NowePrzetargi.pl

Szkolenia Zamówienia publiczne Kielce 24-05-2019

Temat: Warsztaty - zamówienia publiczne na sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sieci, usługi – OPZ, warunki udziału oraz kryteria oceny ofert z uwzględnieniem elektronizacji w zamówieniach publicznych.
Trener: Grzegorz Basiński
Data rozpoczęcia: 2019-05-24
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Kielce, Best Western Grand Hotel, ul. Henryka Sienkiewicza 78, godz. 9:30-15:30
Cena: 390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888
Grzegorz Basiński

Grzegorz Basiński

Grzegorz Basiński

– specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń oraz tematyki związanej z ochroną danych osobowych (RODO). Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych. Grzegorz Basiński jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa. Posiada certyfikaty Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce informatycznej. Autor artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Doskonale zorientowany również w tematyce związanej z zamówieniami publicznymi na sprzęt, oprogramowanie oraz usługi informatyczne. W ankietach poszkoleniowych bardzo wysoko oceniany przez uczestników.

Kierownik Działu / Powiatowy Urząd Pracy [2018.06.08]:

Bardzo przydatne na moim stanowisku pracy.

 

Inżynier Ruchu / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.06.08]:

Szkolenie było świetnie przygotowane. Prowadzący bardzo jasno wyjaśnił zagadnienia.

 

Starszy Specjalista / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.06.08]:

Wyczerpujące, zgodne z tematyką.

 

Informatyk / Szpital [2018.06.08]:

Ciekawe informacje, dobrze przedstawione.

 

Informatyk / Powiatowy Urząd Pracy [2018.06.08]:

Bardzo dobre.

 

… / Dom Kultury [2018.04.27]:

Rzetelne przekazanie wiedzy, zgodne z informacją przesłaną do instytucji kierującej.

 

… / Spółdzielnia Mieszkaniowa [2018.04.27]:

Udana próba zebrania wiadomości i usystematyzowania. Oby więcej tak profesjonalnie przygotowanych wykładowców.

  

Informatyk / Agencja Rozwoju Regionalnego [2018.04.27]:

Szkolenie przydatne i na czasie.

  

Informatyk / Urząd Gminy [2018.04.27]:

Szkolenie bardzo przydatne, choć za dużo materiału jak na jednodniowe szkolenie.

 

Informatyk / Zakład Usług Komunalnych [2018.04.27]:

Merytoryczne.

 

Specjalista ds. Systemów IT / Szpital Wojewódzki [2018.04.27]:

Profesjonalnie zorganizowane szkolenie z dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną prowadzącego.

 

Informatyk / Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej [2018.04.27]:

Szkolenie bardzo ciekawe, na pewno rozwiewa moje zapytania postawione zanim przyjechałem na szkolenie. Wykładowca bardzo rzetelnie i klarownie przedstawia omawiane zagadnienia.

 

Kierownik Sekcji Informatyki / Szpital Wojewódzki [2018.04.27]:

Wysoki poziom merytoryczny, wiedza przydatna przy wdrożeniu rozwiązań z zakresu RODO.

 

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2018.04.27]:

Przydatne szkolenie.

 

Informatyk / Miejska Biblioteka Publiczna [2018.04.27]:

Bardzo przydatne.

MapaZAKRES SZKOLENIA:

I. Wprowadzenie.

II. Pozycja Zamawiającego a pozycja Wykonawcy w przypadku zamówień publicznych IT.

III. Przygotowanie postępowania: szacowanie i opis przedmiotu zamówienia: 

 • Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia w praktyce. Reguły opisywania przedmiotu zamówienia – możliwe problemy: zamówienia na sprzęt komputerowy, zamówienia na materiały eksploatacyjne, zamówienia na sieci, zamówienia na oprogramowanie – w tym na oprogramowanie specjalistyczne, zamówienia na usługi informatyczne.
 • Opis przedmiotu zamówienia a jego wpływ na kryteria oceny ofert w dokumencie SIWZ.
 • Błędy i nieprawidłowości na etapie opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości oraz ich konsekwencje.
 • Zamówienia nieplanowane – ich szacowanie oraz sposób ujmowania (w ramach innego zamówienia lub jako całkowicie odrębne zamówienie).

IV. Opis przedmiotu zamówienia w dokumencie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

V. Warunki udziału w postępowaniu – specyfika konstruowania warunków udziału oraz ich doboru w zależności od wielkości zamówienia i jego przedmiotu przypadku zamówień IT:

 • Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – praktyczne zastosowanie.
 • Zasady doboru warunków udziału w postępowaniu pod kątem oceny przez Zamawiającego rzetelności i efektywności Wykonawcy z branży IT.
 • Katalog oświadczeń wymaganych od wykonawców potwierdzających spełnienie warunków w przypadku zamówień gdzie nie ma zastosowania Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
 • Potwierdzanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji).
 • Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.
 • Możliwe błędy przy doborze warunków udziału w postępowaniu.
 • Warunki utrudniające wolną konkurencję i skutki dla dalszej procedury.
 • Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału.
 • Klauzule i aspekty społeczne w przypadku zamówień IT.

VI. Korzystanie z potencjału innego podmiotu i podwykonawstwo w przypadku zamówień IT.

VII. Kryteria oceny ofert w przypadku zamówień IT – studium przypadku:

 • Konstrukcja kryteriów oceny ofert w zależności od przedmiotu zamówienia.
 • Badanie rażąco niskiej ceny.
 • Kryteria dotyczące kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia.

VIII. Prowadzenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem elektronizacji. Oferta w postępowaniu.

IX. Zamówienia do 30 tys. euro na sprzęt, oprogramowanie i usługi IT – błędy i nieprawidłowości.

X. Procedura z zachowaniem konkurencyjności dla projektów współfinansowanych ze środków UE na sprzęt, oprogramowanie i usługi IT.

XI. Schemat pracy komisji przetargowej w przypadku zamówień IT – miejsce i rola kadry techniczno-informatycznej w pracy komisji przetargowej.

XII. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Zobacz pozostałe szkolenia z zamówień publicznych w Kielcach.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 80238
Liczba postów: 142505
Liczba tematów: 17915

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania