NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Kielce 27-05-2019 do 28-05-2019

Temat: Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem wydatków do 30 tys. euro, elektronizacji, e-fakturowania i RODO w zamówieniach publicznych.
Trener: mec. Łukasz Bochenek
Data rozpoczęcia: 2019-05-27
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Kielce, Best Western Grand, ul. Henryka Sienkiewicza 78 , godz. 9:30-15:30
Cena: 780,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 960,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

mec. Łukasz Bochenek

mec. Łukasz Bochenek – adwokat, partner w kancelarii Bochenek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowań o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.

Opinie mec. Łukasz Bochenek:

 

Specjalista / Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego [2019.02.26.]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Wykładowca podawał informacje w sposób jasny i prosty oraz w każdym momencie odpowiadał na wszystkie pytania.

 

Kierownik Gospodarczy / Zespół Szkolno-Przedszkolny [2019.02.26.]:

Prowadzący posiada ogromną wiedzę merytoryczną jak i praktyczną. Szkolenie profesjonalnie przygotowane. Materiały szkoleniowe przydatne w późniejszym czasie.

 

Specjalista / Firma prywatna [2019.02.26.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Zarówno strona merytoryczna jak i praktyczna są opanowane przez prowadzącego do perfekcji.

 

Zastępca Kierownika / Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego [2019.02.26.]:

Szkolenie przeprowadzone w pełni profesjonalnie. Materiał, wykładowca na najwyższym poziomie. Całe szkolenie przebiegło zgodnie z harmonogramem.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Zakład Usług Komunalnych [2019.02.26.]:

Szkolenie merytorycznie i praktycznie na wysokim poziomie. Wiedza szkoleniowca niesamowita, potrafił odpowiedzieć na każde pytanie w sposób prosty do zrozumienia.

 

Kierownik Działu Handlowego / Firma prywatna  [2019.02.26.]:

Szkolenie o dużym zakresie tematycznym, każdy temat został skrupulatnie objaśniony w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Prowadzący doskonale wytłumaczył każdą naszą wątpliwość.

 

Kierownik Gospodarczy / Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich [2019.02.26.]:

Szkolenie bardzo pomoże mi w mojej dotychczasowej pracy. Bardzo wiele rzeczy mi się wyjaśniło. Materiały szkoleniowe, które dostaliśmy na szkoleniu będą bardzo przydatne w późniejszym czasie, gdybym miał jakieś problemy.

 

Podinspektor ds. Księgowości / Powiatowy Urząd Pracy [2019.02.26.]:

Wykładowca doskonały pod względem merytorycznym i praktycznym. Chętnie podejmuje dyskusje i rozwiewa wątpliwości. Szkolenie w pełni spełniło moje wymagania.

 

Inspektor / Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego [2019.02.26.]:

Prowadzący fachowo przekazuje informacje. Jego przekaz jest łatwy do przyswojenia. Całe szkolenie doskonale przygotowane oraz wszystko zgodnie z harmonogramem.

 

Kierownik Działu / Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej [2019.02.26.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób pozwalający przyswoić prezentowany materiał. Szkoleniowiec w sposób czytelny i zrozumiały przekazywał informacje. Szkolenie od strony materiałów jak i wykładowcy przygotowane na wysoki poziomie.

 

Handlowiec / Firma prywatna [2019.02.25.]:

Szkolenie bardzo ciekawe zarówno jak i dla zamawiających jak i wykonawców. Prowadzący posiada ogromną wiedzę i potrafi ją przekazać w przystępny sposób.

 

Kierownik Inwestycji / Urząd Gminy [2019.02.25.]:

Wysoki poziom merytoryczny poparty przykładami. Materiał szkoleniowe bardzo pomocne, w razie niepewności można zawsze do nich spojrzeć i rozwiać wątpliwości.

 

Specjalista / Urząd Gminy [2019.02.25.]:

Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób. Wykładowca posiadał ogromną wiedzę merytoryczna jak i praktyczną. Odpowiedział na każde zadane pytanie.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2019.02.25.]:

Poruszona tematyka została przedstawiona w bardzo przystępny sposób łatwy do przyswojenia. Wykładowca w wyczerpujący sposób omówił każde zagadnienie.

 

Inspektor / Firma prywatna  [2019.02.25.]:

Szkolenie przydatne zarówno dla początkujących jak również dla osób, które działają w tej dziedzinie od wielu lat. Doskonały prowadzący z dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2019.02.25.]:

Szkolenie zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym. Wykładowca pozwalał przerywać i zadawać w pytania. Wiedza osoby szkolącej ogromna.

 

Kierownik Administracyjny / Dom Kultury [2019.02.25.]:

Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze prowadzone. Prowadzący bardzo komunikatywny i dobrze przygotowany. Materiały szkoleniowe doskonale przygotowane i przydatne w późniejszym czasie.

 

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych / Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [2019.02.25.]:

Szkolenie bardzo interesujące. Jasny i prosty przekaz informacji z zastosowanie pomocnych przykładów. Prowadzący posiada ogromną wiedzę. Materiały szkoleniowe również doskonałe.

 

Podinspektor / Starostwo Powiatowe  [2019.02.05.]:

Szkolenie przygotowane doskonale pod względem materiałów oraz organizacji. Wykładowca posiada ogromną wiedzę merytoryczną i praktyczną, dodatkowym jego atutem jest umiejętne przekazanie wiedzy.

 

Inspektor / Powiatowy Urząd Pracy [2019.02.05.]:

Wykładowca to bardzo kompetentna osoba o szerokiej wiedzy praktycznej jak i merytorycznej. Na szkoleniu panowała bardzo miła i sympatyczna atmosfera.

 

Starszy Specjalista / Zarząd Dróg Powiatowych  [2019.02.05.]:

Szkolenie w całości przygotowane w pełni profesjonalnie. Materiały szkoleniowe przydatne w razie jakichś problemów. Duża wiedza wykładowcy i umiejętność jej przekazywania.

 

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego / Powiatowy Urząd Pracy [2019.02.05.]:

Prowadzący szkolenie posiada niesamowitą wiedzę w zakresie zamówień publicznych zarówno praktyczną jak i merytoryczną. Całość szkolenia przygotowana perfekcyjnie.

 

Kierownik / Prokuratura Okręgowa [2019.02.05.]:

Duża wiedza wykładowcy. Przyjazny sposób komunikacji wykładowcy z uczestnikami szkolenia. Dobre przydatne materiały szkoleniowe.

 

Informatyk / Powiatowy Urząd Pracy [2019.02.05.]:

Szkoleniowiec przeprowadził szkolenie w sposób profesjonalny i wyczerpał tematykę absolutnie w każdym detalu. Odpowiadał również na wszystkie nasze pytania.

 

Dyrektor / Zarząd Dróg Powiatowych  [2019.02.05.]:

Prowadzący posiada wielką wiedzę merytoryczną oraz praktyczną. Jego przykłady można dostosować do swoich życiowych sytuacji w pracy. Wiedzę szkoleniowiec przekazał w sposób przystępny i łatwy do zapamiętania.

 

Starszy Specjalista / Zarząd Dróg Powiatowych  [2019.02.05.]:

Szkolenie merytorycznie na temat. Duża wiedza wykładowcy i umiejętność jej przekazywania. Wszystko odbyło się z harmonogramem oraz wszystkie tematy zostały wyczerpane.

 

Broker Ubezpieczeniowy / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Szkolenie przybliżyło zmiany, jakie mają zostać wprowadzone w bieżącym roku, z dość szerokim omówieniem dotychczasowego orzecznictwa.

 

Broker Ubezpieczeniowy / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Przystępny i merytoryczny sposób prowadzenia zajęć z częstymi odniesieniami do praktyki.

 

Specjalista / Zarząd Infrastruktury [2019.01.30-02.01.]:

Przydatne i potrzebne informacje przekazane w ciekawy sposób.

 

Specjalista ds. Kadr i Płac / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Świetne przygotowanie wykładowcy. Profesjonalna organizacja.

 

Specjalista / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Ciekawe szkolenie pozwalające rozszerzyć i pogłębić wiedzę. Przedstawione w bardzo przystępny sposób.

 

Specjalista ds. Techniczno – Organizacyjnych / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Bardzo przydatne szkolenie, duża dawka praktycznej wiedzy. Wykładowcy najwyższej klasy, z dużą umiejętnością przekazywania wiedzy. Organizatorzy przemili, zapewniający obsługę i komfort szkolenia na bardzo wysokim poziomie.

 

Starszy Referent / Zarząd Infrastruktury  [2019.01.30-02.01.]:

Fajna lokalizacja, obsługa ze strony organizatora na piątkę: czujni i aktywni. Wykładowcy na medal.

 

Samodzielny Referent / Zarząd Infrastruktury  [2019.01.30-02.01.]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2019.01.22.]:

Szkolenie pozwoliło na poszerzenie wiedzy. Wiedza wykładowcy przekazana została w sposób konkretny i łatwy.

 

Specjalista / Firma prywatna [2019.01.22.]:

Szkolenie ciekawe, prowadzone z entuzjazmem. Wskazanie nowych orzeczeń i interpretacji dotyczących zamówień publicznych.

 

Główny Księgowy / Uczelnia Wyższa [2019.01.22.]:

Szkolenie bardzo precyzyjne i na temat. Bardzo dobra znajomość tematu przez wykładowcę.

 

Podinspektor / Urząd Gminy [2019.01.22.]:

Wykładowca bardzo merytorycznie przygotowany do szkolenia.

 

Inspektor / Gmina  [2019.01.22.]:

Bardzo dobry prowadzący. Duża ilość bardzo cennych wiadomości.

 

Inspektor / Gmina [2019.01.22.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne. Wykładowca z dużą wiedzą przede wszystkim praktyczną.

 

Dyrektor / Sąd Rejonowy [2019.01.22.]:

Szkolenie pozwoliło na odświeżenie wiadomości. Zwrócono uwagę na istotne zmiany, które ostatnio zostały wprowadzone.

 

Specjalista ds. zamówień Publicznych / Urząd Miejski [2019.01.22.]:

Szkolenie jak zawsze bardzo przydatne.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.12.14.]:

Szkolenie pod każdym względem jest prowadzone profesjonalnie.

 

Inspektor / Gmina [2018.12.14.]:

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Sposób przekazywania informacji przez prowadzącego jest bardzo przystępny.

 

Zastępca Dyrektora / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.12.14.]:

Bardzo trafny sposób przekazywania wiedzy poparty praktycznymi przykładami pozwalającymi na zagłębienie problemu i wymianie doświadczeń.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.12.14.]:

Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Szkolący popiera przepisy konkretnymi przykładami z życia. Daje konkretną receptę na dany problem.

 

Inspektor / Zakład Gospodarki Komunalnej  [2018.12.14.]:

Łatwy i przejrzysty przekaz informacji. Przydatny dialog w trakcie szkolenia pomiędzy uczestnikami a szkolącym, który udzielał wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2018.12.14.]:

Szkolenie usystematyzowało i wzbogaciło dotychczasową wiedzę.

 

Pomoc Administracyjna / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.12.14.]:

Szkolenie okazało się bardzo przydatne w mojej pracy. W dużym stopniu rozwinęło moje umiejętności, mogłam zapoznać się z nowymi faktami, które będę mogła wykorzystać w pracy.

 

Dyrektor / Zakład Gospodarki Komunalnej  [2018.12.14.]:

Przekazano bardzo przydatne wskazówki, co do poszczególnych elementów prawa zamówień publicznych.

 

Inspektor / Urząd Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Przydatne szkolenie nie tylko dla poczatkujących, systematyzujące wiedzę.

 

Referent biurowy / Szpital Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie idealne dla początkujących, pomaga zrozumieć podstawy zamówień publicznych. Dużo przykładów z życia, pomagających zrozumieć temat.

 

Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.12.04-05.]:

Szkolnie poszerzające wiedzę.

 

Samodzielny referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.12.04-05.]:

Szkolenie bardzo profesjonalne.

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.12.04-05.]:

Profesjonalny wykładowca, dużo przykładów praktycznych, jestem w pełni zadowolona ze szkolenia.

 

Specjalista / Urząd Gminy [2018.12.04-05.]:

Ciekawy program, merytoryczny wykładowca.

 

Inspektor / Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych [2018.12.04-05.]:

Wykładowca przekazuje informacje bardzo zrozumiałym językiem, sala i organizacja również bardzo dobra.

 

Kierownik / Centrum Zdrowia [2018.12.04-05.]:

Informacje przedstawione są w bardzo przyjazny sposób. Materiały bardzo przydatne.

 

Specjalista / Szpital Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie prowadzenie przez osobę kompetentną. Dużo przykładów z życia, zrozumiale przedstawione zagadnienia.

 

Referent / Urząd Gminy [2018.12.04-05.]:

Porusza istotne zagadnienia i wątpliwości w temacie zamówień publicznych.

 

Specjalista / Szpital Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie bardzo pomocne, prowadzący przekazuje informacje w zrozumiały sposób.

 

Pomoc administracyjna / Urząd Gminy [2018.12.04-05.]:

Bardzo szeroki zakres wykładanego materiału, możliwość dyskusji z prowadzącym.

 

Starszy specjalista / Urząd Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób szczegółowy i przystępny.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.10.23.]:

Informacje przydatne, przekazywane w prosty sposób. Temat omówiony został na przykładach.

 

Pracownik ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miasta i Gminy  [2018.10.23.]:

Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego, poparta własnymi przykładami, co łatwo pozostaje w pamięci. Szkolenie nie w formie standardowego wykładu.

 

Inspektor / Zespół Opieki Zdrowotnej [2018.10.23.]:

Bardzo konkretny wykładowca posiadający dużą wiedzę.

 

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [2018.10.23.]:

Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze przygotowane, na aktualnym stanie prawnym z licznymi przykładami.

 

Kierownik / Firma prywatna [2018.10.23.]:

Szkolenie prowadzone w sposób jasny i wyczerpujący.

 

Samodzielny Referent / Uczelnia Wyższa [2018.10.23.]:

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Dużo przydatnych informacji.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2018.10.23.]:

Przydatne wskazówki i informacje dotyczące zamówień publicznych. Była możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania.

 

Zastępca Dyrektora / Urząd Miasta i Gminy [2018.10.23.]:

Konkretne szkolenie z szerokim zakresem omawianych zagadnień.

 

Starszy Specjalista / Firma prywatna [2018.10.23.]:

Bardzo przydatne szkolenie, naprowadzające do pracy po zmianach prawnych.

 

Dyrektor / Firma prywatna [2018.10.23.]:

Podano dużo cennych informacji i różnych podejść do zamówień.

 

Starszy Inspektor / Wojewódzki Urząd Pracy [2018.10.11.]:

Szkolenie rzeczowe, merytoryczne i zwięzłe. Podane konkretne informacje.

 

Specjalista / Centrum Doskonalenia Nauczycieli  [2018.10.11.]:

Przydatne informacje przedstawione w ciekawy sposób.

 

Główny Specjalista / Urząd Miasta i Gminy [2018.10.11.]:

Prowadzący udzielał bardzo wyczerpujących odpowiedzi na pytania.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Prowadzący przekazał wiedzę teoretyczną potwierdzając ją praktycznymi przykładami.

 

Sekretarz / Wojewódzki Urząd Pracy [2018.10.11.]:

Bardzo dobre szkolenie ze świetnym wykładowcą.

 

Podinspektor / Urząd Miasta i Gminy [2018.10.11.]:

Szkolenie przygotowano rzetelnie. Temat został omówiony szczegółowo i w jasny oraz przystępny sposób.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Szkolenie w pełni wyjaśniło omawiany temat.

 

Referent / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Ciekawy program szkolenia. Wykładowca omawia problemy w sposób przejrzysty i pewny.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Bardzo dobra organizacja i wykładowca. Wszystko na 5.

MapaZakres szkolenia:

1. WPROWADZENIE – zestawienie przepisów obowiązujących w systemie Prawa zamówień publicznych.
2. Źródła informacji o przetargach. Obowiązki informacyjne zamawiającego, uprawnienia wykonawcy, jawność oraz dostęp do informacji. RODO w zamówieniach publicznych.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe, usługi społeczne i inne szczególne usługi.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wartości poniżej i powyżej progów unijnych – różnice.
5. Komisje przetargowe: skład komisji przetargowej i sposób powołania członków oraz biegłych i rzeczoznawców – problemy praktyczne. Członkowie komisji oraz biegli – osoby wykonujące czynności w ramach procedury.
6. Klucz właściwego prowadzenia procedur:
a) Szacowanie wartości zamówienia – dzielenie zamówienia na części – podział zamówień i ich łączenie.
b) Opis przedmiotu zamówienia – znaczenie nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); znaki towarowe, patenty, pochodzenie przedmiotu zamówienia a rozwiązania równoważne. Dialog techniczny.
c) Skutki wadliwie skonstruowanego opisu przedmiotu zamówienia – możliwość wnoszenia odwołań na opis przedmiotu zamówienia.
d) Dobór trybu – zagadnienie optymalnego doboru trybu udzielenia zamówienia.
e) Wadium – formy wnoszenia, zwrot, zatrzymanie, ponowne wniesie wadium. Odzyskiwanie zatrzymanego wadium.
f) Podwykonawstwo w postępowaniach na dostawy, usługi, roboty budowlane. Obowiązki zamawiającego i uprawnienia wykonawcy. Zastrzeżenie przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części za-mówienia w przypadku dostaw – ograniczenie podwykonawstwa.
g) Klauzule i aspekty społeczne i ich odzwierciedlenie w warunkach udziału w postępowaniu.
h) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – kluczowe elementy.
i) Warunki udziału w postępowaniu, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji). Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału. Zasady bezpiecznego uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
j) Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) i zasady jego stosowania.
k) Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
l) Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty.
m) Kryteria oceny ofert: kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, kosztowe, funkcjonalne i środowiskowe. Kryteria podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia. Jednoczesne stosowanie kilku kryteriów pozacenowych i wpływ na przejrzystość procedury.
n) Opis sposobu oceny ofert – zasady przeprowadzania.
7. Procedura Przetargu Nieograniczonego po zmianach krok po kroku. Elektronizacja zamówień:
a) Wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i zasady dokumentowania.
b) Publikacja ogłoszeń.
c) Zasady komunikacji z wykonawcami – odpowiedzi na pytania do specyfikacji a bezprawne próby wpływu na zamawiającego – strategie postępowania wykonawców a uchybienia proceduralne zamawiających.
d) Badanie i ocena ofert – weryfikacja ofert na podstawie oświadczeń i możliwe problemy:
• Obowiązek żądania dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
• Obowiązki i możliwości zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny – ciężar dowodu.
• Badanie rażąco niskiej ceny a badanie rażąco niskiej składowej ceny.
• Niewspółmiernie wysokie ceny w postępowaniu.
• Przesłanki odrzucenia oferty.
e) Wybór najkorzystniejszej oferty – dokumentowanie czynności.
f) Podpisanie umowy z wykonawcą – obowiązki dotyczące ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Zamówienia publiczne do progu stosowania ustawy – regulacje wewnętrzne i dokumentowanie. Dokumentowanie zamówień do progu stosowania ustawy PZP.
9. Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) – elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych.
10. Zamówienia współfinansowane ze środków UE: zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych.
11. Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE.
12. Nieprawidłowości w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE oraz ich konsekwencje w postaci korekt finansowych – zasady wymierzania oraz wysokość korekt.
13. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga.
14. Umowy w sprawach zamówień publicznych. Aneksowanie umów. Umowa ramowa. Umowy wieloletnie. Kary umowne.
15. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • pracowników Wykonawców odpowiedzialnych za przygotowywanie ofert w zamówieniach publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w firmie / jednostce,
  • dyrektorów, kierowników, członków zarządu – zwłaszcza odpowiedzialnych funkcyjnie za sprzedaż na rzecz sektora publicznego.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Zobacz szkolenia z zamówień publicznych w Kielcach.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 80237
Liczba postów: 142505
Liczba tematów: 17915

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania