NowePrzetargi.pl

Szkolenie Zamówienia publiczne Wrocław 25-26-04-2019

Temat: Zamówienia publiczne od A do Z w 2019 roku. Elektronizacja prowadzonych postępowań praktycznie i z przykładami.
Trener: mec. Łukasz Bochenek
Data rozpoczęcia: 2019-04-25
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Wrocław, Hotel Ibis, ul. Powstańców Śląskich 7b, godz. 9:30-15:30
Cena: 780,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 960,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

mec. Łukasz Bochenek

mec. Łukasz Bochenek – adwokat, partner w kancelarii Bochenek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowań o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.

Opinie mec. Łukasz Bochenek:

Broker Ubezpieczeniowy / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Szkolenie przybliżyło zmiany, jakie mają zostać wprowadzone w bieżącym roku, z dość szerokim omówieniem dotychczasowego orzecznictwa.

 

Broker Ubezpieczeniowy / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Przystępny i merytoryczny sposób prowadzenia zajęć z częstymi odniesieniami do praktyki.

 

Specjalista / Zarząd Infrastruktury [2019.01.30-02.01.]:

Przydatne i potrzebne informacje przekazane w ciekawy sposób.

 

Specjalista ds. Kadr i Płac / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Świetne przygotowanie wykładowcy. Profesjonalna organizacja.

 

Specjalista / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Ciekawe szkolenie pozwalające rozszerzyć i pogłębić wiedzę. Przedstawione w bardzo przystępny sposób.

 

Specjalista ds. Techniczno – Organizacyjnych / Firma prywatna  [2019.01.30-02.01.]:

Bardzo przydatne szkolenie, duża dawka praktycznej wiedzy. Wykładowcy najwyższej klasy, z dużą umiejętnością przekazywania wiedzy. Organizatorzy przemili, zapewniający obsługę i komfort szkolenia na bardzo wysokim poziomie.

 

Starszy Referent / Zarząd Infrastruktury  [2019.01.30-02.01.]:

Fajna lokalizacja, obsługa ze strony organizatora na piątkę: czujni i aktywni. Wykładowcy na medal.

 

Samodzielny Referent / Zarząd Infrastruktury  [2019.01.30-02.01.]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2019.01.22.]:

Szkolenie pozwoliło na poszerzenie wiedzy. Wiedza wykładowcy przekazana została w sposób konkretny i łatwy.

 

Specjalista / Firma prywatna [2019.01.22.]:

Szkolenie ciekawe, prowadzone z entuzjazmem. Wskazanie nowych orzeczeń i interpretacji dotyczących zamówień publicznych.

 

Główny Księgowy / Uczelnia Wyższa [2019.01.22.]:

Szkolenie bardzo precyzyjne i na temat. Bardzo dobra znajomość tematu przez wykładowcę.

 

Podinspektor / Urząd Gminy [2019.01.22.]:

Wykładowca bardzo merytorycznie przygotowany do szkolenia.

 

Inspektor / Gmina  [2019.01.22.]:

Bardzo dobry prowadzący. Duża ilość bardzo cennych wiadomości.

 

Inspektor / Gmina [2019.01.22.]:

Szkolenie bardzo merytoryczne. Wykładowca z dużą wiedzą przede wszystkim praktyczną.

 

Dyrektor / Sąd Rejonowy [2019.01.22.]:

Szkolenie pozwoliło na odświeżenie wiadomości. Zwrócono uwagę na istotne zmiany, które ostatnio zostały wprowadzone.

 

Specjalista ds. zamówień Publicznych / Urząd Miejski [2019.01.22.]:

Szkolenie jak zawsze bardzo przydatne.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.12.14.]:

Szkolenie pod każdym względem jest prowadzone profesjonalnie.

 

Inspektor / Gmina [2018.12.14.]:

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Sposób przekazywania informacji przez prowadzącego jest bardzo przystępny.

 

Zastępca Dyrektora / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.12.14.]:

Bardzo trafny sposób przekazywania wiedzy poparty praktycznymi przykładami pozwalającymi na zagłębienie problemu i wymianie doświadczeń.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.12.14.]:

Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Szkolący popiera przepisy konkretnymi przykładami z życia. Daje konkretną receptę na dany problem.

 

Inspektor / Zakład Gospodarki Komunalnej  [2018.12.14.]:

Łatwy i przejrzysty przekaz informacji. Przydatny dialog w trakcie szkolenia pomiędzy uczestnikami a szkolącym, który udzielał wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2018.12.14.]:

Szkolenie usystematyzowało i wzbogaciło dotychczasową wiedzę.

 

Pomoc Administracyjna / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [2018.12.14.]:

Szkolenie okazało się bardzo przydatne w mojej pracy. W dużym stopniu rozwinęło moje umiejętności, mogłam zapoznać się z nowymi faktami, które będę mogła wykorzystać w pracy.

 

Dyrektor / Zakład Gospodarki Komunalnej  [2018.12.14.]:

Przekazano bardzo przydatne wskazówki, co do poszczególnych elementów prawa zamówień publicznych.

 

Inspektor / Urząd Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Przydatne szkolenie nie tylko dla poczatkujących, systematyzujące wiedzę.

 

Referent biurowy / Szpital Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie idealne dla początkujących, pomaga zrozumieć podstawy zamówień publicznych. Dużo przykładów z życia, pomagających zrozumieć temat.

 

Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.12.04-05.]:

Szkolnie poszerzające wiedzę.

 

Samodzielny referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2018.12.04-05.]:

Szkolenie bardzo profesjonalne.

 

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2018.12.04-05.]:

Profesjonalny wykładowca, dużo przykładów praktycznych, jestem w pełni zadowolona ze szkolenia.

 

Specjalista / Urząd Gminy [2018.12.04-05.]:

Ciekawy program, merytoryczny wykładowca.

 

Inspektor / Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych [2018.12.04-05.]:

Wykładowca przekazuje informacje bardzo zrozumiałym językiem, sala i organizacja również bardzo dobra.

 

Kierownik / Centrum Zdrowia [2018.12.04-05.]:

Informacje przedstawione są w bardzo przyjazny sposób. Materiały bardzo przydatne.

 

Specjalista / Szpital Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie prowadzenie przez osobę kompetentną. Dużo przykładów z życia, zrozumiale przedstawione zagadnienia.

 

Referent / Urząd Gminy [2018.12.04-05.]:

Porusza istotne zagadnienia i wątpliwości w temacie zamówień publicznych.

 

Specjalista / Szpital Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie bardzo pomocne, prowadzący przekazuje informacje w zrozumiały sposób.

 

Pomoc administracyjna / Urząd Gminy [2018.12.04-05.]:

Bardzo szeroki zakres wykładanego materiału, możliwość dyskusji z prowadzącym.

 

Starszy specjalista / Urząd Wojewódzki [2018.12.04-05.]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób szczegółowy i przystępny.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Urząd Gminy [2018.10.23.]:

Informacje przydatne, przekazywane w prosty sposób. Temat omówiony został na przykładach.

 

Pracownik ds. Zamówień Publicznych / Urząd Miasta i Gminy  [2018.10.23.]:

Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego, poparta własnymi przykładami, co łatwo pozostaje w pamięci. Szkolenie nie w formie standardowego wykładu.

 

Inspektor / Zespół Opieki Zdrowotnej [2018.10.23.]:

Bardzo konkretny wykładowca posiadający dużą wiedzę.

 

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [2018.10.23.]:

Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze przygotowane, na aktualnym stanie prawnym z licznymi przykładami.

 

Kierownik / Firma prywatna [2018.10.23.]:

Szkolenie prowadzone w sposób jasny i wyczerpujący.

 

Samodzielny Referent / Uczelnia Wyższa [2018.10.23.]:

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Dużo przydatnych informacji.

 

Inspektor / Urząd Gminy [2018.10.23.]:

Przydatne wskazówki i informacje dotyczące zamówień publicznych. Była możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania.

 

Zastępca Dyrektora / Urząd Miasta i Gminy [2018.10.23.]:

Konkretne szkolenie z szerokim zakresem omawianych zagadnień.

 

Starszy Specjalista / Firma prywatna [2018.10.23.]:

Bardzo przydatne szkolenie, naprowadzające do pracy po zmianach prawnych.

 

Dyrektor / Firma prywatna [2018.10.23.]:

Podano dużo cennych informacji i różnych podejść do zamówień.

 

Starszy Inspektor / Wojewódzki Urząd Pracy [2018.10.11.]:

Szkolenie rzeczowe, merytoryczne i zwięzłe. Podane konkretne informacje.

 

Specjalista / Centrum Doskonalenia Nauczycieli  [2018.10.11.]:

Przydatne informacje przedstawione w ciekawy sposób.

 

Główny Specjalista / Urząd Miasta i Gminy [2018.10.11.]:

Prowadzący udzielał bardzo wyczerpujących odpowiedzi na pytania.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Prowadzący przekazał wiedzę teoretyczną potwierdzając ją praktycznymi przykładami.

 

Sekretarz / Wojewódzki Urząd Pracy [2018.10.11.]:

Bardzo dobre szkolenie ze świetnym wykładowcą.

 

Podinspektor / Urząd Miasta i Gminy [2018.10.11.]:

Szkolenie przygotowano rzetelnie. Temat został omówiony szczegółowo i w jasny oraz przystępny sposób.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Szkolenie w pełni wyjaśniło omawiany temat.

 

Referent / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Ciekawy program szkolenia. Wykładowca omawia problemy w sposób przejrzysty i pewny.

 

Specjalista / Firma prywatna [2018.10.11.]:

Bardzo dobra organizacja i wykładowca. Wszystko na 5.

MapaZakres szkolenia:

1. Wprowadzenie. Najważniejsze zmiany z roku 2018 i 2019 mające znaczenie dla wydatkowania środków publicznych i ich konsekwencje. Założenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. E-fakturowanie w zamówieniach publicznych.
2. Wydatkowanie środków publicznych do 30 tys. euro:
• Kwalifikowanie zobowiązań do zamówień do 30 tys. euro – szacowanie wartości bez zarzutu dzielenia zamówienia lub zaniżenia wartości w celu uniknięcia stosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
• Regulamin wydatkowania środków do progu stosowania ustawy w świetle najnowszych wyników kontroli;
• Zasady wydatkowania środków o wartości do 30 tys. euro;
• Jawność prowadzonych postępowań – wymagany zakres.
3. Wydatkowanie środków publicznych o wartości poniżej progów UE. Zamówienia poniżej progu w okresie przejściowym – czy możliwe jest równoczesne stosowanie komunikacji elektronicznej i komunikacji tradycyjnej w procedurze?
• Przygotowanie postępowania: planowanie, szacowanie, opis przedmiotu zamówienia, wzorcowy dokument SIWZ;
• Procedura udzielanie zamówienia publicznego – dokumentacja, tryby, etapy – różnice dla poszczególnych trybów i przedmiotu zamówienia – przykłady;
• Badanie i ocena ofert – problemy i wątpliwości;
• Umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Wydatkowanie środków publicznych o wartości równej i powyżej progów UE. Elektronizacja prowadzonych postępowań praktycznie i z przykładami:
• Wzorzec prowadzenia elektronicznych zamówień publicznych – czynności techniczne i prawne w postępowaniu prowadzonym z użyciem środków komunikacji elektronicznej;
• MiniPortal i ePUAP – pierwsze doświadczenia i znaki zapytania;
• Wymagany zakres elektronizacji procedury na poszczególnych etapach procesu przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – różnice dla poszczególnych trybów i przedmiotu zamówienia – przykłady;
• Forma e-oferty i dokumentacji związanej ze składaniem e-ofert – oryginał czy kopia – z podpisem kwalifikowanym czy bez?
• Badanie i ocena e-ofert – pierwsze problemy i wątpliwości;
• Umowa o udzielenie elektronicznego zamówienia publicznego;
• Sposób przechowywania dokumentów elektronicznych, tryb ich udostępniania, archiwizacji i usuwania. RODO w zamówieniach publicznych.
5. Prawna odpowiedzialność osób po stronie zamawiającego za prawidłowe wykonywanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznie oraz prawne możliwości weryfikacji technicznej strony elektronizacji przez wykonawców w postępowaniu.
6. Dyskusja.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • pracowników Wykonawców odpowiedzialnych za przygotowywanie ofert w zamówieniach publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w firmie / jednostce,
  • dyrektorów, kierowników, członków zarządu – zwłaszcza odpowiedzialnych funkcyjnie za sprzedaż na rzecz sektora publicznego.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Pokaż pełną treść zgody

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

Skopiuj link do tego szkolenia
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 80237
Liczba postów: 142505
Liczba tematów: 17915

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania