NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Zielona Góra 23-10-2018 do 24-10-2018

Temat:Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem wydatków do 30 tys. euro oraz RODO w zamówieniach publicznych.
Trener:Michał Kunikowski
Data rozpoczęcia:2018-10-23
Czas trwania:2 dni
Miejsce:Zielona Góra, Hotel Qubus, ul. Ceglana 14a, godz. 9:30-15:30
Cena:690,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 850,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Michał Kunikowski szkolenia

 

Michał Kunikowski – trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od kilkunastu lat. Jeden z 28 Atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Członek korpusu Służby Cywilnej zwolniony z obowiązku odbycia służby przygotowawczej dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym. Szkoli, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy prawne oraz reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Podinspektor / Urząd Gminy [2018.06.29.]:

Informacje oraz materiały szkoleniowe bardzo przydatne. Zakres szkolenia zgodny z oczekiwaniami. Informacje przekazywane w sposób jasny i przejrzysty.

Podinspektor / Starostwo Powiatowe  [2018.06.29.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i przeprowadzone w miłej atmosferze. Informacje przekazywane w sposób jasny i przejrzysty.

Inspektor / Starostwo Powiatowe  [2018.06.29.]:

Szkolenie przeprowadzone merytorycznie. Duży zakres materiału.

Inspektor / Starostwo Powiatowe  [2018.06.29.]:

Szkolenie jak zawsze organizowane przez Nowe Przetargi jest bardzo profesjonalnie przygotowane, zarówno od strony organizacyjnej jak i merytorycznej.

Podinspektor / Urząd Gminy [2018.06.29.]:

Szkolenie zawierało kompleksowe informacje z omawianego zakresu.

Informatyk / Urząd Gminy [2018.06.29.]:

Bardzo przydatne szkolenie. Źródło cennych informacji. Bardzo miła atmosfera.

Kierownik Wydziału / Starostwo Powiatowe  [2018.06.29.]:

Zakres szkolenia zupełnie odpowiadał moim oczekiwaniom.

Inspektor / Urząd Gminy [2018.06.29.]:

Na szkoleniu przekazano bardzo przydatne i nowe informacje, które na pewno będę wdrażać.

Kierownik / Jednostka budżetowa [2016.11.30-12.01]:

Interesująca prezentacja przepisów Prawa zamówień publicznych. Otwartość osoby prowadzącej na zapytania i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia.

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2016.11.30-12.01]:

Profesjonalne przekazywanie posiadanych wiadomości.

Podinspektor / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.11.30-12.01]:

Profesjonalne podejście prowadzącego, kompetencja i wysoka kultura osobista.

Inspektor / Jednostka sportu i rekreacji [2016.11.30-12.01]:

Bardzo przydatne informacje przekazane w prosty sposób.

Inspektor / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie konkretne i na temat.

Główny Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie zgodne z moimi oczekiwaniami.

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie profesjonalnie prowadzone.

Główna Księgowa / Jednostka budżetowa [2016.11.30-12.01]:

Szkolenie bardzo ciekawe i przydatne.

Radca Prawny / Firma prywatna [2016.08.29]:

Jasny przekaz ze strony prowadzącego. Otwartość na stawiane problemy.

Starszy Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.29]:

Szeroki zakres wiedzy prowadzącego.

Kierownik ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.08.29]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Prowadzący wyjaśniał moje wątpliwości zwracał uwagę na istotne aspekty prawne.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.29]:

Szkolenie przydatne z racji zadań służbowych. Doskonały przekaz informacji. Odpowiednie tempo prowadzenia szkolenia.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.29]:

Bardzo dobre materiały szkoleniowe. Poruszono najważniejsze zmiany ustawy.

Starszy Referent / Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Szkolenie dobrze przygotowane. Wiele konkretnych wskazówek.

Sekretarz/ Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.29]:

Nowe spojrzenie na opis przedmiotu zamówienia, na podstawie nowego zmienionego Prawa zamówień publicznych.

/ Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.29]:

Tematyka szkolenia porusz bardzo istotne kwestie w zamówieniach. Forma i treść wykładu rozwiała wiele wątpliwości.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.08.22-23]:

Bardzo ciekawe szkolenie. Tematyka dobrze rozłożona w czasie. Prowadzący bardzo merytorycznie i spokojnie przedstawił temat. To był jeden z najlepszych prowadzących z jakim miałam kontakt.

/ Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Dobrze i rzeczowo przeprowadzone szkolenie. Trener w interesujący sposób przekazuje informacje. Dobry sposób połączenia slajdów z przygotowanym materiałem i komentarzem trenera.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Bardzo dobra merytoryczna zawartość materiałów szkoleniowych i bardzo dobry wykładowca, który uczulał uczestników szkolenia na wszelkie ewentualne niespodzianki w stosunku do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Merytorycznie na wysokim poziomie.

Starszy Specjalista / Jednostka komunalna [2016.08.22-23]:

Poruszone zostały wszystkie zagadnienia zaproponowane w programie. Prowadzący nawiązywał kontakt i dyskutował z uczestnikami oraz udzielał odpowiedzi na zadane pytania.

Referent / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Szkolenie bardzo udane. W przyszłości chciałabym uczestniczyć w szkoleniach na tak dobrym poziomie.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Wiedza przekazana fachowo. Szkolenie bardzo przydatne.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Wykładowca wyjaśnia stosowanie w praktyce nowych przepisów.

Starszy Referent / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Szkolenie przydatne. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Duża wiedza prowadzącego. Informacje przekazywane uczestnikom były adekwatne do tematyki szkolenia.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Duży zakres materiału przekazany w przejrzysty sposób.

Radca Prawny / Jednostka samorządowa [2016.08.22-23]:

Bardzo kompetentny wykładowca. Dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.08.22-23]:

Szkolenie przydatne. Kompetentny wykładowca.

Kierownik Działu / Jednostka budżetowa [2016.07.14-15]:

Szkolenie konstruktywne, zgodne z programem . poszerzające wiedzę. Jasny przekaz informacji. Dobra organizacja.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.07.14-15]:

Szkolenie rozjaśniło wątpliwości związane z nowelizacją ustawy.

Główny Specjalista / Jednostka samorządowa [2016.07.14-15]:

Szkolenie wyczerpujące tematykę nowelizacji ustawy. Przydatne informacje praktyczne.

/ Firma prywatna [2016.07.14-15]:

Przydatne informacje dotyczące nowelizacji ustawy. Jasna i przejrzysta forma przedstawienia informacji.

/ Jednostka samorządowa [2016.07.14-15]:

Bardzo przydatne informacje przekazane w przystępny sposób.

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.07.14-15]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.07.14-15]:

Szkolenie przeprowadzone w wyczerpujący sposób.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.07.11-12]:

Profesjonalne podejście do tematu z analizą problematyki. Dobry przekaz.

/ Jednostka samorządowa [2016.07.11-12]:

Szkolenie bardzo pomocne i przydatne. Materiał przedstawiony w sposób rzetelny. Prowadzący pokazywał praktyczny aspekt prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

/ Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2016.07.11-12]:

Dobre szkolenie przygotowujące do zastosowania zmian w praktyce.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.07.11-12]:

Szkolenie interesujące i przydatne – spełniające oczekiwania.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.07.11-12]:

Szkolenie prowadzone w sposób spójny, jasny.

/ Firma prywatna [2016.07.11-12]:

Uzyskane informacje pomogą przygotować postępowania na nowych zasadach.

Zastępca Dyrektora / Jednostka terytorialna [2016.07.11-12]:

Wykładowca rzeczowo i precyzyjnie przekazuje zakres zmian. Kładzie nacisk na aspekt celowości i funkcjonalności nowych norm.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.07.11-12]:

Szkolenie zostało przeprowadzone na profesjonalnym i oczekiwanym poziomie. Szkolący – praktyk w przejrzysty sposób przekazał zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kierownik Działu / Firma prywatna [2016.07.11-12]:

Szkolenie bardzo przydatne, przybliżające problematykę zagadnień wprowadzonych nowelizacją ustawy.

/ Firma prywatna [2016.07.11-12]:

Szkolenie profesjonalne. Wykładowca kompetentny.

Starszy Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.06.20]:

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny.

Specjalista / Jednostka samorządowa [2016.06.20]:

Szkolenie bardzo dobrze systematyzujące zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Referent / Jednostka samorządowa [2016.06.20]:

Dobrze sprecyzowane przepisy nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.06.20]:

Temat na czasie. Szkolenie przydatne w mojej pracy.

Specjalista / Jednostka oświaty [2016.06.20]:

Szkolenie spełnia moje oczekiwania. Prowadzący w sposób przystępny i wyczerpujący przedstawił problematykę nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.06.20]:

Szkolenie przygotowuje do zmian w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych

Dyrektor / Jednostka komunalna [2016.06.08]:

Bardzo dobry materiał szkoleniowy. Wykładowca w sposób przejrzysty przedstawił materiał i udzielił odpowiedzi na pytania uczestników.

Samodzielny Referent / Jednostka oświaty [2016.06.08]:

Duży zasób przekazanych materiałów. Szkolenie prowadzone w sposób jasny i zrozumiały.

Referent / Jednostka budżetowa [2016.06.08]:

szkolenie prowadzone na wysokim poziomie. Poruszono najistotniejsze kwestie związane z nowelizacją.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.06.08]:

Bardzo rzeczowe i pomocne szkolenie. Dużo cennych informacji umożliwiających pracę ze znowelizowaną ustawą.

Referent / Jednostka samorządowa [2016.06.08]:

Interesujące przykłady życiowe.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.06.08]:

Szkolenie prowadzone płynnie, zgodnie z oczekiwaniami.

Dyrektor / Jednostka oświaty [2016.06.08]:

Szkolenie bardzo przydatne, przybliżające zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specjalista / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.06.08]:

Szkolenie merytoryczne i kompleksowe.

Specjalista / Jednostka oświaty [2016.06.08]:

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie.

/ Jednostka samorządowa [2016.06.08]:

Wykładowca dobrze przygotowany merytorycznie z dużym doświadczeniem teoretycznym i praktycznym, umiejętnie przekazujący wiedzę. Bardzo dobra lokalizacja.

/ Jednostka oświaty [2016.06.08]:

Informacje przekazywane w sposób jasny i zrozumiały. Wyjaśniono kwestie budzące wątpliwości.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.06.06-07]:

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Merytoryczne podejście do tematu, ciekawy program szkolenia.

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2016.06.06-07]:

Szkolenie prowadzone było w sposób przejrzysty. Przepisy omówione zostały na przykładach z praktyki.

Zastępca Kierownika / Jednostka samorządowa [2016.06.06-07]:

Szkolenie prowadzone w zrozumiały i przejrzysty sposób. Przekazane informacje były czytelne.

Zastępca Kierownika / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.06.06-07]:

Szkolenie interesujące i przydatne w praktyce.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.06.06-07]:

Szkolenie merytorycznie wyczerpujące temat.

Podinspektor / Jednostka sportu i rekreacji [2016.06.06-07]:

Szkolenie zgodne z oczekiwaniami. Przydatne materiały szkoleniowe i wyczerpujący zakres.

Specjalista ds. Przetargów / Firma prywatna [2016.04.27-28]:

Szkolenie prowadzone profesjonalnie i fachowo. Wszelkie wątpliwości związane z nowelizacją Prawa zamówień publicznych zostały rozwiane. Dobrze dobrane przykłady pozwoliły na szybkie zrozumienie niejasnych przepisów.

Referent / Jednostka samorządowa [2016.04.27-28]:

Szkolenie przygotowane na wysokim poziomie. Duża wiedza wykładowcy.

Radca Prawny / Firma prywatna [2016.04.27-28]:

Szkolenie było przydatne. Zdobyta na nim wiedza zostanie wykorzystana w praktyce.

Referent / Jednostka samorządu terytorialnego [2016.04.27-28]:

Szkolenie przystępne. Bardzo dobry sposób przekazania informacji przez kompetentnego prowadzącego.

/ Firma prywatna [2016.04.27-28]:

Szkolenie merytoryczne, przydatne.

Asystent / Firma prywatna [2016.04.27-28]:

Szkolenie wyczerpujące temat.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.04.27-28]:

Szkolenie merytoryczne i interesujące.

Starszy Specjalista / Firma prywatna [2016.04.27-28]:

Dobre szkolenie wprowadzające do projektowanych zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.04.27-28]:

Wiele przydatnych informacji z zakresu nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Dobre przykłady praktyczne.

/ Jednostka komunalna [2016.04.27-28]:

Informacje podane na szkoleniu są przydatne.

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.04.21]:

Szkolenie przydatne, zawierające dużo ciekawych informacji dotyczących zmian.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2016.04.21]:

Szkolenie bardzo przydatne.

/ Jednostka oświaty [2016.04.21]:

Wykładowca zrozumiale tłumaczy zawiłe przepisy.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.04.21]:

Bardzo dobrze przygotowany wykładowca. Bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia.

Starszy Referent / Jednostka kultury [2016.04.21]:

Szkolenie przydatne. Omawiane zagadnienia mogą być wykorzystane w praktyce.

/ Jednostka samorządowa [2016.04.21]:

Szkolenie odnoszące się we właściwy sposób do tematyki.

Specjalista / Jednostka kultury [2016.04.21]:

Szkolenie zawierało potrzebne informacje, pomocne w pracy.

Kierownik / Jednostka kultury [2016.04.21]:

Szkolenie przydatne. Podane informacje wykorzystam w pracy.

Kierownik Zespołu / Jednostka oświaty [2016.04.21]:

Szkolenie prowadzone bardzo dobrze.

/ Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.21]:

Dobrze i jasno przekazywana treść artykułów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Szkolenie doskonałe pod względem merytorycznym. Bardzo sympatyczny prowadzący.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka mundurowa [2016.04.19-20]:

Szkolenie bardzo przydatne, tematyka wyczerpująca, prowadzący w sposób maksymalnie wyczerpujący przekazał informacje.

Inspektor / Jednostka komunalna [2016.04.19-20]:

szkolenie przydatne. Pierwszy raz uczestniczyłam w szkoleniu Nowych Przetargów i pewnie jeszcze będę uczestniczyć bo jestem zadowolona.

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Materiały oraz wiedza przekazana przez wykładowcę będą przydatne w dalszej pracy.

Inspektor / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Merytorycznie bardzo dobrze przygotowane szkolenie.

Starszy Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Szkolenie bardzo dobre.

Kierownik Działu / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Szkolenie wyczerpało tematykę ujętą w planie.

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Szkolenie wyczerpało w pełni tematykę.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka mundurowa [2016.04.19-20]:

Merytorycznie bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Uzyskana wiedza przyda się w mojej dalszej pracy przy przygotowywaniu postępowań.

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.04.19-20]:

Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny. Spełniło moje oczekiwania.

Starszy Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.19-20]:

Szkolenie przeprowadzone zgodnie z planem.

Inspektor / Jednostka komunalna [2016.04.18]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane.

Kierownik / Jednostka oświaty [2016.04.18]:

Precyzyjnie przekazane informacje. Ciekawe materiały szkoleniowe.

Kierownik / Jednostka budżetowa [2016.04.18]:

Szkolenie przydatne.

Główny Księgowy / Jednostka budżetowa [2016.04.18]:

Szkolenie utrwalające posiadane widomości oraz wprowadzające do nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

Specjalista ds. Administracyjnych / Jednostka budżetowa [2016.04.18]:

Zakres materiałów i przekazana wiedza – bardzo przydatne.

Kierownik ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2016.04.18]:

Szkolenie wniosło dużo nowych interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych co pozwoli na efektywniejszą pracę.

Starszy Referent / Jednostka budżetowa [2016.04.18]:

Dokładne przekazywanie informacji i wyjaśnianie zagadnień.

/ Firma prywatna [2016.04.18]:

Przydatne szkolenie. Dużo nowości.

MapaZAKRES SZKOLENIA:

1. WPROWADZENIE – zestawienie przepisów obowiązujących w systemie Prawa zamówień publicznych.
2. Źródła informacji o przetargach. Obowiązki informacyjne zamawiającego, uprawnienia wykonawcy, jawność oraz dostęp do informacji.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: wyłączenia przedmio-towe, wyłączenia podmiotowe, usługi społeczne i inne szczególne usługi.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wartości poniżej i powyżej progów unijnych – różnice.
5. Komisje przetargowe: skład komisji przetargowej i sposób powołania członków oraz biegłych i rzeczoznawców – problemy praktyczne. Członkowie komisji oraz biegli – osoby wykonujące czynności w ramach procedury.
6. Klucz właściwego prowadzenia procedur:
a) Szacowanie wartości zamówienia – dzielenie zamówienia na części – podział zamówień i ich łączenie.
b) Opis przedmiotu zamówienia – znaczenie nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); znaki towa-rowe, patenty, pochodzenie przedmiotu zamówienia a rozwiązania równoważne. Dialog techniczny.
c) Skutki wadliwie skonstruowanego opisu przedmiotu zamówienia – możliwość wnoszenia odwołań na opis przedmiotu zamówienia.
d) Dobór trybu – zagadnienie optymalnego doboru trybu udzielenia zamówienia.
e) Wadium – formy wnoszenia, zwrot, zatrzymanie, ponowne wniesie wadium. Odzyskiwanie zatrzymanego wa-dium.
f) Podwykonawstwo w postępowaniach na dostawy, usługi, roboty budowlane. Obowiązki zamawiającego i uprawnienia wykonawcy. Zastrzeżenie przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części za-mówienia w przypadku dostaw – ograniczenie podwykonawstwa.
g) Klauzule i aspekty społeczne i ich odzwierciedlenie w warunkach udziału w postępowaniu.
h) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – kluczowe elementy.
i) Warunki udziału w postępowaniu, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji). Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału. Zasady bezpiecznego uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
j) Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) i zasady jego stosowania.
k) Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
l) Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty.
m) Kryteria oceny ofert: kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, kosztowe, funkcjo-nalne i środowiskowe. Kryteria podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do re-alizacji zamówienia. Jednoczesne stosowanie kilku kryteriów pozacenowych i wpływ na przejrzystość pro-cedury.
n) Opis sposobu oceny ofert – zasady przeprowadzania.
7. Procedura Przetargu Nieograniczonego po nowelizacji krok po kroku:
a) Wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i zasady dokumentowania.
b) Publikacja ogłoszeń.
c) Zasady komunikacji z wykonawcami – odpowiedzi na pytania do specyfikacji a bezprawne próby wpływu na zamawiającego – strategie postępowania wykonawców a uchybienia proceduralne zamawiających.
d) Badanie i ocena ofert – weryfikacja ofert na podstawie oświadczeń i możliwe problemy:
• Obowiązek żądania dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
• Obowiązki i możliwości zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny – ciężar dowodu.
• Badanie rażąco niskiej ceny a badanie rażąco niskiej składowej ceny.
• Niewspółmiernie wysokie ceny w postępowaniu.
• Przesłanki odrzucenia oferty.
e) Wybór najkorzystniejszej oferty – dokumentowanie czynności.
f) Podpisanie umowy z wykonawcą – obowiązki dotyczące ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – przykłady rozwiązań.
9. RODO w zamówieniach publicznych.
10. Zamówienia publiczne do progu stosowania ustawy – regulacje wewnętrzne i dokumentowanie. Dokumen-towanie zamówień do progu stosowania ustawy PZP.
11. Zamówienia współfinansowane ze środków UE: zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych.
12. Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE.
13. Nieprawidłowości w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE oraz ich konsekwencje w postaci korekt finansowych – zasady wymierzania oraz wysokość korekt.
14. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga.
15. Umowy w sprawach zamówień publicznych. Aneksowanie umów. Umowa ramowa. Umowy wieloletnie. Kary umowne.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • osób rozpoczynających pracę w działach zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • początkujących członków komisji przetargowych,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77853
Liczba postów: 141575
Liczba tematów: 17750

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Pisaliśmy o…

aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Piotr Sperczyński szkolenia Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na autobusy przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie