NowePrzetargi.pl

SZKOLENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – Postępowanie poniżej progu unijnego – TARNOBRZEG – 2021-07-23

Temat: Dostawa, usługa i robota budowlana - Przygotowanie i prowadzenie postępowania w Trybie podstawowym.
Trener: Ewa Żak
Data rozpoczęcia: 2021-07-23
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Tarnobrzeg, Hotel Evva, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 4, godz. 9:30-15:30
Cena: 490,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 600,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Ewa Żak

Ewa Żak

Ewa Żak

– doradca, specjalista i doskonale znany trener zamówień publicznych. Opiniuje szereg postępowań, w tym głównie dokumenty o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka poparta jest także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Konsultant – udziela konsultacji merytorycznych, obejmujących swoim zakresem trudne zagadnienia zamówień publicznych, ich interpretacje prawne i praktyczne. Chętnie pomaga swoim słuchaczom telefonicznie i drogą korespondencji elektronicznej bez zaangażowania finansowego. Szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych – od ponad 21 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat Ewa Żak prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami – to kierunki, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkolenia tematyką zamówień publicznych. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje – świadczy o dużym zaufaniu. Doświadczenie – zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Posiada wszechstronne i bogate doświadczenie praktyczne, uzyskane pracą zawodową w publicznych zakładach. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających jak i wykonawców. Realizatorka wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne. Od kilkunastu lat niezmiennie zajmuje czołową pozycję popularności trenera i szkoleniowca.

Ewa Żak – opinie ze szkoleń:

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2020.07.20-21.]:

Szkolenie prowadzone w sposób bardzo przejrzysty. Pomimo trudnego tematu wiedza przekazana jest w bardzo jasny sposób. Osoba prowadząca bardzo komunikatywna.

 

Zastępca Naczelnika / ZRE [2020.07.20-21.]:

Zawsze chętnie uczestniczę w szkoleniach prowadzonych przez Panią Ewę Żak i również tym razem jestem zadowolona z przekazanej wiedzy merytorycznej.

 

Główny Specjalista / ZRE [2020.07.20-21.]:

Trener Pani Ewa Żak gwarantuje wysoki poziom szkolenia. Warunki szkolenia na poziomie satysfakcjonującym.

 

Menadżer  / Firma prywatna [2020.07.20-21.]:

Wprowadzenie krok po kroku w kluczowe aspekty nowej ustawy PZP.

 

Kierownik Referatu / Starostwo Powiatowe [2020.07.20-21.]:

Szkolenie ciekawe, zakres i sposób przekazywanej wiedzy na profesjonalnym poziomie. Prowadząca rzetelnie i bardzo przystępnie referowała wykładnie skomplikowanych przepisów.

 

Specjalista / Firma prywatna [2020.07.20-21.]:

Szkolenie jak każde prowadzone przez Panią Ewę Żak – najlepsze.

 

Starszy Specjalista / Szpital Kliniczny  [2020.03.12-13.]:

Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym – bardzo przydatne.

 

Starszy Specjalista / Spółka Komunalna  [2020.03.12-13.]:

Dobra i praktycznie przekazana wiedza, poparta przykładami z zastosowaniem.

 

Archiwista / Powiatowy Urząd Pracy  [2020.03.12-13.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne. Miła atmosfera.

 

Referent biurowy / Zakład Wodociągowy  [2020.03.12-13.]:

Szkolenie wyczerpująco przedstawiło cały zakres PZP. Trener bardzo dobrze przekazał wiedzę.

 

Podinspektor / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2020.03.12-13.]:

Szkolenie przydatne w życiu zawodowym. Dużo ciekawych informacji.

 

Starszy Specjalista / Szpital Kliniczny  [2020.03.12-13.]:

Merytoryczny i zrozumiały przekaz. Szkolenie prowadzone w sposób elastyczny.

 

Inspektor / Urząd Wojewódzki [2020.03.12-13.]:

Szkolenie poruszyło najważniejsze tematy z nowej ustawy PZP w przystępny sposób i adekwatnie do czasu trwania szkolenia.

 

Kierownik  / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych  [2020.01.24.]:

Bardzo dobre szkolenie. Profesjonalna prowadząca i materiał szkoleniowy bardzo fajny.

 

Kierownik  / Urząd Miasta  [2020.01.24.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne. Przekazano dużo przydatnych informacji.

 

Główny Księgowy / Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [2020.01.24.]:

Szkolenie rzetelne, przydatne w wykonywaniu obowiązków.

 

Kierownik  / Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [2020.01.24.]:

Jak zwykle szkolenie prowadzone w pełni profesjonalnie, na najwyższym poziomie.

 

Wójt  / Urząd Gminy  [2020.01.24.]:

Szkolenie merytorycznie przygotowane. Profesjonalne podejście.

 

Kierownik  / Dom Pomocy Społecznej [2020.01.24.]:

Prowadzący przygotowany merytorycznie. Przekazana wiedza w pełnym zakresie do praktycznego zastosowania.

 

Młodszy Referent  / Urząd Gminy  [2020.01.24.]:

Szkolenie bardzo przydatne, porusza bardzo problematyczne kwestie. Prowadząca konkretna z ogromną wiedzą.

 

Naczelnik / Uczelnia Wyższa  [2019.10.28.]:

Czytelny sposób prowadzenia zajęć, praktyczne przykłady do interpretacji przepisów.

 

Kierownik Działu / Zarząd Dróg Powiatowych [2019.10.28.]:

Bardzo dużo informacji przekazanych w przystępny i zrozumiały sposób.

 

Kierownik Oddziału / Sąd Administracyjny [2019.10.28.]:

Szkolenie ciekawe i edukacyjne. Prowadzone w sposób czytelny.

 

Specjalista ds. projektów / Instytut Nauk Prawnych  [2019.10.28.]:

Bardzo duża wiedza i doświadczenie Prowadzącej szkolenie.

 

Inspektor ds. zakupów / Zakład Gospodarki Komunalnej [2019.10.28.]:

Ciekawe przykłady.

 

Radca Prawny / Instytut Ochrony Pracy  [2019.10.28.]:

Konkretny Wykładowca przekazujący wiedzę w sposób przystępny.

 

Inspektor / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [2019.10.28.]:

Szkolenie konkretne. Dobrze wytłumaczone trudne zagadnienia.

 

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2019.10.23.]:

Szkolenie bardzo pomocne. Wszystkie zagadnienia zostały wytłumaczone wyczerpująco.

 

Starszy Inspektor / Zakład Wodociągów i Kanalizacji  [2019.10.23.]:

Duża wiedza Prowadzącej szkolenie. Informacje przekazywane w sposób umożliwiający zrozumienie.

 

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy  [2019.10.23.]:

Szkolenie bardzo przydatne, poszerzyło moją wiedzę.

 

Inspektor / Powiatowy Urząd Pracy [2019.10.23.]:

Merytoryczny zrozumiały przekaz, bardzo dobra organizacja i przebieg szkolenia.

 

Kierownik Oddziału / Sąd Administracyjny [2019.10.23.]:

Szkolenie ciekawe i edukacyjne. Prowadzone w sposób czytelny.

 

Samodzielny Referent / Zespół Szkolno-Przedszkolny  [2019.10.23.]:

Przydatne informacje przekazane w zrozumiały sposób.

 

Wicedyrektor  / Centrum Doskonalenia Nauczycieli [2019.10.23.]:

Szkolenie konkretne, merytoryczne.

 

Z-ca Dyrektora / Stacja Pogotowia Ratunkowego  [2019.10.22.]:

Szkolenie rzeczowe, specjalistyczne, niezwykle przydatne informacje u progu wdrażania nowych przepisów.

 

Referent / Gmina  [2019.10.22.]:

Szkolenie w 100% spełniło moje oczekiwania. W łatwy i przyjazny sposób została przekazana wiedza.

 

Referent / Zespół Edukacji i Finansów Oświaty [2019.10.22.]:

Wiele ciekawych informacji i nowych przepisów dla zastosowania w prawie zamówień publicznych.

 

Starszy Specjalista / Powiatowy Zarząd Dróg   [2019.10.22.]:

Osoba szkoląca ciekawie przekazuje informacje. Przydatna wiedza.

 

Sekretarz / Szkoła Podstawowa  [2019.10.22.]:

Dużo ciekawych informacji.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych  / Gmina  [2019.10.22.]:

Profesjonalizm Wykładowcy. Przekazano wiele przydatnych informacji.

 

Referent / Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna [2019.09.26-27.]:

Bardzo dobrze przygotowane merytorycznie szkolenie.

 

Podinspektor / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2019.09.26-27.]:

Bardzo efektywne szkolenie. Wykładowca jasno przekazywał przydatne informacje.

 

Podinspektor / Urząd Gminy [2019.09.26-27.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo przemyślany. Zaletą jest używanie wielu przykładów przy omawianiu poszczególnych zagadnień.

 

Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej / Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna [2019.09.26-27.]:

Bardzo dobre szkolenie poparte praktyczną wiedzą. Rozmowy i dyskusje prowadzone podczas wykładów urozmaicone.

 

Specjalista/ Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [2019.09.26-27.]:

Możliwość rozwiązania problemów proceduralnych i wątpliwości na bieżąco. Szkolenie ugruntowało posiadaną wiedzę. Osoba prowadząca w jasny i zrozumiały sposób przekazała posiadaną wiedzę . Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

 

Podinspektor / Dom Pomocy Społecznej [2019.09.26-27.]:

Szkolenie ciekawe, dużo nowości przekazanych w sposób prosty i przejrzysty. Osoba prowadząca zaangażowana, informacje poparte przykładami.

 

Główny Specjalista / Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [2019.09.26-27.]:

Interesujące, porządkujące, wyjaśniające prezentowane treści z otwarciem na indywidualne potrzeby uczestników.

 

Inspektor / Urząd Wojewódzki  [2019.09.26-27.]:

Szkolenie zgodne z zaproponowaną tematyką. Prowadzący w bardzo przystępny sposób przekazał wszystkie informacje.

 

Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego / Dom Pomocy Społecznej  [2019.09.25.]:

Szkolenie prowadzone przez Panią Ewę Żak w formie przejrzystej, jasnej, wiedza przekazana dostępnie i zrozumiale.

 

Zastępca Kierownika Oddziału Gospodarczego / Sąd Rejonowy [2019.09.25.]:

Bardzo fajnie przeprowadzone szkolenie. Ogromna wiedza Pani Ewy przekazana w ciekawy jasny sposób.

 

Inspektor / Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  [2019.09.25.]:

Informacje  przekazane przez wykładowcę na szkoleniu bardzo przydatne w przygotowaniu postępowania. Możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

 

Referent/ Urząd Gminy  [2019.09.25.]:

Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i  merytoryczny. Wiele przydatnych informacji i odwołań do nowej ustawy.

 

Referent ds. prawnych / Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny [2019.09.25.]:

Bardzo bogaty program. Duża ilość informacji zobrazowana przykładami.

 

Podinspektor / Urząd Gminy  [2019.09.25.]:

Bardzo konkretne szkolenie. Bardzo dobry przekaz informacji.

 

Kierownik Referatu Budownictwa i Informacji / Urząd Gminy  [2019.09.25.]:

Szkolenie prowadzone jest bardzo interesujące, bardzo obrazowo potwierdzone ciekawymi przykładami co pozwala zrozumieć zawiłości PZP.

 

Referent / Szkoła Wyższa [2019.09.25.]:

Szkolenie prowadzone w przyjaznej atmosferze, wykładowca przekazywał wiedzę w bardzo przystępny sposób.

 

Inspektor   / Sąd Rejonowy  [2019.09.25.]:

Standard szkoleń „Nowych Przetargów” utrzymany jak zwykle na wysokim poziomie.

 

Starszy Inspektor Powiatowy / Powiatowy Urząd Pracy  [2019.04.25-26.]:

Szkolenie bardzo przydatne w wykonywanej pracy zawodowej. Wykładowca z ogromną wiedzą merytoryczną. Informacje i materiały szkoleniowe oceniam bardzo dobrze.

 

Pomoc Administracyjna / Urząd Gminy  [2019.04.25-26.]:

Szkolenie było bardzo pomocne i potrzebne. Pomogło mi rozwinąć swoją wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych. Organizacja szkolenia, wykładowca oraz przekazana wiedza na wysokim poziomie.

 

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski Województwa  [2019.04.25-26.]:

Na szkoleniu było dużo informacji przekazanych w bardzo przystępny sposób. Prowadząca szkolenie ma wiedzę merytoryczną, którą potrafi przekazać.

 

Inspektor / Centrum Onkologii  [2019.04.25-26.]:

Na szkoleniu panowała bardzo miła atmosfera, prowadząca posiada dużą wiedzę, dobry przekaz informacji. Zagadnienia omówione w ciekawy i dostępny sposób.

 

Kierownik / Miejsko Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  [2019.04.25-26.]:

Informacje uzyskane podczas szkolenia w znaczny sposób zwiększyły moją wiedzę w sprawach dotyczących zamówień publicznych oraz całej procedury przetargowej.

 

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski Województwa  [2019.04.25-26.]:

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone profesjonalnie. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze przygotowane.

 

Referent ds. Zamówień Publicznych / Centrum Usług Wspólnych [2019.04.25-26.]:

Bardzo przydatne szkolenie i bardzo motywujące do pracy oraz nauki o prawie zamówień publicznych. Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym godne polecenia.

 

Starszy Inspektor Powiatowy / Powiatowy Urząd Pracy  [2019.04.25-26.]:

Kompleksowo przedstawione zostały informacje dotyczące prawa zamówień publicznych. Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskali wyczerpujące odpowiedzi na przedstawione problemy z danym zagadnieniem.

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe  [2019.04.24-25.]:

Bardzo profesjonalne szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadząca szkolenie Pani z bogatą wiedzę teoretyczną oraz doświadczeniem w praktyce.

 

Inspektor / Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  [2019.04.24-25.]:

Szkolenie poruszyło wiele przydatnych kwestii w zakresie prawa zamówień publicznych. Przekazana wiedza będzie bardzo przydatna w dalszej pracy zawodowej.

 

Specjalista / Zespół Państwowych Szkół Plastycznych  [2019.04.24-25.]:

Bardzo wysoki poziom merytoryczny wykładowcy, który prowadził szkolenie. Interesujący sposób prezentacji materiału teoretycznego szkolenia. Materiały szkoleniowe, które otrzymaliśmy pomocne w dalszej pracy.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   [2019.04.24-25.]:

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie. Trenerka w jasny sposób przekazywała wiedzę podpierając się przykładami z życia oraz doświadczenia zawodowego. Miała atmosfera na szkoleniu.

 

Inspektor / Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  [2019.04.24-25.]:

Szkolenie na temat, konkretne i wyczerpujące. Pani prowadząca szkolenie bardzo sympatyczna, kompetentna, w razie jakiś niejasności Pani Ewa tłumaczyła nam do skutku. Na każde pytanie dostaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Prowadząca mówiła bardzo dużo przykładów, rozjaśniła wiele wątpliwości. Super szkolenie.

 

Referent / Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia  [2019.04.24-25.]:

Szkolenie Pani Ewy były profesjonalne, potwierdzone wspaniałą wiedzą i doświadczeniem. Prezentacja szkolenia była doskonale dostosowana do grupy odbiorców. Uzyskałam wiele dobrych informacji podczas szkolenia. Szkolenie przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze.

Mapa  [recaptcha]

  Dnia 1 stycznia 2021 weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, KTÓREGO CELEM JEST WSKAZANIE WZORCOWYCH MECHANIZMÓW PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE DO PROGU UNIJNEGO I WSKAZANIE PIERWSZYCH BŁĘDÓW I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W TYM ZAKRESIE.

  Uwaga: W trakcie szkolenia każdy uczestnik otrzyma jako materiał szkoleniowy m.in. ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w wersji książkowej.

  ZAKRES SZKOLENIA:

  ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

  ustawa Prawo zamówień publicznych w wersji książkowej

  BLOK I: PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA – większa odpowiedzialność i obowiązki komórek merytorycznych.
  1. Wprowadzenie – istotne definicje w ustawie.
  2. Elektronizacja zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i sprawozdawczości.
  3. Plan postępowania o udzielenie zamówienia czy plan zamówień – różnice w obowiązkowych czynnościach – zamieszczanie, aktualizowanie.
  4. Szacowanie wartości zamówienia – podstawa ustalenia wyboru progu wartościowego, trybu zamówienia:
  a) Zamówienia mieszane – ich wpływ na ustalenie wartości.
  b) Zamówienia podzielone na części z uwzględnieniem rodzaju zamówienia (RB, D, U )– kiedy obowiązkowa agregacja zamówień.
  c) Różne źródła finansowania – jak uwzględniać w planie, gdy nie jest jeszcze podpisana umowa na dofinansowanie np. z projektu UE.
  d) Zamówienia powtórzeniowe z art. 214 ust. 1 pkt 7 – czy warto przewidywać?
  e) Zamówienia dla kilku jednostek a jedno źródło finansowania. Zamówienia jednostek z odrębnością finansową.
  f) Zasady udzielenia zamówień nieplanowanych.
  g) Powody nie podzielenia zamówienia na części.
  5. Opis przedmiotu zamówienia:
  a) Cechy użytkowe – opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w kategoriach wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym aspektów środowiskowych.
  b) Możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety” – przedmiotowy środek dowodowy – czy żądać złożenia wraz z ofertą? Obowiązki wezwania do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
  c) W jakich sytuacjach można wskazać znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, by nie doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – równoważność w nowej ustawie.
  d) Zatrudnianie na umowę o pracę – w jakich rodzajach zamówień. Jak opisać, wskazanie dokumentowania i sankcje dla wykonawcy przy niedopełnianiu tego wymagania.
  e) Konsultacje rynkowe w tym warunki, w jakich warto skorzystać z tego narzędzia – oprogramowanie czy usługa projektowania. Konsekwencje na etapie badania i oceny ofert.
  6. Warunki udziału w postępowaniu – proporcjonalność, czego warunki mogą dotyczyć, w jaki sposób wykonawca po-twierdza, że warunek spełnia:
  1. Trzy możliwości wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku udziału:
  a) Wykonawca potwierdza, – sam spełnia warunki
  b) Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
  c) Wykonawca polega na podmiocie udostępniającym zasoby – co należy uwzględnić w dokumentach zamówienia.
  2. Podmiotowe środki dowodowe – możliwości weryfikacji spełnienia warunku udziału – przykład warunku doświadczenia w RB z wskazaniem na możliwości zamawiającego co do sposobu weryfikacji warunku.
  VII. Kryteria oceny ofert – ustalenie kryteriów w kontekście maksymalnej wagi ceny 60% a wpływ na wynik postępowania. Kryteria środowiskowe jako związek z zasadą efektywności ekonomicznej – wpływ na obowiązek zamieszczania ogłoszenia o wykonaniu umowy.
  VIII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Współdziałanie stron, klauzule zakazane, obowiązkowe. Obowiązki dla umów powyżej 12 m-cy. Jak kształtować klauzule waloryzacji ceny. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.
  IX. Zamówienia do 130 tys. zł – o czym warto wiedzieć, by zrealizować zamówienie z przestrzeganiem zasady efektywności.
  BLOK II: PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  I. Komisja przetargowa – powołanie, skład, obowiązki, oświadczenia, w tym termin na ich składanie. Decyzja o wadium – gdy zamawiający żąda – co należy wiedzieć.
  II. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) lub Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW) – zależność od wyboru trybu po-stępowania o udzielenie zamówienia – wymagany zakres informacyjny.
  III. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy – obligatoryjna i fakultatywna – decyzje zamawiającego, w tym prawo do weryfikacji poprzez możliwość żądania podmiotowych środków dowodowych.
  IV. Ogłoszenia – krótka charakterystyka z uwzględnieniem praktycznego wskazania na platformie e-zamówienia.
  V. Negocjacje bez ogłoszenia, wolna ręka, partnerstwo innowacyjne – lex specialis w postępowaniach poniżej progu unijnego.
  VI. Praktyczny przebieg procedury udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z uwzględnieniem obowiązków za-mawiającego – krok po kroku od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu:
  1. Wariant I – następca przetargu nieograniczonego – podstawa prawna:
  a) Ogłoszenie o zamówieniu z SWZ – pytania i wnioski wykonawców do SWZ – terminy, zmiany, modyfikacje;
  b) Składanie ofert – terminy RB; U lub D;
  c) Otwarcie ofert – obowiązki informacyjne zamawiającego przed otwarciem ofert, po otwarciu ofert, w tym informacja do Prezesa UZP – zamieszczanie, przesyłanie;
  d) Badanie i ocena ofert w zależności od ustalonych warunków zamówienia:
   sprawdzenie podpisu, wymagane oświadczenia, inne dokumenty składane wraz z ofertą – który z nich podlega uzupełnieniu, poprawieniu i na jakiej podstawie;
   termin związania ofertą, wybór oferty po terminie związania ofertą – wezwanie wykonawcy i ich konsekwencje;
   czy treść oferty odpowiada warunkom zamówienia – możliwości wyjaśniania treści oferty;
   badanie rażąco niskiej ceny w tym obowiązkowe założenia dla postępowań na RB – wezwanie do wyjaśnienia, ocena wyjaśnień, sankcje dla wykonawcy;
   poprawianie omyłek rachunkowych, pisarskich, innych – obowiązki informacyjne na tym etapie;
   wezwanie do podmiotowych środków dowodowych – termin, fakultatywność działania;
   odrzucenie ofert – przesłanki z wskazaniem na obowiązki informacyjne zamawiającego;
   obowiązki informacyjne po wyborze najkorzystniejszej oferty – informacje dla wykonawcy, a informacje na stronę pro-wadzonego postępowania, termin na udzielenie zamówienia.
  2. Wariant II – możliwość przeprowadzenia negocjacji – podstawa prawna – co podlega negocjacjom:
  a) Od momentu otwarcia ofert – decyzja o podjęciu negocjacji lub odstąpienia – przykład, który wpływa na takie decyzje, w tym badanie i ocena ofert;
  b) Obowiązki informacyjne zamawiającego w przypadku odstąpienia od negocjacji, czyli skąd wykonawca wie, że zamawiający nie przeprowadzi negocjacji;
  c) Podjęcie decyzji o negocjacjach – kogo zapraszamy – dwa warianty: bez ograniczenia dla wykonawców, z ograniczeniem liczby wykonawców;
   ustawowa treść zaproszenia do negocjacji – co należy uwzględnić w zaproszeniu, a nie wynika to z ustawy
   przebieg negocjacji – formy: ustna czy środki komunikacji elektronicznej, czy wszyscy wykonawcy muszą brać udział w negocjacjach
   zawiadomienie o zakończeniu negocjacji – treść
   zaproszenie do składania ofert dodatkowych – treść, termin, forma składania ofert dodatkowych, czy nowy formularz – rygor podpisu, miejsca i dochowania terminu.
  3. Wariant III – obligatoryjne negocjacje – podstawa prawna:
  a) Krótka charakterystyka (co negocjujemy). Kiedy warto skorzystać z tego wariantu – przykład przedmiotowy – ze wskazaniem na terminu, który nie wymaga w tym trybie składania wniosków o dopuszczenie;
  b) Podkreślenie wagi na zawartość w OPiW które nie podlegają negocjacjom;
  c) Schematyczny przebieg procedury od otwarcia ofert podlegających negocjacjom po zakończenie postępowania.
  4. Obowiązki informacyjne zamawiającego w trakcie badania i oceny ofert, wybór oferty, po wyborze oferty – kogo, kiedy w jakiej formie powiadamiamy o czynnościach, w tym z uwzględnieniem wszystkich trzech wariantów pod kątem informacyjnym do Prezesa UZP, stroną internetową prowadzonego postępowania oraz powiadomień do wykonawcy.
  5. Środki ochrony prawnej wykonawcy w postępowaniach poniżej progu unijnego;
  a) Termin na wniesienie odwołania – ogłoszenia, SWZ, czynności w postępowaniu, czynności wyboru oferty, odrzucenia oferty wykonawcy
  b) Obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „kopii” odwołania. Decyzje, jakie może podjąć w odniesieniu do zwartych zarzutów oraz skutki tych decyzji
  c) Uwzględnienie, oddalenie odwołania, umorzenie – postanowienie – co to oznacza, kiedy występuje
  d) Skarga – sąd zamówień publicznych
  e) Wysokość wpisu, proporcjonalność obciążenia kosztami.
  BLOK III. Podsumowanie szkolenia. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

   

  Uczestnicy:

  Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • osób pracujących w działach zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  •  członków komisji przetargowych,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do progu stosowania ustawy,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

  Metodologia:

  Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

  Informacje dodatkowe:

   

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, przerwy kawowe.

  Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

  W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192.

  Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

  Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

  Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

   [recaptcha]
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
   Pokaż pełną treść zgody

   Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

   Zobacz szkolenia z zamówień publicznych.

    Nabywca

    Odbiorca


    Uczestnicy    Wartość netto......
    Wartość brutto......

    Pokaż treść Regulaminu

    Regulamin zamawiania usług szkoleniowych drogą elektroniczną

    1. Usługi szkoleniowe świadczone przez Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Przetargi mogą być zamawiane za pośrednictwem właściwych formularzy zgłoszeniowych umieszczonych w formie kodu html na stronie noweprzetargi.pl.
    2. Zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej noweprzetargi.pl traktowane jest jak zamówienie złożone w formie pisemnej i rodzi takie same skutki prawne, zatem zobowiązuje uczestnika do uiszczenia pełnej kwoty wynikającej ze zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 7 dni lub krócej przed jego terminem bądź nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty lub niewystawienia faktury obciążającej.
    3. W przypadku zgłoszenia na szkolenie z finansowaniem udziału w nim w co najmniej 70% ze środków publicznych, dla skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT na mocy Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ust. o VAT, konieczne jest przesłanie w formie skanu lub faksu podpisanego i opieczętowanego oświadczenia o przysługującym prawie do przedmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług.
    4. Wypełniając formularz elektronicznego zgłoszenia udziału, osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w przesyłanym formularzu zgłoszenia danych osobowych delegowanych pracowników dla potrzeb realizacji usługi szkoleniowej. Więcej informacji na stronie: https://noweprzetargi.pl/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-polityka-rodo/
    5. Rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w formie pisemnej (fax, poczta tradycyjna lub poczta elektroniczna – za zwrotnym potwierdzeniem odczytania wiadomości).
    6. CDIK Nowe Przetargi nie odpowiada za niewłaściwe działanie mechanizmu zgłoszeń za pośrednictwem formularza zgłoszenia.    POKAŻ INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

    Podsumowanie:

    Zgłaszasz na szkolenie następujące osoby:

    Wartość netto......
    Wartość brutto......


    Skopiuj link do tego szkolenia
    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average 4,57 out of 5)
    Loading...

    Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

    Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

    Nowości na forum

    Statystyki forum:

    Liczba użytkowników: 90885
    Liczba postów: 146769
    Liczba tematów: 18846

    Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

    Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

    infolinia szkoleniowa 801 889 888