były ważne tematy.

 

Akustyk / Miejski Dom Kultury [2018.04.27]:

Szkolenie pozwoliło na rzetelne przekazanie potrzebnej wiedzy.

 

Inspektor / Gmina [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane i prowadzone w profesjonalny sposób.

 

Zastępca Kierownika / Urząd Gminy [2018.04.23-24]:

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny przez prowadzącego, który zna się na rzeczy.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Tematyka przydatna, dobrze dobrana zgodnie z oczekiwaniami. Osoba szkoląca dobrze zagospodarowała czas przekazujące praktyczne informacje w przystępny i zrozumiały sposób.

 

Inspektor ds. Oświaty / Gmina [2018.04.23-24]:

Informacje zostały bardzo dobrze przekazane na wysokim poziomie merytorycznym.

 

Kierownik Referatu / Gmina [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo przydatne w pracy. Bardzo fajny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, przeplatany żartem prowadzącego.

 

Pomoc Administracyjna / Urząd Gminy [2018.04.23-24]:

Szkolenie ciekawe oraz bardzo dobrze zorganizowane.

 

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Nadleśnictwo [2018.04.23-24]:

Osoby prowadzące jaki i materiały szkoleniowe bardzo dobrze przygotowane.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Szpital Specjalistyczny [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo dobre, poruszające ważny problem elektronizacji zamówień publicznych.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, rzeczowe oraz zrozumiałe.

 

Inspektor / Gmina [2018.04.23-24]:

Szkolenie merytoryczne, a wykładowca bardzo kompetentny.

 

Informatyk/ Starostwo Powiatowe [2018.03.07]:

Szkolenie bardzo wartościowe, przeprowadzone na temat. Prowadzący z dużą wiedzą i obyciem w danym temacie.

 

Inspektor / Gmina [2018.03.07]:

Szkolenie profesjonalne, merytoryczne. Prowadzący posiada ogromną wiedze, którą zrozumiale przekazuje.

 

Intendent / Zespół Szkół [2018.03.07]:

Materiały szkoleniowe spełniły oczekiwania. Wykładowca precyzyjnie przekazał materiał i zasób swojej wiedzy.

 

Kierownik / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.03.07]:

Szkolenie pozwoliło na pozyskanie niezbędnych informacji z zakresu zmian przepisów ustawy. Szkolący przekazał informacje w sposób dostępny i zrozumiały.

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.03.07]:

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Przekazane informacje, wskazówki i rady bardzo przydatne w bieżącej pracy.

 

Informatyk / Firma prywatna [2018.03.07]:

Osoba szkoląca bardzo kompetentna i dowcipna. Przedstawione zostały dobre przykłady.

 

Inspektor / Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół [2018.03.07]:

Pełny profesjonalizm w przygotowaniu szkolenia.

 

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.20]:

Niezwykle profesjonalny wykładowca posiadający obszerną wiedzę teoretyczną popartą praktycznymi przykładami.

 

Radca Prawny / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.20]:

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca doskonale i nadzwyczaj profesjonalnie przekazał wiedzę uczestnikom.

 

Administrator/ Dom Pomocy Społecznej [2018.04.20]:

Szkolenie bardzo profesjonalne, bez żadnych zastrzeżeń. Przekazane istotne i ważne informacje.

 

Podinspektor ds. Inwestycji i Planowania Przestrzennego / Gmina [2018.04.20]:

Poznane zmiany da się dobrze wykorzystać w pracy. Szkolenie pozwala na lepsze zrozumienie przepisów.

 

Specjalista ds. Inwestycji / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.20]:

Szkolenie bardzo konkretne, spełniło wszystkie oczekiwania.

 

Kierownik / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.20]:

Szkolenie przydatne w praktyce. Zwrócona została uwaga na praktyczne rozwiązania.

 

Podinspektor / Gmina [2018.04.20]:

Materiały szkoleniowe idealnie dobrane oraz pomocne, a prowadzący posiada dużą wiedzę na temat prawa zamówień publicznych.

 

Podinspektor/ Urząd Gminy [2018.04.20]:

Bardzo interesujące i praktyczne przykłady oraz dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

 

Kierownik Działu Gospodarczego / Dom Pomocy Społecznej [2018.04.20]:

Szkolenie bardzo przydatne. Szkolący posiada bardzo duża wiedzę.

 

Referent/ Miejski Zakład Zieleni [2018.04.20]:

Szkolenie prowadzone w ciekawy sposób, pozwalający łatwo utrwalić wiedzę.

 

Kierownik Sekcji Administracyjno-Technicznej/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna [2018.04.20]:

Szkolenie bardzo przydatne, poruszające tematy związane z praktycznym stosowaniem przepisów obowiązującego prawa. Wykładowca jest super-to kolejne szkolenie, które wybrałem ze względu na prowadzącego.

 

Zastępca Kierownika Referatu/ Urząd Gminy [2018.04.20]:

Przekazane informacje są bardzo przydatne w pracy zawodowej, a znajomość przepisów dot. zamówień prowadzącego bardzo dobra.

 

Kierownik Zarządzający/ Firma prywatna [2018.04.20]:

Szkolenie bardzo przydatne, rozwijające umiejętności.

 

Zastępca Dyrektora / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.04.16]:

Dużo informacji i przydatnych wskazówek.

 

Starszy Inspektor / Rejonowy Zarząd Infrastruktury [2018.04.16]:

Wykładowca bardzo konkretnie i praktycznie przekazuje wiedze.

 

Inspektor / Gmina [2018.04.16]:

Szkolenie bardzo przydatne zwłaszcza w sytuacji zmian przepisów.

 

Kierownik Gospodarczy/ Zespół Szkół [2018.04.16]:

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie.

 

Podinspektor/ Starostwo Powiatowe [2018.04.16]:

Szkolenie bardzo przydatne, przekazane zostało dużo ciekawej wiedzy.

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego / Starostwo Powiatowe [2018.04.16]:

Szkolenie prowadzone w ciekawy, merytoryczny sposób. Odpowiedzi na pytania udzielane na bieżąco przez szkolącego.

 

Inspektor / Urząd Miejski [2018.04.16]:

Szkolenie merytoryczne i zgodne z oczekiwaniami.

 

Kierownik Wydziału / Urząd Miejski [2018.04.16]:

Ciekawie podane kompendium wiedzy.

 

Kierownik Gospodarczy / Zespół Placówek Szkoleniowo-Wychowawczych [2018.04.16]:

Szkolenie w znakomity sposób spełniło moje oczekiwania. Bogata merytoryka przedstawiona w sposób bardzo przystępny, wręcz wciągający.

 

Główny Administrator / Dom Pomocy Społecznej [2018.04.16]:

Szkolenie bardzo przydatne w pracy.

 

Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [2018.04.16]:

Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

 

Specjalista ds. Zaopatrzenia / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.03.06]:

Szkolenie bardzo dobre z licznymi i praktycznymi przykładami.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Ośrodek Przetwarzania Informacji [2018.03.06]:

Szkolenie na wysokim poziomie, pełne niezbędnych informacji do prawidłowego prowadzenia przetargów.

 

Specjalista ds. Techniczno-Handlowych/ Firma prywatna [2018.03.06]:

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie.

 

Informatyk / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.03.06]:

Szkolenie prowadzone w bardzo konkretny sposób z licznymi przykładami.

 

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych/ Gmina [2018.03.06]:

Bardzo dobra baza szkoleniowa oraz jakość prowadzonego szkolenia.

 

Inspektor ds. Budownictwa i Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.03.06]:

Szkolenie dobrze przygotowane merytorycznie oraz przeprowadzone w małej grupie, która zapewnia lepsze przyswajanie wiedzy.

 

Inspektor ds. Obsługi Inwestycji / Urząd Gminy [2018.03.06]:

Szkolenie rzeczowe i konkretne, udzielonych zostało dużo praktycznych wskazówek.

 

Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [2018.03.06]:

Przekazanych zostało dużo potrzebnych wiadomości.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Szpital [2018.03.20-21]:

Szkolenie prowadzone było w sposób przyjazny i wesoły. Można było dowiedzieć się ciekawostek w zakresie zamówień publicznych.

 

Referent / Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli [2018.03.20-21]:

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie, w miłej atmosferze. Na pewno w przyszłości skorzystam z kolejnych szkoleń.

 

Kierownik Działu Technicznego/ Zakład Inżynierii Komunalnej [2018.03.20-21]:

Szkolenie merytoryczne. Prowadzący konkretny z dużą wiedzą.

 

Kierownik Działu / Powiatowy Urząd Pracy [2018.03.20-21]:

Szkolenie na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym. Doskonały Wykładowca.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2018.03.20-21]:

Szkolenie merytoryczne, przydatne informacje do wykorzystania w praktyce.

 

Sekretarz / Gmina [2018.03.20-21]:

Prowadzący w bardzo zrozumiały sposób przekazywał informacje na temat nowelizacyjnych przepisów. Dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

 

Pracownik Biurowy/ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [2018.03.20-21]:

Szkolenie merytoryczne i jasne dla uczestnika. Bardzo dokładnie przedstawione zagadnienia szkolenia.

 

Kierownik Działu Projektów / Uczelnia Wyższa [2018.03.20-21]:

Przyjemna atmosfera. Bardzo intensywny wykład . Interesujący sposób przekazywania informacji.

 

Starszy Specjalista / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.03.20-21]:

Szkolenie prowadzone w ciekawy sposób. Przydatne materiały szkoleniowe.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2018.03.20-21]:

Profesjonalnie prowadzone szkolenie. Przydatne informacje i materiały szkoleniowe.

 

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego/ Powiatowy Urząd Pracy [2018.03.20-21]:

Szkolenie w jasny sposób wyjaśnia zagadnienia w świetle dokonywanych zmian przepisów w ramach zamówień publicznych.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Uczelnia Wyższa [2018.03.19-20]:

Szkolenie bardzo istotne z punktu widzenia zmian w prawodawstwie.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznym/ Firma prywatna [2018.03.19-20]:

Szkolenie bardzo przydatne z materiałami, które są bardzo przydatne w codziennej pracy. Wykładowca bardzo kompetentny specjalista.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Uczelnia Wyższa [2018.03.19-20]:

Szkolenie przygotowane kompleksowo w zakresie tematu szkolenia.

 

Zastępca Dyrektora / Uczelnia Wyższa [2018.03.19-20]:

Szkolenie konkretne, informacje przekazane w sposób przejrzysty.

 

Informatyk / Urząd Gminy [2018.03.19-20]:

Bardzo dużo wiadomości, dokładnie wytłumaczonych w przyjazny sposób.

 

Podinspektor / Starostwo Powiatowe [2018.03.19-20]:

Szkolenie utrwaliło podstawowe wiadomości dotyczące przeprowadzenia postępowania. Ciekawe wskazówki praktyczne.

 

Inspektor Wojewódzki/ Urząd Wojewódzki [2018.03.19-20]:

Ciekawe szkolenie potwierdzone przez praktykę z dziedziny zamówień publicznych. Poruszało istotne zagadnienia , niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowań udzielenie zamówień publicznych.

 

Inspektor / Urząd Wojewódzki [2018.03.19-20]:

Szkolenie przydatne dla zamawiającego będącego jednostką podstawową. Poszerza wiedzę z zakresu zamówień publicznych- wchodzącej elektronizacji od strony praktycznej.

 

Inspektor/ Urząd Gminy [2018.03.19-20]:

Szkolenie odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze, dobrze zorganizowane. Wykładowa posiada bardzo dobrą wiedzę i dobrze prowadzi zajęcia. Podaje praktyczne wskazówki.

 

Specjalista ds. Zamówień / Instytut [2018.03.19-20]:

Na szkoleniu omówionych zostało wiele pojęć, które umknęły mi w Ustawie podane zostały zmiany zapisów w dotychczasowym SIWZ.

 

Starszy Inspektor/ Miejski Ośrodek [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo interesujące i przydatne w pracy zawodowej. Prowadzący w sposób jasny, zrozumiały przekazywał informacje.

 

Specjalista ds. Zamówień / Urząd Miejski [2018.01.23]:

Szkolenie jak najbardziej praktyczne, dużo przykładów.

 

Specjalista ds. Zamówień / Muzeum [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo przydatne, w szczególności dzięki dużej ilości porad praktycznych.

 

Główny Specjalista / Zakład Energetyki Cieplnej [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo edukujące, przedstawione z praktycznego punktu widzenia, który był kluczowym aspektem szkolenia.

 

Specjalista ds. Zamówień / Zarząd Dróg [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane pod względem tematycznym i organizacyjnym.

Referent / Urząd Miejski [2018.01.24]:

Szkolenie praktyczne, przydatne do rozwiązania bieżących problemów. Doświadczony wykładowca.

 

Kierownik / Urząd Miasta i Gminy [2018.01.24]:

Szkolenie spełniło oczekiwania.

 

Pracownik Administracyjny / Zespół Szkół [2018.01.24]:

Szkolenie bardzo przydaje się w pracy zawodowej. Fachowa wiedza i doświadczenie prowadzącego stanowi ogromny atut szkolenia.

 

Inspektor / Urząd Miasta i Gminy [2018.01.24]:

Szkolenie dobrze zorganizowane. Profesjonalny prowadzący.

 

Główny Specjalista / Urząd Miejski [2018.01.24]:

Szkolenie ciekawe i przydatne. Wszystkie informacje są niezbędne do prawidłowego prowadzenia postępowania.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień / Firma Prywatna [2018.01.24]:

Szkolenie bardzo merytoryczne, informacje podawane rzeczowo i konkretnie.

 

Specjalista / Gminny Ośrodek Kultury [2018.01.24]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób szczegółowy. Informacje podane były bardzo przystępnie.

 

Specjalista / Firma Prywatna [2018.01.24]:

Szkolenie sprawnie przeprowadzone.

 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych / Urząd Miasta [2018.01.24]:

Szkolenie pożyteczne porusza aspekty praktyczne. Dobre materiały szkoleniowe.

 

Interesujące / Urząd Gminy [2018.01.24]:

Szkolenie interesujące i przydatne w pracy.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Gmina [2018.01.18]:

Szkolenie bardzo owocne. Dużo dyskusji i zadawanych pytań z odpowiedziami.

 

Specjalista ds. Zamówień / Regionalny Ośrodek Kultury [2018.01.18]:

Szkolenie bogate w treść, przekazywaną na temat, w przystępny sposób.

 

Inspektor / Urząd Miejski [2018.01.18]:

Szkolenie bardzo ciekawe, dużo praktycznych, przydatnych informacji. Szkolenie przygotowuje do poprawnego przeprowadzenia procedury przetargowej w procesie elektronizacji.

 

Główny Specjalista / Gmina [2018.01.18]:

Bardzo przydatna tematyka szkolenia.

 

Kierownik Działu Gospodarczego / Dom Pomocy Społecznej [2018.01.18]:

Wykładowca w zrozumiały sposób przekazuje informacje.

 

Specjalista ds. Zamówień / Zarząd Budynków Mieszkalnych [2018.01.18]:

Pełen profesjonalizm. Rewelacyjne szkolenie.

 

Specjalista ds. Zamówień / Stadion [2018.01.18]:

Szkolenie w odpowiedniej lokalizacji i klimatycznym miejscu oraz bardzo dobre pod względem merytorycznym.

 

Inspektor / Miejski Zarząd Dróg i Transportu [2018.01.18]:

Szkolenie jak zawsze na 100%.

 

Starszy Referent / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej [2018.01.18]:

Szkolenie bardzo rzeczowe, przeprowadzone w przyjaznej atmosferze, co dodatkowo ułatwia przyswajanie materiału.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Pogotowie Ratunkowe [2018.01.18]:

Jestem już kolejny czas na Państwa szkoleniu i za każdym razem jest to dla mnie dobrze spędzony czas.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Teatr [2018.01.18]:

Temat szkolenia dopasowany do bieżącej sytuacji. Bardzo dobre prowadzenie szkolenia.

 

Zastępca Dyrektora / Biblioteka [2018.01.18]:

Bardzo dobrze prowadzone szkolenie, zrozumiale przekazywanie informacji, przydatne materiały, dobra organizacja

 

Młodszy Referent / Wodociągi [2018.01.18]:

Szkolenie prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Bardzo duży przekaz praktycznych wskazówek w postępowaniach

 

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [2018.01.17]:

Szkolenie praktyczne z olbrzymią wiedzą i doświadczeniem.

 

Podinspektor ds. Zamówień / Urząd Gminy [2018.01.17]:

Prowadzący dobrze przygotowany. Prosty przekaz dla słuchacza. Bardzo dobra lokalizacja.

 

Kierownik / Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.01.17]:

Szkolenie bardzo intensywne, dużo przykładów, świetne materiały, dobra lokalizacja.

 

Specjalista ds. Zamówień / Muzeum [2018.01.17]:

Szkolenie merytoryczne, zrozumiałe. Prowadzący dokładnie tłumaczy omawiane bloki tematyczne.

 

Specjalista ds. Zamówień / Starostwo Powiatowe [2018.01.17]:

Szkolenie powyżej oczekiwań.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Usług / Zarząd Budynków Komunalnych [2018.01.17]:

Szkolenie zorganizowane w bardzo dobrym czasie.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.01.17]:

Szkolenie bardzo przydatne. Świetny wykładowca.

 

Inspektor/ Zarząd Drogowy [2018.01.17]:

Szkolenie przydatne, zakres merytoryczny dobrze przygotowany.

 

Starszy Specjalista / Powiatowy Zarząd Dróg [2018.01.16]:

Przekazywane informacje w łatwy sposób trafiają do słuchaczy. Możliwość porozmawiania z wykładowcą o problemach tkwiących w ustawie PZP. Organizator -super.

 

Samodzielny Referent / Urząd Miasta i Gminy [2018.01.16]:

Wykładowca prosto i rzeczowo przekazuje informacje. Materiały przydatne, spójne z zagadnieniem.

 

Główny Specjalista / Urząd Miasta [2018.01.16]:

Tematyka bardzo na czasie, profesjonalizm i bogata wiedza prowadzącego.

 

Główny Specjalista / Gmina [2018.01.16]:

Szkolenie jak zawsze na najwyższym poziomie.

 

Młodszy Referent / Urząd Gminy [2018.01.16]:

Szkolenie dostarczyło wielu przydatnych informacji.

 

Specjalista ds. Zamówień / Sąd Apelacyjny [2018.01.16]:

Szkolenie obejmuje istotne problemy związane z Ustawą PZP. Możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy.

 

Specjalista / Gmina [2018.01.16]:

Szkolenie podsumowuje najistotniejsze zmiany wprowadzone w 2018 roku.

 

Inspektor / Gmina [2018.01.16]:

Szkolenie dobrze przeprowadzone i zorganizowane. Informacje bardzo przydatne w pracy.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.01.16]:

Szkolenie bardzo potrzebne w dalszej pracy na moim stanowisku.

 

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [2018.01.16]:

Sposób prowadzenia, jakość przygotowanych materiałów szkoleniowych oraz komunikacja prowadzącego pozwalają na pozytywną ocenę szkolenia.

 

Specjalista / Urząd Gminy [2018.01.16]:

Szkolenie merytorycznie bardzo dobre, w sposób przystępny przekazane informacje.

 

Kierownik / Urząd Miasta [2017.12.19]:

Świetna formuła prowadzenia. Dużo wiedzy praktycznej.

 

Główny Specjalista / Centrum Unijnych Projektów Transportowych [2017.12.19]:

Prowadzący świetnie, na przykładach przedstawia zagadnienia programu.

 

Starszy Specjalista / Centrum Unijnych Projektów Transportowych [2017.12.19]:

Bardzo dobre szkolenie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Plusem jest nacisk na praktyczne aspekty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Referent / Urząd Gminy [2017.12.19]:

Na szkoleniu rozwiano dużą liczbę niejasności związanych z częstymi zmianami Prawa zamówień publicznych. Bardzo dużym plusem były zadania praktyczne.

 

Główny Specjalista / Urząd Miasta [2017.12.19]:

Szkolenie profesjonalnie poprowadzone. Wykładowca bardzo zaangażowany. Super.

 

/ Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty [2017.12.19]:

Szkolenie jest bardzo interesujące i przydatne.

 

/ Zespół Szkół Zawodowych [2017.12.19]:

Bardzo dobra komunikacja wykładowcy z uczestnikami szkolenia.

 

Specjalista / Instytut Medycyny Doświadczanej i Klinicznej [2017.12.19]:

Bardzo dobre szkolenie. Informacje przekazywane w przystępny sposób.

 

Główny Specjalista / Centrum Unijnych Projektów Transportowych [2017.12.19]:

Przydatne informacje. Dziękuję.

 

Starszy Specjalista / Centrum Unijnych Projektów Transportowych [2017.12.19]:

Bardzo przydatne szkoleni z punktu widzenia praktycznego zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sekretarz / Nadleśnictwo [2017.12.18]:

Szkolenie bardzo profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone. Tematyka szkolenia bardzo przydatna w mojej pracy.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej [2017.12.18]:

Komplet informacji, dostępnie przekazanych. Aktualne materiały. Kompendium wiedzy z zakresu zamówień publicznych.

 

Referent ds. Inwestycji / Urząd Gminy [2017.12.18]:

Prowadzący w bardzo przystępny sposób przedstawił informacje dotyczące zamówień publicznych. Jestem zadowolona z uczestnictwa w szkoleniu.

 

Starszy Inspektor / Państwowa Straż Pożarna [2017.12.18]:

Bardzo dobre szkolenie. Maksimum wiedzy w pigułce.

 

Samodzielny Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2017.12.18]:

Szkolenie profesjonalne, merytoryczne.

 

Referent / Szpital [2017.12.18]:

Szkolenie poszerzyło moją dotychczasową wiedzę. Pozwoliło na ugruntowanie dotychczasowej wiedzy, rozjaśniło wiele kwestii i odpowiedziało na wiele pytań.

Mapa 1. Aktualny stan prawny wraz z zestawieniem najważniejszych aktów wykonawczych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania po 18 października 2018 roku.
 2. Zestawienie zmian w zależności od kwot progowych – praktyczny przewodnik w zakresie modyfikacji w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Przygotowanie do kontroli postępowań wszczętych po 18 października 2018 r.
 3. Przygotowanie do postępowania. Wzorcowa / uniwersalna treść siwz i ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia pow. 30 000 euro:
 • Ogłoszenie o zamówieniu – Biuletyn Zamówień Publicznych;
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – części składowe;
 • Warunki udziału w postępowaniu;
 • Wykluczenie wykonawcy;
 • Zasady kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami;
 • RODO w zamówieniach publicznych;
 • Wymagania formalne (oferta, dokumenty i oświadczenia, ….);
 • Załączniki do siwz do wypełnienia przez wykonawcę (formularz oferty, oświadczenia, wykazy);
 • Umowa – istotne elementy które należy powinny zostać wprowadzone do jej treści;
 • Inne składniki poprawnie przygotowanej siwz i ogłoszenia o zamówieniu.
 1. SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia równej lub powyżej kwot progowych UE. Gdzie i jakie zmiany należy wprowadzić w dokumentacji (siwz i ogłoszenie o zamówieniu) w stosunku do postępowania wskazanego w pkt 3 (wartość zamówienia poniżej kwot progowych EU, ale pow. 30 000 euro).
 2. Prowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Ogłoszenie o zamówieniu – pytania i odpowiedzi (zasady kontaktu i nieprawidłowości);
 • Termin składania ofert – badanie i ocena ofert;
 • Wybór wykonawcy oraz zawarcie umowy.
 1. Panel dyskusyjny. Pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77853
Liczba postów: 141575
Liczba tematów: 17750

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Pisaliśmy o…

aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Piotr Sperczyński szkolenia Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na autobusy przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie