NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Kalisz 26-03-2019

Temat: Wzorzec prowadzenia elektronicznych zamówień publicznych. Czynności techniczne i prawne w postępowaniu prowadzonym z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
Trener: Ewa Żak
Data rozpoczęcia: 2019-03-26
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Kalisz, Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, godz. 9:30-15:30
Cena: 390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888
Ewa Żak

Ewa Żak

Ewa Żak

Ewa Żak – doradca, specjalista i doskonale znany trener zamówień publicznych. Opiniuje szereg postępowań, w tym głównie dokumenty o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka poparta jest także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Konsultant – udziela konsultacji merytorycznych, obejmujących swoim zakresem trudne zagadnienia zamówień publicznych, ich interpretacje prawne i praktyczne. Chętnie pomaga swoim słuchaczom telefonicznie i drogą korespondencji elektronicznej bez zaangażowania finansowego. Szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych – od ponad 21 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat Ewa Żak prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami – to kierunki, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkolenia tematyką zamówień publicznych. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje – świadczy o dużym zaufaniu. Doświadczenie – zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Posiada wszechstronne i bogate doświadczenie praktyczne, uzyskane pracą zawodową w publicznych zakładach. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających jak i wykonawców. Realizatorka wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady ochrony zdrowia). Od kilkunastu lat niezmiennie zajmuje czołową pozycję popularności trenera i szkoleniowca.

Ewa Żak – opinie ze szkoleń:

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.12.20.]:

Prosty, zrozumiały przekaz poparty praktycznymi przykładami. Duża wiedza merytoryczna prowadzącej.

 

Specjalista / Gmina [2018.12.20.]:

Szkolenie bardzo przydatne pod względem merytorycznym. Prosto, zwięźle i na temat.

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.12.20.]:

Bardzo fajny wykładowca, który fachowo przedstawia temat.

 

Inspektor / Urząd Miasta[2018.12.20.]:

Szkolenie uporządkowało moją wiedzę i wyjaśniło wiele niewiadomych w szczególności dotyczących RODO. Pani Ewa w bardzo przystępny sposób przekazuje wiedze. Na pewno będę uczestniczyć w niejednym szkoleniu prowadzonym przez Panią Ewę.

 

Specjalista / Zespół Szkolno- Przedszkolny [2018.12.20.]:

Szkolenie jest bardzo potrzebne. Skutecznie podnosi wiedzę z zamówień publicznych.

 

Zastępca Naczelnika / Urząd Miejski [2018.12.20.]:

Szkolenie wyjaśniło mi wiele wątpliwości. Jest ono bardzo przydatne przy codziennych obowiązkach w pracy.

 

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [2018.12.20.]:

Dobra jakość w dobrej cenie.

 

Inspektor / Powiatowy Zarząd Dróg [2018.12.20.]:

Szkolenie w pełni pomogło mi poszerzyć wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

Specjalista / Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [2018.12.20.]:

Bardzo ciekawe szkolenie.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.12.20.]:

Szkolenie bardzo przydatne pomagające w aktualizacji wiedzy.

 

Referent / Urząd Miejski  [2019.01.29.]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Prowadząca doskonale przygotowana.

 

Kierownik / Gmina  [2019.01.29.]:

Wykład prowadzony merytorycznie i syntetycznie, bez zbędnych informacji. Bardzo dobra organizacja szkolenia.

 

Pracownik Biurowy / Zakład Gospodarki Komunalnej [2019.01.29.]:

Szkolenie prowadzone w sposób jasny i zrozumiały.

 

Specjalista / Firma prywatna [2019.01.29.]:

Profesjonalna prowadząca. Przekazana została konkretna i praktyczna wiedza.

 

Kierownik / Uczelnia Wyższa  [2019.01.29.]:

Bardzo przydatne szkolenie z uwagi na poruszane tematy.

 

Specjalista ds. Administracji / Szkoła Podstawowa [2019.01.29.]:

Szkolenie jest pomocne w odświeżeniu wiedzy i przyswojenia nowej.

 

Inspektor / Urząd Miejski [2019.01.29.]:

Szkolenie było bardzo wartościowe. Przekazana usystematyzowana i konkretna wiedza.

 

Starszy Specjalista / Zakład Gospodarki Komunalnej  [2019.01.29.]:

Bardzo dobry kontakt z wykładowcą.

 

Inspektor / Gmina  [2019.01.28.]:

Szkolenie bardzo przydatne. Prowadząca przejrzyście omawiała program szkolenia z przykładami.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  [2019.01.28.]:

Prowadząca chętnie wchodzi w interakcje z uczestnikami szkolenia. Potrafi pomóc w każdej sytuacji. Chętnie sięga do swojego doświadczenia.

 

Inspektor / Zarząd Inwestycji Miejskich [2019.01.28.]:

Bardzo przydatne szkolenie pod względem informacyjnym.

 

Kierownik Sekcji / Okręgowy Inspektorat Pracy [2019.01.28.]:

Interesujące szkolenie z ciekawymi materiałami.

 

Kierownik Referatu / Urząd Gminy  [2019.01.28.]:

Profesjonalne podejście do problemu zamówień publicznych. Bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia.

 

Specjalista / Firma prywatna [2019.01.28.]:

Szkolenie przedstawione w sposób profesjonalny. Wysoko oceniam doświadczenie prowadzącej w praktyce.

 

Kierownik / Firma prywatna [2019.01.28.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Tematyka i podane przykłady interesujące, przydatne w pracy.

 

Inspektor / Zarząd Infrastruktury Miejskiej  [2019.01.28.]:

Szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.10.30.]:

Szkolenie przeprowadzone w bardzo przejrzysty sposób. Wykładowca bardzo dobrze ma opanowany materiał i potrafi go przekazać.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.10.30.]:

Szkolenie pod względem merytorycznym przeprowadzone było w bardzo dobry i przystępny sposób. Osoba wykładająca była profesjonalna i przepełniona wiedzą.

 

Starszy Inspektor / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego [2018.10.30.]:

Szkolenie przeprowadzone przejrzyście. Temat jak najbardziej aktualny, potrzebny do bieżącej pracy.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2018.10.30.]:

Dużo przydatnych informacji. Materiał szkoleniowy przełożony w przystępny sposób.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Uczelnia Wyższa [2018.10.30.]:

Przydatne i aktualne informacje niezbędne do pracy. Jasny i zrozumiały przekaz.

 

Inspektor / Zarząd Dróg Powiatowych  [2018.10.30.]:

Podczas szkolenia zaprezentowano wiele przydatnych informacji. Materiały, organizacja i miejsce szkolenia oceniam pozytywnie.

 

Kierownik / Szpital Kliniczny  [2018.10.30.]:

Nic dodać nic ująć, zawsze na 5.

 

Specjalista / Firma prywatna  [2018.10.30.]:

Bardzo dobry przekaz informacji.

 

Kierownik / Firma prywatna  [2018.10.30.]:

Bardzo przydatne materiały pod względem merytorycznym.

 

Kierownik / Firma prywatna  [2018.10.30.]:

Na szkoleniu poruszane były praktyczne zagadnienia, które zostały przedstawione w ciekawy sposób. Kompetentny prowadzący.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna  [2018.10.30.]:

Bardzo treściwe szkolenie, przydatne informacje i dużo zagadnień.

 

Pomoc administracyjna / Urząd Gminy  [2018.10.30.]:

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania.

MapaZAKRES SZKOLENIA:

I. WPROWADZENIE.
II. ASPEKTY PRAWNE ELEKTRONIZACJI POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
• MiniPortal i ePUAP – pierwsze doświadczenia i znaki zapytania.
• Wymagany zakres elektronizacji procedury na poszczególnych etapach procesu przygotowania postępowań o udzielenia zamówień publicznych – różnice dla poszczególnych trybów i przedmiotu zamówienia – przykłady.
• Elektronizacja prowadzonych postępowań i komunikacja na linii wykonawca – zamawiający.
• Forma e-oferty i dokumentacji związanej ze składaniem e-ofert – oryginał czy kopia – z podpisem kwalifikowanym czy bez?
• Odwołanie w postępowaniu elektronicznym – skuteczne wniesienie odwołania z załącznikami a skuteczne przystąpienie do postępowania odwoławczego – wzorcowe dokumenty – pojawiające się problemy.
• Zamówienia poniżej progu w okresie przejściowym – czy możliwe jest równoczesne stosowanie komunikacji elektronicznej i komunikacji tradycyjnej w procedurze?
• Odpowiedzialność osób po stronie zamawiającego za prawidłowe wykonywanie czynności w postępowaniu oraz prawne możliwości weryfikacji technicznej strony elektronizacji przez wykonawców w postępowaniu.
• Sposób przeprowadzania kontroli postępowań elektronicznych.
III. ASPEKTY ORGANIZACYJNE ELEKTRONIZACJI POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• Dokumentowanie czynności wewnętrznych zamawiającego w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
• Sposób przechowywania dokumentów elektronicznych, tryb ich udostępniania, archiwizacji i usuwania. RODO w zamówieniach publicznych.
IV. ASPEKTY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM INFRASTRUKTURY DLA ZGODNEGO Z PRAWEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ: Wymagania techniczne niezbędne dla prawidłowego złożenia i przyjęcia e-oferty – skuteczne złożenie i przyjęcie e-oferty krok po kroku z wykorzystaniem miniPortalu UZP: specyfikacja połączenia, format przesyłanych danych, kodowanie i oznakowanie czasu przekazania danych – problemy.
V. DYSKUSJA.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • osób pracujących w działach zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  •  członków komisji przetargowych,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Szkolenia w najbliższych miastach:

Zobacz pozostałe szkolenia z zamówień publicznych w Łodzi

Zobacz pozostałe szkolenia z zamówień publicznych w Poznaniu

Zobacz pozostałe szkolenia z zamówień publicznych we Wrocławiu

Zobacz pozostałe szkolenia z zamówień publicznych w Opolu.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 80278
Liczba postów: 142516
Liczba tematów: 17917

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania