NowePrzetargi.pl

Szkolenie online wzór specyfikacji warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym 2021-05-10

Temat: Wzór specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w przetargu nieograniczonym.
Trener: Michał Kunikowski
Data rozpoczęcia: 2021-05-10
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: online, godz. 8:30-14:30
Cena: 460,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 570,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Michał Kunikowski szkolenia

 

Michał Kunikowski – trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od kilkunastu lat. Wykładowca studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej. Jeden z 28 Atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Członek korpusu Służby Cywilnej zwolniony z obowiązku odbycia służby przygotowawczej dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym. Szkoli, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy prawne oraz reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Opinie Michał Kunikowski:

 

Administracja / Zakład Aktywności Zawodowej [2020.07.31.]:

Szkolenie bardzo ciekawe i rzeczowe. Wykładowca w sposób profesjonalny przedstawił cały materiał.

 

Inspektor/ Urząd Miejski  [2020.07.31.]:

Szkolnie na najwyższym poziomie. Bardzo duża wiedz i ogromne doświadczenie Prowadzącego. Możliwość zadawania pytań i uzyskanie odpowiedzi na każde zapytanie.

 

Dyrektor Biura / Związek Gmin [2020.07.31.]:

Szkolenie godne polecenia. Wykładowca poruszył najbardziej istotne problemy i zagadnienia .

 

Referent / Gmina [2020.07.31.]:

Dobrze dobrany temat szkolenia biorąc pod uwagę tematykę zamówień publicznych. Wykładowca doświadczony z bardzo dobrą umiejętnością przekazywania wiedzy.

 

Specjalista ds. zamówień publicznych/ Szpital Powiatowy [2020.07.31.]:

Czytelne, przejrzyste materiały szkoleniowe, pozwalające na bieżąco robić notatki i zaznaczać istotne dla mnie kwestie. Wykładowca zmniejszył mój strach przed nowym nieznanym tzn. nowelizacją ustawy PZP.

 

Kierownik / Przedsiębiorstwo Komunalne [2020.07.29.]:

Bardzo merytoryczne, profesjonalne podejście Wykładowcy. Wzorowe zasady bezpieczeństwa.

 

Podinspektor/ Urząd Gminy  [2020.07.29.]:

Szkolnie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Uzyskana wiedza znacznie przyczyni się do pracy zawodowej.

 

Specjalista Zakład Usług Miejskich [2020.07.29.]:

Szkolenie bardzo konkretne, utrzymane w tematyce wykładu.

 

Kierownik Działu / Spółdzielnia Mieszkaniowa [2020.07.29.]:

Szkolenie oceniam pozytywnie. Prowadzący ma dużą wiedzę na omawiany temat, którą przekazuje w sposób przystępny, zrozumiały. Materiały zostały przygotowane czytelnie i przejrzyście. Organizacja szkolenia bez zarzutu.

 

Specjalista / Zakład Usług Miejskich [2020.07.29.]:

Przydatne informacje przekazywane w sposób metodyczny i przemyślany przez osobę z wiedzą nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną.

 

Starszy Księgowy / Sąd Rejonowy [2020.07.29.]:

Szkolenie merytoryczne i uporządkowane.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2020.07.29.]:

Szkolenie przydatne w realizacji zadań.

 

Dyrektor / Filharmonia  [2020.07.10.]:

Szkolenie dedykowane osobom znającym procedury, jasno i czytelnie podkreślone zmiany w odniesieniu do obecnych przepisów oraz właściwe wskazanie sposobu poruszania się po ustawie – nowym dokumencie.

 

Specjalista/ Firma prywatna  [2020.07.10.]:

Szkolnie konkretne,  praktyczne informacje.

 

Inspektor / Urząd Gminy  [2020.07.10.]:

Szkolenie bardzo dobre.

 

Starszy Referent / Nadleśnictwo [2020.07.10.]:

Na szkoleniu kompleksowo przedstawione zostały najważniejsze kwestie związane ze zmianą ustawy PZP.

 

Starszy Specjalista / OHP  [2020.07.10.]:

Bardzo przydatne szkolenie. Jest dużo informacji nowych, które bez szkoleń trudno zgłębić.

 

Specjalista ds. administracji / Ośrodek Pomocy Społecznej  [2020.07.10.]:

Szkolenie rzeczowe prowadzone przez profesjonalnego trenera.

 

Księgowa / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  [2020.07.10.]:

Wykładowca posiada bogatą wiedzę. Szkolenie poprowadzone ciekawie.

 

Inspektor / Gmina   [2020.07.08.]:

Szkolenie merytoryczne, poszerzające posiadaną wiedzę.

 

Referent/ Centrum Usług Wspólnych  [2020.07.08.]:

Szkolnie było dla mnie bardzo przydatne. Informacje przekazywane były w sposób zrozumiały dla uczestników.

 

Główny specjalista / Gmina  [2020.07.08.]:

Szkolenie merytoryczne. Prowadzący w sposób logiczny przedstawił omawiany tekst ustawy.

 

Główny Specjalista / Urząd Miejski  [2020.07.08.]:

Spełnia wszystkie moje oczekiwania.

 

Podinspektor / Urząd Gminy  [2020.07.08.]:

Dużo rzeczowych i konkretnych informacji. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym.

 

Referent / Centrum Usług Wspólnych  [2020.07.08.]:

Przepisy omówione w sposób zrozumiały, oparte o przykłady.

 

Specjalista / Powiatowy Urząd Pracy  [2020.03.10.]:

Szkolenie przydatne i dobrze przygotowane.

 

Specjalista / Powiatowy Urząd Pracy  [2020.03.10.]:

Szkolenie bardzo przydatne.

 

Referent / Urząd Gminy  [2020.03.10.]:

Szkolenie zgodne z harmonogramem. Jasny przekaz wykładowcy.

 

Kierownik / Powiatowy Urząd Pracy  [2020.03.10.]:

Szkolenie przydatne, na pewno wykorzystam w praktyce zdobytą wiedzę.

 

Specjalista / Osoba prywatna  [2020.03.10.]:

Położenie nacisku na praktyczne aspekty szkolenia jest bardzo dobrym pomysłem.

 

Inspektor / Urząd Gminy  [2020.03.10.]:

Bardzo przydatne, zrozumiałe wyjaśnienie przekazanych kwestii.

 

Specjalista / Urząd Gminy  [2020.03.10.]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.

 

Starszy Inspektor  / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  [2020.03.10.]:

Przekazanie informacji w sposób przejrzysty, ciekawy i bardzo przydatny w praktyce.

 

Kierownik / Przedsiębiorstwo Komunalne  [2020.03.10.]:

Szkolenie bardzo interesujące – dużo praktycznej wiedzy.

 

Kierownik Referatu  / Gmina  [2020.02.19.]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Będzie przydatne w mojej pracy.

 

Starszy Inspektor  / Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny [2020.02.19.]:

Profesjonalizm. Znajomość realiów.

 

Podinspektor / Związek Komunalny Gmin  [2020.02.19.]:  

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie.

 

Podinspektor  / Urząd Gminy  [2020.02.19.]:

Szkolenie merytorycznie i organizacyjnie oceniam pozytywnie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze przygotowane. Całość szkolenia bardzo dobra.

 

Specjalista ds. zamówień publicznych  / Urząd Miejski  [2020.02.19.]:

Szkolenie organizacyjnie bardzo dobre. Duży profesjonalizm wykładowcy.

 

Kierownik Administracji / Dom Pomocy Społecznej  [2020.02.19.]:

Szkolenie spełniło moje  oczekiwania.

 

Podinspektor ds. zamówień publicznych  / Urząd Gminy  [2020.02.19.]:

Szkolenie bardzo przydatne i praktyczne.

 

Kierownik / Urząd Miejski  [2020.02.19.]:

Bardzo profesjonalne i przydatne. Wykład na wysokim poziomie.

 

Kierownik Gospodarczy / Zakład Poprawczy   [2019.11.19.]:

Szkolenie ciekawie prowadzone. Konkretny Prowadzący.

 

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski    [2019.11.19.]:

Szkolenie prowadzone sprawnie, optymalna ilość potrzebnych informacji.

 

Kierownik Gospodarczy/ Szkoła Podstawowa   [2019.11.19.]:

Rzeczowo przygotowany materiał szkoleniowy. Zwrócono uwagę na istotne kwestie.

 

Referent  / Powiatowy Zarząd Dróg  [2019.11.19.]:  

Przydatne informacje, komunikatywny Prowadzący, ciekawe materiały.

 

Specjalista / Zakład Gospodarki Odpadami   [2019.11.19.]:

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne szkolenia. W łatwy sposób przekazana tematyka.

 

Z-ca Dyrektora / Dom Pomocy Społecznej  [2019.11.08.]:

Szkolenie konkretne, rzetelnie omówiono najważniejsze istotne zmiany w zamówieniach publicznych. Rozległa wiedza wykładowcy (nie tylko z zakresu zamówień publicznych).

 

Kierownik / Urząd Gminy  [2019.11.08.]:

Szkolenie merytoryczne poprawne, duża wiedza prowadzącego. Dobre przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów ustawy PZP.

 

Główny Księgowy / Powiatowy Inspektorat Weterynarii [2019.11.08.]:

Szkolenie prowadzone bardzo merytorycznie. Wnosi wiele przydatnych informacji ukazujących wchodzące zmiany.

 

Starszy Specjalista / Celowy Związek Gmin [2019.11.08.]:

Bardzo dobrze przygotowane szkolenia. Bogate materiały szkoleniowe.

 

Inspektor  / Urząd Miasta i Gminy  [2019.11.08.]:

Szkolenie prowadzone w bardzo jasny i przejrzysty sposób. Prowadzący odpowiadał precyzyjnie na zadane pytania przytaczając przykłady ułatwiające zrozumienie danego zagadnienia.

 

Kierownik / Miejski Zakład Komunikacji  [2019.11.08.]:

Praktyczne szkolenie, informacje zostały przekazane w sposób przejrzysty i zrozumiały.

 

Radca Prawny / Zakład Ubezpieczeń Społecznych  [2019.11.15.]:

Szkolenie profesjonalne, Wykładowca posiada dużą wiedzę i łatwość jej przekazywania.

 

Podinspektor / Urząd Gminy  [2019.11.15.]:

Szkolenie prowadzone rzeczowo. Zakres przekazanych informacji na przewidziany czas szkolenia zadowalający.

 

Inspektor / Urząd Gminy  [2019.11.15.]:

Szkolenie bardzo przydatne w dalszej pracy, tematyka przedstawiona ciekawie i przystępnie.

 

Naczelnik Wydziału / Zakład Ubezpieczeń Społecznych    [2019.11.15.]:

Szkolenie bardzo potrzebne na gruncie przyszłych zmian.

 

Specjalista / Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych   [2019.11.15.]:

Szkolenie merytoryczne, wyczerpujące i rzeczowe. Sposób przekazywania informacji bardzo czytelny.

 

Podinspektor / Związek Gmin  [2019.11.15.]:  

Szkolenie poruszające bardzo przydatne informacje, które są do wykorzystania w obecnie obowiązującej ustawie oraz tej, która wejdzie w życie od stycznia 2021 roku.

 

Specjalista / Stacja Pogotowia Ratunkowego  [2019.10.31.]:

Szkolenie przy tak dużych zmianach jak zawsze ciekawe i interesujące.

 

Samodzielny Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy  [2019.10.31.]:

Wiedza przekazana w czytelny sposób. Materiały szkoleniowe przydatne. Miła atmosfera.

 

Inspektor / Dom Pomocy Społecznej  [2019.10.31.]:

Szkolenie konkretne zwracające uwagę na najbardziej istotne tematy. Jasne i zrozumiałe przekazywania informacji.

 

Kierownik gospodarczy / Liceum Ogólnokształcące  [2019.10.31.]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Poruszyło istotne dla mnie tematy i zagadnienia.

 

Kierownik Działu / Dom Pomocy Społecznej  [2019.10.31.]:

Przydatne informacje do praktycznego wykorzystania na stanowisku pracy. Merytorycznie przygotowany wykładowca.

 

Specjalista / Towarzystwo Budownictwa Społecznego  [2019.09.23.]:

Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Bardzo obrazowo i konkretnie.

 

Inspektor / Urząd Gminy  [2019.09.23.]:

Szkolenie bardzo przydatne z punktu widzenia zastosowania praktycznego.

 

Kierownik Gospodarczy / Szkoła podstawowa  [2019.09.23.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób zrozumiały, profesjonalny. Czytelny przekaz.

 

Referent / Zespół Szkół  [2019.09.23.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób szczegółowy i dokładny. Informacje bardzo przydatne w praktyce. Wykładowca skupia się na konkretach i ma podzielną uwagę – odpowiada na pytania w trakcie szkolenia.

 

Kierownik / Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna [2019.09.23.]:

Rzeczowe, konkretne, zrozumiałe.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Wojewódzki Szpital Psychiatryczny  [2019.06.19.]:

Szkolenie bardzo interesujące wobec aktualnych zmian ustawowych. Dużo praktycznego ćwiczenia na komputerze, które ułatwi codzienną pracę z elektroniczną procedurą zamówień publicznych.

 

Informatyk / Zarząd Komunikacji Miejskiej  [2019.06.19.]:

Bardzo interesująca część teoretyczna szkolenia, co jest rzadkością. Zajęcia praktyczne poprowadzone w jasny i czytelny sposób. Wiedza zdobyta w praktyce bardzo przydatna.

 

Kierownik Działu / Zarząd Komunikacji Miejskiej  [2019.06.19.]:

Szkolenie bardzo przydatne. Osoby, które nie miały wcześniej doświadczenia z elektronicznym postępowaniem o udzielenie zamówienia może bez trudu poradzić sobie z mini portalem i a w szczególności sprawdzenie poprawności oferty i ważności podpisu elektronicznego.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna  [2019.06.19.]:

Szkolenie merytoryczne i zgodne z tematyką szkolenia. Prowadzący w pełni udzielał informacji i odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania.

 

Podinspektor / Urząd Gminy  [2019.06.18.]:

Szkolenie zawierało wiele przydatnych informacji w zakresie elektronizacji zamówień publicznych. Prowadzący ma praktyczne pomocne podejście do tematyki z zakresu zamówień publicznych.

 

Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych / Urząd Gminy  [2019.06.18.]:

Szkolenie merytorycznie bardzo dobre. Wiele przydatnych informacji dotyczących elektronizacji oraz procedury zamówień publicznych. Zaletą szkolenia jest praktyczne ćwiczenia elektronizacji zamówień publicznych.

 

Specjalista / Zakład Ubezpieczeń Społecznych  [2019.06.18.]:

Dobre wartościowe szkolenie, które pomaga w praktycznym aspekcie pracy osoby zamawiającej zamówienia publiczne oraz w dobie zmieniających się przepisów prawa zamówień publicznych.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna  [2019.06.12.]:

Szkolenie w mojej ocenie zostało bardzo profesjonalnie przygotowane. Prowadzący to człowiek z doświadczeniem praktycznym w zakresie prawa zamówień publicznych.

 

Kierownik / Firma prywatna  [2019.06.12.]:

Szkolenie bardzo przydatne. Propozycja szkolenia nie tylko dla miniPortalu, ale również dla platform komercyjnych. Szkolenie dało doskonałe przygotowanie praktyczne do pracy z elektroniczną formą zamówień publicznych.

 

Referent / Firma prywatna  [2019.06.12.]:

Szkolenie zawierało przydatne informacje dotyczące elektronizacji zamówień publicznych. Prowadzący rozwiał nasze wątpliwości z zakresu elektronizacji.

 

Specjalista ds. Administracyjnych / Firma prywatna  [2019.06.12.]:

Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo rzetelnie. Wszystkie tematy, które były w programie szkolenia zostały omówione wyczerpująco.

 

Kierownik Wydziału / Firma prywatna  [2019.06.12.]:

Bardzo wartościowe i przydatne szkolenie z zakresu elektronizacji zamówień publicznych. Prowadzący przekazał bardzo wiele praktycznych informacji i rozwiązań.

 

Inspektor / Urząd Marszałkowski [2019.06.10.]:

Na szkoleniu zostało pokazane praktyczne ujęcie elektronizacji zamówień publicznych. Prowadzący przekazał cenne wskazówki do wykorzystania w pracy zawodowej.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna  [2019.06.10.]:

Szkolenie profesjonalnie zorganizowane, przeprowadzone bardzo merytorycznie. Prowadzący z wiedzą praktyczną w zakresie zamówień publicznych. Szkolenie godne polecenia.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna  [2019.06.10.]:

Szkolenie przygotowane nas wysokim poziomie. Prowadzący bardzo dobrze wszystko objaśnił. Szkolenie umożliwiło wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktycznych ćwiczeniach, które są pomocne przy pracy z zamówieniami publicznymi.

 

Specjalista ds. Księgowości / Zespół Szkół [2019.06.10.]:

Szkolenie podnoszące wiedzę o podpisie elektronicznym oraz całej procedurze elektronizacji zamówień publicznych. Solidne warsztaty przygotowujące do codziennej pracy.

 

Specjalista / Firma prywatna  [2019.06.10.]:

Szkolenie bardzo przydatne w kontekście przygotowania zamówień publicznych powyżej progów unijnych. Prowadzący to kompetentna osoba, która potrafi przekazać swoją wiedzę innym.

 

Referent / Urząd Gminy  [2019.06.10.]:

Szkolenie przeprowadzone merytorycznie oraz rzeczowo. Prowadzący szkolenie wykładowca otwarty na wszelkie pytania.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Uczelnia Wyższa  [2019.06.10.]:

Szkolenie zawierało praktyczne informacje potrzebne do pracy z zamówieniami publicznymi. Prowadzący bardzo dobrze przekazywał swoją wiedzę, w sposób prosty i jasny.

 

Kierownik / Firma prywatna  [2019.06.10.]:

Szkolenie ciekawe oraz przydatne w pracy z zamówieniami publicznymi. Prowadzący to bardzo ciekawa osoba z wiedzą merytoryczną i doświadczeniem w praktyce.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Powiatowy Urząd Pracy [2019.06.10.]:

Szkolenie zawierało bardzo przydatną praktyczną wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych. Bardzo przystępny wykładowca, w sposób jasny i klarowny przekazuje swoją wiedzę.

 

Starszy Inspektor ds. Administracyjnych / Firma prywatna [2019.05.27.]:

Szkolenie doskonale zorganizowane. Informacje przekazane na szkoleniu bardzo potrzebne do wykonywanej pracy. Wykładowca oaza spokoju.

 

Referent ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych / Urząd Miasta  [2019.05.27.]:

Szkolenie pozwoliło uzupełnić wiedzę, którą już posiadam oraz rozszerzyć swoje umiejętności o nową wiedzę z zakresu elektronizacji zamówień publicznych.

 

Informatyk / Rejonowy Ośrodek Kultury  [2019.05.27.]:

Szkolenie oceniam bardzo wysoko. Przydatne szkolenie dla znowelizowanych rozwiązań. Prowadzący posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

Kierownik / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [2019.05.27.]:

Szkolenie zawierało potrzebne warsztaty dotyczące składania ofert za pomocą elektronicznych form zamówień publicznych. Prowadzący przekazał wiedzę w prosty sposób.

 

Kierownik Działu Technicznego / Regionalny Ośrodek Kultury  [2019.05.27.]:

Szkolenie bardzo przydatne. W moim przypadku wiadomości zawarte w materiałach szkoleniowych na szkoleniu bardzo potrzebne na przyszłość w pracy z zamówieniami publicznymi.

 

 

Kierownik Referatu / Urząd Gminy  [2019.05.27.]:

Szkolenie przydatne w pracy zawodowej. Wykładowca przygotowany doskonale z prawa zamówień publicznych. Największym plusem szkolenia było obrazowe tłumaczenie zagadnień.

 

Inspektor / Firma prywatna  [2019.05.27.]:

Szkolenie bardzo potrzebne w pracy w związku ze zbliżającym się obowiązkiem elektronizacji zamówień publicznych. Warsztaty bardzo dobrze poprowadzone.

 

Specjalista / Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  [2019.04.26.]:

Esencja konkretów i odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w trakcie pracy przy prowadzeniu elektronicznej formy zamówień publicznych. Rewelacja, żadna minuta szkolenia niestracona – wszystkie bardzo cenne i pomocne w pracy.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy  [2019.04.26.]:

Doskonałe materiały szkoleniowe. Spodziewałem się, że na szkoleniu będą pewne wyjaśnienia dotyczące elektronizacji zamówień publicznych i tak też było.

 

Inspektor / Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  [2019.04.26.]:

Szkolenie profesjonalne, potwierdzone ogromną wiedzą prowadzącego i jego doświadczenie. Szkolenie przeprowadzone w bardzo miłej atmosferze. Zadawane pytania nie pozostawały bez fachowej i precyzyjnej odpowiedzi.

 

Inspektor / Centrum Świadczeń  [2019.04.26.]:

Szkolenie zawierało bardzo przydatne informacje. Prowadzący bardzo dobrze przekazywał wszelkie zmiany w procedurze elektronizacji zamówień publicznych. Każda wątpliwość była omawiana w sposób prosty i zrozumiały dla odbiorcy.

 

Inspektor / Urząd Gminy  [2019.04.26.]:

Szkolenie było konstruktywne oraz bardzo rzeczowe. Wiedza, jaką otrzymaliśmy zostanie wykorzystana w życiu codziennym przy pracy z zamówieniami publicznymi.

 

Specjalista / Firma Prywatna [2019.04.24.]:

Bardzo dobra forma prowadzenia szkolenia. Możliwość zadawania pytań na bieżąco. Prowadzący z szeroką wiedzą w zakresie prawa zamówień publicznych oraz całej procedury w praktyce.

 

Specjalista / Firma Prywatna  [2019.04.24.]:

Szkolenie mobilizujące do wprowadzenia i korzystania z elektronizacji zamówień publicznych w przedsiębiorstwie. Mimo że nie stosujemy w zamówieniach sektorowych prawa zamówień publicznych, to mimo to idąc z duchem czasu nowoczesne formy komunikacji są nieuniknione.

 

Starszy Referent / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   [2019.04.24.]:

Szkolenie prowadzone w bardzo profesjonalny sposób. Prowadzący w sposób ciekawy i łatwy do zapamiętania przekazał swoją wiedzę. Szkolenie zawierało dużo przydatnych informacji.

 

Inspektor / Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  [2019.04.24.]:

W sposób zrozumiały zostały omówione wady i zalety elektronizacji zamówień publicznych. Prowadzący w prosty i zrozumiały sposób wytłumaczył, każdą naszą wątpliwość.

 

Podinspektor / Urząd Miejski  [2019.04.24.]:

Szkolenie z tematyką na czasie w dobie elektronizacji zamówień publicznych. Szkolenie praktyczne z aspektami wykorzystania wiedzy zdobytej na szkoleniu w praktyce. Prowadzący to profesjonalista w dziedzinie zamówień publicznych.

 

Główny Księgowy / Sąd Rejonowy  [2019.04.4-5.]:

Szkolenie bardzo przydatne. Informacje były przekazywane w prosty i jasny sposób. Teoria poparta wieloma przykładami.

 

Referent / Zakład Ochrony Środowiska  [2019.04.4-5.]:

Szkolenie było szczegółowe, bardzo dużo informacji oraz przykładów z życia. Prowadzący potrafi przekazać posiadaną wiedzę.

 

Specjalista / Sąd Rejonowy  [2019.04.4-5.]:

Szkolenie w sposób merytoryczny zaspokoiło moje oczekiwania. Bardzo przydatne w bieżącej pracy. Prowadzący podpowiedział i naświetlił właściwy kierunek w nurtujących mnie problemach.

 

Pracownik Administracyjny / Urząd Miasta  [2019.04.4-5.]:

Szkolenie było bardzo interesujące, w należytym stopniu pozwoliło mi na uzyskanie niezbędnej wiedzy, która ułatwi wdrożenie się na nowe stanowisko pracy.

 

Kierownik / Firma prywatna [2019.04.4-5.]:

Szkolenie bardzo dobrze i fachowo przeprowadzone. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze przygotowane. Wykładowca z doskonałą wiedzą teoretyczną, którą popierał wieloma przykładami z życia.

 

Specjalista ds. Gospodarczych / Sąd Rejonowy  [  [2019.04.4-5.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób wyczerpujący temat zamówień publicznych. Prowadzący z odpowiednią wiedzą teoretyczną i praktyczną. Na plus możliwość dyskusji i indywidualnych drobnych konsultacji. Pozytyw za dużo przykładów z doświadczenia wykładowcy.

 

Referent ds. Zamówień Publicznych / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  [2019.04.4-5.]:

Bardzo przydatne szkolenie, zostały poszerzone podstawy przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykładowca posiada ogromna wiedzę, naprowadza podczas szkolenia uczestników na problematyczne rzeczy i tłumaczy je w prosty sposób.

 

Zastępca Dyrektora / Centrum Kształcenia [2019.04.4-5.]:

Bardzo przystępny sposób przekazywania wiedzy przez wykładowcę. Szkolenie pozwoliło zdobyć podstawową wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych, którą będę mógł wykorzystać i pogłębiać w codziennym życiu.

 

Podinspektor / Urząd Miasta  [2019.02.27.]:

Temat szkolenia został przedstawiony w bardzo konkretny i wyczerpujący sposób. Szkoleniowiec z dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną.

 

Kierownik Gospodarczy / Szkoła Podstawowa  [2019.02.27.]:

Bardzo przydatne szkolenie oraz doskonale przedstawione kompendium wiedzy. Materiały szkoleniowe przydatne w późniejszej pracy.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Powiatowy Urząd Pracy [2019.02.27.]:

Szkolenie bardzo ciekawe. Wykładowca popierał zagadnienia wieloma praktycznymi przykładami. Materiały szkoleniowe dobrze przygotowane, do wykorzystania w pracy.

 

… / Sąd Okręgowy  [2019.02.27.]:

Szkolenie pozwoliło mi zdobyć nową wiedzę i utrwalić już zdobytą wiedzę.  Prowadzący z wielką wiedzą, którą popiera przykładami.

 

Podinspektor ds. Administracyjnych / Starostwo Powiatowe [2019.02.27.]:

Dużo przydatnych informacji w codziennej pracy. Prosty sposób przekazywania informacji poparty wieloma przykładami.

 

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy  [2019.02.27.]:

Szkolenie bardzo przydatne w pracy. Wiele konkretów i praktycznych przykładów. Materiały szkoleniowe na duży plus dla organizatora.  [recaptcha]

  ZAŁOŻENIA: Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów w postaci webinaru. Koniecznym do uczestnictwa w webinarze jest posiadanie komputera klasy PC wyposażonego w przeglądarkę internetową.

  ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIE, NA KTÓRYM OPOWIEMY JAK WZOROCOWO PRZYGOTOWAĆ JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH W TRYBIE NIEOGRANICZONYM A MIANOWICIE SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ):

  ZAKRES SZKOLENIA:

  1. Wprowadzenie:
  1) miejsce SWZ w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
  2) charakter i wymagana forma SWZ;
  3) SWZ a inne dokumenty zamówienia w poszczególnych trybach udzielania zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne;
  4) analiza potrzeb i wymagań a SWZ.
  2. SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
  1) zawartość SWZ – elementy obligatoryjne i fakultatywne;
  2) miejsce, sposób i ramy czasowe udostępniania SWZ;
  3) wyjaśnianie treści SWZ;
  4) zmiana treści SWZ i jej konsekwencje:
  a) konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu;
  b) ryzyko unieważnienia postępowania;
  c) możliwość unieważnienia zawartej umowy w sprawie zamówienia;
  5) przykładowe postanowienia SWZ dla uczestników.
  3. Wybrane elementy SWZ:
  1) opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia;
  2) elektroniczne środki komunikacji;
  3) termin związania ofertą i cena ofert;
  4) kwalifikacja podmiotowa wykonawców, podmiotów udostępniających zasoby oraz podwykonawców;
  5) projektowane postanowienia umowy.
  4. SWZ a środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  1) odwołanie;
  2) skarga do sądu;
  3) skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
  5. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

  wzór specyfikacji warunków zamówienia

   

  Zobacz wymagania sprzętowe dla szkoleń online.

  Uczestnicy:

  Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • osób pracujących w działach zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • członków komisji przetargowych,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do progu stosowania ustawy,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

  Metodologia:

  Szkolenie poprowadzone online za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi: strumień video na żywo, prezentacje multimedialne, współdzielenie pulpitu, tablice interaktywne.

  Zalety organizowanychj przez nas szkoleń online:

  • 6 godzin szkolenia (w tym przerwy w optymalnym dla uczestników układzie)
  • Ograniczona ilość osób w grupie szkoleniowej
  • Szkolenie odbywa się online w czasie rzeczywistym – nie odtwarzamy go z nagranych wcześniej materiałów
  • Pełna interakcja z naszym ekspertem – widzisz go na ekranie swojego komputera, masz udostępniane dodatkowe materiały w trakcie szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia
  • Po szkoleniu otrzymasz pocztą certyfikat udziału w szkoleniu w formie wydruku
  • Dodatkowo otrzymujesz pocztą wybrany materiał w formie książkowej
  • Atrakcyjna cena w porównaniu do szkolenia stacjonarnego.

  Informacje dodatkowe:

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

  UWAGA!!! Jeśli pracujesz zdalnie bez dostępu do pieczątek, skanera i osób decyzyjnych – wypełnij kartę zgłoszeniową i odeślij do nas. Na uzupełnienie formalności dajemy Ci 30 dni od dnia szkolenia.

  Po przesłaniu zgłoszenia na szkolenie online otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą wpisanie na listę uczestników. Na 1-2 dni przed planowanym wydarzeniem wysyłamy jeszcze jedną wiadomość, w której będzie link do szkolenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w wirtualnej sali konferencyjnej – w pokoju webinarowym. Aby dołączyć do szkolenia wystarczy kliknąć w odnośnik i podać hasło, które znajduje się w przesłanej przez nas wiadomości.

  Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

  W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888.

  Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

  Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

  Organizator szkolenia nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia przez uczestników.

  Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:   [recaptcha]

   Zobacz pozostałe szkolenia online z zamówień publicznych.

    Nabywca

    Odbiorca


    Uczestnicy    Wartość netto......
    Wartość brutto......

    Pokaż treść Regulaminu

    Regulamin zamawiania usług szkoleniowych drogą elektroniczną

    1. Usługi szkoleniowe świadczone przez Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Przetargi mogą być zamawiane za pośrednictwem właściwych formularzy zgłoszeniowych umieszczonych w formie kodu html na stronie noweprzetargi.pl.
    2. Zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej noweprzetargi.pl traktowane jest jak zamówienie złożone w formie pisemnej i rodzi takie same skutki prawne, zatem zobowiązuje uczestnika do uiszczenia pełnej kwoty wynikającej ze zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 7 dni lub krócej przed jego terminem bądź nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty lub niewystawienia faktury obciążającej.
    3. W przypadku zgłoszenia na szkolenie z finansowaniem udziału w nim w co najmniej 70% ze środków publicznych, dla skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT na mocy Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ust. o VAT, konieczne jest przesłanie w formie skanu lub faksu podpisanego i opieczętowanego oświadczenia o przysługującym prawie do przedmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług.
    4. Wypełniając formularz elektronicznego zgłoszenia udziału, osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w przesyłanym formularzu zgłoszenia danych osobowych delegowanych pracowników dla potrzeb realizacji usługi szkoleniowej. Więcej informacji na stronie: https://noweprzetargi.pl/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-polityka-rodo/
    5. Rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w formie pisemnej (fax, poczta tradycyjna lub poczta elektroniczna – za zwrotnym potwierdzeniem odczytania wiadomości).
    6. CDIK Nowe Przetargi nie odpowiada za niewłaściwe działanie mechanizmu zgłoszeń za pośrednictwem formularza zgłoszenia.    POKAŻ INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

    Podsumowanie:

    Zgłaszasz na szkolenie następujące osoby:

    Wartość netto......
    Wartość brutto......


    Skopiuj link do tego szkolenia
    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average 4,75 out of 5)
    Loading...

    Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

    W 2022 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

    Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

    Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

    infolinia szkoleniowa 801 889 888