NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Bydgoszcz 22-05-2019 do 23-05-2019

Temat: Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem wydatków do 30 tys. euro, elektronizacji, e-fakturowania i RODO w zamówieniach publicznych.
Trener: Ewa Żak
Data rozpoczęcia: 2019-05-22
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Bydgoszcz, Hotel Pod Orłem, ul. Gdańska 14, godz. 9:30-15:30
Cena: 780,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 960,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888
Ewa Żak

Ewa Żak

Ewa Żak

Ewa Żak – doradca, specjalista i doskonale znany trener zamówień publicznych. Opiniuje szereg postępowań, w tym głównie dokumenty o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka poparta jest także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Konsultant – udziela konsultacji merytorycznych, obejmujących swoim zakresem trudne zagadnienia zamówień publicznych, ich interpretacje prawne i praktyczne. Chętnie pomaga swoim słuchaczom telefonicznie i drogą korespondencji elektronicznej bez zaangażowania finansowego. Szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych – od ponad 21 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat Ewa Żak prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami – to kierunki, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkolenia tematyką zamówień publicznych. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje – świadczy o dużym zaufaniu. Doświadczenie – zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Posiada wszechstronne i bogate doświadczenie praktyczne, uzyskane pracą zawodową w publicznych zakładach. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających jak i wykonawców. Realizatorka wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady ochrony zdrowia). Od kilkunastu lat niezmiennie zajmuje czołową pozycję popularności trenera i szkoleniowca.

Ewa Żak – opinie ze szkoleń:

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.12.20.]:

Prosty, zrozumiały przekaz poparty praktycznymi przykładami. Duża wiedza merytoryczna prowadzącej.

 

Specjalista / Gmina [2018.12.20.]:

Szkolenie bardzo przydatne pod względem merytorycznym. Prosto, zwięźle i na temat.

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.12.20.]:

Bardzo fajny wykładowca, który fachowo przedstawia temat.

 

Inspektor / Urząd Miasta[2018.12.20.]:

Szkolenie uporządkowało moją wiedzę i wyjaśniło wiele niewiadomych w szczególności dotyczących RODO. Pani Ewa w bardzo przystępny sposób przekazuje wiedze. Na pewno będę uczestniczyć w niejednym szkoleniu prowadzonym przez Panią Ewę.

 

Specjalista / Zespół Szkolno- Przedszkolny [2018.12.20.]:

Szkolenie jest bardzo potrzebne. Skutecznie podnosi wiedzę z zamówień publicznych.

 

Zastępca Naczelnika / Urząd Miejski [2018.12.20.]:

Szkolenie wyjaśniło mi wiele wątpliwości. Jest ono bardzo przydatne przy codziennych obowiązkach w pracy.

 

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [2018.12.20.]:

Dobra jakość w dobrej cenie.

 

Inspektor / Powiatowy Zarząd Dróg [2018.12.20.]:

Szkolenie w pełni pomogło mi poszerzyć wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

Specjalista / Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [2018.12.20.]:

Bardzo ciekawe szkolenie.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.12.20.]:

Szkolenie bardzo przydatne pomagające w aktualizacji wiedzy.

 

Referent / Urząd Miejski  [2019.01.29.]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Prowadząca doskonale przygotowana.

 

Kierownik / Gmina  [2019.01.29.]:

Wykład prowadzony merytorycznie i syntetycznie, bez zbędnych informacji. Bardzo dobra organizacja szkolenia.

 

Pracownik Biurowy / Zakład Gospodarki Komunalnej [2019.01.29.]:

Szkolenie prowadzone w sposób jasny i zrozumiały.

 

Specjalista / Firma prywatna [2019.01.29.]:

Profesjonalna prowadząca. Przekazana została konkretna i praktyczna wiedza.

 

Kierownik / Uczelnia Wyższa  [2019.01.29.]:

Bardzo przydatne szkolenie z uwagi na poruszane tematy.

 

Specjalista ds. Administracji / Szkoła Podstawowa [2019.01.29.]:

Szkolenie jest pomocne w odświeżeniu wiedzy i przyswojenia nowej.

 

Inspektor / Urząd Miejski [2019.01.29.]:

Szkolenie było bardzo wartościowe. Przekazana usystematyzowana i konkretna wiedza.

 

Starszy Specjalista / Zakład Gospodarki Komunalnej  [2019.01.29.]:

Bardzo dobry kontakt z wykładowcą.

 

Inspektor / Gmina  [2019.01.28.]:

Szkolenie bardzo przydatne. Prowadząca przejrzyście omawiała program szkolenia z przykładami.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  [2019.01.28.]:

Prowadząca chętnie wchodzi w interakcje z uczestnikami szkolenia. Potrafi pomóc w każdej sytuacji. Chętnie sięga do swojego doświadczenia.

 

Inspektor / Zarząd Inwestycji Miejskich [2019.01.28.]:

Bardzo przydatne szkolenie pod względem informacyjnym.

 

Kierownik Sekcji / Okręgowy Inspektorat Pracy [2019.01.28.]:

Interesujące szkolenie z ciekawymi materiałami.

 

Kierownik Referatu / Urząd Gminy  [2019.01.28.]:

Profesjonalne podejście do problemu zamówień publicznych. Bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia.

 

Specjalista / Firma prywatna [2019.01.28.]:

Szkolenie przedstawione w sposób profesjonalny. Wysoko oceniam doświadczenie prowadzącej w praktyce.

 

Kierownik / Firma prywatna [2019.01.28.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Tematyka i podane przykłady interesujące, przydatne w pracy.

 

Inspektor / Zarząd Infrastruktury Miejskiej  [2019.01.28.]:

Szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.10.30.]:

Szkolenie przeprowadzone w bardzo przejrzysty sposób. Wykładowca bardzo dobrze ma opanowany materiał i potrafi go przekazać.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.10.30.]:

Szkolenie pod względem merytorycznym przeprowadzone było w bardzo dobry i przystępny sposób. Osoba wykładająca była profesjonalna i przepełniona wiedzą.

 

Starszy Inspektor / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego [2018.10.30.]:

Szkolenie przeprowadzone przejrzyście. Temat jak najbardziej aktualny, potrzebny do bieżącej pracy.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2018.10.30.]:

Dużo przydatnych informacji. Materiał szkoleniowy przełożony w przystępny sposób.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Uczelnia Wyższa [2018.10.30.]:

Przydatne i aktualne informacje niezbędne do pracy. Jasny i zrozumiały przekaz.

 

Inspektor / Zarząd Dróg Powiatowych  [2018.10.30.]:

Podczas szkolenia zaprezentowano wiele przydatnych informacji. Materiały, organizacja i miejsce szkolenia oceniam pozytywnie.

 

Kierownik / Szpital Kliniczny  [2018.10.30.]:

Nic dodać nic ująć, zawsze na 5.

 

Specjalista / Firma prywatna  [2018.10.30.]:

Bardzo dobry przekaz informacji.

 

Kierownik / Firma prywatna  [2018.10.30.]:

Bardzo przydatne materiały pod względem merytorycznym.

 

Kierownik / Firma prywatna  [2018.10.30.]:

Na szkoleniu poruszane były praktyczne zagadnienia, które zostały przedstawione w ciekawy sposób. Kompetentny prowadzący.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna  [2018.10.30.]:

Bardzo treściwe szkolenie, przydatne informacje i dużo zagadnień.

 

Pomoc administracyjna / Urząd Gminy  [2018.10.30.]:

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania.

Mapa1. WPROWADZENIE – zestawienie przepisów obowiązujących w systemie Prawa zamówień publicznych.
2. Źródła informacji o przetargach. Obowiązki informacyjne zamawiającego, uprawnienia wykonawcy, jawność oraz dostęp do informacji. RODO w zamówieniach publicznych.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe, usługi społeczne i inne szczególne usługi.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wartości poniżej i powyżej progów unijnych – różnice.
5. Komisje przetargowe: skład komisji przetargowej i sposób powołania członków oraz biegłych i rzeczoznawców – problemy praktyczne. Członkowie komisji oraz biegli – osoby wykonujące czynności w ramach procedury.
6. Klucz właściwego prowadzenia procedur:
a) Szacowanie wartości zamówienia – dzielenie zamówienia na części – podział zamówień i ich łączenie.
b) Opis przedmiotu zamówienia – znaczenie nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); znaki towarowe, patenty, pochodzenie przedmiotu zamówienia a rozwiązania równoważne. Dialog techniczny.
c) Skutki wadliwie skonstruowanego opisu przedmiotu zamówienia – możliwość wnoszenia odwołań na opis przedmiotu zamówienia.
d) Dobór trybu – zagadnienie optymalnego doboru trybu udzielenia zamówienia.
e) Wadium – formy wnoszenia, zwrot, zatrzymanie, ponowne wniesie wadium. Odzyskiwanie zatrzymanego wadium.
f) Podwykonawstwo w postępowaniach na dostawy, usługi, roboty budowlane. Obowiązki zamawiającego i uprawnienia wykonawcy. Zastrzeżenie przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części za-mówienia w przypadku dostaw – ograniczenie podwykonawstwa.
g) Klauzule i aspekty społeczne i ich odzwierciedlenie w warunkach udziału w postępowaniu.
h) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – kluczowe elementy.
i) Warunki udziału w postępowaniu, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji). Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału. Zasady bezpiecznego uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
j) Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) i zasady jego stosowania.
k) Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
l) Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty.
m) Kryteria oceny ofert: kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, kosztowe, funkcjonalne i środowiskowe. Kryteria podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia. Jednoczesne stosowanie kilku kryteriów pozacenowych i wpływ na przejrzystość procedury.
n) Opis sposobu oceny ofert – zasady przeprowadzania.
7. Procedura Przetargu Nieograniczonego po zmianach krok po kroku. Elektronizacja zamówień:
a) Wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i zasady dokumentowania.
b) Publikacja ogłoszeń.
c) Zasady komunikacji z wykonawcami – odpowiedzi na pytania do specyfikacji a bezprawne próby wpływu na zamawiającego – strategie postępowania wykonawców a uchybienia proceduralne zamawiających.
d) Badanie i ocena ofert – weryfikacja ofert na podstawie oświadczeń i możliwe problemy:
• Obowiązek żądania dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
• Obowiązki i możliwości zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny – ciężar dowodu.
• Badanie rażąco niskiej ceny a badanie rażąco niskiej składowej ceny.
• Niewspółmiernie wysokie ceny w postępowaniu.
• Przesłanki odrzucenia oferty.
e) Wybór najkorzystniejszej oferty – dokumentowanie czynności.
f) Podpisanie umowy z wykonawcą – obowiązki dotyczące ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Zamówienia publiczne do progu stosowania ustawy – regulacje wewnętrzne i dokumentowanie. Dokumentowanie zamówień do progu stosowania ustawy PZP.
9. Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) – elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych.
10. Zamówienia współfinansowane ze środków UE: zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych.
11. Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE.
12. Nieprawidłowości w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE oraz ich konsekwencje w postaci korekt finansowych – zasady wymierzania oraz wysokość korekt.
13. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga.
14. Umowy w sprawach zamówień publicznych. Aneksowanie umów. Umowa ramowa. Umowy wieloletnie. Kary umowne.
15. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • osób pracujących w działach zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  •  członków komisji przetargowych,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Zobacz pozostałe szkolenia z zamówień publicznych w najbliższej okolicy tj. w Toruniu.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 80237
Liczba postów: 142505
Liczba tematów: 17915

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania