NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Zielona Góra 26-06-2018

Szkolenie Zamówienia publiczne Zielona Góra 26-06-2018

Temat:Zamówienia publiczne na roboty budowlane poniżej progów unijnych. Przygotowanie SIWZ i przebieg procedury.
Trener:Ewa Żak
Data rozpoczęcia:2018-06-26
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Zielona Góra, Hotel Qubus, ul. Ceglana 14a, godz. 9:30-15:30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Ewa Żak

Ewa Żak

Ewa Żak – doradca, specjalista i doskonale znany trener zamówień publicznych. Opiniuje szereg postępowań, w tym głównie dokumenty o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka poparta jest także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Konsultant – udziela konsultacji merytorycznych, obejmujących swoim zakresem trudne zagadnienia zamówień publicznych, ich interpretacje prawne i praktyczne. Chętnie pomaga swoim słuchaczom telefonicznie i drogą korespondencji elektronicznej bez zaangażowania finansowego. Szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych – od ponad 21 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami – to kierunki, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkolenia tematyką zamówień publicznych. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Świadczy liczne usługi doradztwa gospodarczego w zakresie zamówień publicznych. Doświadczenie – zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami oraz  pracą zawodową. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających i wykonawców. Realizatorka wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady ochrony zdrowia). Od kilkunastu lat niezmiennie zajmuje czołową pozycję popularności trenera i szkoleniowca.


Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.26]:

 

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Wykładowca posiada dużą wiedzę, którą przekazuje w przystępny sposób.

 

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.26]:

 

Szkolenie dobrze zorganizowane. Prowadzący z dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną, przekazujący informację w sposób jasny i rozumiały. Sala, organizacja i poczęstunek bardzo zadowalający.

 

Referent / Centrum Doskonalenia i Kształcenia [2018.04.26]:

 

Wykładowca bardzo kompetentny. Organizacja szkolenia oraz materiały na odpowiednim poziomie.

 

Specjalista ds. Przetargów / Firma prywatna [2018.04.26]:

 

Bardzo ciekawe szkolenie. Informacje, które zostały przedstawione pozwoliły na uzupełnienie i poszerzenie zakresu wiedzy. Szkolenie profesjonalnie zorganizowane.

 

Referent Techniczno-Informatyczny / Uczelnia Wyższa [2018.04.26]:

 

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Prowadząca bardzo dobrze przygotowana merytorycznie.

 

Kierownik Oddziału / Sąd Okręgowy [2018.04.26]:

 

Szkolenie bardzo merytoryczne. Prosty i przyjazny sposób przekazywania wiedzy.

 

Starszy Inspektor / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny [2018.04.26]:

 

Przekazane zostały bardzo wyczerpujące, zrozumiałe i szczegółowe informacje niezbędne do przeprowadzenia procedur przetargowych.

 

Konsultant ds. Sprzedaży/ Firma prywatna [2018.04.26]:

 

Kompetentnie przeprowadzone szkolenie. Bardzo przyjazna atmosfera.

 

Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.04.26]:

 

Szkolenie bardzo przydatne w bieżącej działalności na swoim stanowisku.

 

Kierownik Administracyjno-Gospodarczy / Szkoła [2018.04.26]:

 

Prowadząca dobrze przekazuje informacje. Poruszone zostały ciekawe zagadnienia.

 

Zastępca Kierownika / Uczelnia Wyższa [2018.04.24]:

 

Szkolenie profesjonalne i bardzo przydatne z uwagi na aktualność problematyki. Wykładowca bardzo komunikatywny.

 

Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji / Urząd Miejski [2018.04.24]:

 

Szkolenie bardzo przydatne, przekazanych zostało dużo praktycznych informacji.

 

Starszy Inspektor / Firma prywatna [2018.04.24]:

 

Na szkoleniu zostały fachowo przedstawione wszystkie informacje.

 

Wiceprezes Zarządu / Firma prywatna [2018.04.24]:

 

Szkolenie niezbędne w pracy oraz bardzo na „czasie”.

 

Kierownik Referatu ds. Organizacji / Urząd Miasta [2018.04.24]:

 

Szkolenie w pełni wyczerpało omawianą tematykę.

 

Specjalista ds. Projektów / Instytut Nauk [2018.02.13]:

 

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne Wykładowcy. Profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

 

Kierownik Referatu / Urząd Gminy [2018.02.13]:

 

Doskonały Prowadzący, świetny przekaz informacji.

 

Inspektor / Gmina [2018.02.13]:

 

Szkolenie bardzo przydatne i praktyczne. Osoba prowadząca przekazywała informacje w sposób przystępny dla odbiorcy.

 

Specjalista / Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej [2018.02.13]:

 

Szkolenie bardzo interesujące, wyczerpujące informacje.

 

Samodzielny Referent / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego [2018.02.13]:

 

Bardzo dobre szkolenie. Wykładowca sympatyczny, super wytłumaczył wszystkie problemy.

 

Księgowa / Państwowa Inspekcja Sanitarna [2018.02.13]:

 

Szkolenie głębokie, wnikliwe przedstawienie tematu.

 

Starszy Inspektor / Straż Miejska [2018.02.13]:

 

Szkolenie interesujące. Przydatne informacje.

 

Referent / Zakład Opieki Zdrowotnej [2017.09.28]:

Szkolenie przydatne, dużo wiedzy praktycznej. Bardzo dobrze przekazane informacje, w prostej formie, oparte na przykładach.

 

Główny Specjalista / Ośrodek Sportu i Rekreacji [2017.09.28]:

Kompetentny wykładowca. Szkolenie super, tłumaczące zawiłości Prawa zamówień publicznych.

 

Kierownik / Zakład Opieki Zdrowotnej [2017.09.28]:

Szkolenie wyczerpujące temat.

 

Specjalista / Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [2017.09.28]:

Szkolenie bardzo dobre, sprawnie przeprowadzone.

 

Asystentka / Firma prywatna [2017.09.28]:

Szkolenie wyjaśniło wiele niejasności związanych z Prawem zamówień publicznych.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Rejonowy Zarząd Infrastruktury [2017.09.28]:

Wysoki poziom wiedzy szkolącej. Przejrzystość oraz jasność przekazywania wiedzy.

 

Specjalista / Firma prywatna [2017.09.28]:

Szkolenie bardzo dobre, przydatne, konkretne.

 

Podinspektor / Urząd Gminy [2017.09.27]:

Bardzo merytorycznie przekazywane informacje. Interaktywna współpraca prowadzącego i grupy. Możliwość zadawania pytań. Zaangażowanie wykładowcy co do zapoznania się z potrzebami grupy.

 

Podinspektor/ Urząd Miejski [2017.09.27]:

Szkolenie bardzo przydatne, dużo praktycznej wiedzy.

 

Referent / Uniwersytet[2017.09.27]:

Szkolenie oceniam jako przydatne, przeprowadzone w profesjonalnym charakterze i miłej atmosferze.

 

Młodszy Referent / Urząd Gminy [2017.09.27]:

Szkolenie interaktywne, bardzo rzeczowe. Prowadzone było sprawnie. Wykładowca udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

 

Pełnomocnik / Uniwersytet [2017.09.27]:

Bardzo dobrą stroną szkolenia była możliwość zadawania pytań w trakcie całego szkolenia.

 

Adiunkt / Uniwersytet [2017.09.27]:

Wiadomości podawane w bardzo przystępny sposób, zrozumiale. Świetne szkolenie.

 

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej[2017.09.27]:

Bardzo przydatne szkolenie.

 

Informatyk / Urząd Gminy [2017.09.26]:

Szkolenie rzeczowe z elementami praktycznych zagadnień. Praktyczne podejście do szkolenia.

 

Specjalista ds. Inwestycji / Zakład Wodociągów i Kanalizacji [2017.09.26]:

Wiedza przekazana w prosty i konkretny sposób. Wykładowca z bardzo dużym doświadczeniem, którym chętnie się dzieli.

 

Inspektor / Urząd Miejski[2017.09.26]:

Szkolenie wartościowe z praktycznego punktu widzenia.

 

Inspektor / Gminny Zarząd Obsługi Jednostek [2017.09.26]:

Szkolenie przydatne.

 

Kierownik / Urząd Gminy [2017.09.26]:

Szkolenie wartościowe.

 

Inspektor / Miejski Zakład Energetyki Cieplnej [2017.09.26]:

Świetna lokalizacja. Prowadząca potrafiła przystępnie przekazać wiedzę, popierając ją przykładami.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2017.09.26]:

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. szkolenie przydatne w praktyce.

 

/ Podlaski Urząd Wojewódzki [2017.07.28]:

Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Bardzo przydatne informacje przekazane w praktyczny i bardzo zrozumiały sposób.

 

Specjalista / Politechnika Białostocka [2017.07.28]:

Szkolenie prowadzone rzeczowo, tematycznie i ciekawie.

 

Zastępca Kierownika / Politechnika Białostocka [2017.07.28]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób ciekawy, merytoryczny.

 

Podinspektor / Urząd Miasta [2017.07.28]:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone ciekawie, zgodnie z tematyką. Prowadzone rzeczowo.

 

Zastępca Kierownika / Podlaski Urząd Wojewódzki [2017.07.28]:

Wszystko OK.

 

Kierownik / Podlaski Urząd Wojewódzki [2017.07.28]:

Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone profesjonalnie.

 

Konsultant / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie [2017.07.28]:

Szkolenie pozwoliło na usystematyzowanie wiedzy.

 

Specjalista / Centrum Usług Logistycznych [2017.07.26-27]:

Ponad normatywne przygotowanie do szkolenia. Motywujący, rzetelny przekaz informacji. Kompetencje i wiedza na najwyższym poziomie. Łatwy i komunikatywny przekaz informacji. Prowadzący swoją postawą, wiedzą i zaangażowaniem pobudza uczestników do kreatywnego myślenia oraz działania. Brawo!

 

Prawnik / Urząd Gminy [2017.07.26-27]:

Informacje przekazane na szkoleniu będą pomocne w mojej pracy, tym bardziej, że jestem na początku drogi w zamówieniach.

 

Zastępca Dyrektora / Agencja Nieruchomości Rolnych [2017.07.26-27]:

Szkolenie merytoryczne. Bardzo przydatne.

 

Specjalista / Agencja Nieruchomości Rolnych [2017.07.26-27]:

Szkolenie spełnia oczekiwania. Pomogło mi w zrozumieniu nowelizacji ustawy oraz rozwianiu wątpliwości, które spotykają mnie w związku z obowiązkami służbowymi. Wykładowca bardzo kompetentny i pomocny.

 

Inspektor / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [2017.07.26-27]:

Kompetentny prowadzący. Bardzo dobre warunki lokalowe.

 

Starszy Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.06.22]:

Szkolenie bardzo przydatne w praktyce. Prowadząca w sposób jasny i przejrzysty prowadzi zajęcia.

 

/ Jednostka terytorialna [2017.06.22]:

Szkolenie rzeczowe. Prowadzący kompetentny.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka oświaty [2017.06.22]:

Wykładowca zwraca uwagę na istotne szczegóły, praktyczne aspekty.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2017.06.22]:

Szkolenie przydatne w pracy.

 

Kierownik / Firma prywatna [2017.06.22]:

Szkolenie merytoryczne.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2017.06.22]:

Szkolenie profesjonalne. Bardzo dobrze przygotowana i sympatyczna pani trener.

 

Specjalista / Jednostka mundurowa [2017.06.14]:

Bardzo kompetentny trener. Materiały szkoleniowe oraz przygotowanie trenera na wysokim poziomie.

 

Radca / Jednostka terytorialna [2017.06.14]:

Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Materiały szkoleniowe przejrzyste i zrozumiałe dla uczestników.

 

Dyrektor / Firma prywatna [2017.06.14]:

Przydatne szkolenie zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców.

 

Starszy Referent / Jednostka mundurowa [2017.06.14]:

Szkolenie bardzo fajne. Bardzo kompetentna prowadząca.

 

Starszy Referent / Jednostka mundurowa [2017.06.14]:

Szkolenie efektywne, wnoszące wiele nowych i ciekawych tematów. Merytoryka godna polecenia.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka mundurowa [2017.06.14]:

Interesujące szkolenie. Kompetentny prowadzący.

MapaZakres szkolenia:

 1. Wprowadzenie do systemu Prawa zamówień publicznych.
 2. Przygotowanie postępowania:
 • Wartość szacunkowa zamówienia na roboty budowlane: Rodzaj zamówienia, źródło finansowania – zasada agregacji zamówień na roboty budowlane; Dopuszczalny a niedopuszczalny podział zamówienia na części; Wznowienia zamówienia a zamówienia powtórzeniowe.
 • Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane: Cechy techniczne, użytkowe czy funkcjonalne, aspekty środowiskowe – co stanowi priorytet w opisie przedmiotu zamówienia? Obowiązek uwzględniania dostępności dla wszystkich użytkowników w tym szczególnie osób niepełnosprawnych; Wydzielanie, podział na części zamówienia, – obowiązek czy możliwość.; Zatrudnienie na umowę o pracę – jak opisać w robotach budowalnych.
 1. Kształtowanie SIWZ uwzględniając jej najbardziej krytyczne elementy – błędy, nieprawidłowości, zagrożenia:
 • Warunki udziału w postępowaniu – zasada proporcjonalności. Jak określić warunki na roboty budowlane: warunki udziału i wymagane przez zamawiającego dowody na ich potwierdzenie; wykazanie spełnienia warunków udziału a poleganie na innym podmiocie.
 • Wykluczenie wykonawcy – błędy najczęściej popełniane w SIWZ – przykłady: obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia – jakie mogą wystąpić zagrożenia gdy zamawiający nie wskaże przesłanki fakultatywnej; dokumenty, jakich należy żądać celem wykazania braku podstaw do wykluczenia.
 • Dowody wskazane w ogłoszeniu i SIWZ, celem wykazania spełnienia warunku udziału oraz braku podstaw do wykluczenia: wstępne oświadczenie własne wykonawcy (JEDZ – powyżej progów unijnych) oraz oświadczenie poniżej progów – tylko oświadczenie czy wstępne wypełnienie poświadczające dany warunek; zakres oświadczeń i dokumentów po ocenie oferty najkorzystniejszej – kiedy żądać złożenia; sprzeczności zapisów w SIWZ.
 • Krótka charakterystyka procedury odwróconej – art. 24aa.
 • Kryterium oceny ofert – kiedy i jak wykorzystać walor 40% oceny – przykłady negatywne i pozytywne.
 1. Badanie i ocena ofert:
 • Termin składania, forma, otwarcie ofert: nowe obowiązki informacyjne; oświadczenie wykonawcy – grupa kapitałowa – skuteczność oświadczenia.
 • Badanie przedmiotowe oferty: treść oferty a treść SIWZ; rażąco niska cena , definicja, rozszerzony zakres możliwości badania ceny przez zamawiającego, informacje i wyjaśnienia wykonawcy – czy zawsze musimy badać cenę oferty niższą o 30% ? Analiza i ocena ofert, wzywanie do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – analiza najczęściej popełnianych błędów wraz z praktycznymi wskazówkami na co zwracać w szczególności uwagę; Wezwanie do uzupełnienia dokumentów z art. 26 ust. 3 a składanie aktualnych dokumentów.
 1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego – możliwości aneksowania umowy. Przewidziane ryzyka zmiany umowy.
 2. Środki ochrony prawnej – rozszerzony katalog skarżenia czynności zamawiającego. Pojęcie szerszego interesu we wnoszeniu środków ochrony prawnej.  Analiza najnowszego orzecznictwa.

 

 

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

 • pracowników działów zamówień publicznych,
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • informatyków,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Skopiuj link do tego szkolenia

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 74252
Liczba postów: 138216
Liczba tematów: 17238

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zapisz się do cotygodniowego newslettera NowePrzetargi.pl

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Icon
Poprawka systemowa aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Systemowa poprawka sieciowej wersji aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Poprawka ver 1.1.0.27. W domyślnej lokalizacji aplikacji wgrywamy do katalogu Klient: C/Program Files (x86) / Nowe Przetargi / Rodzajowa Ewidencja Klient.

Icon
Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA

Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA.

Pisaliśmy o…

art. 25 a ust. 1 dialog techniczny dokumenty dokumentacja projektowa rozporządzenie Dz. U. Nr 202 poz. 2072 elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych Jacek Jerka kopia zapasowa Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP orzecznictwo w zamówieniach publicznych oświadczenia zamówienia publiczne Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi referencje w zamówieniach publicznych Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia instrukcja Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych ustawa PZP opinie warsztaty zamówień publicznych Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie