NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Białystok 18-03-2019

Michał Kunikowski szkolenia

 

Michał Kunikowski – trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od kilkunastu lat. Jeden z 28 Atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Członek korpusu Służby Cywilnej zwolniony z obowiązku odbycia służby przygotowawczej dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym. Szkoli, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy prawne oraz reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Opinie Michał Kunikowski:

Pracownik Biurowy / Ochrona Zdrowia [2018.11.27-28.]:

Szkolenie konkretne z dużą ilością przydatnych informacji, popartych rzeczowymi przykładami. Zajęcia przeprowadzone w miłej atmosferze.

 

Zastępca Kierownika / Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego [2018.11.27-28.]:

Szkolenie merytoryczne, przydatne w praktyce.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.11.27-28.]:

W prosty i zrozumiały sposób zostały przekazane informacje na temat prowadzenia przetargów.

 

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2018.11.27-28.]:

Szkolenie prowadzone profesjonalnie i fachowo. Informacje przydatne na moim stanowisku pracy.

 

Asystent Zarządu / Szpital [2018.11.27-28.]:

Szkolenie przydatne i wprowadzające osoby początkujące w tematykę zamówień publicznych. Sposób przekazywania informacji przez prowadzącego umożliwia zrozumienie tematu.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.11.27-28.]:

Szkolenie ciekawe, przejrzyste i zrozumiałe.

 

Inspektor / Urząd Miejski [2018.11.27-28.]:

Szkolenie bardzo przydatne. Bardzo dobre materiały szkoleniowe, które można wykorzystać w codziennej pracy.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.11.27-28.]:

Szkolenie interesujące. Ciekawy sposób prowadzenia wykładu. Przydatne informacje, dające nowe spojrzenie na problematykę składania Zamówień publicznych.

 

Inspektor / Firma prywatna [2018.10.26.]:

Poruszone zostały nowości w zagadnieniach zamawiającego. Szkolenie przydatne, konieczne i spełniające oczekiwania.

 

Główny Specjalista / Muzeum Okręgowe [2018.10.26.]:

W przystępny sposób przedstawione zostały zawiłe sprawy. Dużo zyskałem uczestnicząc w szkoleniu.

 

Inspektor / Urząd Miejski [2018.10.26.]:

Informacje przekazywane były w sposób ciekawy i praktyczny. Prowadzący szkolenie posiada dużą wiedzę praktyczną i nie tylko.

 

Inspektor / Urząd Miasta [2018.10.26.]:

Przekazywanie informacji obyło się w sposób dostępny i czytelny dla osób na różnych poziomach wiedzy. Właściwa organizacja czasu.

 

Dyrektor / Firma prywatna [2018.10.26.]:

Szkolenie praktyczne, bardzo przydatne, zobrazowanie konkretnych rozwiązań.

 

Inspektor / Urząd Miejski  [2018.10.26.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne szkoleniowca.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna  [2018.10.26.]:

Bardzo dobrze przekazana wiedza techniczna i merytoryczna. Wskazane zostały problemy przy prowadzeniu postępowania.

 

Inspektor / Urząd Miasta [2018.10.26.]:

Przekazanie informacji w sposób przystępny i jasny. Zaprezentowano praktyczne podejście do tematu.

 

Pomoc administracyjna / Zarząd Dróg Powiatowych  [2018.10.26.]:

Szkolenie podsumowuje bardzo dobrze. Przekazano dużo przydatnych informacji.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Firma prywatna  [2018.10.26.]:

Bardzo owocne szkolenie, dużo informacji, bardzo zrozumiale prowadzone.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Firma prywatna  [2018.10.26.]:

Bardzo ciekawe szkolenie, profesjonalne przekazanie informacji.

 

Kierownik Biura / Urząd Miejski [2018.10.25.]:

Szkolenie merytoryczne, wykładowca zorientowany w problemach zarówno zamawiających jak i wykonawców – praktyk.

 

Radca Prawy / Firma prywatna  [2018.10.25.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób dynamiczny, z dużą ilością zagadnień praktycznych.

 

Pośrednik Pracy / Powiatowy Urząd Pracy [2018.10.25.]:

Wykładowca bardzo profesjonalny. Bardzo dobra organizacja szkolenia.

 

Młodszy Specjalista / Firma prywatna  [2018.10.25.]:

Szkolenie bardzo przydatne, pozwalające zrozumieć aspekty związane z elektronizacją zamówień publicznych.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.25.]:

Szkolenie zostało bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym.

 

Kierownik Działu / Dom Pomocy Społecznej [2018.10.25.]:

Na szkoleniu podano bardzo przydatne informacje.

 

Menedżer / Firma prywatna [2018.10.25.]:

Wartościowe, skondensowane informacje obejmujące najistotniejsze informacje.

 

Starszy Specjalista / Firma prywatna [2018.10.25.]:

Dobre merytorycznie szkolenie.

 

Starszy Referent / Firma prywatna [2018.10.22.]:

Szkolenie prowadzone w przystępnej, prostej formie. Materiały szkoleniowe omawiane szczegółowo, prosto. Ciekawe przypadki występujące w praktyce pozwalają na lepsze zobrazowanie i przyswojenie nowych informacji. Szkolenie zachęca do wzięcia udziału w następnych.

 

Inspektor / Urząd Wojewódzki [2018.10.22.]:

Szkolenie prowadzone w odpowiednim tempie i przez kompetentnego wykładowcę.

 

Referent / Powiatowy Inspektor Weterynarii [2018.10.22.]:

Bardzo dobrze przygotowany materiał szkoleniowy oraz prowadzący.

 

Pracownik Administracyjny / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.10.22.]:

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób jasny i przejrzysty.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.22.]:

Szkolenie przeprowadzone w bardzo dobry sposób. Trener pomocny, posiadający wiedze i doświadczenie.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Centrum Integracji  [2018.10.22.]:

Bardzo przydatne i konkretne informacje. Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i zwięźle.

 

Starszy Referent / Miejski Zarząd Placówek Oświaty [2018.10.22.]:

Szkolenie pod względem informacji przekazanych przez prowadzącego oceniam bardzo dobrze. Wykładowca w jasny i prosty sposób przekazuje wiedzę na temat zamówień publicznych, podając wiele przykładów. Materiały szkoleniowe będą pomocne w pracy.

 

Inspektor / Firma prywatna [2018.10.22.]:

Rzeczowy wykład z przykładami praktycznymi. Szerokie materiały szkoleniowe pozwalające usystematyzować wiedze.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Gmina  [2018.10.22.]:

Interesujące informacje i kompetentny wykładowca odpowiadający na wszystkie pytania. Ciekawy wykład od strony praktycznej a nie prawniczej.

 

Starszy Referent / Nadleśnictwo [2018.09.27-28.]:

Szkolenie zgodne z programem. Wykładowca podawał przykłady z życia codziennego, co pozwoliło na lepsze zrozumienie omawianych zagadnień.

 

Inspektor / Firma prywatna [2018.09.27-28.]:

Szkolenie bardzo przydatne na moim stanowisku pracy. Prowadzone w sposób przystępny i ciekawy.

 

Referent / Zespół Szkół Ponadpodstawowych [2018.09.27-28.]:

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca na 5+.

 

Główny Księgowy / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  [2018.09.27-28.]:

Kompetentny wykładowca. Na pewno poruszane tematy pozwolą wykorzystać wiedzę zdobytą na szkoleniu w pracy.

 

Referent ds. Zamówień Publicznych / Zakład Gospodarki Komunalnej  [2018.09.27-28.]:

Szkolenie usystematyzowało moją wiedze i poszerzyło ją o kilka nowych kwestii.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.09.27-28.]:

W mojej opinii szkolenie i wiedza podawana była w przystępny i ciekawy sposób. Przede wszystkim usystematyzowało wiedze. Szkolenie profesjonalnie przeprowadzone.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.09.27-28.]:

Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Przekazujące dużą wiedze merytoryczną i praktyczną.

 

Inspektor / Firma prywatna [2018.09.27-28.]:

Szkolenie i poruszane w nim kwestie będą mi pomocne w wykonywaniu moich obowiązków zawodowych. Szkolący odpowiedział na nurtujące mnie pytania i wątpliwości.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.09.27-28.]:

Ciekawe szkolenie. Dużym plusem jest podawanie konkretnych sytuacji z praktyki prowadzącego.

 

Asystentka / Firma prywatna [2018.09.27-28.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne, dopracowane pod każdym względem. Poparte ciekawymi, życiowymi przykładami.

 

Starszy Księgowy / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  [2018.09.27-28.]:

Wykładowca kompetentny. Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny, dostępny i zrozumiały dla uczestników.

 

Główny Specjalista / Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej  [2018.09.25-26.]:

Miło spędzony czas z możliwością poszerzenia wiedzy.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Zarząd Budynków Komunalnych [2018.09.25-26.]:

Szkolenie w świetnej atmosferze. Przekazywane informacje poparte przykładami, co stanowiło zaletę szkolenia.

 

Inspektor / Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska [2018.09.25-26.]:

Szkolenie rozjaśniające wątpliwości, wyczerpujące i przedstawione w jasny sposób.

 

Starszy Specjalista / Dom Pomocy Społecznej  [2018.09.25-26.]:

Zgodnie z przekazaną ofertą. Usystematyzowałam dotychczasową wiedzę oraz zapoznałam się ze zmianami przepisów.

 

Główny Księgowy / Zakład Gospodarki Komunalnej  [2018.09.25-26.]:

Szkolenie przygotowane na wysokim poziomie. Materiały przygotowane ze szczególną przydatnością.

 

Dyrektor / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie [2018.09.25-26.]:

Szkolenie rzetelne, adekwatne do oczekiwań oraz zgodne z programem.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.09.25-26.]:

Ciekawe szkolenie z wieloma przykładami z praktyki, interesujące prezentacje i podkreślenie kluczowych zagadnień.

 

Zastępca Kierownika / Zakład Gospodarki Komunalnej  [2018.09.25-26.]:

Na szkoleniu wyczerpująco omówione zostały wszystkie poszczególne zagadnienia.

 

Referent / Wojskowy Odział Gospodarczy [2018.09.24.]:

Profesjonalnie prowadzone szkolenie. Kompetentny prowadzący.

 

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2018.09.24.]:

Profesjonalnie przygotowanie i duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Szkolenie pozwoliło na zdobycie wiedzy praktycznej – do wykorzystania w prowadzonych postępowaniach.

 

Kierownik Działu / Archiwum Państwowe [2018.09.24.]:

Szkolenie bardzo przydatne, pozwoliło mi rozszerzyć wiedzę z zakresu zamówień do 30.000 tys. oraz odpowiedzieć na kilka pytań i wątpliwości występujących w mojej codziennej pracy.

 

Kierownik Działu / Sąd Okręgowy [2018.09.24.]:

Profesjonalny Pan wykładowca. Spokojnie, jasno i bardzo rzeczowo przeprowadzone szkolenie.

 

Referent / Firma prywatna  [2018.09.24.]:

Wiedza wykładowcy na najwyższym poziomie. Dużo informacji z zakresu wiedzy teoretycznej.

 

Główny Księgowy / Archiwum Państwowe  [2018.09.24.]:

Bardzo praktyczne szkolenie. Duża wiedzy praktycznej oraz możliwość zadawania pytań wykładowcy.

 

Inspektor / Szkoła Policji  [2018.09.24.]:

Ładna i ciekawa prezentacja. Przydatne informacje oraz dobre materiały.

 

Specjalista / Firma prywatna  [2018.09.24.]:

Bardzo merytoryczne szkolenie. Przydatny zakres zagadnień.

 

Główny Księgowy / Szkoła Policji  [2018.09.24.]:

Szkolenie wyczerpujące, w pełni teoretyczne aspekty ustawy. Warte skorzystania.

 

Główny Specjalista / Szkoła Policji  [2018.09.24.]:

Szkolenie rzeczowe, merytoryczne i wyczerpujące jakościowo.

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe  [2018.09.24.]:

Merytoryczne, ciekawe i przydatne szkolenie.

 

Starszy Inspektor / Sąd Okręgowy  [2018.09.24.]:

Bardzo dobrze przygotowany prowadzący.

 

Inspektor / Szkoła Policji  [2018.09.24.]:

Szkolenie przydatne przy wykonywaniu obowiązków za zajmowanym stanowisku.

 

Mapa

ZAŁOŻENIA: Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów w oparciu o sprzęt i oprogramowanie prowadzącego. Uczestnikom, którzy posiadać będą własne komputery przenośne, udostępniona zostanie sieć Internet, dzięki czemu będą mogli samodzielnie przygotować, zaszyfrować oraz przesłać ofertę przy użyciu narzędzi oferowanych przez miniPortal. Do podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym konieczne jest posiadanie przez uczestników kwalifikowanego certyfikatu, urządzenia do składania podpisu oraz odpowiedniego oprogramowania.

ZAKRES SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie:
a) eIDAS oraz ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z punktu widzenia obywatela i wykonawcy,
b) Dyrektywa 2014/24/UE oraz 2014/25/UE a przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Elektronizacja a komunikacja elektroniczna, czyli plany a rzeczywistość.
3. Elektroniczne zamówienia AD 2019:
a) komercyjne platformy zakupowe,
b) miniPortal.
4. Zajęcia praktyczne:
a) krytyczna analiza dokumentów postępowania – na co trzeba być przygotowanym,
b) niezbędne minimum sprzętowe i programowe po stronie wykonawcy,
c) zanim złożę ofertę – jak komunikować się z zamawiającym,
d) Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – czy profil zaufany jest niezbędny? jak stworzyć profil firmowy?
e) źródła informacji niezbędnych do przygotowania oferty,
f) właściwe przygotowanie oferty w świetle najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej,
g) tajemnica przedsiębiorstwa – co zrobić, aby taką pozostała,
h) dokument elektroniczny a elektroniczna kopia, poświadczanie elektronicznej kopii za zgodność z oryginałem – czy mogę mieć dwa takie same oryginalne dokumenty elektroniczne?
i) dokumenty „urzędowe” dostępne w postaci elektronicznej,
j) pułapki podpisu elektronicznego – SHA-1 vs. SHA-2 – czy podpisanie oferty faktycznie jest tak skomplikowane?
k) weryfikacja i walidacja podpisu elektronicznego w praktyce,
l) zaszyfrowanie i złożenie oferty.
5. Planowane nowe Prawo zamówień publicznych – omówienie.
6. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną – warsztatową, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 78316
Liczba postów: 141954
Liczba tematów: 17814

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania