NowePrzetargi.pl

Szkolenia Zamówienia publiczne Rzeszów 1-04-2019

Temat:Wzorzec prowadzenia elektronicznych zamówień publicznych. Czynności techniczne i prawne w postępowaniu prowadzonym z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
Trener:Jacek Jerka
Data rozpoczęcia:2019-04-01
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Rzeszów, Hotel Grein, al. Tadeusza Rejtana 1, godz. 9:30-15:30
Cena:390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji:tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Jacek Jerka

Jacek Jerka – prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze czynny udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, posiada szeroką wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.

Główny Specjalista / Wojewódzki Urząd Pracy [2018.11.21-23.]:

Wysoka jakość szkolenia. Bardzo dobra organizacja, pełen profesjonalizm.

 

Inspektor / Sąd Rejonowy [2018.11.21-23.]:

Szkolenie jak zwykle dobre merytorycznie, organizacja utrzymana tak jak w poprzednich latach – bomba!

 

Starszy Specjalista / Urząd Marszałkowski [2018.11.21-23.]:

Bardzo dobre merytorycznie szkolenie, wszystko na najwyższym poziomie.

 

Zastępca Kierownika / Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej [2018.11.21-23.]:

Miła atmosfera, prowadzący posiadają bardzo dużą wiedze, dobry przekaz informacji.

 

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2018.11.21-23.]:

Profesjonalne szkolenie poparte wiedzą i doświadczeniem prowadzących. Zagadnienia omówione w ciekawy i dostępny sposób.

 

Główny Specjalista / Urząd Wojewódzki [2018.11.21-23.]:

Praktycy i eksperci tłumaczący niuanse ustawy w sposób prosty i przejrzysty.

 

Główny Specjalista / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [2018.11.21-23.]:

Wiedza zdobyta na szkoleniu będzie przydatna na zajmowanym stanowisku.

 

Specjalista / Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej [2018.11.21-23.]:

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania.

 

Samodzielny Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.11.21-23.]:

Super szkolenie. Nie mam żadnych uwag i zastrzeżeń.

 

Referent / Firma prywatna [2018.11.21-23.]:

Szkolenie ciekawe, wyczerpujące i fajnie prowadzone.

 

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2018.11.21-23.]:

Szkolenie na najwyższym poziomie merytorycznym.

 

Kierownik Działu / Firma prywatna [2018.11.21-23.]:

Szkolenie profesjonalnie przygotowane i poprowadzone.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.06.18]:

Praktyczna wiedza osoby szkolącej przekazana uczestnikom w sposób przejrzysty i konkretny.

 

Kierownik Referatu / Urząd Gminy [2018.06.18]:

Szkolenie bardzo przydatne, na którym poruszono praktyczne aspekty.

 

Starszy Specjalista / Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.06.18]:

Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone w sposób fachowy i rzetelny.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Park Narodowy [2018.06.18]:

Wykładowca konkretny, posiadający dużą wiedze teoretyczną i praktyczną. Jasno i czytelnie przedstawia zakres omawianego materiału.

 

Kierownik / Izba Administracji Skarbowej [2018.06.18]:

Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie. Bardzo wysoki poziom wiedzy prezentowany przez prowadzącego.

 

Technik Prac Biurowych / Firma prywatna [2018.06.18]:

Szkolenie bardzo dobrze skonstruowane pod względem merytorycznym. Podczas szkolenia przytaczano ciekawe przykłady.

 

Asystent / Firma prywatna [2018.06.18]:

Bardzo dobre szkolenie, warte polecenia. Wykładowca odpowiada na każde pytanie – dzięki temu rozwiewa wszelkie wątpliwości w danym temacie.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.06.18]:

Szkolenie bardzo trafne i przydatne, gdyż temat jest bardzo trudny.

 

Referent Administracyjny / Uczelnia Wyższa [2018.06.18]:

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób bardzo przejrzysty i jasny. Informacje oraz tematy, które zostały poruszone są bardzo potrzebne oraz dostosowane do obecnych zmian w ustawie.

 

Inspektor / Urząd Miasta [2018.06.18]:

Interesujące zagadnienie szkolenia. Szkolenie daje możliwość wysłuchania eksperta.

 

Specjalista / Uczelnia Wyższa [2018.06.18]:

Szkolenie bardzo przydatne w związku z wprowadzeniem elektronizacji zamówień publicznych.

 

Audytor/ Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.05.16-18]:

Na szkoleniu zastosowano praktyczne przykłady rozwiązań na problematyczne kwestie objęte szkoleniem.

 

Specjalista ds. Organizacyjno- Administracyjnych / Szpital Psychiatryczny [2018.05.16-18]:

Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie i wyczerpująco.

 

Główny Specjalista / Urząd Miejski [2018.05.16-18]:

Szkolenie profesjonalnie zorganizowane. Wykładowca posiada wiedzę i duże umiejętności jej przekazywania

 

Główny Specjalista / Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli [2018.05.16-18]:

Na szkoleniu przekazano bardzo przydatne informacje. Super wykładowca, jego przekaz informacji idealnie dociera do słuchacza.. Wiadomości przekazywano bardzo merytorycznie.

 

Kierownik / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.05.16-18]:

Szkolenie przygotowane i zrealizowane bardzo profesjonalnie. Prowadzący posiada ogromna wiedzę w tematyce szkolenia. Przekaz zagadnień był jasny, czytelny i interesujący.

 

Kierownik / Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej [2018.05.16-18]:

Przekazano bardzo merytoryczne i przydatne informacje, które nie są w ogóle dostępne. Szkolenie, pomimo braków technicznych w mojej instytucji, pozwoli mi w prawidłowy sposób przeprowadzić elektronizacje zamówień.

 

Kierownik / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.05.16-18]:

Profesjonalne szkolenie, wspaniała organizacja i najlepszy wykładowca.

 

Starszy Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.05.16-18]:

Szkolenie bardzo przydatne. Tematyka ciekawa i przekazana w ciekawy oraz zrozumiały sposób.

 

Kierownik Działu Technicznego / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.05.16-18]:

Zakres przekazywanych informacji na wysokim poziomie.

 

Starszy Księgowy / Firma prywatna [2018.05.16-18]:

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie – zarówno ze strony organizacyjnej jak i formalnej.

 

Główny Specjalista / Urząd Miasta [2018.05.16-18]:

Szkolenie było bardzo przydatne ze względu na obowiązujące już zmiany w zakresie elektronizacji zamówień publicznych.

 

Pracownik Administracyjny / Firma prywatna [2018.05.16-18]:

Na szkoleniu przekazano cenne informacje. Bardzo profesjonalna kadra.

 

Starszy Specjalista / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.05.16-18]:

Szkolenie bardzo aktualne. Problemy dotyczące elektronizacji zamówień publicznych były poruszane w bardzo merytoryczny sposób. Bardzo przydatne w mojej pracy jako przewodniczący komisji przetargowej.

 

Kierownik Administracyjny / Uczelnia Wyższa [2018.05.16-18]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale zorganizowane.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miasta [2018.05.16-18]:

Bardzo wartościowe merytorycznie szkolenie. Jasny i czytelny przekaz wykładowcy.

 

Podinspektor / Urząd Miasta [2018.05.16-18]:

Szkolenie merytoryczne. Przekazane treści w pełni zgodne z planem szkolenia.

 

Podinspektor / Urząd Miasta [2018.05.16-18]:

Szkolenie merytoryczne. Przekazane treści w pełni zgodne z planem szkolenia.

 

Starszy Inspektor / Ośrodek Pomocy Społecznej[2018.04.16]:

Szkolenie przybliżające wchodzące zmiany, informacje bardzo przydatne.

 

Specjalista / Uczelnia Wyższa [2018.04.16]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób jasny, przystępny merytorycznie.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych [2018.04.16]:

Wszystko profesjonalnie przygotowane. Szkolenie na duży plus.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Biblioteka [2018.04.16]:

Szkolenie bardzo interesujące. Szczególne podziękowania za Ustawę.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2018.04.16]:

Przydatne informacje przekazane przez kompetentną osobę w sposób bardzo przystępny i zrozumiały.

 

Przewodniczący Komisji przetargowej/ Instytut Lotnictwa [2018.04.16]:

Szkolenie przydatne poszerzające posiadaną wiedzę w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie nowelizacji.

 

Specjalista / Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej [2018.04.16]:

Wyczerpujące informacje, widać bardzo dobre przygotowanie Prowadzącego.

 

Lider ds. Zamówień Publicznych/ Ośrodek Przetwarzania Informacji [2018.04.16]:

Szkolenie na czasie, tematycznie dostosowane do obecnych potrzeb słuchaczy

 

Podinspektor / Gmina [2018.03.16]:

Szkolenie zawierało wiele przydatnych informacji.

 

Koordynator Projektu / Zespół Szkół [2018.03.16]:

Szkolenie zadowalające pod względem formy i przekazywanych treści.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Wojewódzki Szpital [2018.03.16]:

Szkolenie przygotowane w sposób bardzo solidny. Wyczerpuje wszelkie aspekty. Zgodne z harmonogramem.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej [2018.03.16]:

Szkolenie bardzo przydatne, sprawnie przeprowadzone, dobrze przygotowane, materiały zawierające aktualnie obowiązujące akty prawne.

 

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2018.03.16]:

Szkolenie w profesjonalny sposób przekazuje sprawy związane z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zwłaszcza z różnymi interpretacjami przepisów.

 

Starszy Referent / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.03.16]:

Szkolenie fachowe i rzetelne. Praktycznie przekazane wiadomości.

 

Naczelnik Wydziału / Starostwo Powiatowe [2018.03.16]:

Szkolenie bardzo przydatne. Wysoki poziom merytoryczny.

 

Kierownik / Wojewódzki Szpital [2018.03.16]:

Szkolenie ciekawie prowadzone. Rzetelna wiedza Wykładowcy. Niestandardowe podejście. Przydatne informacje.

 

Starszy Referent / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.03.16]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane i rzeczowe.

 

Referent / Firma prywatna [2018.03.16]:

Szkolenie rewelacyjne, ogrom przekazanej wiedzy.

 

Kierownik Sekcji / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.02.26-27]:

Szkolenie wzorowe.

 

Kierownik Referatu / Urząd Gminy [2018.02.26-27]:

Szkolenie przydatne, duża wiedza i doświadczenie wykładowcy.

 

Asystent ds. administracyjnych/ Zespół Opieki Zdrowotnej [2018.02.26-27]:

Szkolenie na wysokim poziomie pod względem przekazywanej wiedzy i otrzymanych materiałów. Wykładowca z dużą starannością wyjaśnia wszystkie wątpliwości uczestników szkolenia.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Gmina [2018.02.26-27]:

Na szkolenie została przekazana praktyczna wiedza wynikająca z PZP, która ułatwi pracę.

 

Młodszy Referent / Urząd Gminy [2018.02.16]:

Szkolenie dostarczyło wielu przydatnych indormacji.

 

Starszy Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.02.26-27]:

Bardzo wysoki poziom szkolenia. Wiedza w zakresie praktycznym przekazywana w sposób przystępny. 100-tu procentowy profesjonalizm wykładowcy.

 

Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.01.24-26]:

Szkolenie było przeprowadzone bardzo profesjonalnie i na wysokim poziomie merytorycznym.

 

Starszy Specjalista/ Uczelnia Wyższa [2018.01.24-26]:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone na wysokim poziomie. Forma prowadzonych zajęć ułatwia zrozumienie wszystkich zagadnień.

 

Kierownik Administracyjny/ Uczelnia Wyższa [2018.01.24-26]:

Szkolenie bardzo konkretne, merytoryczne, z dużą ilością przydatnych informacji.

 

Dyrektor / Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [2018.01.24-26]:

Wysoki poziom szkolenia, aktualna wiedza przekazana w profesjonalny zrozumiały sposób.

 

Naczelnik / Zarząd Dróg [2018.01.24-26]:

Dobre przydatne szkolenie prowadzone w sposób interesujący i praktyczny. Doskonała opieka przedstawicieli firmy Nowe Przetargi nad uczestnikami szkolenia.

 

Specjalista ds. Zamówień / Zarząd Dróg [2018.01.24-26]:

Szeroki zakres wiedzy przekazany przez praktyka. Profesjonalne przekazanie informacji.

 

Dyrektor / Firma Prywatna [2018.01.24-26]:

Szkolenie uwzględniało, aktualne zmiany w Ustawie PZP oraz praktyczne podjście do uruchamianych postępowań.

 

Kierownik Działu / Szpital [2018.01.24-26]:

Bardzo merytoryczne szkolenie.

 

Podinspektor / Gmina  [2018.01.24-26]:

Szkolenie bardzo satysfakcjuące, ogromna wiedza prowadzącego nie tylko merytoryczna ale również praktyczna, co czyni szkolenie bardzo przydatnym.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień i Przetargów / Firma Prywatna [2018.01.24-26]:

Profesjonalne podejście do uczestników. Powadzący szkolenie o dużym doświadczeniu i wiedzy w danym temacie. Organizacja na najwyższym poziomie.

 

… / Urząd Miasta [2018.01.24-26]:

Szkolenie bardzo merytoryczne. Wykładowca nie ozostawił żadneg pytania bez odpowiedzi. Całe szkolenie w bardzo dobrej atmosferze.

 

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych / Zarząd Mienia Komunalnego [2018.01.24-26]:

Szkolenie na wysokim poziomie. Duża wiedza praktyczna prowadzącego, co wpływa pozytywnie na uczestników szkolenia teraz i w przyszłości.

 

Inspektor / Szpital [2018.01.24-26]:

Rzeczowe podejście do tematu, profesjonalny wykładowca.

MapaZakres szkolenia:

I. WPROWADZENIE.
II. ASPEKTY PRAWNE ELEKTRONIZACJI POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
• MiniPortal i ePUAP – pierwsze doświadczenia i znaki zapytania.
• Wymagany zakres elektronizacji procedury na poszczególnych etapach procesu przygotowania postępowań o udzielenia zamówień publicznych – różnice dla poszczególnych trybów i przedmiotu zamówienia – przykłady.
• Elektronizacja prowadzonych postępowań i komunikacja na linii wykonawca – zamawiający.
• Forma e-oferty i dokumentacji związanej ze składaniem e-ofert – oryginał czy kopia – z podpisem kwalifikowanym czy bez?
• Odwołanie w postępowaniu elektronicznym – skuteczne wniesienie odwołania z załącznikami a skuteczne przystąpienie do postępowania odwoławczego – wzorcowe dokumenty – pojawiające się problemy.
• Zamówienia poniżej progu w okresie przejściowym – czy możliwe jest równoczesne stosowanie komunikacji elektronicznej i komunikacji tradycyjnej w procedurze?
• Odpowiedzialność osób po stronie zamawiającego za prawidłowe wykonywanie czynności w postępowaniu oraz prawne możliwości weryfikacji technicznej strony elektronizacji przez wykonawców w postępowaniu.
• Sposób przeprowadzania kontroli postępowań elektronicznych.
III. ASPEKTY ORGANIZACYJNE ELEKTRONIZACJI POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• Dokumentowanie czynności wewnętrznych zamawiającego w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
• Sposób przechowywania dokumentów elektronicznych, tryb ich udostępniania, archiwizacji i usuwania. RODO w zamówieniach publicznych.
IV. ASPEKTY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM INFRASTRUKTURY DLA ZGODNEGO Z PRAWEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ: Wymagania techniczne niezbędne dla prawidłowego złożenia i przyjęcia e-oferty – skuteczne złożenie i przyjęcie e-oferty krok po kroku z wykorzystaniem miniPortalu UZP: specyfikacja połączenia, format przesyłanych danych, kodowanie i oznakowanie czasu przekazania danych – problemy.
V. DYSKUSJA.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • pracowników działów zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • kierowników jednostek,
  • członków komisji przetargowych,
  • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Szkolenie elektronizacja zamówień publicznych RzeszówOrganizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Zobacz pozostałe szkolenia z zamówień publicznych w Rzeszowie.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 78316
Liczba postów: 141954
Liczba tematów: 17814

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania