NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Gdańsk 30-08-2018

Temat:Najnowsze zmiany w systemie zamówień publicznych – I i II półrocze 2018. Ranking 15 najczęściej występujących nieprawidłowości oraz gotowe rozwiązania. Wzorcowa treść ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.
Trener:Piotr Sperczyński
Data rozpoczęcia:2018-08-30
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Gdańsk, Hotel Novotel, ul. Pszenna 1, godz. 9:30-15:30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888
Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 24 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

 

Dyrektor / Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy   [2018.07.04.]:

Szkolenie okazało się profesjonalne, dobrze przygotowane i wyposażone w doskonałe materiały szkoleniowe.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.07.04.]:

Bardzo przydatna wiedza w przygotowaniach postępowań. Bardzo dobry przekaz informacji. Super podejście do tematu, który jest dość trudny.

Główny Księgowy / Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy   [2018.07.04.]:

Wiedza i doświadczenie prowadzącego pozwala na profesjonalne przekazanie wiedzy, która jest pomocna w mojej pracy.

Starszy Specjalista / Firma prywatna [2018.07.04.]:

Szkolenie poprowadzone w bardzo czytelny sposób. Tematyka zgodna z moimi zainteresowaniami i oczekiwaniami.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Państwowa Inspekcja Pracy [2018.07.04.]:

Bardzo przydatne szkolenie. Kompetentny i wykwalifikowany prowadzący.

Starszy Specjalista / Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [2018.07.04.]:

Szkolenie bardzo praktyczne. Treść szkolenia przedstawiona w przystępny sposób.

Pracownik ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.07.04.]:

Szkolenie bardzo przydatne i rozjaśniające wątpliwe kwestie w zamówieniach publicznych. Przekazano niezmiernie dużo nowych dla mnie informacji, które zastosuje w prowadzeniu postępowań.

Kierownik / Urząd Gminy [2018.07.04.]:

Bardzo dobre szkolenie z podaniem teorii i praktyki przydatnej w pracy zawodowej.

Kierownik Referatu / Gmina [2018.07.04.]:

Szkolenie praktyczne, bazujące na przykładach z praktyki stosowania przepisów. Przedstawione komentarze i uwagi bardzo pomocne w pracy zawodowej. Szkolenie zgodne z oczekiwaniami.

Inspektor / Urząd Gminy [2018.07.04.]:

Szkolenie jest profesjonalnie przeprowadzone. W pełni omówione zagadnienia. Nacisk na praktykę.

Podinspektor / Urząd Gminy [2018.07.04.]:

Szkolenie bardzo przejrzyste i merytoryczne. Wiedza przekazywana w przystępny sposób.

Starszy Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2018.07.04.]:

Przedstawiono przydatne informacje do zastosowania w praktyce.

Inspektor / Gmina [2018.07.04.]:

Bardzo dobre szkolenie z dużą ilością pożytecznych informacji.

Podinspektor / Urząd Gminy   [2018.06.21.]:

Na szkoleniu szczegółowo wyjaśniono zagadnienia prawne z przełożeniem na praktyczne zastosowanie w zamówieniach publicznych.

Referent / Dom Pomocy Społecznej [2018.06.21.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i zgodne z oczekiwaniami.

Zastępca Wójta / Urząd Gminy   [2018.06.21.]:

Szkolenie z Panem Sperczyńskim zawsze daje dużą wiedzę.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Nadleśnictwo [2018.06.21.]:

Szkolenie bardzo rzeczowe i konkretne.

Inspektor / Urząd Gminy [2018.06.21.]:

Bardzo przydatne szkolenie.

Inspektor / Gmina [2018.06.21.]:

Szkolenie bardzo przydatne i ciekawe.

Dyrektor / Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy   [2018.07.04.]:

Szkolenie okazało się profesjonalne, dobrze przygotowane i wyposażone w doskonałe materiały szkoleniowe.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy  [2018.07.04.]:

Bardzo przydatna wiedza w przygotowaniach postępowań. Bardzo dobry przekaz informacji. Super podejście do tematu, który jest dość trudny.

Główny Księgowy / Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy   [2018.07.04.]:

Wiedza i doświadczenie prowadzącego pozwala na profesjonalne przekazanie wiedzy, która jest pomocna w mojej pracy.

Starszy Specjalista / Firma prywatna  [2018.07.04.]:

Szkolenie poprowadzone w bardzo czytelny sposób. Tematyka zgodna z moimi zainteresowaniami i oczekiwaniami.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Państwowa Inspekcja Pracy  [2018.07.04.]:

Bardzo przydatne szkolenie. Kompetentny i wykwalifikowany prowadzący.

Starszy Specjalista / Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [2018.07.04.]:

Szkolenie bardzo praktyczne. Treść szkolenia przedstawiona w przystępny sposób.

Pracownik ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy  [2018.07.04.]:

Szkolenie bardzo przydatne i rozjaśniające wątpliwe kwestie w zamówieniach publicznych. Przekazano niezmiernie dużo nowych dla mnie informacji, które zastosuje w prowadzeniu postępowań.

Kierownik / Urząd Gminy [2018.07.04.]:

Bardzo dobre szkolenie z podaniem teorii i praktyki przydatnej w pracy zawodowej.

Kierownik Referatu / Gmina [2018.07.04.]:

Szkolenie praktyczne, bazujące na przykładach z praktyki stosowania przepisów. Przedstawione komentarze i uwagi bardzo pomocne w pracy zawodowej. Szkolenie zgodne z oczekiwaniami.

Inspektor / Urząd Gminy [2018.07.04.]:

Szkolenie jest profesjonalnie przeprowadzone. W pełni omówione zagadnienia. Nacisk na praktykę.

Podinspektor / Urząd Gminy [2018.07.04.]:

Szkolenie bardzo przejrzyste i merytoryczne. Wiedza przekazywana w przystępny sposób.

Starszy Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich  [2018.07.04.]:

Przedstawiono przydatne informacje do zastosowania w praktyce.

Inspektor / Gmina [2018.07.04.]:

Bardzo dobre szkolenie z dużą ilością pożytecznych informacji.

Podinspektor / Urząd Gminy [2018.06.21.]:

Na szkoleniu szczegółowo wyjaśniono zagadnienia prawne z przełożeniem na praktyczne zastosowanie w zamówieniach publicznych.

Referent / Dom Pomocy Społecznej [2018.06.21.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i zgodne z oczekiwaniami.

Zastępca Wójta / Urząd Gminy   [2018.06.21.]:

Szkolenie z Panem Sperczyńskim zawsze daje dużą wiedzę.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Nadleśnictwo [2018.06.21.]:

Szkolenie bardzo rzeczowe i konkretne.

Inspektor / Urząd Gminy [2018.06.21.]:

Bardzo przydatne szkolenie.

Inspektor / Gmina [2018.06.21.]:

Szkolenie bardzo przydatne i ciekawe.


Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Ochotnicze Hufce Pracy [2018.05.21.]:

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Zdobyta wiedza będzie mi potrzebna w pracy.

Kierownik Referatu / Urząd Miejski [2018.05.21.]:

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Wykładowca dobrze przygotowany do prowadzenia szkolenia.

Księgowa / Firma prywatna [2018.05.21.]:

Bardzo dobra organizacja oraz profesjonalny i merytoryczny wykładowca.

Kierownik Biura Zamówień Publicznych / Urząd Miejski [2018.05.21.]:

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie przez wykładowcę, który wie o czym mówi.

Starszy Specjalista / Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna [2018.05.21.]:

Przydatne informacje przekazane w praktyczny sposób.

Podinspektor / Urząd Miasta [2018.05.21.]:

Bardzo dobry wykładowca oraz cała otoczka związana ze szkoleniem.

Konsultant / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.05.21.]:

Szkolenie z Panem Piotrem Sperczyńskim to zawsze bogactwo wiedzy.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [2018.05.21.]:

Tematyka szkolenie dopasowana do potrzeb. Profesjonalny wykładowca.

Inspektor / Gmina [2018.05.21.]:

Bardzo dobre szkolenie, dużo przydatnych informacji i dobra forma przekazu.

Referent / Gmina [2018.05.21.]:

Szkolnie bardzo dobrze przeprowadzone. Wiedza jaką zdobyłam wykorzystam w pracy zawodowej.

Starszy Specjalista / Dom Pomocy Społecznej [2018.05.21.]:

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenie, gdyż przekazano dużo przydatnych informacji.

Kierownik Projektu / Firma prywatna [2018.05.21.]:

Szkolenie bardzo potrzebne i dobrze przeprowadzone.

Specjalista ds. Przetargów / Firma prywatna [2018.05.09]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Przekazano same przydatne informacje.

Specjalista ds. Przetargów i Ofert / Firma prywatna [2018.05.09]:

Prowadzący przekazał i omówił zagadnienia w bardzo dostępny sposób.

Dyrektor/ Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.05.09]:

Wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia.

Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [2018.05.09]:

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Świetny wykładowca o ogromnej wiedzy i potrafiący ją przekazać. Bardzo dobra organizacja.

Kierownik / Szpital [2018.05.09]:

Szkolenie pozwala na usystematyzowanie potrzebnej wiedzy.

Informatyk / Firma prywatna [2018.05.09]:

Szkolenie bardzo dobre, a zadowalającej formie.

Inspektor ds. Technicznych / Firma prywatna [2018.05.08]:

Bardzo rzetelne i fachowe szkolenie. Wiedza została przekazana w prosty i przejrzysty sposób zrozumiały dla każdego.

Naczelnik / Urząd Miasta [2018.05.08]:

Szkolenie interesujące i przydatne w praktyce. Pan Piotr zawsze zwróci uwagę na szczegóły, które umykają w praktyce.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.05.08]:

Szkolenie bardzo rzetelne, pokazujące rozwiązania, które nie są omawiane i poruszane na innych szkoleniach.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji / Gmina [2018.05.08]:

Szkolenie bardzo wyczerpujące. Przekazano dużo ważnych informacji przepisów.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miasta i Gminy [2018.05.08]:

Szkolenie uzupełniło moją wiedze z zakresu elektronizacji zamówień publicznych. Przekazano dużo istotnych informacji i zmian w przepisach dotyczących samej procedury przetargowej.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Zadań Inwestycyjnych / Firma prywatna [2018.05.08]:

Szkolący bardzo dobrze przybliża temat szkolenia, w jasny sposób podając praktyczne przykłady (z życia).

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.05.08]:

Szkolenie bardzo merytoryczne zawierające praktyczne wyjaśnienia.

Kierownik / Urząd Gminy [2018.05.08]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miasta [2018.05.08]:

Na szkoleniu przekazano bardzo przydatne informacje i materiały.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.05.08]:

Wykładowca jest osobą kompetentną i merytorycznie przygotowaną.

Informatyk/ Miejska Biblioteka Publiczna [2018.04.27]:

Szkolenie bardzo przydatne zwłaszcza dla osób będących pierwszy raz na szkoleniu z omawianych zagadnień.

Kierownik / Kliniczny Szpital Wojewódzki [2018.04.27]:

Bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Przekazana wiedza bardzo przydatna przy wdrażaniu rozwiązań.

Informatyk / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej [2018.04.27]:

Szkolenie bardzo ciekawe: rozwiało wszystkie moje wątpliwości. Wykładowca bardzo rzetelnie i klarownie przedstawia omawiane zagadnienia.

Specjalista / Kliniczny Szpital Wojewódzki [2018.04.27]:

Szkolenie bardzo profesjonalnie zorganizowane. Prowadzący posiada duża wiedze merytoryczną i praktyczną.

Informatyk / Firma prywatna [2018.04.27]:

Szkolenie przydatne i bardzo na czasie. Poruszane były ważne tematy.

Akustyk / Miejski Dom Kultury [2018.04.27]:

Szkolenie pozwoliło na rzetelne przekazanie potrzebnej wiedzy.

Inspektor / Gmina [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane i prowadzone w profesjonalny sposób.

Zastępca Kierownika / Urząd Gminy [2018.04.23-24]:

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny przez prowadzącego, który zna się na rzeczy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Tematyka przydatna, dobrze dobrana zgodnie z oczekiwaniami. Osoba szkoląca dobrze zagospodarowała czas przekazujące praktyczne informacje w przystępny i zrozumiały sposób.

Inspektor ds. Oświaty / Gmina [2018.04.23-24]:

Informacje zostały bardzo dobrze przekazane na wysokim poziomie merytorycznym.

Kierownik Referatu / Gmina [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo przydatne w pracy. Bardzo fajny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, przeplatany żartem prowadzącego.

Pomoc Administracyjna / Urząd Gminy [2018.04.23-24]:

Szkolenie ciekawe oraz bardzo dobrze zorganizowane.

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Nadleśnictwo [2018.04.23-24]:

Osoby prowadzące jaki i materiały szkoleniowe bardzo dobrze przygotowane.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Szpital Specjalistyczny [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo dobre, poruszające ważny problem elektronizacji zamówień publicznych.

Inspektor / Urząd Gminy [2018.04.23-24]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, rzeczowe oraz zrozumiałe.

Inspektor / Gmina [2018.04.23-24]:

Szkolenie merytoryczne, a wykładowca bardzo kompetentny.

Informatyk/ Starostwo Powiatowe [2018.03.07]:

Szkolenie bardzo wartościowe, przeprowadzone na temat. Prowadzący z dużą wiedzą i obyciem w danym temacie.

Inspektor / Gmina [2018.03.07]:

Szkolenie profesjonalne, merytoryczne. Prowadzący posiada ogromną wiedze, którą zrozumiale przekazuje.

Intendent / Zespół Szkół [2018.03.07]:

Materiały szkoleniowe spełniły oczekiwania. Wykładowca precyzyjnie przekazał materiał i zasób swojej wiedzy.

Kierownik / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.03.07]:

Szkolenie pozwoliło na pozyskanie niezbędnych informacji z zakresu zmian przepisów ustawy. Szkolący przekazał informacje w sposób dostępny i zrozumiały.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.03.07]:

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Przekazane informacje, wskazówki i rady bardzo przydatne w bieżącej pracy.

Informatyk / Firma prywatna [2018.03.07]:

Osoba szkoląca bardzo kompetentna i dowcipna. Przedstawione zostały dobre przykłady.

Inspektor / Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół [2018.03.07]:

Pełny profesjonalizm w przygotowaniu szkolenia.

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.20]:

Niezwykle profesjonalny wykładowca posiadający obszerną wiedzę teoretyczną popartą praktycznymi przykładami.

Radca Prawny / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.20]:

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca doskonale i nadzwyczaj profesjonalnie przekazał wiedzę uczestnikom.

Administrator/ Dom Pomocy Społecznej [2018.04.20]:

Szkolenie bardzo profesjonalne, bez żadnych zastrzeżeń. Przekazane istotne i ważne informacje.

Podinspektor ds. Inwestycji i Planowania Przestrzennego / Gmina [2018.04.20]:

Poznane zmiany da się dobrze wykorzystać w pracy. Szkolenie pozwala na lepsze zrozumienie przepisów.

Specjalista ds. Inwestycji / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.20]:

Szkolenie bardzo konkretne, spełniło wszystkie oczekiwania.

Kierownik / Powiatowy Urząd Pracy [2018.04.20]:

Szkolenie przydatne w praktyce. Zwrócona została uwaga na praktyczne rozwiązania.

Podinspektor / Gmina [2018.04.20]:

Materiały szkoleniowe idealnie dobrane oraz pomocne, a prowadzący posiada dużą wiedzę na temat prawa zamówień publicznych.

Podinspektor/ Urząd Gminy [2018.04.20]:

Bardzo interesujące i praktyczne przykłady oraz dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Kierownik Działu Gospodarczego / Dom Pomocy Społecznej [2018.04.20]:

Szkolenie bardzo przydatne. Szkolący posiada bardzo duża wiedzę.

Referent/ Miejski Zakład Zieleni [2018.04.20]:

Szkolenie prowadzone w ciekawy sposób, pozwalający łatwo utrwalić wiedzę.

 

Kierownik Sekcji Administracyjno-Technicznej/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna [2018.04.20]:

Szkolenie bardzo przydatne, poruszające tematy związane z praktycznym stosowaniem przepisów obowiązującego prawa. Wykładowca jest super-to kolejne szkolenie, które wybrałem ze względu na prowadzącego.

Zastępca Kierownika Referatu/ Urząd Gminy [2018.04.20]:

Przekazane informacje są bardzo przydatne w pracy zawodowej, a znajomość przepisów dot. zamówień prowadzącego bardzo dobra.

Kierownik Zarządzający/ Firma prywatna [2018.04.20]:

Szkolenie bardzo przydatne, rozwijające umiejętności.

Zastępca Dyrektora / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.04.16]:

Dużo informacji i przydatnych wskazówek.

Starszy Inspektor / Rejonowy Zarząd Infrastruktury [2018.04.16]:

Wykładowca bardzo konkretnie i praktycznie przekazuje wiedze.

Inspektor / Gmina [2018.04.16]:

Szkolenie bardzo przydatne zwłaszcza w sytuacji zmian przepisów.

Kierownik Gospodarczy/ Zespół Szkół [2018.04.16]:

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie.

Podinspektor/ Starostwo Powiatowe [2018.04.16]:

Szkolenie bardzo przydatne, przekazane zostało dużo ciekawej wiedzy.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego / Starostwo Powiatowe [2018.04.16]:

Szkolenie prowadzone w ciekawy, merytoryczny sposób. Odpowiedzi na pytania udzielane na bieżąco przez szkolącego.

Inspektor / Urząd Miejski [2018.04.16]:

Szkolenie merytoryczne i zgodne z oczekiwaniami.

Kierownik Wydziału / Urząd Miejski [2018.04.16]:

Ciekawie podane kompendium wiedzy.

Kierownik Gospodarczy / Zespół Placówek Szkoleniowo-Wychowawczych [2018.04.16]:

Szkolenie w znakomity sposób spełniło moje oczekiwania. Bogata merytoryka przedstawiona w sposób bardzo przystępny, wręcz wciągający.

Główny Administrator / Dom Pomocy Społecznej [2018.04.16]:

Szkolenie bardzo przydatne w pracy.

Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [2018.04.16]:

Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.

Specjalista ds. Zaopatrzenia / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.03.06]:

Szkolenie bardzo dobre z licznymi i praktycznymi przykładami.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Ośrodek Przetwarzania Informacji [2018.03.06]:

Szkolenie na wysokim poziomie, pełne niezbędnych informacji do prawidłowego prowadzenia przetargów.

Specjalista ds. Techniczno-Handlowych/ Firma prywatna [2018.03.06]:

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie.

Informatyk / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.03.06]:

Szkolenie prowadzone w bardzo konkretny sposób z licznymi przykładami.

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych/ Gmina [2018.03.06]:

Bardzo dobra baza szkoleniowa oraz jakość prowadzonego szkolenia.

Inspektor ds. Budownictwa i Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.03.06]:

Szkolenie dobrze przygotowane merytorycznie oraz przeprowadzone w małej grupie, która zapewnia lepsze przyswajanie wiedzy.

Inspektor ds. Obsługi Inwestycji / Urząd Gminy [2018.03.06]:

Szkolenie rzeczowe i konkretne, udzielonych zostało dużo praktycznych wskazówek.

Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [2018.03.06]:

Przekazanych zostało dużo potrzebnych wiadomości.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Szpital [2018.03.20-21]:

Szkolenie prowadzone było w sposób przyjazny i wesoły. Można było dowiedzieć się ciekawostek w zakresie zamówień publicznych.

Referent / Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli [2018.03.20-21]:

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie, w miłej atmosferze. Na pewno w przyszłości skorzystam z kolejnych szkoleń.

Kierownik Działu Technicznego/ Zakład Inżynierii Komunalnej [2018.03.20-21]:

Szkolenie merytoryczne. Prowadzący konkretny z dużą wiedzą.

Kierownik Działu / Powiatowy Urząd Pracy [2018.03.20-21]:

Szkolenie na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym. Doskonały Wykładowca.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2018.03.20-21]:

Szkolenie merytoryczne, przydatne informacje do wykorzystania w praktyce.

Sekretarz / Gmina [2018.03.20-21]:

Prowadzący w bardzo zrozumiały sposób przekazywał informacje na temat nowelizacyjnych przepisów. Dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Pracownik Biurowy/ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [2018.03.20-21]:

Szkolenie merytoryczne i jasne dla uczestnika. Bardzo dokładnie przedstawione zagadnienia szkolenia.

Kierownik Działu Projektów / Uczelnia Wyższa [2018.03.20-21]:

Przyjemna atmosfera. Bardzo intensywny wykład . Interesujący sposób przekazywania informacji.

Starszy Specjalista / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.03.20-21]:

Szkolenie prowadzone w ciekawy sposób. Przydatne materiały szkoleniowe.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2018.03.20-21]:

Profesjonalnie prowadzone szkolenie. Przydatne informacje i materiały szkoleniowe.

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego/ Powiatowy Urząd Pracy [2018.03.20-21]:

Szkolenie w jasny sposób wyjaśnia zagadnienia w świetle dokonywanych zmian przepisów w ramach zamówień publicznych.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Uczelnia Wyższa [2018.03.19-20]:

Szkolenie bardzo istotne z punktu widzenia zmian w prawodawstwie.

Specjalista ds. Zamówień Publicznym/ Firma prywatna [2018.03.19-20]:

Szkolenie bardzo przydatne z materiałami, które są bardzo przydatne w codziennej pracy. Wykładowca bardzo kompetentny specjalista.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Uczelnia Wyższa [2018.03.19-20]:

Szkolenie przygotowane kompleksowo w zakresie tematu szkolenia.

Zastępca Dyrektora / Uczelnia Wyższa [2018.03.19-20]:

Szkolenie konkretne, informacje przekazane w sposób przejrzysty.

Informatyk / Urząd Gminy [2018.03.19-20]:

Bardzo dużo wiadomości, dokładnie wytłumaczonych w przyjazny sposób.

Podinspektor / Starostwo Powiatowe [2018.03.19-20]:

Szkolenie utrwaliło podstawowe wiadomości dotyczące przeprowadzenia postępowania. Ciekawe wskazówki praktyczne.

Inspektor Wojewódzki/ Urząd Wojewódzki [2018.03.19-20]:

Ciekawe szkolenie potwierdzone przez praktykę z dziedziny zamówień publicznych. Poruszało istotne zagadnienia , niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowań udzielenie zamówień publicznych.

Inspektor / Urząd Wojewódzki [2018.03.19-20]:

Szkolenie przydatne dla zamawiającego będącego jednostką podstawową. Poszerza wiedzę z zakresu zamówień publicznych- wchodzącej elektronizacji od strony praktycznej.

Inspektor/ Urząd Gminy [2018.03.19-20]:

Szkolenie odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze, dobrze zorganizowane. Wykładowa posiada bardzo dobrą wiedzę i dobrze prowadzi zajęcia. Podaje praktyczne wskazówki.

Specjalista ds. Zamówień / Instytut [2018.03.19-20]:

Na szkoleniu omówionych zostało wiele pojęć, które umknęły mi w Ustawie podane zostały zmiany zapisów w dotychczasowym SIWZ.

Starszy Inspektor/ Miejski Ośrodek [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo interesujące i przydatne w pracy zawodowej. Prowadzący w sposób jasny, zrozumiały przekazywał informacje.

Specjalista ds. Zamówień / Urząd Miejski [2018.01.23]:

Szkolenie jak najbardziej praktyczne, dużo przykładów.

Specjalista ds. Zamówień / Muzeum [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo przydatne, w szczególności dzięki dużej ilości porad praktycznych.

Główny Specjalista / Zakład Energetyki Cieplnej [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo edukujące, przedstawione z praktycznego punktu widzenia, który był kluczowym aspektem szkolenia.

Specjalista ds. Zamówień / Zarząd Dróg [2018.01.23]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane pod względem tematycznym i organizacyjnym.

Referent / Urząd Miejski [2018.01.24]:

Szkolenie praktyczne, przydatne do rozwiązania bieżących problemów. Doświadczony wykładowca.

Kierownik / Urząd Miasta i Gminy [2018.01.24]:

Szkolenie spełniło oczekiwania.

Pracownik Administracyjny / Zespół Szkół [2018.01.24]:

Szkolenie bardzo przydaje się w pracy zawodowej. Fachowa wiedza i doświadczenie prowadzącego stanowi ogromny atut szkolenia.

Inspektor / Urząd Miasta i Gminy [2018.01.24]:

Szkolenie dobrze zorganizowane. Profesjonalny prowadzący.

Główny Specjalista / Urząd Miejski [2018.01.24]:

Szkolenie ciekawe i przydatne. Wszystkie informacje są niezbędne do prawidłowego prowadzenia postępowania.

Główny Specjalista ds. Zamówień / Firma Prywatna [2018.01.24]:

Szkolenie bardzo merytoryczne, informacje podawane rzeczowo i konkretnie.

Specjalista / Gminny Ośrodek Kultury [2018.01.24]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób szczegółowy. Informacje podane były bardzo przystępnie.

Specjalista / Firma Prywatna [2018.01.24]:

Szkolenie sprawnie przeprowadzone.

Kierownik Biura Zamówień Publicznych / Urząd Miasta [2018.01.24]:

Szkolenie pożyteczne porusza aspekty praktyczne. Dobre materiały szkoleniowe.

Interesujące / Urząd Gminy [2018.01.24]:

Szkolenie interesujące i przydatne w pracy.

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Gmina [2018.01.18]:

Szkolenie bardzo owocne. Dużo dyskusji i zadawanych pytań z odpowiedziami.

Specjalista ds. Zamówień / Regionalny Ośrodek Kultury [2018.01.18]:

Szkolenie bogate w treść, przekazywaną na temat, w przystępny sposób.

Inspektor / Urząd Miejski [2018.01.18]:

Szkolenie bardzo ciekawe, dużo praktycznych, przydatnych informacji. Szkolenie przygotowuje do poprawnego przeprowadzenia procedury przetargowej w procesie elektronizacji.

Główny Specjalista / Gmina [2018.01.18]:

Bardzo przydatna tematyka szkolenia.

Kierownik Działu Gospodarczego / Dom Pomocy Społecznej [2018.01.18]:

Wykładowca w zrozumiały sposób przekazuje informacje.

Specjalista ds. Zamówień / Zarząd Budynków Mieszkalnych [2018.01.18]:

Pełen profesjonalizm. Rewelacyjne szkolenie.

Specjalista ds. Zamówień / Stadion [2018.01.18]:

Szkolenie w odpowiedniej lokalizacji i klimatycznym miejscu oraz bardzo dobre pod względem merytorycznym.

Inspektor / Miejski Zarząd Dróg i Transportu [2018.01.18]:

Szkolenie jak zawsze na 100%.

Starszy Referent / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej [2018.01.18]:

Szkolenie bardzo rzeczowe, przeprowadzone w przyjaznej atmosferze, co dodatkowo ułatwia przyswajanie materiału.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Pogotowie Ratunkowe [2018.01.18]:

Jestem już kolejny czas na Państwa szkoleniu i za każdym razem jest to dla mnie dobrze spędzony czas.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Teatr [2018.01.18]:

Temat szkolenia dopasowany do bieżącej sytuacji. Bardzo dobre prowadzenie szkolenia.

Zastępca Dyrektora / Biblioteka [2018.01.18]:

Bardzo dobrze prowadzone szkolenie, zrozumiale przekazywanie informacji, przydatne materiały, dobra organizacja

 

Młodszy Referent / Wodociągi [2018.01.18]:

Szkolenie prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Bardzo duży przekaz praktycznych wskazówek w postępowaniach

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [2018.01.17]:

Szkolenie praktyczne z olbrzymią wiedzą i doświadczeniem.

Podinspektor ds. Zamówień / Urząd Gminy [2018.01.17]:

Prowadzący dobrze przygotowany. Prosty przekaz dla słuchacza. Bardzo dobra lokalizacja.

Kierownik / Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.01.17]:

Szkolenie bardzo intensywne, dużo przykładów, świetne materiały, dobra lokalizacja.

Specjalista ds. Zamówień / Muzeum [2018.01.17]:

Szkolenie merytoryczne, zrozumiałe. Prowadzący dokładnie tłumaczy omawiane bloki tematyczne.

Specjalista ds. Zamówień / Starostwo Powiatowe [2018.01.17]:

Szkolenie powyżej oczekiwań.

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Usług / Zarząd Budynków Komunalnych [2018.01.17]:

Szkolenie zorganizowane w bardzo dobrym czasie.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.01.17]:

Szkolenie bardzo przydatne. Świetny wykładowca.

Inspektor/ Zarząd Drogowy [2018.01.17]:

Szkolenie przydatne, zakres merytoryczny dobrze przygotowany.

Starszy Specjalista / Powiatowy Zarząd Dróg [2018.01.16]:

Przekazywane informacje w łatwy sposób trafiają do słuchaczy. Możliwość porozmawiania z wykładowcą o problemach tkwiących w ustawie PZP. Organizator -super.

Samodzielny Referent / Urząd Miasta i Gminy [2018.01.16]:

Wykładowca prosto i rzeczowo przekazuje informacje. Materiały przydatne, spójne z zagadnieniem.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [2018.01.16]:

Tematyka bardzo na czasie, profesjonalizm i bogata wiedza prowadzącego.

Główny Specjalista / Gmina [2018.01.16]:

Szkolenie jak zawsze na najwyższym poziomie.

Młodszy Referent / Urząd Gminy [2018.01.16]:

Szkolenie dostarczyło wielu przydatnych informacji.

Specjalista ds. Zamówień / Sąd Apelacyjny [2018.01.16]:

Szkolenie obejmuje istotne problemy związane z Ustawą PZP. Możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy.

Specjalista / Gmina [2018.01.16]:

Szkolenie podsumowuje najistotniejsze zmiany wprowadzone w 2018 roku.

Inspektor / Gmina [2018.01.16]:

Szkolenie dobrze przeprowadzone i zorganizowane. Informacje bardzo przydatne w pracy.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.01.16]:

Szkolenie bardzo potrzebne w dalszej pracy na moim stanowisku.

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [2018.01.16]:

Sposób prowadzenia, jakość przygotowanych materiałów szkoleniowych oraz komunikacja prowadzącego pozwalają na pozytywną ocenę szkolenia.

Specjalista / Urząd Gminy [2018.01.16]:

Szkolenie merytorycznie bardzo dobre, w sposób przystępny przekazane informacje.

Kierownik / Urząd Miasta [2017.12.19]:

Świetna formuła prowadzenia. Dużo wiedzy praktycznej.

Główny Specjalista / Centrum Unijnych Projektów Transportowych [2017.12.19]:

Prowadzący świetnie, na przykładach przedstawia zagadnienia programu.

Starszy Specjalista / Centrum Unijnych Projektów Transportowych [2017.12.19]:

Bardzo dobre szkolenie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Plusem jest nacisk na praktyczne aspekty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Referent / Urząd Gminy [2017.12.19]:

Na szkoleniu rozwiano dużą liczbę niejasności związanych z częstymi zmianami Prawa zamówień publicznych. Bardzo dużym plusem były zadania praktyczne.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [2017.12.19]:

Szkolenie profesjonalnie poprowadzone. Wykładowca bardzo zaangażowany. Super.

/ Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty [2017.12.19]:

Szkolenie jest bardzo interesujące i przydatne.

/ Zespół Szkół Zawodowych [2017.12.19]:

Bardzo dobra komunikacja wykładowcy z uczestnikami szkolenia.

Specjalista / Instytut Medycyny Doświadczanej i Klinicznej [2017.12.19]:

Bardzo dobre szkolenie. Informacje przekazywane w przystępny sposób.

Główny Specjalista / Centrum Unijnych Projektów Transportowych [2017.12.19]:

Przydatne informacje. Dziękuję.

Starszy Specjalista / Centrum Unijnych Projektów Transportowych [2017.12.19]:

Bardzo przydatne szkoleni z punktu widzenia praktycznego zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekretarz / Nadleśnictwo [2017.12.18]:

Szkolenie bardzo profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone. Tematyka szkolenia bardzo przydatna w mojej pracy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej [2017.12.18]:

Komplet informacji, dostępnie przekazanych. Aktualne materiały. Kompendium wiedzy z zakresu zamówień publicznych.

Referent ds. Inwestycji / Urząd Gminy [2017.12.18]:

Prowadzący w bardzo przystępny sposób przedstawił informacje dotyczące zamówień publicznych. Jestem zadowolona z uczestnictwa w szkoleniu.

Starszy Inspektor / Państwowa Straż Pożarna [2017.12.18]:

Bardzo dobre szkolenie. Maksimum wiedzy w pigułce.

Samodzielny Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2017.12.18]:

Szkolenie profesjonalne, merytoryczne.

Referent / Szpital [2017.12.18]:

Szkolenie poszerzyło moją dotychczasową wiedzę. Pozwoliło na ugruntowanie dotychczasowej wiedzy, rozjaśniło wiele kwestii i odpowiedziało na wiele pytań.

MapaZAKRES SZKOLENIA:

 1. Aktualny stan prawny wraz z zestawieniem najważniejszych aktów wykonawczych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 2. Zamówienia publiczne w roku 2018 – gdzie szukać poprawnych rozwiązań. Czy zastosowanie programów / systemów informatycznych może ułatwić przygotowanie i przeprowadzenie postępowania?
 3. Wybrane zestawienie 15 najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:
 • Zestawienie nieprawidłowości, uzasadnienie prawne i faktyczne (wartość zamówienia do i pow. 30 000 euro): przygotowanie do postępowania, prowadzenia postępowania/zawarcie umowy, realizacja umowy.
 • Przykłady prawidłowego rozwiązania.
 1. Zestawienie wybranych zmian w systemie zamówień publicznych w roku 2018:
 • Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych – RODO. Data obowiązywania przepisów od dnia 25.05.2018 r – bez względu na wartość zamówienia!
 • Zmiana definicji tajemnicy przedsiębiorstwa – czynu nieuczciwej konkurencji. Obowiązek wdrożenia do dnia 9 czerwca 2018 roku do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8.06.2016  r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.
 • Roboty budowlane i definicja cyklu życia w robotach budowlanych – do dnia 14 lipca 2018 r upływa termin wydania przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania rozporządzenia obejmującego metody kalkulacji kosztów cyklu życia (art. 91 ust. 7c ustawy Pzp).
 • Zmiany do ustawy pzp i aktów wykonawczych (m.in. RODO, elektronizacja zamówień publicznych).
 1. Przykładowa / uniwersalna treść siwz i ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia pow. 30 000 euro. Gotowe do zastosowania rozwiązanie – przykład i omówienie najważniejszych elementów:
 • Ogłoszenie o zamówieniu – Biuletyn Zamówień Publicznych.
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – części składowe.
 • Warunki udziału w postępowaniu.
 • Wykluczenie wykonawcy.
 • Zasady kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Wymagania formalne (oferta, dokumenty i oświadczenia, ….)
 • Załączniki do siwz do wypełnienia przez wykonawcę (formularz oferty, oświadczenia, wykazy).
 • Umowa – istotne elementy które należy powinny zostać wprowadzone do jej treści.
 • Inne składniki poprawnie przygotowanej siwz i ogłoszenia o zamówieniu.
 1. Panel dyskusyjny.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 78279
Liczba postów: 141933
Liczba tematów: 17809

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania