Szkolenie Zamówienia publiczne w JEDNOSTKACH OŚWIATY w roku szkolnym 2023/24

Praktyczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań, w których wydatkowane są środki publiczne, często stanowi duże wyzwanie organizacyjne i merytoryczne dla publicznych jednostek oświaty, takich jak szkoły, przedszkola, żłobki, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne. Szkolenie to jest skierowane zarówno do osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie postępowań w publicznych jednostkach oświaty, jak i do tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zamówień publicznych. Niezależnie od doświadczenia, program tego szkolenia został dostosowany do różnych poziomów zaawansowania i skoncentrowany na praktycznych umiejętnościach, które mogą być natychmiast stosowane w  pracy.

 

Ostatnie wpisy