NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Koszalin 16-05-2019 do 17-05-2019

Temat: Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem wydatków do 30 tys. euro, elektronizacji i RODO w zamówieniach publicznych.
Trener:
Data rozpoczęcia: 2019-05-16
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Koszalin, Hotel Gromada, ul. Zwycięstwa 20-24, godz. 9:30-15:30
Cena: 780,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 960,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Michał Kunikowski szkolenia

 

Michał Kunikowski – trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od kilkunastu lat. Jeden z 28 Atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Członek korpusu Służby Cywilnej zwolniony z obowiązku odbycia służby przygotowawczej dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym. Szkoli, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy prawne oraz reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Opinie Michał Kunikowski:

Pracownik Biurowy / Ochrona Zdrowia [2018.11.27-28.]:
Szkolenie konkretne z dużą ilością przydatnych informacji, popartych rzeczowymi przykładami. Zajęcia przeprowadzone w miłej atmosferze.

Zastępca Kierownika / Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego [2018.11.27-28.]:
Szkolenie merytoryczne, przydatne w praktyce.

Specjalista / Firma prywatna [2018.11.27-28.]:
W prosty i zrozumiały sposób zostały przekazane informacje na temat prowadzenia przetargów.

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2018.11.27-28.]:
Szkolenie prowadzone profesjonalnie i fachowo. Informacje przydatne na moim stanowisku pracy.

Asystent Zarządu / Szpital [2018.11.27-28.]:
Szkolenie przydatne i wprowadzające osoby początkujące w tematykę zamówień publicznych. Sposób przekazywania informacji przez prowadzącego umożliwia zrozumienie tematu.

Specjalista / Firma prywatna [2018.11.27-28.]:
Szkolenie ciekawe, przejrzyste i zrozumiałe.

Inspektor / Urząd Miejski [2018.11.27-28.]:
Szkolenie bardzo przydatne. Bardzo dobre materiały szkoleniowe, które można wykorzystać w codziennej pracy.

Specjalista / Firma prywatna [2018.11.27-28.]:
Szkolenie interesujące. Ciekawy sposób prowadzenia wykładu. Przydatne informacje, dające nowe spojrzenie na problematykę składania Zamówień publicznych.

Inspektor / Firma prywatna [2018.10.26.]:
Poruszone zostały nowości w zagadnieniach zamawiającego. Szkolenie przydatne, konieczne i spełniające oczekiwania.

Główny Specjalista / Muzeum Okręgowe [2018.10.26.]:
W przystępny sposób przedstawione zostały zawiłe sprawy. Dużo zyskałem uczestnicząc w szkoleniu.

Inspektor / Urząd Miejski [2018.10.26.]:
Informacje przekazywane były w sposób ciekawy i praktyczny. Prowadzący szkolenie posiada dużą wiedzę praktyczną i nie tylko.

Inspektor / Urząd Miasta [2018.10.26.]:
Przekazywanie informacji obyło się w sposób dostępny i czytelny dla osób na różnych poziomach wiedzy. Właściwa organizacja czasu.

Dyrektor / Firma prywatna [2018.10.26.]:
Szkolenie praktyczne, bardzo przydatne, zobrazowanie konkretnych rozwiązań.

Inspektor / Urząd Miejski [2018.10.26.]:
Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne szkoleniowca.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.10.26.]:
Bardzo dobrze przekazana wiedza techniczna i merytoryczna. Wskazane zostały problemy przy prowadzeniu postępowania.

Inspektor / Urząd Miasta [2018.10.26.]:
Przekazanie informacji w sposób przystępny i jasny. Zaprezentowano praktyczne podejście do tematu.

Pomoc administracyjna / Zarząd Dróg Powiatowych [2018.10.26.]:
Szkolenie podsumowuje bardzo dobrze. Przekazano dużo przydatnych informacji.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Firma prywatna [2018.10.26.]:
Bardzo owocne szkolenie, dużo informacji, bardzo zrozumiale prowadzone.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Firma prywatna [2018.10.26.]:
Bardzo ciekawe szkolenie, profesjonalne przekazanie informacji.

Kierownik Biura / Urząd Miejski [2018.10.25.]:
Szkolenie merytoryczne, wykładowca zorientowany w problemach zarówno zamawiających jak i wykonawców – praktyk.

Radca Prawy / Firma prywatna [2018.10.25.]:
Szkolenie przeprowadzone w sposób dynamiczny, z dużą ilością zagadnień praktycznych.

Pośrednik Pracy / Powiatowy Urząd Pracy [2018.10.25.]:
Wykładowca bardzo profesjonalny. Bardzo dobra organizacja szkolenia.

Młodszy Specjalista / Firma prywatna [2018.10.25.]:
Szkolenie bardzo przydatne, pozwalające zrozumieć aspekty związane z elektronizacją zamówień publicznych.

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.25.]:
Szkolenie zostało bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym.

Kierownik Działu / Dom Pomocy Społecznej [2018.10.25.]:
Na szkoleniu podano bardzo przydatne informacje.

Menedżer / Firma prywatna [2018.10.25.]:
Wartościowe, skondensowane informacje obejmujące najistotniejsze informacje.

Starszy Specjalista / Firma prywatna [2018.10.25.]:
Dobre merytorycznie szkolenie.

Starszy Referent / Firma prywatna [2018.10.22.]:
Szkolenie prowadzone w przystępnej, prostej formie. Materiały szkoleniowe omawiane szczegółowo, prosto. Ciekawe przypadki występujące w praktyce pozwalają na lepsze zobrazowanie i przyswojenie nowych informacji. Szkolenie zachęca do wzięcia udziału w następnych.

Inspektor / Urząd Wojewódzki [2018.10.22.]:
Szkolenie prowadzone w odpowiednim tempie i przez kompetentnego wykładowcę.

Referent / Powiatowy Inspektor Weterynarii [2018.10.22.]:
Bardzo dobrze przygotowany materiał szkoleniowy oraz prowadzący.

Pracownik Administracyjny / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.10.22.]:
Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób jasny i przejrzysty.

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.22.]:
Szkolenie przeprowadzone w bardzo dobry sposób. Trener pomocny, posiadający wiedzę i doświadczenie.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Centrum Integracji [2018.10.22.]:
Bardzo przydatne i konkretne informacje. Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i zwięźle.

Starszy Referent / Miejski Zarząd Placówek Oświaty [2018.10.22.]:
Szkolenie pod względem informacji przekazanych przez prowadzącego oceniam bardzo dobrze. Wykładowca w jasny i prosty sposób przekazuje wiedzę na temat zamówień publicznych, podając wiele przykładów. Materiały szkoleniowe będą pomocne w pracy.

Inspektor / Firma prywatna [2018.10.22.]:
Rzeczowy wykład z przykładami praktycznymi. Szerokie materiały szkoleniowe pozwalające usystematyzować wiedze.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Gmina [2018.10.22.]:
Interesujące informacje i kompetentny wykładowca odpowiadający na wszystkie pytania. Ciekawy wykład od strony praktycznej a nie prawniczej.

Starszy Referent / Nadleśnictwo [2018.09.27-28.]:
Szkolenie zgodne z programem. Wykładowca podawał przykłady z życia codziennego, co pozwoliło na lepsze zrozumienie omawianych zagadnień.

Inspektor / Firma prywatna [2018.09.27-28.]:
Szkolenie bardzo przydatne na moim stanowisku pracy. Prowadzone w sposób przystępny i ciekawy.

Referent / Zespół Szkół Ponadpodstawowych [2018.09.27-28.]:
Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca na 5+.

Główny Księgowy / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa [2018.09.27-28.]:
Kompetentny wykładowca. Na pewno poruszane tematy pozwolą wykorzystać wiedzę zdobytą na szkoleniu w pracy.

Referent ds. Zamówień Publicznych / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.09.27-28.]:
Szkolenie usystematyzowało moją wiedzę i poszerzyło ją o kilka nowych kwestii.

Specjalista / Firma prywatna [2018.09.27-28.]:
W mojej opinii szkolenie i wiedza podawana była w przystępny i ciekawy sposób. Przede wszystkim usystematyzowało wiedze. Szkolenie profesjonalnie przeprowadzone.

Specjalista / Firma prywatna [2018.09.27-28.]:
Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Przekazujące dużą wiedzę merytoryczną i praktyczną.

Inspektor / Firma prywatna [2018.09.27-28.]:
Szkolenie i poruszane w nim kwestie będą mi pomocne w wykonywaniu moich obowiązków zawodowych. Szkolący odpowiedział na nurtujące mnie pytania i wątpliwości.

Specjalista / Firma prywatna [2018.09.27-28.]:
Ciekawe szkolenie. Dużym plusem jest podawanie konkretnych sytuacji z praktyki prowadzącego.

Asystentka / Firma prywatna [2018.09.27-28.]:
Szkolenie bardzo merytoryczne, dopracowane pod każdym względem. Poparte ciekawymi, życiowymi przykładami.

Starszy Księgowy / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa [2018.09.27-28.]:
Wykładowca kompetentny. Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny, dostępny i zrozumiały dla uczestników.

Główny Specjalista / Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej [2018.09.25-26.]:
Miło spędzony czas z możliwością poszerzenia wiedzy.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Zarząd Budynków Komunalnych [2018.09.25-26.]:
Szkolenie w świetnej atmosferze. Przekazywane informacje poparte przykładami, co stanowiło zaletę szkolenia.

Inspektor / Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska [2018.09.25-26.]:
Szkolenie rozjaśniające wątpliwości, wyczerpujące i przedstawione w jasny sposób.

Starszy Specjalista / Dom Pomocy Społecznej [2018.09.25-26.]:
Zgodnie z przekazaną ofertą. Usystematyzowałam dotychczasową wiedzę oraz zapoznałam się ze zmianami przepisów.

Główny Księgowy / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.09.25-26.]:
Szkolenie przygotowane na wysokim poziomie. Materiały przygotowane ze szczególną przydatnością.

Dyrektor / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie [2018.09.25-26.]:
Szkolenie rzetelne, adekwatne do oczekiwań oraz zgodne z programem.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2018.09.25-26.]:
Ciekawe szkolenie z wieloma przykładami z praktyki, interesujące prezentacje i podkreślenie kluczowych zagadnień.

Zastępca Kierownika / Zakład Gospodarki Komunalnej [2018.09.25-26.]:
Na szkoleniu wyczerpująco omówione zostały wszystkie poszczególne zagadnienia.

Referent / Wojskowy Odział Gospodarczy [2018.09.24.]:
Profesjonalnie prowadzone szkolenie. Kompetentny prowadzący.

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2018.09.24.]:
Profesjonalnie przygotowanie i duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Szkolenie pozwoliło na zdobycie wiedzy praktycznej – do wykorzystania w prowadzonych postępowaniach.

Kierownik Działu / Archiwum Państwowe [2018.09.24.]:
Szkolenie bardzo przydatne, pozwoliło mi rozszerzyć wiedzę z zakresu zamówień do 30.000 tys. oraz odpowiedzieć na kilka pytań i wątpliwości występujących w mojej codziennej pracy.

Kierownik Działu / Sąd Okręgowy [2018.09.24.]:
Profesjonalny Pan wykładowca. Spokojnie, jasno i bardzo rzeczowo przeprowadzone szkolenie.

Referent / Firma prywatna [2018.09.24.]:
Wiedza wykładowcy na najwyższym poziomie. Dużo informacji z zakresu wiedzy teoretycznej.

Główny Księgowy / Archiwum Państwowe [2018.09.24.]:
Bardzo praktyczne szkolenie. Duża wiedzy praktycznej oraz możliwość zadawania pytań wykładowcy.

Inspektor / Szkoła Policji [2018.09.24.]:
Ładna i ciekawa prezentacja. Przydatne informacje oraz dobre materiały.

Specjalista / Firma prywatna [2018.09.24.]:
Bardzo merytoryczne szkolenie. Przydatny zakres zagadnień.

Główny Księgowy / Szkoła Policji [2018.09.24.]:
Szkolenie wyczerpujące, w pełni teoretyczne aspekty ustawy. Warte skorzystania.

Główny Specjalista / Szkoła Policji [2018.09.24.]:
Szkolenie rzeczowe, merytoryczne i wyczerpujące jakościowo.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.09.24.]:
Merytoryczne, ciekawe i przydatne szkolenie.

Starszy Inspektor / Sąd Okręgowy [2018.09.24.]:
Bardzo dobrze przygotowany prowadzący.

Inspektor / Szkoła Policji [2018.09.24.]:
Szkolenie przydatne przy wykonywaniu obowiązków za zajmowanym stanowisku.

MapaZAKRES SZKOLENIA:

1. WPROWADZENIE – zestawienie przepisów obowiązujących w systemie Prawa zamówień publicznych. Elek-troniczne fakturowanie zamówień publicznych.
2. Źródła informacji o przetargach. Obowiązki informacyjne zamawiającego, uprawnienia wykonawcy, jawność oraz dostęp do informacji. RODO w zamówieniach publicznych.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: wyłączenia przedmio-towe, wyłączenia podmiotowe, usługi społeczne i inne szczególne usługi.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wartości poniżej i powyżej progów unijnych – różnice.
5. Komisje przetargowe: skład komisji przetargowej i sposób powołania członków oraz biegłych i rzeczoznawców – problemy praktyczne. Członkowie komisji oraz biegli – osoby wykonujące czynności w ramach procedury.
6. Klucz właściwego prowadzenia procedur:
a) Szacowanie wartości zamówienia – dzielenie zamówienia na części – podział zamówień i ich łączenie.
b) Opis przedmiotu zamówienia – znaczenie nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); znaki towa-rowe, patenty, pochodzenie przedmiotu zamówienia a rozwiązania równoważne. Dialog techniczny.
c) Skutki wadliwie skonstruowanego opisu przedmiotu zamówienia – możliwość wnoszenia odwołań na opis przedmiotu zamówienia.
d) Dobór trybu – zagadnienie optymalnego doboru trybu udzielenia zamówienia.
e) Wadium – formy wnoszenia, zwrot, zatrzymanie, ponowne wniesie wadium. Odzyskiwanie zatrzymanego wa-dium.
f) Podwykonawstwo w postępowaniach na dostawy, usługi, roboty budowlane. Obowiązki zamawiającego i uprawnienia wykonawcy. Zastrzeżenie przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części za-mówienia w przypadku dostaw – ograniczenie podwykonawstwa.
g) Klauzule i aspekty społeczne i ich odzwierciedlenie w warunkach udziału w postępowaniu.
h) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – kluczowe elementy.
i) Warunki udziału w postępowaniu, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji). Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału. Zasady bezpiecznego uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
j) Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) i zasady jego stosowania.
k) Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
l) Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty.
m) Kryteria oceny ofert: kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, kosztowe, funkcjo-nalne i środowiskowe. Kryteria podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do re-alizacji zamówienia. Jednoczesne stosowanie kilku kryteriów pozacenowych i wpływ na przejrzystość pro-cedury.
n) Opis sposobu oceny ofert – zasady przeprowadzania.
7. Procedura Przetargu Nieograniczonego po zmianach krok po kroku. Elektronizacja zamówień:
a) Wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i zasady dokumentowania.
b) Publikacja ogłoszeń.
c) Zasady komunikacji z wykonawcami – odpowiedzi na pytania do specyfikacji a bezprawne próby wpływu na zamawiającego – strategie postępowania wykonawców a uchybienia proceduralne zamawiających.
d) Badanie i ocena ofert – weryfikacja ofert na podstawie oświadczeń i możliwe problemy:
• Obowiązek żądania dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
• Obowiązki i możliwości zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny – ciężar dowodu.
• Badanie rażąco niskiej ceny a badanie rażąco niskiej składowej ceny.
• Niewspółmiernie wysokie ceny w postępowaniu.
• Przesłanki odrzucenia oferty.
e) Wybór najkorzystniejszej oferty – dokumentowanie czynności.
f) Podpisanie umowy z wykonawcą – obowiązki dotyczące ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Zamówienia publiczne do progu stosowania ustawy – regulacje wewnętrzne i dokumentowanie. Dokumen-towanie zamówień do progu stosowania ustawy PZP.
9. Obowiązkowe sprawozdanie z udzielonych zamówień za rok 2018 krok po kroku.
10. Zamówienia współfinansowane ze środków UE: zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych.
11. Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE.
12. Nieprawidłowości w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE oraz ich konsekwencje w postaci korekt finansowych – zasady wymierzania oraz wysokość korekt.
13. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga.
14. Umowy w sprawach zamówień publicznych. Aneksowanie umów. Umowa ramowa. Umowy wieloletnie. Kary umowne.
15. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • osób rozpoczynających pracę w działach zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • początkujących członków komisji przetargowych,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 80238
Liczba postów: 142505
Liczba tematów: 17915

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania