NowePrzetargi.pl

Szkolenia Zamówienia publiczne Radom 22-05-2019

Temat: Zamówienia publiczne w roku 2019 – aktualności – planowane zmiany: elektronizacja poniżej i powyżej progów, e-fakturowanie, nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.
Trener: Piotr Sperczyński
Data rozpoczęcia: 2019-05-22
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Radom, Hotel Gromada, ul. Narutowicza 9, godz. 9:30-15:30
Cena: 390,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 480,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888
Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 24 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

Specjalista / Firma prywatna [2019.01.31-02.01.]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Duża wiedza szkolącego.

 

Kierownik działu zamówień Publicznych / Firma prywatna  [2019.01.31-02.01.]:

Duża liczba przekazywanych praktycznych informacji do bezpośredniego zastosowania w procedurach przetargowych.

 

Podinspektor / Urząd Gminy  [2019.01.31-02.01.]:

Szkolenie bardzo pomocne w pracy. Dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Porusza aktualne problemy w stosowaniu ustawy.

 

Specjalista ds. Inwestycji / Firma prywatna  [2019.01.31-02.01.]:

Ważne informacje przekazywane jasno i w przestępny sposób. Bardzo dobre materiały szkoleniowe i wysoka wiedza prowadzącego.

 

Naczelnik Wydziału / Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego [2019.01.31-02.01.]:

Kompleksowa informacja na temat elektronizacji. Profesjonalny sposób omawiania przedmiotu szkolenia.

 

Kierownik działu Inwestycji / Firma prywatna [2019.01.31-02.01.]:

Bardzo rzetelna i praktyczna wiedza prowadzącego.

 

Specjalista / Firma prywatna [2019.01.31-02.01.]:

Szkolenie profesjonalnie przygotowane. Prowadzący bardzo kompetentny i merytorycznie przygotowany, prowadzący zajęcia w sposób przystępny i czytelny.

 

Dyrektor / Firma prywatna [2019.01.31-02.01.]:

Szkolenie profesjonalne, adekwatne do nowych przepisów, duża wiedza prowadzącego oraz przydatności informacji.

 

Prezes Zarządu / Firma prywatna [2019.01.31-02.01.]:

Bardzo skompaktowane szkolenie – esencja wiedzy.

 

Kierownik / Urząd Miasta [2019.01.31-02.01.]:

Szkolenie było szczegółowe, przydatne i podane w ciekawy sposób.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Park Narodowy [2019.01.28-29.]:

Bardzo komunikatywny prowadzący. Przystępnie przekazujący posiadaną wiedzę i chętnie odpowiadający na pytania uczestników szkolenia.

 

Starszy Specjalista / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  [2019.01.28-29.]:

Szkolnie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca bardzo merytorycznie przygotowany.

 

Referent / Firma prywatna  [2019.01.28-29.]:

Bardzo kompetentny wykładowca. Dobra organizacja.

 

Radca Prawny / Urząd Gminy [2019.01.28-29.]:

Bardzo dobry poziom szkolenia. Wykładowca z olbrzymią wiedzą i doświadczeniem.

 

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych / Gmina [2019.01.28-29.]:

Bardzo przydatne szkolenie. Prowadzący jest profesjonalistą.

 

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2019.01.28-29.]:

Bardzo konkretne szkolenie, które wyczerpało tematykę elektronizacji.

 

Główny Specjalista / Komenda Wojewódzka Policji [2019.01.28-29.]:

Szkolenie było bardzo przydatne, ponieważ zawierało dużo informacji.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Sąd Apelacyjny [2019.01.28-29.]:

Szkolnie oceniam bardzo pozytywnie. Pozwoliło na usystematyzowanie wiedzy. Było bogate w szereg cennych informacji.

 

Referent / Gmina [2019.01.28-29.]:

Szkolenie merytoryczne i na temat.

 

Inspektor ds. Budownictwa / Urząd Gminy [2019.01.23-24.]:

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Szkolenie dało mi odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się w trakcie prowadzenia procedur zamówień publicznych.

 

Kierownik Działu / Firma prywatna  [2019.01.23-24.]:

Szkolenie bardzo przydatne. Osoba prowadząca to gwarancja wysokiej jakości. Szkolenie doskonale przygotowane. Bardzo dobry kontakt z uczestnikami. Podano dużo przykładów, na podstawie, których łatwiej zrozumieć przekazywany materiał.

 

Samodzielny Referent / Firma prywatna  [2019.01.23-24.]:

Szkolenie poszerzyło moją wiedze w zakresie zamówień publicznych. Szkolnie na bardzo wysokim poziomie.

 

Sekretarz / Urząd Gminy [2019.01.23-24.]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Wzorowo przygotowane pod każdym względem.

 

Specjalista ds. Marketingu / Firma prywatna [2019.01.23-24.]:

Wszystko było bardzo dobrze przygotowane zaczynając od organizacji do przygotowania zakresu szkolenia oraz merytorykę.

 

Prawnik / Firma prywatna [2019.01.23-24.]:

Praktyczna wiedza z uwzględnieniem najważniejszych uregulowań prawnych.

 

Referent / Firma prywatna [2019.01.23-24.]:

Obszerny zakres szkolenia, który pozwolił na poszerzenie mojej wiedzy. Wszystko zgodnie z harmonogramem.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miejski [2019.01.23-24.]:

Szkolnie dostarcza praktycznej i merytorycznej wiedzy.

 

Młodszy Specjalista / Firma prywatna [2019.01.23-24.]:

Szkolenie pozwoliło na usystematyzowanie wiedzy o elektronizacji zamówień publicznych. Ciekawa tematyka szkolenia.

 

Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.01.21-22.]:

Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie. Duża wiedza prowadzącego, szkolenie prowadzone w bardzo ciekawy sposób.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2019.01.21-22.]:

Duża ilość materiału przekazywanego w bardzo dostępny sposób.

 

Główny Specjalista/ Uczelnia Wyższa [2019.01.21-22.]:

Szkolenie rzeczowe i na temat. Bardzo kompetentny wykładowca. Na szkoleniu było dużo okazji do pogłębiania wiedzy.

 

Specjalista / Firma prywatna [2019.01.21-22.]:

Bardzo rzeczowe szkolenie. Wykładowca odpowiadał na wszystkie zadawane pytania przez uczestników.

 

Prawnik/ Firma prywatna [2019.01.21-22.]:

Prowadzący posiadający dużą wiedze. Zostały omówione praktyczne zagadnienia.

 

Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.01.21-22.]:

Wiedza prowadzącego na 5. Panel dyskusyjny bardzo przydatny. Omawiane praktyczne zagadnienia.

 

Specjalista / Urząd Gminy [2019.01.21-22.]:

Szkolenie konkretne i rzeczowe. Przejrzysta wiedza przekazywana w sposób zrozumiały dla słuchaczy.

 

Samodzielny Referent / Uczelnia Wyższa [2019.01.21-22.]:

Szkolnie merytoryczne z dużą ilością wyczerpujących materiałów.

 

Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.01.17-18.]:

Bardzo dużo przydatnego materiału. Zrozumiałe i ciekawe szkolenie.

 

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.01.17-18.]:

Bardzo duży zakres szkolenia pozwalający na zrozumienie tematu. Bardzo ciekawie prowadzone.

 

Specjalisty/ Państwowy Instytut Badawczy [2019.01.17-18.]:

Szkolenie w pełni spełniło wszystkie moje oczekiwania.

 

Specjalista / Państwowy Instytut Badawczy [2019.01.17-18.]:

Bardzo przydatne szkolenie prowadzone w intersujący sposób.

 

Inspektor / Gmina [2019.01.17-18.]:

Szkolenie było bardzo merytoryczne, więc na pewno przyda się w praktyce.

 

Starszy Inspektor / Zarząd Rozbudowy Miasta [2019.01.17-18.]:

Bardzo dobre szkolenie, nie było żadnych słabych stron.

 

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Zarząd Rozbudowy Miasta [2019.01.17-18.]:

Interesujące i konkretne szkolenie.

 

MapaZAKRES SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań.
2. Zmiany w systemie zamówień publicznych:
a) modyfikacje i zmiany dokonane w ostatnich 6 miesiącach i ich konsekwencje dla dokumentacji przetargowej,
b) zmiany i nowelizacje w kolejnych miesiącach mające wpływ na system zamówień publicznych.
3. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – proces legislacyjny:
a) kierunki proponowanych zmian,
b) tryby i zasady udzielenia zamówienia publicznego,
c) kwoty progowe,
d) nowe zasady i wymagania.
4. E-fakturowanie w zamówieniach publicznych od 2019 roku – zmiana w treści siwz. Praktyczne podpowiedzi. Platforma elektronicznego fakturowania. Ewidencja wydatków do 30 000 euro a ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.
5. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – RODO i ochrona danych osobowych w systemie za-mówień publicznych (uchwalona w dniu 21.02.2019 r.).
6. Przygotowanie do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na co zwrócić uwagę w obliczu zmienionych regulacji:
a) strona organizacyjna,
b) SIWZ – przykład w postępowaniu do kwot progowych unijnych,
c) ogłoszenie o zamówieniu (BZP).
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia – wybrane elementy procedury z uwzględnieniem ostatnich zmian.
8. Zawarcie umowy. Możliwe zmiany i modyfikacje. Schemat postępowania.
9. Błędy i nieprawidłowości – 15 najczęściej występujących nieprawidłowości w procedurze przetargu nieograniczonego – system naprawczy.
10. Panel dyskusyjny.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • pracowników działów zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • kierowników jednostek,
  • członków komisji przetargowych,
  • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Zobacz pozostałe szkolenia z zamówień publicznych w Radomiu.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 80238
Liczba postów: 142505
Liczba tematów: 17915

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania