NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Wrocław 22-10-2018

Temat:Zamówienia publiczne do 30 tys. euro: zasada konkurencyjności oraz zamówienia do progu stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych – procedura, dokumentowanie, RODO.
Trener:Michał Kunikowski
Data rozpoczęcia:2018-10-22
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Wrocław, Hotel Tumski, ul. Wyspa Słodowa 10, godz. 9:30-15:30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Michał Kunikowski szkolenia

 

Michał Kunikowski – trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od kilkunastu lat. Jeden z 28 Atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Członek korpusu Służby Cywilnej zwolniony z obowiązku odbycia służby przygotowawczej dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym. Szkoli, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy prawne oraz reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Podinspektor / Urząd Gminy [2018.06.29.]:

Informacje oraz materiały szkoleniowe bardzo przydatne. Zakres szkolenia zgodny z oczekiwaniami. Informacje przekazywane w sposób jasny i przejrzysty.

Podinspektor / Starostwo Powiatowe  [2018.06.29.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i przeprowadzone w miłej atmosferze. Informacje przekazywane w sposób jasny i przejrzysty.

Inspektor / Starostwo Powiatowe  [2018.06.29.]:

Szkolenie przeprowadzone merytorycznie. Duży zakres materiału.

Inspektor / Starostwo Powiatowe  [2018.06.29.]:

Szkolenie jak zawsze organizowane przez Nowe Przetargi jest bardzo profesjonalnie przygotowane, zarówno od strony organizacyjnej jak i merytorycznej.

Podinspektor / Urząd Gminy [2018.06.29.]:

Szkolenie zawierało kompleksowe informacje z omawianego zakresu.

Informatyk / Urząd Gminy [2018.06.29.]:

Bardzo przydatne szkolenie. Źródło cennych informacji. Bardzo miła atmosfera.

Kierownik Wydziału / Starostwo Powiatowe  [2018.06.29.]:

Zakres szkolenia zupełnie odpowiadał moim oczekiwaniom.

Inspektor / Urząd Gminy [2018.06.29.]:

Na szkoleniu przekazano bardzo przydatne i nowe informacje, które na pewno będę wdrażać.

Kierownik / Jednostka budżetowa [2016.11.30-12.01]:

Interesująca prezentacja przepisów Prawa zamówień publicznych. Otwartość osoby prowadzącej na zapytania i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia.

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2016.11.30-12.01]:

Profesjonalne przekazywanie posiadanych wiadomości.

Podinspektor / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.11.30-12.01]:

Profesjonalne podejście prowadzącego, kompetencja i wysoka kultura osobista.

Inspektor / Jednostka sportu i rekreacji [2016.11.30-12.01]:

Bardzo przydatne informacje przekazane w prosty sposób.

Inspektor / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie konkretne i na temat.

Główny Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie zgodne z moimi oczekiwaniami.

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie profesjonalnie prowadzone.

Główna Księgowa / Jednostka budżetowa [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie bardzo ciekawe i przydatne.

Radca Prawny / Firma prywatna [2016.08.29]:

Jasny przekaz ze strony prowadzącego. Otwartość na stawiane problemy.

Starszy Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.29]:

Szeroki zakres wiedzy prowadzącego.

Kierownik ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.08.29]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Prowadzący wyjaśniał moje wątpliwości zwracał uwagę na istotne aspekty prawne.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.29]:

Szkolenie przydatne z racji zadań służbowych. Doskonały przekaz informacji. Odpowiednie tempo prowadzenia szkolenia.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.29]:

Bardzo dobre materiały szkoleniowe. Poruszono najważniejsze zmiany ustawy.

Starszy Referent / Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Szkolenie dobrze przygotowane. Wiele konkretnych wskazówek.

Sekretarz/ Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.29]:

Nowe spojrzenie na opis przedmiotu zamówienia, na podstawie nowego zmienionego Prawa zamówień publicznych.

/ Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.29]:

Tematyka szkolenia porusz bardzo istotne kwestie w zamówieniach. Forma i treść wykładu rozwiała wiele wątpliwości.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Bardzo ciekawe szkolenie. Tematyka dobrze rozłożona w czasie. Prowadzący bardzo merytorycznie i spokojnie przedstawił temat. To był jeden z najlepszych prowadzących z jakim miałam kontakt.

/ Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Dobrze i rzeczowo przeprowadzone szkolenie. Trener w interesujący sposób przekazuje informacje. Dobry sposób połączenia slajdów z przygotowanym materiałem i komentarzem trenera.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Bardzo dobra merytoryczna zawartość materiałów szkoleniowych i bardzo dobry wykładowca, który uczulał uczestników szkolenia na wszelkie ewentualne niespodzianki w stosunku do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Merytorycznie na wysokim poziomie.

Starszy Specjalista / Jednostka komunalna [2016.08.22-23]:

Poruszone zostały wszystkie zagadnienia zaproponowane w programie. Prowadzący nawiązywał kontakt i dyskutował z uczestnikami oraz udzielał odpowiedzi na zadane pytania.

Referent / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Szkolenie bardzo udane. W przyszłości chciałabym uczestniczyć w szkoleniach na tak dobrym poziomie.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Wiedza przekazana fachowo. Szkolenie bardzo przydatne.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Wykładowca wyjaśnia stosowanie w praktyce nowych przepisów.

Starszy Referent / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Szkolenie przydatne. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Duża wiedza prowadzącego. Informacje przekazywane uczestnikom były adekwatne do tematyki szkolenia.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Duży zakres materiału przekazany w przejrzysty sposób.

Radca Prawny / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Bardzo kompetentny wykładowca. Dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Szkolenie przydatne. Kompetentny wykładowca.

Kierownik Działu / Jednostka budżetowa [2016.07.14-15]:

Szkolenie konstruktywne, zgodne z programem . poszerzające wiedzę. Jasny przekaz informacji. Dobra organizacja.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.07.14-15]:

Szkolenie rozjaśniło wątpliwości związane z nowelizacją ustawy.

Główny Specjalista / Jednostka samorządowa [2016.07.14-15]:

Szkolenie wyczerpujące tematykę nowelizacji ustawy. Przydatne informacje praktyczne.

/ Firma prywatna [2016.07.14-15]:

Przydatne informacje dotyczące nowelizacji ustawy. Jasna i przejrzysta forma przedstawienia informacji.

/ Jednostka samorządowa [2016.07.14-15]:

Bardzo przydatne informacje przekazane w przystępny sposób.

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.07.14-15]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.07.14-15]:

Szkolenie przeprowadzone w wyczerpujący sposób.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.07.11-12]:

Profesjonalne podejście do tematu z analizą problematyki. Dobry przekaz.

/ Jednostka samorządowa [2016.07.11-12]:

Szkolenie bardzo pomocne i przydatne. Materiał przedstawiony w sposób rzetelny. Prowadzący pokazywał praktyczny aspekt prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

/ Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2016.07.11-12]:

Dobre szkolenie przygotowujące do zastosowania zmian w praktyce.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.07.11-12]:

Szkolenie interesujące i przydatne – spełniające oczekiwania.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.07.11-12]:

Szkolenie prowadzone w sposób spójny, jasny.

/ Firma prywatna [2016.07.11-12]:

Uzyskane informacje pomogą przygotować postępowania na nowych zasadach.

Zastępca Dyrektora / Jednostka terytorialna [2016.07.11-12]:

Wykładowca rzeczowo i precyzyjnie przekazuje zakres zmian. Kładzie nacisk na aspekt celowości i funkcjonalności nowych norm.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.07.11-12]:

Szkolenie zostało przeprowadzone na profesjonalnym i oczekiwanym poziomie. Szkolący – praktyk w przejrzysty sposób przekazał zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kierownik Działu / Firma prywatna [2016.07.11-12]:

Szkolenie bardzo przydatne, przybliżające problematykę zagadnień wprowadzonych nowelizacją ustawy.

/ Firma prywatna [2016.07.11-12]:

Szkolenie profesjonalne. Wykładowca kompetentny.

Starszy Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.06.20]:

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny.

Specjalista / Jednostka samorządowa [2016.06.20]:

Szkolenie bardzo dobrze systematyzujące zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Referent / Jednostka samorządowa [2016.06.20]:

Dobrze sprecyzowane przepisy nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.06.20]:

Temat na czasie. Szkolenie przydatne w mojej pracy.

Specjalista / Jednostka oświaty [2016.06.20]:

Szkolenie spełnia moje oczekiwania. Prowadzący w sposób przystępny i wyczerpujący przedstawił problematykę nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.06.20]:

Szkolenie przygotowuje do zmian w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych

Dyrektor / Jednostka komunalna [2016.06.08]:

Bardzo dobry materiał szkoleniowy. Wykładowca w sposób przejrzysty przedstawił materiał i udzielił odpowiedzi na pytania uczestników.

Samodzielny Referent / Jednostka oświaty [2016.06.08]:

Duży zasób przekazanych materiałów. Szkolenie prowadzone w sposób jasny i zrozumiały.

Referent / Jednostka budżetowa [2016.06.08]:

szkolenie prowadzone na wysokim poziomie. Poruszono najistotniejsze kwestie związane z nowelizacją.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.06.08]:

Bardzo rzeczowe i pomocne szkolenie. Dużo cennych informacji umożliwiających pracę ze znowelizowaną ustawą.

Referent / Jednostka samorządowa [2016.06.08]:

Interesujące przykłady życiowe.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.06.08]:

Szkolenie prowadzone płynnie, zgodnie z oczekiwaniami.

Dyrektor / Jednostka oświaty [2016.06.08]:

Szkolenie bardzo przydatne, przybliżające zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.06.08]:

Szkolenie merytoryczne i kompleksowe.

Specjalista / Jednostka oświaty [2016.06.08]:

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie.

/ Jednostka samorządowa [2016.06.08]:

Wykładowca dobrze przygotowany merytorycznie z dużym doświadczeniem teoretycznym i praktycznym, umiejętnie przekazujący wiedzę. Bardzo dobra lokalizacja.

/ Jednostka oświaty [2016.06.08]:

Informacje przekazywane w sposób jasny i zrozumiały. Wyjaśniono kwestie budzące wątpliwości.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.06.06-07]:

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Merytoryczne podejście do tematu, ciekawy program szkolenia.

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2016.06.06-07]:

Szkolenie prowadzone było w sposób przejrzysty. Przepisy omówione zostały na przykładach z praktyki.

Zastępca Kierownika / Jednostka samorządowa [2016.06.06-07]:

Szkolenie prowadzone w zrozumiały i przejrzysty sposób. Przekazane informacje były czytelne.

Zastępca Kierownika / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.06.06-07]:

Szkolenie interesujące i przydatne w praktyce.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.06.06-07]:

Szkolenie merytorycznie wyczerpujące temat.

Podinspektor / Jednostka sportu i rekreacji [2016.06.06-07]:

Szkolenie zgodne z oczekiwaniami. Przydatne materiały szkoleniowe i wyczerpujący zakres.

Specjalista ds. Przetargów / Firma prywatna [2016.04.27-28]:

Szkolenie prowadzone profesjonalnie i fachowo. Wszelkie wątpliwości związane z nowelizacją Prawa zamówień publicznych zostały rozwiane. Dobrze dobrane przykłady pozwoliły na szybkie zrozumienie niejasnych przepisów.

Referent / Jednostka samorządowa [2016.04.27-28]:

Szkolenie przygotowane na wysokim poziomie. Duża wiedza wykładowcy.

Radca Prawny / Firma prywatna [2016.04.27-28]:

Szkolenie było przydatne. Zdobyta na nim wiedza zostanie wykorzystana w praktyce.

Referent / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.04.27-28]:

Szkolenie przystępne. Bardzo dobry sposób przekazania informacji przez kompetentnego prowadzącego.

/ Firma prywatna [2016.04.27-28]:

Szkolenie merytoryczne, przydatne.

Asystent / Firma prywatna [2016.04.27-28]:

Szkolenie wyczerpujące temat.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.04.27-28]:

Szkolenie merytoryczne i interesujące.

Starszy Specjalista / Firma prywatna [2016.04.27-28]:

Dobre szkolenie wprowadzające do projektowanych zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.04.27-28]:

Wiele przydatnych informacji z zakresu nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Dobre przykłady praktyczne.

/ Jednostka komunalna [2016.04.27-28]:

Informacje podane na szkoleniu są przydatne.

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.04.21]:

Szkolenie przydatne, zawierające dużo ciekawych informacji dotyczących zmian.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2016.04.21]:

Szkolenie bardzo przydatne.

/ Jednostka oświaty [2016.04.21]:

Wykładowca zrozumiale tłumaczy zawiłe przepisy.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.04.21]:

Bardzo dobrze przygotowany wykładowca. Bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia.

Starszy Referent / Jednostka kultury [2016.04.21]:

Szkolenie przydatne. Omawiane zagadnienia mogą być wykorzystane w praktyce.

/ Jednostka samorządowa [2016.04.21]:

Szkolenie odnoszące się we właściwy sposób do tematyki.

Specjalista / Jednostka kultury [2016.04.21]:

Szkolenie zawierało potrzebne informacje, pomocne w pracy.

Kierownik / Jednostka kultury [2016.04.21]:

Szkolenie przydatne. Podane informacje wykorzystam w pracy.

Kierownik Zespołu / Jednostka oświaty [2016.04.21]:

Szkolenie prowadzone bardzo dobrze.

/ Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.21]:

Dobrze i jasno przekazywana treść artykułów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Szkolenie doskonałe pod względem merytorycznym. Bardzo sympatyczny prowadzący.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka mundurowa [2016.04.19-20]:

Szkolenie bardzo przydatne, tematyka wyczerpująca, prowadzący w sposób maksymalnie wyczerpujący przekazał informacje.

Inspektor / Jednostka komunalna [2016.04.19-20]:

szkolenie przydatne. Pierwszy raz uczestniczyłam w szkoleniu Nowych Przetargów i pewnie jeszcze będę uczestniczyć bo jestem zadowolona.

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Materiały oraz wiedza przekazana przez wykładowcę będą przydatne w dalszej pracy.

Inspektor / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Merytorycznie bardzo dobrze przygotowane szkolenie.

Starszy Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Szkolenie bardzo dobre.

Kierownik Działu / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Szkolenie wyczerpało tematykę ujętą w planie.

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Szkolenie wyczerpało w pełni tematykę.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka mundurowa [2016.04.19-20]:

Merytorycznie bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Uzyskana wiedza przyda się w mojej dalszej pracy przy przygotowywaniu postępowań.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.04.19-20]:

Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny. Spełniło moje oczekiwania.

Starszy Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Szkolenie przeprowadzone zgodnie z planem.

Inspektor / Jednostka komunalna [2016.04.18]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane.

Kierownik / Jednostka oświaty [2016.04.18]:

Precyzyjnie przekazane informacje. Ciekawe materiały szkoleniowe.

Kierownik / Jednostka budżetowa [2016.04.18]:

Szkolenie przydatne.

Główny Księgowy / Jednostka budżetowa [2016.04.18]:

Szkolenie utrwalające posiadane widomości oraz wprowadzające do nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

Specjalista ds. Administracyjnych / Jednostka budżetowa [2016.04.18]:

Zakres materiałów i przekazana wiedza – bardzo przydatne.

Kierownik ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2016.04.18]:

Szkolenie wniosło dużo nowych interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych co pozwoli na efektywniejszą pracę.

Starszy Referent / Jednostka budżetowa [2016.04.18]:

Dokładne przekazywanie informacji i wyjaśnianie zagadnień.

/ Firma prywatna [2016.04.18]:

Przydatne szkolenie. Dużo nowości.

MapaZAKRES SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie.
2. Zasady kwalifikowania zobowiązań do zamówień do 30 tys. euro – szacowanie wartości bez zarzutu dzielenia zamówienia lub zaniżenia wartości w celu uniknięcia stosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy PZP współfinansowane ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 – wymogi wynikające z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
4. Regulamin wydatkowania środków do progu stosowania ustawy w świetle najnowszych wyników kontroli:
• Powiązanie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym oraz ustawą o finansach publicznych,
• Przykładowe sposoby udzielania zamówień,
• Powiązanie z planem finansowym jednostki,
• Zasady komunikacji z wykonawcami, negocjacje,
• Kryteria oceny ofert, punktacja i wybór oferty najkorzystniejszej,
• Jawność zamówień podprogowych,
• Błędy w opisie przedmiotu zamówienia mające wpływ na późniejszą treść złożonych ofert,
• Zasada konkurencyjności w praktyce – dlaczego nie wystarczy wysyłać zapytania tylko do 2 wykonawców?
• Bazy konkurencyjności UZP w zamówieniach do 30 tys. euro.
5. Zawarcie i realizacja umowy w zamówieniach do 30 tys. euro:
• Konstrukcja umowy – wymogi formalno-prawne,
• Zabezpieczenie umowy w zamówieniach do 30 tys. euro,
• Możliwe zmiany umowy o udzielenie zamówienia do 30 tys. euro.
6. Zasady udzielania zamówień nieplanowanych.
7. RODO w wydatkowaniu środków publicznych do 30 tys. euro – na co zwrócić uwagę?
8. Odpowiedzialność zamawiającego i jego pracowników za naruszenia w obszarze wydatkowania środków publicznych do progu stosowania ustawy Pzp.
9. Dyskusja.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • osób rozpoczynających pracę w działach zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • początkujących członków komisji przetargowych,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Zobacz pozostałe szkolenia z zakresu zamówień publicznych

DataDniMiastoProwadzącyTemat szkoleniadescriptionimageenddateoffers
11/12/2018 1Nowy Sącz
Hotel Panorama, ul. Romanowskiego 4
Piotr Sperczyński "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku. Zmiany, aktualizacja wiedzy i praktycznych rozwiązań. Procedury pilne – szybkie." Szkolenie, które porusza aktualne problemy związane z wydatkowaniem środków publicznych w obliczu zmian w systmie na przełomie 2018 i 2019 roku. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/11/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 390 PLN 2018-11-13
12/12/2018 3Szczyrk
Hotel Alpin, ul. Beskidzka 40
3-dniowe szkolenie wyjazdowe - Piotr Sperczyński "Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego w roku 2019 – planowanie, szacowanie, SIWZ z uwzględnieniem ostatnich zmian w tym elektronizacji i RODO. Aktualizacja wiedzy i praktycznych rozwiązań." Ostatnie miesiące to liczne zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych m.in. elektroniczny JEDZ, nowe obowiązki wymuszone RODO, nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa i nieuczciwej konkurencji. Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań radzą sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości rodzą nowe instrumenty? Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy? Jak stworzyć wzorcowy SIWZ i ogłoszenie. Na te i wiele innych pytań odpowiemy na warsztatach zamówień publicznych Piotra Sperczyńskiego. 12/14/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 1890 PLN 2018-11-26
14/12/2018 1Kielce
Hotel Qubus, ul. Składowa 2
mec. Łukasz Bochenek "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania." Szkolenie poświęcone zamówieniom publicznym na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania. 12/14/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/01/lukasz_bochenek_2-min.jpg 390 PLN 2018-10-31
17/12/2018 2Łódź
Hotel Tobaco, ul. Kopernika 64
mec. Łukasz Mackiewicz "Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem wydatków do 30 tys. euro, elektronizacji oraz RODO w zamówieniach publicznych." Szkolenie, które od podstaw porusza trudną problematykę wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/18/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 690 PLN 2018-11-13
17/12/2018 2Kraków
Hotel Kazimierz II, ul. Starowiślna 60
Ewa Żak "Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem wydatków do 30 tys. euro, elektronizacji oraz RODO w zamówieniach publicznych." Szkolenie, które porusza problematykę obowiązkowej elektronizacji w zamówieniach publicznych. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/18/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 390 PLN 2018-11-15
17/12/2018 1Koszalin
Hotel Gromada ul. Zwycięstwa 20-24
Michał Kunikowski "Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – Miniportal e-Zamówień - jak prowadzić procedurę po 18 października 2018 roku?." Szkolenie, które porusza problematykę obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/17/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 390 PLN 2018-11-20
18/12/2018 2Gdańsk
Hotel Novotel, ul. Pszenna 1
Michał Kunikowski "Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem wydatków do 30 tys. euro oraz RODO w zamówieniach publicznych." Szkolenie, które od podstaw porusza trudną problematykę wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/19/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 690 PLN 2018-11-20
18/12/2018 1Wrocław
Hotel Tumski, ul. Wyspa Słodowa 10
Piotr Sperczyński "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku. Zmiany, aktualizacja wiedzy i praktycznych rozwiązań. Procedury pilne – szybkie." Szkolenie, które porusza aktualne problemy związane z wydatkowaniem środków publicznych w obliczu zmian w systmie na przełomie 2018 i 2019 roku. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/18/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 390 PLN 2018-12-03
19/12/2018 2Białystok
Hotel Silver, ul. Kopernika 97
mec. Łukasz Mackiewicz "Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem wydatków do 30 tys. euro, elektronizacji oraz RODO w zamówieniach publicznych." Szkolenie, które od podstaw porusza trudną problematykę wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/20/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 690 PLN 2018-11-13
19/12/2018 2Katowice
Hotel Angelo, ul. Sokolska 24
mec. Łukasz Bochenek "Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem wydatków do 30 tys. euro, elektronizacji oraz RODO w zamówieniach publicznych." Szkolenie, które od podstaw porusza trudną problematykę wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/20/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/01/lukasz_bochenek_2-min.jpg 690 PLN 2018-11-19
19/12/2018 1Radom
Hotel Gromada, ul. Narutowicza 9
Ewa Żak "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania." Szkolenie, które porusza problematykę udzielania zamówień publicznych na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/19/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 390 PLN 2018-11-20
19/12/2018 1Katowice
Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5
Piotr Sperczyński "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku. Zmiany, aktualizacja wiedzy i praktycznych rozwiązań. Procedury pilne – szybkie." Szkolenie, które porusza aktualne problemy związane z wydatkowaniem środków publicznych w obliczu zmian w systmie na przełomie 2018 i 2019 roku. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/19/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 390 PLN 2018-11-26
20/12/2018 1Olsztyn
Hotel Wileński, ul. Knosały 5
Ewa Żak "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania." Szkolenie, które porusza problematykę udzielania zamówień publicznych na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/20/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/11/ewa_zak_small.jpg 390 PLN 2018-11-20
20/12/2018 1Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a
Michał Kunikowski "SZKOLENIE DLA WYKONAWCÓW: Przetarg elektroniczny od A do Z oraz RODO w zamówieniach publicznych – Miniportal e-Zamówień i ePUAP – jak poprawnie składać oferty po 18 października 2018 roku?." Szkolenie jak skutecznie składać oferty w przetargu elektronicznym. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/20/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/michal_kunikowski.jpg 590 PLN 2018-11-26
20/12/2018 1Rzeszów
Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48
Piotr Sperczyński "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku. Zmiany, aktualizacja wiedzy i praktycznych rozwiązań. Procedury pilne – szybkie." Szkolenie, które porusza aktualne problemy związane z wydatkowaniem środków publicznych w obliczu zmian w systmie na przełomie 2018 i 2019 roku. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/20/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2017/09/sperczynski_small.jpg 390 PLN 2018-11-26
21/12/2018 1Suwałki
Hotel Loft 1898, ul. Pułaskiego 24K
mec. Łukasz Mackiewicz "Zamówienia publiczne na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania." Szkolenie, które porusza trudną problematykę zmian na przełomie 2018 i 2019 roku - elektronizacja, RODO, procedury pilne-szybkie, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Bogaty program merytoryczny i jak zawsze wysoki poziom gwarantowane. 12/21/2018 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/02/lukasz_mackiewicz_small-255x300.jpg 390 PLN 2018-11-13
30/01/2019 3Kazimierz Dolny
Hotel Dwa Księżyce, ul. Sadowa 15
3-dniowe szkolenie wyjazdowe - Jacek Jerka i mec. Łukasz Bochenek "Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego w roku 2019 – planowanie, szacowanie, SIWZ z uwzględnieniem ostatnich zmian w tym elektronizacji i RODO. Aktualizacja wiedzy i praktycznych rozwiązań." Ostatnie miesiące to liczne zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych m.in. elektroniczny JEDZ, nowe obowiązki wymuszone RODO, nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa i nieuczciwej konkurencji. Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań radzą sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości rodzą nowe instrumenty? Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy? Jak stworzyć wzorcowy SIWZ i ogłoszenie. Na te i wiele innych pytań odpowiemy na warsztatach zamówień publicznych Jacka Jerki i mec. Łukasza Bochenka 02/01/2019 https://noweprzetargi.pl/wp-content/uploads/2018/01/lukasz_bochenek_2-min.jpg 1890 PLN 2018-12-10

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77687
Liczba postów: 140767
Liczba tematów: 17650

Zapisz się do naszego newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
Icon
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Icon
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Pisaliśmy o…

aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych konferencje zamówienia publiczne mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia 3-dniowe zamówienia publiczne szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie warsztaty zamówień publicznych Wokanda KIO zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zamówienia publiczne szkolenie wyjazdowe zapytanie o cenę na oprogramowanie