NowePrzetargi.pl

SZKOLENIE ONLINE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – Przygotowanie i realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-05-17 do 2021-05-18

Temat: Przygotowanie i realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz szersze obowiązki Zamawiającego w nowej ustawie PZP.
Trener: Ewa Żak
Data rozpoczęcia: 2021-05-17
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: online, godz. 8:30-14:30
Cena: 890,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 1100,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Ewa Żak

Ewa Żak

Ewa Żak

– doradca, specjalista i doskonale znany trener zamówień publicznych. Opiniuje szereg postępowań, w tym głównie dokumenty o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka poparta jest także zastępstwem procesowym przed KIO. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Konsultant – udziela konsultacji merytorycznych, obejmujących swoim zakresem trudne zagadnienia zamówień publicznych, ich interpretacje prawne i praktyczne. Chętnie pomaga swoim słuchaczom telefonicznie i drogą korespondencji elektronicznej bez zaangażowania finansowego. Szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych – od ponad 21 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat Ewa Żak prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami – to kierunki, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkolenia tematyką zamówień publicznych. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje – świadczy o dużym zaufaniu. Doświadczenie – zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Posiada wszechstronne i bogate doświadczenie praktyczne, uzyskane pracą zawodową w publicznych zakładach. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających jak i wykonawców. Realizatorka wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne. Od kilkunastu lat niezmiennie zajmuje czołową pozycję popularności trenera i szkoleniowca.

Ewa Żak – opinie ze szkoleń:

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2020.07.20-21.]:

Szkolenie prowadzone w sposób bardzo przejrzysty. Pomimo trudnego tematu wiedza przekazana jest w bardzo jasny sposób. Osoba prowadząca bardzo komunikatywna.

 

Zastępca Naczelnika / ZRE [2020.07.20-21.]:

Zawsze chętnie uczestniczę w szkoleniach prowadzonych przez Panią Ewę Żak i również tym razem jestem zadowolona z przekazanej wiedzy merytorycznej.

 

Główny Specjalista / ZRE [2020.07.20-21.]:

Trener Pani Ewa Żak gwarantuje wysoki poziom szkolenia. Warunki szkolenia na poziomie satysfakcjonującym.

 

Menadżer  / Firma prywatna [2020.07.20-21.]:

Wprowadzenie krok po kroku w kluczowe aspekty nowej ustawy PZP.

 

Kierownik Referatu / Starostwo Powiatowe [2020.07.20-21.]:

Szkolenie ciekawe, zakres i sposób przekazywanej wiedzy na profesjonalnym poziomie. Prowadząca rzetelnie i bardzo przystępnie referowała wykładnie skomplikowanych przepisów.

 

Specjalista / Firma prywatna [2020.07.20-21.]:

Szkolenie jak każde prowadzone przez Panią Ewę Żak – najlepsze.

 

Starszy Specjalista / Szpital Kliniczny  [2020.03.12-13.]:

Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym – bardzo przydatne.

 

Starszy Specjalista / Spółka Komunalna  [2020.03.12-13.]:

Dobra i praktycznie przekazana wiedza, poparta przykładami z zastosowaniem.

 

Archiwista / Powiatowy Urząd Pracy  [2020.03.12-13.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne. Miła atmosfera.

 

Referent biurowy / Zakład Wodociągowy  [2020.03.12-13.]:

Szkolenie wyczerpująco przedstawiło cały zakres PZP. Trener bardzo dobrze przekazał wiedzę.

 

Podinspektor / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2020.03.12-13.]:

Szkolenie przydatne w życiu zawodowym. Dużo ciekawych informacji.

 

Starszy Specjalista / Szpital Kliniczny  [2020.03.12-13.]:

Merytoryczny i zrozumiały przekaz. Szkolenie prowadzone w sposób elastyczny.

 

Inspektor / Urząd Wojewódzki [2020.03.12-13.]:

Szkolenie poruszyło najważniejsze tematy z nowej ustawy PZP w przystępny sposób i adekwatnie do czasu trwania szkolenia.

 

Kierownik  / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych  [2020.01.24.]:

Bardzo dobre szkolenie. Profesjonalna prowadząca i materiał szkoleniowy bardzo fajny.

 

Kierownik  / Urząd Miasta  [2020.01.24.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne. Przekazano dużo przydatnych informacji.

 

Główny Księgowy / Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [2020.01.24.]:

Szkolenie rzetelne, przydatne w wykonywaniu obowiązków.

 

Kierownik  / Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [2020.01.24.]:

Jak zwykle szkolenie prowadzone w pełni profesjonalnie, na najwyższym poziomie.

 

Wójt  / Urząd Gminy  [2020.01.24.]:

Szkolenie merytorycznie przygotowane. Profesjonalne podejście.

 

Kierownik  / Dom Pomocy Społecznej [2020.01.24.]:

Prowadzący przygotowany merytorycznie. Przekazana wiedza w pełnym zakresie do praktycznego zastosowania.

 

Młodszy Referent  / Urząd Gminy  [2020.01.24.]:

Szkolenie bardzo przydatne, porusza bardzo problematyczne kwestie. Prowadząca konkretna z ogromną wiedzą.

 

Naczelnik / Uczelnia Wyższa  [2019.10.28.]:

Czytelny sposób prowadzenia zajęć, praktyczne przykłady do interpretacji przepisów.

 

Kierownik Działu / Zarząd Dróg Powiatowych [2019.10.28.]:

Bardzo dużo informacji przekazanych w przystępny i zrozumiały sposób.

 

Kierownik Oddziału / Sąd Administracyjny [2019.10.28.]:

Szkolenie ciekawe i edukacyjne. Prowadzone w sposób czytelny.

 

Specjalista ds. projektów / Instytut Nauk Prawnych  [2019.10.28.]:

Bardzo duża wiedza i doświadczenie Prowadzącej szkolenie.

 

Inspektor ds. zakupów / Zakład Gospodarki Komunalnej [2019.10.28.]:

Ciekawe przykłady.

 

Radca Prawny / Instytut Ochrony Pracy  [2019.10.28.]:

Konkretny Wykładowca przekazujący wiedzę w sposób przystępny.

 

Inspektor / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [2019.10.28.]:

Szkolenie konkretne. Dobrze wytłumaczone trudne zagadnienia.

 

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2019.10.23.]:

Szkolenie bardzo pomocne. Wszystkie zagadnienia zostały wytłumaczone wyczerpująco.

 

Starszy Inspektor / Zakład Wodociągów i Kanalizacji  [2019.10.23.]:

Duża wiedza Prowadzącej szkolenie. Informacje przekazywane w sposób umożliwiający zrozumienie.

 

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy  [2019.10.23.]:

Szkolenie bardzo przydatne, poszerzyło moją wiedzę.

 

Inspektor / Powiatowy Urząd Pracy [2019.10.23.]:

Merytoryczny zrozumiały przekaz, bardzo dobra organizacja i przebieg szkolenia.

 

Kierownik Oddziału / Sąd Administracyjny [2019.10.23.]:

Szkolenie ciekawe i edukacyjne. Prowadzone w sposób czytelny.

 

Samodzielny Referent / Zespół Szkolno-Przedszkolny  [2019.10.23.]:

Przydatne informacje przekazane w zrozumiały sposób.

 

Wicedyrektor  / Centrum Doskonalenia Nauczycieli [2019.10.23.]:

Szkolenie konkretne, merytoryczne.

 

Z-ca Dyrektora / Stacja Pogotowia Ratunkowego  [2019.10.22.]:

Szkolenie rzeczowe, specjalistyczne, niezwykle przydatne informacje u progu wdrażania nowych przepisów.

 

Referent / Gmina  [2019.10.22.]:

Szkolenie w 100% spełniło moje oczekiwania. W łatwy i przyjazny sposób została przekazana wiedza.

 

Referent / Zespół Edukacji i Finansów Oświaty [2019.10.22.]:

Wiele ciekawych informacji i nowych przepisów dla zastosowania w prawie zamówień publicznych.

 

Starszy Specjalista / Powiatowy Zarząd Dróg   [2019.10.22.]:

Osoba szkoląca ciekawie przekazuje informacje. Przydatna wiedza.

 

Sekretarz / Szkoła Podstawowa  [2019.10.22.]:

Dużo ciekawych informacji.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych  / Gmina  [2019.10.22.]:

Profesjonalizm Wykładowcy. Przekazano wiele przydatnych informacji.

 

Referent / Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna [2019.09.26-27.]:

Bardzo dobrze przygotowane merytorycznie szkolenie.

 

Podinspektor / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2019.09.26-27.]:

Bardzo efektywne szkolenie. Wykładowca jasno przekazywał przydatne informacje.

 

Podinspektor / Urząd Gminy [2019.09.26-27.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo przemyślany. Zaletą jest używanie wielu przykładów przy omawianiu poszczególnych zagadnień.

 

Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej / Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna [2019.09.26-27.]:

Bardzo dobre szkolenie poparte praktyczną wiedzą. Rozmowy i dyskusje prowadzone podczas wykładów urozmaicone.

 

Specjalista/ Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [2019.09.26-27.]:

Możliwość rozwiązania problemów proceduralnych i wątpliwości na bieżąco. Szkolenie ugruntowało posiadaną wiedzę. Osoba prowadząca w jasny i zrozumiały sposób przekazała posiadaną wiedzę . Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

 

Podinspektor / Dom Pomocy Społecznej [2019.09.26-27.]:

Szkolenie ciekawe, dużo nowości przekazanych w sposób prosty i przejrzysty. Osoba prowadząca zaangażowana, informacje poparte przykładami.

 

Główny Specjalista / Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [2019.09.26-27.]:

Interesujące, porządkujące, wyjaśniające prezentowane treści z otwarciem na indywidualne potrzeby uczestników.

 

Inspektor / Urząd Wojewódzki  [2019.09.26-27.]:

Szkolenie zgodne z zaproponowaną tematyką. Prowadzący w bardzo przystępny sposób przekazał wszystkie informacje.

 

Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego / Dom Pomocy Społecznej  [2019.09.25.]:

Szkolenie prowadzone przez Panią Ewę Żak w formie przejrzystej, jasnej, wiedza przekazana dostępnie i zrozumiale.

 

Zastępca Kierownika Oddziału Gospodarczego / Sąd Rejonowy [2019.09.25.]:

Bardzo fajnie przeprowadzone szkolenie. Ogromna wiedza Pani Ewy przekazana w ciekawy jasny sposób.

 

Inspektor / Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  [2019.09.25.]:

Informacje  przekazane przez wykładowcę na szkoleniu bardzo przydatne w przygotowaniu postępowania. Możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

 

Referent/ Urząd Gminy  [2019.09.25.]:

Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i  merytoryczny. Wiele przydatnych informacji i odwołań do nowej ustawy.

 

Referent ds. prawnych / Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny [2019.09.25.]:

Bardzo bogaty program. Duża ilość informacji zobrazowana przykładami.

 

Podinspektor / Urząd Gminy  [2019.09.25.]:

Bardzo konkretne szkolenie. Bardzo dobry przekaz informacji.

 

Kierownik Referatu Budownictwa i Informacji / Urząd Gminy  [2019.09.25.]:

Szkolenie prowadzone jest bardzo interesujące, bardzo obrazowo potwierdzone ciekawymi przykładami co pozwala zrozumieć zawiłości PZP.

 

Referent / Szkoła Wyższa [2019.09.25.]:

Szkolenie prowadzone w przyjaznej atmosferze, wykładowca przekazywał wiedzę w bardzo przystępny sposób.

 

Inspektor   / Sąd Rejonowy  [2019.09.25.]:

Standard szkoleń „Nowych Przetargów” utrzymany jak zwykle na wysokim poziomie.

 

Starszy Inspektor Powiatowy / Powiatowy Urząd Pracy  [2019.04.25-26.]:

Szkolenie bardzo przydatne w wykonywanej pracy zawodowej. Wykładowca z ogromną wiedzą merytoryczną. Informacje i materiały szkoleniowe oceniam bardzo dobrze.

 

Pomoc Administracyjna / Urząd Gminy  [2019.04.25-26.]:

Szkolenie było bardzo pomocne i potrzebne. Pomogło mi rozwinąć swoją wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych. Organizacja szkolenia, wykładowca oraz przekazana wiedza na wysokim poziomie.

 

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski Województwa  [2019.04.25-26.]:

Na szkoleniu było dużo informacji przekazanych w bardzo przystępny sposób. Prowadząca szkolenie ma wiedzę merytoryczną, którą potrafi przekazać.

 

Inspektor / Centrum Onkologii  [2019.04.25-26.]:

Na szkoleniu panowała bardzo miła atmosfera, prowadząca posiada dużą wiedzę, dobry przekaz informacji. Zagadnienia omówione w ciekawy i dostępny sposób.

 

Kierownik / Miejsko Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  [2019.04.25-26.]:

Informacje uzyskane podczas szkolenia w znaczny sposób zwiększyły moją wiedzę w sprawach dotyczących zamówień publicznych oraz całej procedury przetargowej.

 

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski Województwa  [2019.04.25-26.]:

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone profesjonalnie. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Materiały szkoleniowe bardzo dobrze przygotowane.

 

Referent ds. Zamówień Publicznych / Centrum Usług Wspólnych [2019.04.25-26.]:

Bardzo przydatne szkolenie i bardzo motywujące do pracy oraz nauki o prawie zamówień publicznych. Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym godne polecenia.

 

Starszy Inspektor Powiatowy / Powiatowy Urząd Pracy  [2019.04.25-26.]:

Kompleksowo przedstawione zostały informacje dotyczące prawa zamówień publicznych. Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskali wyczerpujące odpowiedzi na przedstawione problemy z danym zagadnieniem.

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe  [2019.04.24-25.]:

Bardzo profesjonalne szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadząca szkolenie Pani z bogatą wiedzę teoretyczną oraz doświadczeniem w praktyce.

 

Inspektor / Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  [2019.04.24-25.]:

Szkolenie poruszyło wiele przydatnych kwestii w zakresie prawa zamówień publicznych. Przekazana wiedza będzie bardzo przydatna w dalszej pracy zawodowej.

 

Specjalista / Zespół Państwowych Szkół Plastycznych  [2019.04.24-25.]:

Bardzo wysoki poziom merytoryczny wykładowcy, który prowadził szkolenie. Interesujący sposób prezentacji materiału teoretycznego szkolenia. Materiały szkoleniowe, które otrzymaliśmy pomocne w dalszej pracy.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   [2019.04.24-25.]:

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie. Trenerka w jasny sposób przekazywała wiedzę podpierając się przykładami z życia oraz doświadczenia zawodowego. Miała atmosfera na szkoleniu.

 

Inspektor / Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  [2019.04.24-25.]:

Szkolenie na temat, konkretne i wyczerpujące. Pani prowadząca szkolenie bardzo sympatyczna, kompetentna, w razie jakiś niejasności Pani Ewa tłumaczyła nam do skutku. Na każde pytanie dostaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Prowadząca mówiła bardzo dużo przykładów, rozjaśniła wiele wątpliwości. Super szkolenie.

 

Referent / Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia  [2019.04.24-25.]:

Szkolenie Pani Ewy były profesjonalne, potwierdzone wspaniałą wiedzą i doświadczeniem. Prezentacja szkolenia była doskonale dostosowana do grupy odbiorców. Uzyskałam wiele dobrych informacji podczas szkolenia. Szkolenie przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze.  [recaptcha]

  Uwaga: Każdy uczestnik otrzyma jako materiał szkoleniowy m.in. ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w wersji książkowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

  ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

  ustawa Prawo zamówień publicznych w wersji książkowej

  ZAKRES SZKOLENIA:

  1. WPROWADZENIE. Zestawienie przyjętych zmian w Prawie zamówień publicznych. Zakres spraw regulowanych ustawą oraz zmiany w definicjach ustawowych: zasady generalne, plany zamó-wień publicznych i ich aktualizacja, przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe.
  2. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – WIĘKSZE ZA-ANGAŻOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMÓREK MERYTORYCZNYCH W JEDNOSTCE:
  a. Wartość szacunkowa zamówienia:
  • rodzaj zamówienia w tym grupy zakupowe oparte o przykłady,
  • źródło finansowania – zasada agregacji zamówień,
  • dopuszczalny a niedopuszczalny podział zamówienia na części,
  • zamówienia powtórzeniowe,
  • zamówienia mieszane – zagrożenia przy szacowaniu wartości.
  b. Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe.
  c. Opis przedmiotu zamówienia- ważne zmiany z punktu widzenie komórek merytorycznych.
  d. Wizja lokalna – wymaganie czy może już obowiązek.
  e. Zasada bezstronności i obiektywizmu – jakie oświadczenia składają osoby biorące udział w przeprowadzeniu postępowania.
  f. Warunki udziału w postępowaniu – oferta wspólna – nowe założenia.
  g. Kryteria oceny ofert po nowemu.
  h. Ustalenie niektórych warunków postępowania.
  i. Umowa i jej kształtowanie z dużym udziałem komórek merytorycznych w tym nowe obo-wiązki informacyjne – nadzór nad realizacją umowy, raport, wykonanie umowy – jak to rozwiązać.
  3. ZAMÓWIENIA REALIZOWANE ZGODNIE Z USTAWĄ COVIDOWĄ – zasady postępowania, najczęstsze błędy i nieprawidłowości, kontrole.
  4. ZAMÓWIENIA DO 130 000 ZŁOTYCH – wskazówki do zmian organizacyjnych udzielania zamówień do 130 000 złotych.
  5. ZAMÓWIENIA DO PROGÓW UNIJNYCH – PRZEBIEG PROCEDURY:
  a. Wszczęcie postępowania – ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień poniżej progu unijnego.
  b. Jak wzorcowo udzielić zamówienia w trybie podstawowym?
  c. SWZ – dokument zamówienia – co musi zawierać.
  d. OPiW co oznacza i kiedy zamawiający przygotowuje zamiast SWZ
  e. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – oświadczenia – czy na pewno wystarczy odwoływać się do artykułu z podstawami wykluczenia?.
  f. Przebieg procedury – tryb podstawowy w trzech wariantach – jak się przygotować do zasto-sowania wariantu II, a kiedy skorzystać z wariantu III?
  g. Składanie ofert elektronicznych, badanie i ocena ofert.
  h. Inne tryby w zamówieniach poniżej progów unijnych.
  i. Dokumentowanie postępowania czy już archiwizacja.
  6. ZAMÓWIENIA KLASYCZNE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE: kwalifikacja podmiotowa wykonawców – nowe przesłanki wykluczenia, tryby udzielania zamówień.
  7. BADANIE O OCENA OFERT W NOWYM STANIE PRAWNYM. Nowe przesłanki odrzucenia oferty i nowe zasady w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.
  8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W NOWYM STANIE PRAWNYM – schemat działania.
  9. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA– wymogi formalne i organizacyjne.
  10. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PO ZMIANACH. Schemat postępowania w sytuacji sporu.
  11. DYSKUSJA – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

  Zobacz wymagania sprzętowe dla szkoleń online.

  Uczestnicy:

  Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • pracowników działów zamówień publicznych,
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • kierowników jednostek,
  • członków komisji przetargowych,
  • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej progu stosowania ustawy,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

  Metodologia:

  Szkolenie poprowadzone online za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi: strumień video na żywo, prezentacje multimedialne, współdzielenie pulpitu, tablice interaktywne.

  Informacje dodatkowe:

   

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

  UWAGA!!! Jeśli pracujesz zdalnie bez dostępu do pieczątek, skanera i osób decyzyjnych – wypełnij kartę zgłoszeniową i odeślij do nas. Na uzupełnienie formalności dajemy Ci 30 dni od dnia szkolenia.

  Wystarczy wypełnić i przesłać do nas kartę zgłoszenia. Po przesłaniu zgłoszenia na szkolenie online otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą wpisanie na listę uczestników. Na 1-2 dni przed planowanym wydarzeniem wysyłamy jeszcze jedną wiadomość, w której będzie link do szkolenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w wirtualnej sali konferencyjnej – w pokoju webinarowym. Aby dołączyć do szkolenia wystarczy kliknąć w odnośnik i podać hasło, które znajduje się w przesłanej przez nas wiadomości.

  Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych. Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule videoszkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

  W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

  Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

  Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

  Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

   [recaptcha]
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
   Pokaż pełną treść zgody

   Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

   Zobacz pozostałe szkolenia online z zamówień publicznych.

    Nabywca

    Odbiorca


    Uczestnicy    Wartość netto......
    Wartość brutto......

    Pokaż treść Regulaminu

    Regulamin zamawiania usług szkoleniowych drogą elektroniczną

    1. Usługi szkoleniowe świadczone przez Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Przetargi mogą być zamawiane za pośrednictwem właściwych formularzy zgłoszeniowych umieszczonych w formie kodu html na stronie noweprzetargi.pl.
    2. Zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej noweprzetargi.pl traktowane jest jak zamówienie złożone w formie pisemnej i rodzi takie same skutki prawne, zatem zobowiązuje uczestnika do uiszczenia pełnej kwoty wynikającej ze zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 7 dni lub krócej przed jego terminem bądź nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty lub niewystawienia faktury obciążającej.
    3. W przypadku zgłoszenia na szkolenie z finansowaniem udziału w nim w co najmniej 70% ze środków publicznych, dla skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT na mocy Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ust. o VAT, konieczne jest przesłanie w formie skanu lub faksu podpisanego i opieczętowanego oświadczenia o przysługującym prawie do przedmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług.
    4. Wypełniając formularz elektronicznego zgłoszenia udziału, osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w przesyłanym formularzu zgłoszenia danych osobowych delegowanych pracowników dla potrzeb realizacji usługi szkoleniowej. Więcej informacji na stronie: https://noweprzetargi.pl/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-polityka-rodo/
    5. Rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w formie pisemnej (fax, poczta tradycyjna lub poczta elektroniczna – za zwrotnym potwierdzeniem odczytania wiadomości).
    6. CDIK Nowe Przetargi nie odpowiada za niewłaściwe działanie mechanizmu zgłoszeń za pośrednictwem formularza zgłoszenia.    POKAŻ INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

    Podsumowanie:

    Zgłaszasz na szkolenie następujące osoby:

    Wartość netto......
    Wartość brutto......


    Skopiuj link do tego szkolenia
    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average 4,57 out of 5)
    Loading...

    Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

    Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

    Nowości na forum

    Statystyki forum:

    Liczba użytkowników: 90593
    Liczba postów: 146316
    Liczba tematów: 18741

    Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

    Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

    infolinia szkoleniowa 801 889 888